dua.gen.tr https://www.dua.gen.tr Dua, Dua Okunuşu ve Anlamı tr-TR hourly 1 Copyright 2020, dua.gen.tr Fri, 13 Jan 2017 00:00:00 +0000 Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Aile Duası https://www.dua.gen.tr/aile-duasi.html Mon, 14 May 2018 11:07:28 +0000 Aile Duası; Aile kavramı dinimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Allah Rasulunun (s.a.v.) sünneti olan evlilik tavsiye edilmiş, evlenecek kimselere kolaylık sağlanması tavsiye edilmiştir. Kişinin d Aile Duası; Aile kavramı dinimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Allah Rasulunun (s.a.v.) sünneti olan evlilik tavsiye edilmiş, evlenecek kimselere kolaylık sağlanması tavsiye edilmiştir. 

Kişinin dünyadaki cenneti diye tanımlanan evlilik hayatının sorunsuz yaşanması kişi için çok büyük lütuftur. Huzur dolu, saygı ve sevgi ile desteklenen yuva, o ailede yetişecek çocukların ruh sağlığı ve kişiliklerinin oluşmasında da çok büyük etkendir. 

Hayat çeşitli olumsuzlukları  beraberinde getirir. Bu olumsuzluklar aile hayatına gereğinden fazla  yansıtılırsa, aile içi geçimsizlikler, sorunlar baş göstermeye başlar, cennet olması gereken yuvalar birer cehennem çukuruna dönüşebilir. Bu sebepledir ki karşılıklı anlayış, karşılıklı hoş görü, karşılıklı saygı her şeyden önce gelmelidir. Kişi eşini Allahu Tealanın emaneti olarak  görmeli, dert ortağı olmalı ama asla eşinin kişilik haklarına saygısızlık etmemelidir. Unutulmamalıdır ki cenneti kazanmanın en kolay yollarından biri de, kişinin eşine ve çocuklarına gösterdiği  sabır, onlara yaptığı hizmet, onlar için gösterdiği çabalardır. Dünyadaki yalancı  cennetimiz olan ailemiz, hem dünyada hem de ahiretteki huzur  anahtarımızdır.

Aile içinde istem dışı sorunlar yaşanıyorsa bu sıkıntılar nazar gibi hallerden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle ailenin, evin huzuru için evde her gün 7 defa Fatiha Suresi, 7 defa Ayete'l-Kursi, 7 defa İhlas Suresi, 7 defa Muavvizeteyn ve nazar ayetleri okumalıdır.

Aile Huzuru İçin Okunacak Dua;

Sabah ve akşamları yedişer defa; 

Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azıym.

Okuyan kimse huzurlu bir aile hayatı geçirir. Her işini Allahu Tealaya havale ettiği ve Allahu Tealayı vekil kıldığını beyanından dolayı, dünya sıkıntılarından kurtulur, mutlu ve huzurlu bir hayat elde eder biiznillah.

Aile Huzuru İçin Her Gün 19 Defa ;

Elhamdulillahillezi yumsiku's-semavati's-seb’a en takaa ale'l -ardi illa biiznih, 

Hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul arşi'l -azim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyi'l -azim. okunur.

Aile İçinde Muhabbet İçin;

Ta-Ha Suresinde geçen muhabbet  duası her gün 41 defa okunmaya devam edilirse, eşler arasında muhabbet meydana gelir biiznillah.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve elkaytu aleyke mehabbeten minni.
]]>
Pişmanlık Duası https://www.dua.gen.tr/pismanlik-duasi.html Mon, 14 May 2018 21:56:49 +0000 Pişmanlık Duası; Kul yaratıldığı gün itibarıyla, vesvese veren nefis ve ayağını kaydırmak için uğraşan ezeli düşmanı şeytanın vesvese ve şerleri, dünya yüzündeki etkenler sebebi ile her daim hata yapmaya meyillidi Pişmanlık Duası; Kul yaratıldığı gün itibarıyla, vesvese veren nefis ve ayağını kaydırmak için uğraşan ezeli düşmanı şeytanın vesvese ve şerleri, dünya yüzündeki etkenler sebebi ile her daim hata yapmaya meyillidir. Diğer taraftan Allahu Teala tarafından bahşedilen irade sebebi ile de pişman olup, af dileyip, hatalarından ders alıp kemalata erme yetisi de verilmiştir. İrade sahibi olan insan oğlu hangi yolu seçerse hayatını ve ahiretini o yol üzere kazanır ve ya kaybeder.

İnsanların en hayırlısı tevbe eden, her daim her hatadan Allahu Tealaya sığınan kuldur. Meleklere irade verilmemesi sebebi ile melekler hata yapmaktan münezzehtir ve daima Allahu Tealanın zikri ile meşgullerdir. Lakin kulun dünyaya gönderilme sebebi,melekerden daha ileri seviyeye geçerek cennet-i ala'yı kazanabilmesidir. Kul hatalarını bilip tevbe ettikçe, acziyetini itiraf ettikçe, tek yaratıcının, ibadete layık tek mabudun Allahu Teala olduğunu kabul ettikçe, derecesi yükselecek, dünyada da ahirette de kulluk makamı ile şereflenecektir.

İnanan mü'min  hata yaptığının farkına varan ve vakit kaybetmeden hemen pişman olan kişidir. Pişmanlık duyan kimsenin kalbinde de bir suçluluk hissi oluşur. Çünkü önemli olan hatanın küçüklüğü ya da büyüklüğü değil,hatanın  kime karşı yapıldığıdır. Bu bilinci daima gönlünde taşıyan kimsenin Rabbine karşı mahcubiyet duyması çok normaldir.

Pişmanlık duyan inançlı kişi, suçluluk hissini taşıyamaz, yaptığı hatanın farkına vardığı anda, öncelikle pişmanlık yaşamasına  sebep olan hata ve  günahı için tevbe istiğfar etmelidir. Mümkünse hatasını telafi etme imkanı var ise hatasını telafi etmeye çaba göstermelidir. Günahının ve hatasının  bir telefasi yok ise, Allahu Tealaya sığınmalı ve samimi bir kalple tevbe istiğfar etmeli, fiili tevbe olarak da o hataya tekrar düşmemeye  çaılışmalı, hatasında ısrarcı olmamalıdır.

Allahu Teala içten, yapmacıksız, samimi  olarak yapılan her  tevbeyi kabul eder, kişi bir daha yapmamaya azmederse kulunu affeder. İnanmayan bir kafir, küfür içere olduğunu fark eder de  tevbe ederse, müslüman olur ve müslüman olmadan yaptığı kötü amelleri pişmanlığı ve tevbesi neticesinde affolunur.

Ayet'i Kerimede Pişmanlığa Tevbe

Pişman olup tevbe edenlerin af olunacağını müjdeleyen Allahu Teala  ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur; 

"Kim kötülük eder, kendi nefsine zulmeder, sonra af ve mağfiret dilerse, Allah’ı merhametiyle çok affedici olarak bulur."  -Nisa Suresi  110- 

"Ey mü'minler, Allah’a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz." -Tahrim Suresi  8-

Hadis-i Şeriflerde Pişmanlığa Tevbe

Hadis-i şeriflerde  Allah Rasulu (s.a.v.) buyuruyorlar ki;

"Günahına tevbe eden kimse, hiç günah işlememiş gibi olur." -İbni Mace-

"Allah Teala buyurdu ki; kulumun günahı göklere kadar yükselse dahi, Benden ümit kesmeyip, af dilediği müddetçe onu affederim." -Tirmizi-

Pişmanlık Anında Okunacak Olan Dua ;

"Le in lem yerhamna rabbuna ve yağfir lena le nekunenne mine’l-hasirin” -Araf  Suresi 149-

“(İsrailoğulları  yaptıkları işlerin saçmalığını anladıkları zaman, son derece pişman oldular, yoldan sapmış olduklarının farkına vardılar) "Yemin olsun ki; eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa, muhakkak biz kötü akıbete (kayıplara ve ziyanlara) düşenlerden olacağız‘ dediler.”
]]>
Sigara Bırakma Duası https://www.dua.gen.tr/sigara-birakma-duasi.html Tue, 15 May 2018 05:55:54 +0000 Sigara Bırakma Duası; Son zamanlarda sigaraya başlama ve sigara içme yaşının ne yazık ki ilk okul seviyesine kadar inmesi çok üzücüdür. Zararları saymakla bitmeyen sigara gibi  bağımlılık yapan maddelerin bedene ve beyn Sigara Bırakma Duası; Son zamanlarda sigaraya başlama ve sigara içme yaşının ne yazık ki ilk okul seviyesine kadar inmesi çok üzücüdür. Zararları saymakla bitmeyen sigara gibi  bağımlılık yapan maddelerin bedene ve beyne verdiği hasarlar saymakla bitmez. Sigaranın bedendeki iç organlarda ve beyinde oluşturduğu hasar ve tahribatlar ispatlandıktan sonra, alimlerin bir çoğu görüş birliği ile  sigaranın haram olduğuna dair açıklamalarda bulunmuşlar, verdiği zararlara işaret etmişlerdir. Sigara gibi ürünlerin zararı tam manası ile ispatlanana kadar sigaraya ve benzeri ürünlere mekruh diyen alimler, sigaradan kaynaklanan iç  hastalıkların artış göstermesi üzerine,  sigara içmenin haram olduğuna kıyas yolu ile hükmetmişlerdir. Bu sonucu da ayetlerin ışığında ve kıyaslar ile  çıkarmışlardır ve haramlığına hükmetmişlerdir.

Ayet'i Kerimelerden Uyarılar;

"Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülüklerden sakındırır, onlara temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri haram kılar. "-Nisa suresi  27-

"Size verilen rızıkları- Yiyin, için ama asla israf etmeyin;  Allahu Teala  israf edenleri  sevmez." - Araf suresi 127 -

"Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın" -Bakara suresi 195-

Hadis'i Şerifler İle Vucuda Zarar Veren Şeylerin Yasaklığı;

Ebu Davud’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Rasulu (s.a.v.) müftir ve müskir olarak nitelenen her  ne var ise, hepsini yasakladığı buyurmuşlardır. 

Müskir;  alkol içeren ve ya alkolleşmiş olan içki gibi  bedene ve akla, şuura sarhoşluk veren her şeye verilen ortak isimdir.

Müftir; içildiği zaman bedene zafiyet veren,zayıf düşüren, bedene zarar veren her şeye verilen isimdir. 

Sigaranın içinde bulunan maddelere göre resmen zehir ve katran içiren ve sağlığa çok zararlı olması sebebi ile, adeta zehir hükmünde olan bir ürün olduğu için müftir grubuna girmektedir.

Bu deliller ve açıklamalar ışığında alimler sigara içmeyi haram olarak kabul etmişlerdir.

Allah Rasulu (s.a.v.) ağzı sarımsak, soğan  gibi kötü ve rahatsız edici kokan kimsenin cemaate katılmamasını istemiştir. Burdan kıyas yapabilirsiniz.

Sigarayı Bıraktırma Duası;

Sigaradan kurtulmak isteyen kişi sigarayı bırakmak için kararlı olmalıdır.  Her gün 100 defa tevbe istiğfar edilir. Yedi tane karanfilin her gün bir tanesinin üzerine  19 defa Besmele-i Şerife okunduktan sonra, karanfiller ağızda çiğnenir. Bu uygulamaya üç hafta devam edilirse Allahu Tealanın izniyle sigara gibi kötü alışkanlıklardan kurtulunur.

Sigarayı Bırakmak İçin;

Maide suresi 90. ve 91. ayet-i kerimeler okumaya devam edilir.

"Ya eyyuhellezine amenu innemal hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli'ş- şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun. " Maide Suresi 90-

Ey inananlar! Şüphe yok ki içki, kumar, -tapınmak için yapılan- dikili taşlar -putlar- ve fal okları, şeytanın pis işleridir. Artık bunlardan sakının. Umulur ki felaha erersiniz.

"İnnema yuridu'ş -şeytanu en yukia beynekumu'l-adavete ve'l- bağdae fi'l hamri ve'l meysiri ve yasuddekum an zikrillahi ve ani's -salati, fe he'l -entum- muntehun. "-Maide Suresi 91-

Oysa ki şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizleri Allah'ı anmaktan, zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık (bunlara) son verdiniz mi
]]>
Panik Atak Duası https://www.dua.gen.tr/panik-atak-duasi.html Wed, 16 May 2018 00:55:10 +0000 Panik atak duası; panik atak aniden  başlayan ve on dakika içinde en yüksek düzeye çıkan, yoğun korku ya da rahatsızlık duyma halidir.Panik atak olduğunu düşünen kişilerde aşağıdaki Panik atak duası; panik atak aniden  başlayan ve on dakika içinde en yüksek düzeye çıkan, yoğun korku ya da rahatsızlık duyma halidir.

Panik atak olduğunu düşünen kişilerde aşağıdaki belirtilerden dört veya daha fazla belirtinin  olması gerekir ;
 • Çarpıntı, kalp atımlarının hızlanması ,
 • Aniden oluşan terleme,
 • Aniden oluşan titreme veya sarsılma,
 • 4Nefes  almakta zorlanma ,
 • Nefesin aniden kesilmesi,
 • Göğüste oluşan ağrı veya sıkıntı hissi ,
 • Mide bulantısı veya karın ağrısı,
 • Aniden oluşanbBaş dönmesi, sersemlik hissi, düşüp bayılacakmış hissi ,
 • Kendisinin veya çevresindeki kişilerin değişmiş, tuhaflaşmış ve farklılaşmış olduğu zannetme,
 • Kontrolünü kaybetme korkusu,
 • Ölüm korkusu,
 • Bedeninin her hangi bir yerinde uyuşma hissi ,
 • Aniden üşüme ve  ateş basmaları .
Kişi yaşamış olduğu panik atakların neticesinde  hoş olmayan şeyler yaşaması ve etrafından  yanlış yorumlanması sonucunda, tekrar panik atak yaşayacağına dair sürekli korku hali yaşar ve tedirgin yaşamaya başlar. Bedensel tepkilerine daha da dikkat etmeye başlar.  Kendisini rahatlatmak için hastaneye gidebilir, ilaç kullanabilir. Panik atak ta oluşan davranışlar kişinin diğer insanlardan kaçmasına ve içine kapanmasına neden olur ve panik atağın panik bozukluğa dönmesine sebebiyet verir. Panik bozukluğu olan kişiler strese karşı aşırı duyarlı olan kişilerdir.

Panik atak hastalığını tetikleyen durumlar;
 • Zayıf beslenme alışkanlıkları, düzensiz beslenme sonucu ortaya çıkan kan şekerindeki düzensizlikler atakları tetikleyebilir.
 • Sık sık nefes alıp verme paniğin belirtisidir. Kişi farkına varmadan stresli ortamlarda nefes alış verişi hızlanır.
 • Sindirim sorunları paniğe sebep olabilir.
 • Kafein, sigara, alkol  panik ataklara sebep olabilirler.
 • Sakinleştirici ilacının birden bırakılması panik atağın ortaya çıkmasına sebep olabilir.
 • Denge, işitme ve görme zorlukları kişinin stres düzeyini artırarak panik ve agorafobiyi tetikleyebilir.
Panik atak tedavisi

Bu tedaviler için bir psikiyatristten destek almak uygun olacaktır. Panik atak hastalığı erken dönemde  tedavi edilmediği takdirde hastada, depresyona yol açabilir.

Panik atak için manevi destek;

Panik atak hastalığı olan kimse manevi olarak destek alır ise atakları ile baş etmesi daha kolay olur. Özellikle yukarıda belirtilen sıkıntıları yaşayan kimseler, abdestli olarak dolaşmaya gayret gösterirlerse manevi olarak güven ve korunma hissi yaşarlar. İmanlarını arttıracak eserler okumaya, ibadetlerini düzenli yapmaya gayret göstermeleri ruhen ve manevi olarak güven sağlar. Allah Rasulunun (s.a.v.) tavsiye buyurduğu sığınma dualarını okumaya gayret göstermeli, her daim dua ve zikirle meşgul olunmalıdır.

Panik atak hastalığında okunacak dualar;
 • Allah Rasulu (s.a.v.) Fatiha Suresinin her derde şifa olduğunu buyurmuştur. Ruhi ve bedeni her hangi bir rahatsızlığı olan kimse Fatiha Suresini 41 defa okumalı, mümkünse suya okuyup içmelidir.
 • Ayete'l- Kursi ve Felak ve Nas Surelerini devamlı okumak, kişinin korunması sebebi ile ruha huzur ve güven duygusu verir.
 • İnşirah Suresi ruhi sıkıntılara tavsiye edilen suredir. 21 defa suya okuyup içmek gönle ferahlık verir.
 • Tarık Suresi en az 7 defa suya okunur ve bu su rahatsızlık duyan kişiye içirilir.
 • İhlas Suresi tevhidi barındırdığı için çok değerli bir suredir ve her türlü sıkıntı anında okumaya devam edilmelidir.
 • Sıkıntı, bunaltı, vesvese anlarında Kurayş Suresi 7 defa okunmalıdır.
]]>
Geri Döndürme Duası https://www.dua.gen.tr/geri-dondurme-duasi.html Wed, 16 May 2018 19:43:13 +0000 Geri Döndürme Duası; İslam dininde geri döndürme duası, gideni getirme duası tarzında dualar yoktur. Bu isimle anılan duaların aslı da yoktur. Hiç bir sahih kaynakta olmayan bu tarz dualara iman etmek, bu tarz sonradan ortaya ç Geri Döndürme Duası; İslam dininde geri döndürme duası, gideni getirme duası tarzında dualar yoktur. Bu isimle anılan duaların aslı da yoktur. Hiç bir sahih kaynakta olmayan bu tarz dualara iman etmek, bu tarz sonradan ortaya çıkmış dualardan medet ummak doğru bir davranış değildir.

Dua; ya Kur'an-ı Kerim' de geçen dua ayetleri ile yapılmalıdır, ya da Allah Rasulunun (s.a.v.) bizzat ettiği, ümmetine tavsiye buyurduğu, sahih kaynaklardan bizlere kadar ulaşan dualarla yapılmalıdır. Veya kişi ellerini açıp Allahu Taeladan hacetini istemeli, gönülden geldiği gibi Rabbine yalvarmalı,  hacet namazı kılıp muradının hasıl olması  ya da sıkıntısının giderilip selamete erişmesi için dua ve niyazda bulunmalıdır.  

Kişi her ne yapıyorsa helal yoldan yapmalı, aslı olmayan işlere tevessül etmemeli, sıkıntısına daha fazla sıkıntı eklememelidir. Kişi her ne diliyorsa bizzat aracısız Allahu Tealadan istemeli, şirke sebebiyet verecek hallerden şiddetle kaçınmalıdır. Arzularının peşine düşüp şeytana oyuncak olmamalı, kendisini ezeli düşmanına karşı komik ve zelil duruma düşürmemelidir.

Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunurken mutlaka hayırlı olanını istemeliyiz. Hakkımızda hayırlı olmayan şey için ısrarcı olmak, o şeyin imtihan haline dönüşmesine sebebiyet verir, ömür boyu kişinin yakasında bir boyunduruk halini alır. Unutulmamalıdır ki; " Sizlerin hayır bildiğinde şer, şer bildiğinde hayır olabilir. Allah bilir lakin sizler bilemezsiniz."- Bakara Suresi 216- ayet-i kerimesinde apaçık belirtiliyor ki kişinin bilgisi sınırlıdır,şu an hayırlı gibi düşünülen şey gelecekte hayırsız duruma dönüşebilir. 

Kişi sınırlı aklı ile ısrarcı olmamalı, her şeyin hayırlısını, helalini, kolay olanını Alemlerin Rabbi olan Allahu Tealadan istemeli, O'nun verdiği hükme razı olmalıdır. Kişi devamlı olarak ; " Hasbunallahu ve nimel vekil " okur, her işine Allahu Taelayı vekil tayin ederse, sıkıntıları hafifler, Allahu Tealanın himayesi altına girer, hayır kapıları kendisine açılır biiznillah.
]]>
Sünnet Duası https://www.dua.gen.tr/sunnet-duasi.html Thu, 17 May 2018 15:35:24 +0000 Sünnet duası; Sünnet olmak bütün peygamberlerde ve onlara uyan ümmetler tarafından uygulanmış, Allah Rasulune  (s.a.v) kadar sürüp gelmiş bir peygamber sünnetidir . Sünnetin meşruluğu; Sünnet duası; Sünnet olmak bütün peygamberlerde ve onlara uyan ümmetler tarafından uygulanmış, Allah Rasulune  (s.a.v) kadar sürüp gelmiş bir peygamber sünnetidir . 

Sünnetin meşruluğu;

Allah Rasulu (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar ;

"Dört şey var ki, bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet olmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek." (Tirmizî, Ahmed b. Hanbel, Müsned).

Sünnet olayı; "Bir canlıya acı çektirmek, ancak o canlıya yarar sağlar ve yarar canlıya çektirilen acıdan fazla olursa caizdir." şer'i kaidesine dayanmaktadır.

Sünnet yedi günlükten itibaren, on üç yaşına kadar yapılabilir. Erkek çocukların buluğ çağına  ermeden sünnet ettirilmeleri babalarının üzerine dini bir vazifedir. Allah Rasulu (s.a.v.) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i dünyaya gelişlerinin yedinci  günü sünnet ettirmişti. Sünneti seniyyeye uygun olan da çocuğun doğumunun yedinci günü sünnet edilmesidir.

Çocuk akıl baliğ olduğunda şeriat hükümleriyle yükümlü olacak, İslamın şartlarına  göre amel etmekle emr olunacaktır.  Bu nedenle akıl baliğ olmadan sünnet hükmü yerine getirilmelidir. Böylece ibadetleri,  şeriatın belirttiği ölçülerde dosdoğru olarak başlamış olur .

Sünnetin tıbben faydaları;

Sünnet olayının tıbbın ilerlemesiyle değeri, sağlığa faydaları  daha iyi anlaşılmıştır. Erkeklerin sünnetsiz olduğu  toplumlarda rahim hastalıkları oranı, sünnet olan toplumlara göre çok daha fazla görülmektedir .

Sünnetin dini açıdan büyük önemi olduğu gibi, sağlıkla ilgili yararları da oldukça fazladır. Bilim adamları ve özellikle tıp doktorları sünnetin olumlu faydalarını belirtmişlerdir. 

Sünnet fıtratın esasıdır. İnsanın doğuştan buna ihtiyacı vardır. 
Sünnet, Allahu Tealanın Hz. İbrahim (a.s)'in diliyle meşru kıldığı dinin tamamlayıcısıdır. Bu öyle bir dindir ki, kalbleri tevhid  ve iman ile doldurmuş, bedenleri  sünnet olmak, bıyık kesmek, tırnakları kesmek, koltuk altındaki kılları gidermek gibi fıtri özelliklerle bezemiştir.

Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor ;

"Sonra da biz,  müşriklerden olmayan İbrahim'in hanif dinine uy, diye sana vahyettik." (Nahl, 16/23).

Sünnet duası;

Ya Rabbi! Rasulullahın (s.a.v.) sünneti seniyyesine uyarak çocuğunu sünnet ettiren bu anne babanın amelini makbul, günahlarını affeyle. Niyet ettiği sünnetin icrasını ve her hayırlı işini kolaylıkla tamam eyle. Çocuğunu  ailesine, vatana, millete, din-i islama hayırlı ve yararlı eyle.Salih evlat olarak yetişmelerini nasip eyle.

Ya Rabbi! Sünnet olan yavrumuza acil şifalar ihsan eyle. Onu lütfu kereminle ve sonsuz merhametinle sevindir. Sünnet olan yavrumuzu ve cümlemizi ; Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yolundan ve sünnetinden ayırma. İslam ahlakıyla ahlaklanmasını nasip eyle, cümlemizin evlatlarını da Kur'an'dan sünnetten ayırma .

Ya Rabbi! Yavrularımızı güzel huy ve islam ahlakıyla yetiştirebilmeyi nasip eyle. Bizleri ve yavrularımızı her türlü  kaza, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Gözümüzün nuru olan çocuklarımızı her türlü zararlı ve kötü alışkanlıklardan, insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eyle!

Anne ve babasına ve diğer  sevenlerine ; Bu yavrumuzun diğer hayırlı mürüvvetlerinide  görmeyi nasip eyle.
]]>
Savaş Duası https://www.dua.gen.tr/savas-duasi.html Thu, 17 May 2018 16:16:04 +0000 Savaş duası; İslam dini barış ve esenlik dinidir. Müslüman elinden, dilinden emin olunan kişidir. Lakin her hangi bir saldırı karşısında savunma yapmak, batıl olana karşı durmak, din-i islama yapılan saldırılara karş Savaş duası; İslam dini barış ve esenlik dinidir. Müslüman elinden, dilinden emin olunan kişidir. Lakin her hangi bir saldırı karşısında savunma yapmak, batıl olana karşı durmak, din-i islama yapılan saldırılara karşı durmak her müslümanın vazifesidir. Savaş müslüman topluluğa karşı yapılamaz, müşrik ya  da kafir toplumuna karşı yapılır. Haklı bir sebep yokken savaşmak, savaş esnasında kadın ve çocuklara zarar vermek, bölgedeki hayvanata, ağaçlara zarar vermek, işkence etmek, ölülere eziyet etmek kesinlikle yasaktır.

 Yaşam gibi savaşın da ahlakı, kuralları vardır. Savaşta her akla gelen şey meşru değildir. Allah rızası için, Allahın dinine yardım etmek için savaşan ve beldesini savunan kişi, savaş adabına uymak, savaş esnasında da Allah rızasını kazanmak için dikkatli ve ahlaklı olmak zorundadır. Haksız yere öldürdüğü herkesin hesabını vereceğini bilmeli, nefsinin kışkırtmalarına uymamalı, sadece Allah rızasını umarak, ölürsem şehit kalırsam gazi olurum inancı ile savaşmalıdır. 

Savaş duası;

Savaşa giderken  düşmana galip gelmek için devamlı okunmalıdır.

"Allahumme'nsur ibadike'l -muminine ale'l -kafirine nasran aziza"

"Allah’ım, yüce yardımınla kafir topluluğuna karşı, inanan kullarına yardımcı ol."


Aşağıdaki ayet düşmana karşı okuyup, üfleyip, Allah’ın zafer nasip etmesi için dua edilir.

"Bismillahirrahmanirrahim

Hatemallahu ala gulubihim ve ala sem’ihim ve ala ebsarihim ğişaveh."-Bakara Suresi 7-

"Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır."

Allah Rasulunun (s.a.v.) savaşlarda okuduğu dua ;

" Seyühzemul cem’u ve yuvellûne’d-dubur, belissa’atu mev’iduhum vessa'atu edha ve emerru,

 Allahumme encizni ma va’adteni, Allahumme ati ma va’adteni, Atina fetahna leke fethan mübina, liyağfire leke’llahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahara ve yütimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müstegima, ve yensurake’llahu nasran aziza, nasrun minallahi ve fethun karib, ve beşşirül mü ‘minin."

"Yakında o topluluk (Bedirde) dağılıp arkalarını dönüp kaçacaklar. Hayır, (Bedir’den sonra) onların toplanma yerleri kıyamettir. Kıyamet azabı ise bundan daha şiddetlidir.”

“Allah’ım, bana olan vaadini gerçekleştir. Allah’ım vaad ettiğini bana nasip et.”

“Muhakkak ki biz sana apaçık  bir fetih verdik.  Allah, evvelki ve sonraki günahını affedecek, üzerindeki nimetini de tamamlayacak, seni dosdoğru yola götürecek, sana şanlı, şerefli bir zafer verecektir. ”

“Allah tarafından zafer, yakın zamanda  bir fetih ve muzafferiyettir. Bunları mü’minlere müjdele"

Bu ayetler savaş esnasında okunan ayetlerdir. Bedir savaşında ve diğer savaşlarda bunlar tatbik edilmiştir. Allah Rasulu (s.a.v.)  Allahu Tealadan yardım istemiş, Allahu Tealada  vaad ettiği yardımı Allah Rasulune (s.a.v.) ve ümmetine nasip etmiştir.
]]>
Adak Duası https://www.dua.gen.tr/adak-duasi.html Thu, 17 May 2018 22:27:17 +0000 Adak Duası; Dua müslümanın hayatında olmazsa olmazıdır. Hayatının her anında dua vardır. İnsanın  özel duaları bilmesi ve ezberlemesi her zaman şart değildir, önemli olan  içinden geldiği gibi, samimiyetle, gönlün Adak Duası; Dua müslümanın hayatında olmazsa olmazıdır. Hayatının her anında dua vardır. İnsanın  özel duaları bilmesi ve ezberlemesi her zaman şart değildir, önemli olan  içinden geldiği gibi, samimiyetle, gönlünden dökülen duygularla dua etmesidir.  Duayı güzelleştirmek adına  kafiyeli kelimeler ya da abartılı cümleler kurmak için uğraşmamalı, edeceği duayı imkan dahilinde ayet-i kerimelerde  ve hadis-i şeriflerde geçen dualardan seçmeli, daha sonra güvenilir ve manalarını bildiği tavsiye olunan dualarla dua etmelidir.

Kişinin dileği ya da sıkıntısı olduğu zaman, Allahu Tealanın merhametini celb etmek için adak adaması da meşru davranışlardandır. Dinen adanan şeyin yerine getirilmesi vaciptir ve geciktirmek doğru değildir. Zira adak adayan kişi bunu Allahu Tealanın rızası için adamıştır.

Eğer kişi kurban adamış ise, müsait olduğu bir zamanda geciktirmeden kesmelidir.

Adak mana itibarıyla, kişinin Allah rızası için yapması mübah olan bir şeyi yapacağına dair  söz vermesi, adadığı şeyi yapmayı kendi üzerine vacip kılmasıdır.

Ayet'i Kerimeler'de Adak

Allahu Tealanın ayet-i kerimede ;

“Adaklarını da yerine getirsinler.”-Hac Suresi 29- buyruğu adak sahiplerine  bir emridir.

Hadis-i Şerif'lerde Adak

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar ;

“Bir kimse bir şey adarsa, adak olarak belirttiği şeyi yapması lazımdır.” -Molla Husrev, Dürürü’l-Hukkâm-

Ancak adak adayanların unutmaması gereken en önemli husus; adağın, adanan durumu değiştirmediğidir. Yani  İlahi takdire tesiri bulunmadığıdır. Adak, edilen duanın kabulü için, Allahu Tealanın merhametini celb etmek için yapılır, haşa Allahu Teala ile pazarlık etmek için değil. Bana şunu verirsen bunu yaparım şeklinde adak adamak edebe uygun değildir. 

Peygamber Efendimiz  (s.a.v.) bu meseleye işaret ederek şöyle buyurmaktadırlar ;

“Adak kaderden hiçbir şeyi değiştirmez. ”-Tirmizî, Nüzûr:10-

Adak yerine getirilirse, kişi sevaba kavuşur. Ayrıca adak ancak farz ya da vacip olan bir şeyden yapılabilir. Kesinlikle haram olan bir şey adak olarak adanamaz.

Adakta amaç Allahu Tealanın rızası olmalıdır. Allahu Tealanın rızası şart koşulmalı, bir şey adanacaksa O'nun hoşnutluğunu elde etmek  için yapılmalıdır.

Adak Duası;

Adak kurbanı kesilirken okunan dua, farz olarak emredilen bir dua değil ancak okuması tavsiye edilmiş duadır. Bu duayı hiç bilmeyen kimse ;

"Ya Rabbi Senin rızana erişmek için kesmek üzere olduğum bu kurbanımı benden en güzel şekilde kabul buyur." diye gönülden ettiği dua da  güzel bir dua olur.

"Allahumme minke ve leke salati nusuki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbil-Alemine la şerike lehu ve bi zalike umirtu ve ene mine’l-muslimin” "Allahım, bu -adak için kesilen kurban- Senden  ve yine Sanadır. Namazım, ölümüm ve dirilişim eşi benzeri olmayan Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ben bununla emir olundum ve ben teslim olanlardanım."
]]>
Nasip Açma Duası https://www.dua.gen.tr/nasip-acma-duasi.html Fri, 18 May 2018 01:56:05 +0000 Nasip açma duası; Allahu Teala kulunun her ne durumda olsun olsun dua ile Zatına yaklaşmasını murad etmekte, duaya teşvik etmektedir. Dua bir ibadet şeklidir ve kulun acizliğini idrak ederek yükselmesinin yollarından biridir. Nasip açma duası; Allahu Teala kulunun her ne durumda olsun olsun dua ile Zatına yaklaşmasını murad etmekte, duaya teşvik etmektedir. Dua bir ibadet şeklidir ve kulun acizliğini idrak ederek yükselmesinin yollarından biridir. Dua ederek Rabbinin yüceliğini dille ve gönülle tasdikleyen kul, kulluk makamına erişmeye başlamıştır inşaallah.
Bazı zamanlarda kişinin işleri ters gidiyor olabilir, olmasını beklediği şeyler son anda çıkmaza giriyor olabilir, beklediği sevinçler gecikiyor olabilir. Bu ve buna benzer durumlara halk arasında " nasibi bağlı "tanımı yapılsa da, aslında duaların arttırılma vaktinin geldiğinin sinyalidir. Allahu Teala kulunu daha fazla dua ederken görmek ve dua eden sesini daha fazla işitmek istiyor demektir. Edilen her dua kabuldür biiznillah. Yeter ki dualar gönülden olsun.

" Darda kalan bunalmış kulunu, çaresizlik içinde kıvranan sıkıntıya düşmüş kulunu, dua edip yalvardığı zaman imdadına yetişip ona yardım eden, (kulunu düşmüş olduğu sıkıntıdan, elem ve kederden kurtaran) ancak ve sadece Allahu Teala’dır.”

Kişinin içine  düştüğü sıkıntı ve tehlikelerden onu  kurtarıp selamete erdirecek Allahu Tealadan başka hiç bir kuvvet ve kudret sahibi yoktur.

Hz. Yunus Peygamber as. balığın karnına misafir olduğu zaman, “Ya Rabbi, Senden başka hiç bir ilah yoktur” diye yalvarıp dua etti. Allahu Teala, Peygamberi Hz. Yunus as'ı  sağ salim balığın karnından elemsiz, kedersiz kurtardı.

Hz.Yunus as. Allahu Tealanın peygamberi idi. Allahu Tealaya nasıl sığınması gerektiğini çok iyi biliyordu. Kullar sıkıştığı zaman Allahu Tealaya yönelmeli ve dua etmeli ki, Allahu Tealanın yardımı yetişsin.  Balığın karnında Yunus Peygamberin as. yardımına yeti­şecek Allahu Tealadan başka bir kuvvet ve kudret sahibi yoktu. 

Yunus (.a.s.) duası;

Yunus Pey­gamber as. balığın karnında dua etti ;

“La ilahe illa ente Subhaneke inni kuntu mine'z-zalimin” 

Yunus as. duası diye bilinen bu ayet-i kerime ile dua edenlerin her ne haceti varsa giderilir, nasipleri açılır, işleri yoluna girer biiznillah.

Nasip açma duası;

Ve men ev fa bi ahdihi min'allahi fe'stebşiru bi beyikumullezi ba'ba'tum bihi ve zalike huvel azim.
Ve levla iz dehalte cenneteke kulte maşaallahu la kuvvete illa billahi in tereni ene egalle min malen ve veleda.
Ve la havle vela guvvete illa billahil aliyyül azim.
Ya Hannanu Ya Hannanü Ya Hannanu Ya Allahu Ya Allahu ya Allahu Ya Rahmanu

Bu dua nasibi kapalı veya kısmeti olmayan kişilerin okunmasında fayda ve hikmetler olan duadır. Abdestli olarak günün her hangi bir saati okunur ve nasibin açılması için dua edilir.

Nasip açma duası;

Sabah namazının ardından  kıbleye yönelerek diz üstü oturulur. 41 defa Ayete'l -Kursi okunur ve nasibin açılması için Allahu Tealaya dua edilir. 

''La ilahe illalahul melikul hakkul mubin'' 

tesbihine devam eden kimsenin Allahu Tealanın  izni ile  bereketi çoğalır ve nasibi kapalı ise açılır. Bu tesbihi hiç bırakmadan devamlı okuyan kimse fakir ise zengin olur, bekar ise evlenir. Her türlü nasip ve kısmet için okunacak güzel dualardan biridir.

"İnna fetahna leke fethan mubina."-Fetih Suresi 1- Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih açtık.

"Ve futihati's -semau fe kanet ebvaba." -Nebe Suresi 19- Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. 

Bu iki ayet ile dua etmeye devam eden kimsenin işleri yoluna girer, nasipleri çoğalır, bağlı işleri düzene girer biiznillah.
]]>
Boy Uzatma Duası https://www.dua.gen.tr/boy-uzatma-duasi.html Fri, 18 May 2018 19:26:26 +0000 Boy uzatma duası; İnsanın boyu genetik ve çevresel bir takım etkenlerin ortak paydasıdır. Bu etkenlerin bir kısmı kişinin istemi dışında gelişir. Bazı etkenler ise boy uzamasına destek sağlayan, kişinin insiyatifine ba Boy uzatma duası; İnsanın boyu genetik ve çevresel bir takım etkenlerin ortak paydasıdır. Bu etkenlerin bir kısmı kişinin istemi dışında gelişir. Bazı etkenler ise boy uzamasına destek sağlayan, kişinin insiyatifine bağlı durumlardır. Özellikle bilinçli egzersiz, doğru beslenme, doktorların tavsiye edeceği besin takviyeleri ve vitamin alımı, sağlıklı  gece uykusu ile boy uzamasına katkıda bulunan etkenlerdendir.

Boy uzatmak için neler yapılabilir;
 • Öncelikle kişinin boy uzunluğunun büyük oranda anne ve babadan geçen genler ile ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra;  boy uzamasına yardımcı olan  tek bir gen olmadığı, bir çok genin boy uzamasını etkilediği bilinmektedir.  Anne ve babanın boy yapısı  çok kısa veya uzun ise çocuklarının boy uzunluğunun da bu ortalamalara yakın olacağı söylenebilir. Yine de genlerin nasıl bir kombinasyona gireceğini sadece Allahu Teala bilir. Netice olarak  20 li yaşların ortasına gelene kadar kişilerin boy uzunluğunu kesin tahmin etmek biraz güçtür.
 • 10 yaşından küçük çocukların günde 8.5 ila 11 saat arasında uykuya gereksinim duydukları bilinmektedir.Yeterli ve sağlıklı uyumak boy uzamasına yardımcı olabiliyor. Bunun sebebi ise; uyku sırasında bedenin hücre yenileme sürecine girmesi ve uyku boyunca bol miktarda büyüme hormonu salgılanmasıdır.  Yeterli derecede gece uykusu uyuyamayan çocuklar ve  gençler maalesef bu hormondan yeterli derecede faydalanamazlar. Hormon eksikliği de  boy uzamasına engel olabilir. 
 • Kalsiyum kemik gelişimi için oldukça önemlidir. Süt ve yoğurt ürünleri, yeşil sebzeler vb kalsiyum bakımından zengin yiyeceklerdir.
 • B3 vitamini yani  niasin bakımından zengin yiyecekler tüketmek gerekmektedir. Günlük ortalama 500 mg niasin, büyüme hormonu salgılanmasını hızlandırmaktadır. Niasin; kırmızı ve beyaz ette, süt ve süt ürünlerinde, kefir, tereyağı, balık, patates, incir ve  ton balığı gibi yiyeceklerde bol miktarda bulunmaktadır.
 • Protein vücutta hücrelerin yapı taşıdır.. En az iki öğünün proteince zengin yiyecekler yemekte fayda vardır. Çinko eksikliği durumlarında çocuklarda boy uzaması tam anlamıyla durma noktasına gelebilir..
 • Son olarak boy uzatan egzersizler ve boy uzatıcı hareketler yapın.  Yüzme, basketbol, voleybol gibi vücudu yer çekimine karşı esneten sporlar ile ip atlama, barfikste sallanma gerinme, plates gibi omur açıcı egzersizler büyük ölçüde işe yaramaktadır.
Boy uzatmak için dua;

Boy uzatmak için gerekli her türlü beslenme ve egzersizlere dikkat ettikten, her hangi hormonel bir rahatsızlık varsa tedavisine devam ederken, diğer yandan Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şifa ayetlerini okuyarak Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunabilirsiniz.
]]>
Bol Kazanç Duası https://www.dua.gen.tr/bol-kazanc-duasi.html Sat, 19 May 2018 09:23:48 +0000 Bol kazanç duası; Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde geceyi dinlenme, gündüzü ise çalışıp maişet kazanma vakti olarak yarattığını beyan etmektedir. Bu ve benzeri ayetlerden anlaşılacağı üzere kişinin kendi ve bakmakla yükü Bol kazanç duası; Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde geceyi dinlenme, gündüzü ise çalışıp maişet kazanma vakti olarak yarattığını beyan etmektedir. Bu ve benzeri ayetlerden anlaşılacağı üzere kişinin kendi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışması üzerine farzdır. 

İslam dini veren eli her zaman övmüş, kişinin çalışmasının gerekliliğini anlatmış, hadis ve ayetlerde zikredilen bir çok rızık ayeti ile desteklemiştir. İslamın şartlarının iki tanesinin mal ile yapılan ibadetlerden olması da bunun en güzel örneği ve ispatıdır.

Kur'an-ı Kerim'de namaz ile zekat hep yan yana anılmakta, bu iki güzel ibadet her daim övülmekte, ecir ve sevapları anlatılarak kişi bu ibadetlere yönlendirilmektedir. İslam dini asla bir hırka bir lokma tarzında kabul edilmemektedir. Aksine islama daima hizmet eden, malları ile destekleyip güçlenmesine vesile olan sahabe örnekleri her zaman anlatılmakta, bizlerin de onları örnek alması tavsiye edilmektedir. 

Kazancın artması için kişi çalışırken asla ahiretini unutmamalı, kazancının içinde fakir fukaranın, aile efradının da hakkı olduğunu unutmamalıdır. Kazancı ile vereceği zekat ve sadakalar, yapacağı hayır ve hasenatlar, malının, rızkının, kazancının artmasına, bereketlenmesine vesile olacak, dünya ve ahiret hayatında kişiye ecir olarak dönecektir.

Kazancın artması için dua ;

"Allahumme inni es'eluke imanen yubaşiru galbi ve yegınen sadigan hata ağlemu ennehu len yusibuni illa ma ketebehu aleyye fe erdıni bima gasemtu"

"Allahım, muhakkak ki ben Senden kalbimi saran ve devam eden iman, sadık bir yakini isterim. Bana Senin hükmünden başka hiç bir şey isabet edemez. Benim için taksim ettiğine beni razı kıl." 

Rivayet edilir ki; Adem as. dünya yüzüne indiği vakit bu dua ile Allahu Tealaya dua etmiştir.

Bu dua maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunacak duadır. Bu duayı çok okuyan kişi maddi ve manevi bütün sıkıntılarından kurtulur biiznillah. Refaha ve huzura ererek muradına nail olur. Bu duayı okumakla kul, kanaatkarlığını ifade ediyor. Kanaatkar olan kimsenin gözü de gönlü de tok olur. Madden ve manen zengin olur. 

"Allahumme ekfini bi halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake"

"Allahım, helalin ile beni kifayetlendirip, haramdan ve Senden başkasına muhtaç olmaktan sana sığınırım,  fazlu kereminle beni zengin eyle"

Bu duayı okumaya devam eden kimse, borç ve sıkıntılardan kurtulur, Allahu Tealanın izni le kazancı bollaşır, bereketlenir, zenginliğe ulaşır.
]]>
Derse Başlama Duası https://www.dua.gen.tr/derse-baslama-duasi.html Sun, 20 May 2018 06:19:39 +0000 Derse başlama duası; Her inanan müslüman bilir ki, dua olmadan başlanılan işler yarım kalır, bereketsiz kalır. Kişi madden yapabileceği her şeyi yapmakla yükümlü olduğu gibi, dua ile de yaptığı işi desteklemeli, her d Derse başlama duası; Her inanan müslüman bilir ki, dua olmadan başlanılan işler yarım kalır, bereketsiz kalır. Kişi madden yapabileceği her şeyi yapmakla yükümlü olduğu gibi, dua ile de yaptığı işi desteklemeli, her daim başarı için Allahu Tealadan yardım dilemelidir. Hiç bir kuşun tek kanatla uçması mümkün olmadığı gibi, sadece şartları yerine getirmek ya da sadece dua etmek başarıyı tam anlamıyla getirmez. Başarının tam olması için yapılan işler dua ile desteklenmeli, Allahu Tealanın yardım ve başarıyı nasip etmesi için duayı dilden düşürmemek gerekmektedir.

Etrafta dikkat dağıtan yazılar, müzikler, dikkat dağınıklığına neden olan oyunların çokluğu, kişiyi yapması gereken asli görevlerinden uzaklaştırmakta, ya da tam olarak dikkatini toplamasına engel teşkil ederler. Asli görevi ders çalışmak olan çocuklarımız da ders çalışırken dikkatlerini toparlamakta zorluk çekmektedirler. Derse başlamadan edilecek dualar, manevi olarak huzur ve rahatlık vereceğinden, çocuğun anlayışının artmasına vesile olacaktır.

Derse başlamadan evvel odada dikkat çekecek şeyler toparlanmalı, dikkat çeken aşırı müzik kapatılmalı, ders çalışmaya hazır hale gelmelidir. Dikkat her dağıldığında Euzu besmele çekmek, dikkati toparlamaya yararlı olacaktır. Çocukların mutlaka hedefi ve gayesi olmalıdır. Hedefi olmayan insan başarılı olamaz. Kendine hedef belirleyen kişi ise, hedefine ulaşana kadar durmaz, çabalar. Planlı programlı çalışmayı öğrenen çocuk, çalışmaya, dinlenmeye, oynamaya kısaca her şeye zaman bulacağı için, başarı oranı yükselecektir. Önemli olan çok ve gayesiz çalışmak değil, planlı ve devamlı çalışmaktır.

Derse başlarken okunacak dualar;

Her işe başlarken mutlaka Euzu besmele çekmelidir. 

Başlama duası olarak bilinen;

"Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr."

"Rabbim işlerimi kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim işimi hayırla tamamlat." duası okunur.

"Rabbi zidni ılmen ve fehmen."

" Rabbim ilmimi ve anlayışımı ziyade eyle, arttır."

Derse başlarken okunacak dua;

Euzü billahi mineşşeytâni’r-racim Bismillahirrahmanirrahim.

Allah’ım! Bize Peygamberin anlayışını,rasullerin hıfzını ve meleklerin ve mukarreblerin (Allah’a manen yaklaşmış veli kulların) ilhamını bahşeyle . 
İnsanı yoktan yaratan,ona beyanı(ifade ve anlamı) öğreten,dünyayı imtihan yurdu kılan Allah’a sonsuz hamd olsun. Salat ve selam,irfanın kaynağı Peygamberimize(s.a.v.) ve Kur’ân hükümleriyle amel eden Ehline ve ashabının üzerine  olsun. 
]]>
Zor Durumda Okunacak Dua https://www.dua.gen.tr/zor-durumda-okunacak-dua.html Mon, 21 May 2018 05:50:11 +0000 Zor durumda okunacak dua; Her insanın hayatında zorlandığı, gönlünün yorulduğu, gücünün bittiği anlar muhakkak ki olmuştur. Zora düştüğünde sığınılacak tek kapı, Alemlerin Rabbi olan Allahu Tealanın rahmet ve merh Zor durumda okunacak dua; Her insanın hayatında zorlandığı, gönlünün yorulduğu, gücünün bittiği anlar muhakkak ki olmuştur. Zora düştüğünde sığınılacak tek kapı, Alemlerin Rabbi olan Allahu Tealanın rahmet ve merhamet kapısıdır. Ömrünün her anını dua ederek değerlendiren ve şekillendiren mü'min kişi, zorluk anında daha fazla dua etmesi gerektiğini bilir ve sığınma dualarına devam eder. Sığınılacak tek kapı Allahu Tealanın kapısıdır, zorlukları kaldıracak olan ve selamet kapıları açacak olan sadece Allahu Tealadır.

Allah Rasulu (s.a.v.)'nun hayatı zorluklarla geçmiştir. Bunu bilerek iman eden kimse, zorlukların bir mükafat olduğunu bilir ve isyan etmez. Zorlukları nimet olarak bilmek gerekir. İsyan etmediği sürece kişinin ecrinin ve derecesinin artacağı müjdelendiği gibi, sabredip isyan etmezse ardından gelecek büyük bir mükafatla mükafatlanacağı da müjdelenmektedir. Allahu Teala kuluna zulmetmek için yaratmamıştır, sadece kulluğunu ve imanının sağlamlığını ölçmek için zorluklarla imtihan eder. İnşirah Suresinde müjdelendiği gibi; "Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak zorlukla beraber bir kolaylık var." Ayetin ard arda tekrarlanması zorluğun asla kalıcı olmadığına ve kolaylaştırılacağına dair müjdedir biiznillah. 

Allah Rasulunun (s.a.v.) hayatı zorluklarla dolu olmasına rağmen, arada kolaylıklar ve müjdeleri de barındırmaktadır. Hiç bir zorluk kalıcı değildir, hiç bir güzellik uzakta değildir. Önemli olan bu zorlukların imtihan olduğunu bilmek ve Allahu Tealaya sığınarak, dualardan güç alarak selamet kapılarının açılmasını beklemektir. 
Kureyş'in uyguladıkları baskılar ve zulümler çoğalınca Allah Rasulu (s.a.v.)  ilk Taif’e gitmiş, halkını islama davet etmiş, burada kalmak istemiştir. Ancak Taifliler bu çağrıya olumlu karşılık vermedikleri gibi Allah Rasulunü (s.a.v.) taşlayacak kadar ileri gitmişlerdir .

Allah Rasulu (s.a.v.) zor zamanında şöyle dua etmişlerdir ;

"Allahım, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü, ancak sana arz eder, çaresizliğimi sadece sana şikayet ederim.

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım!  Çaresizlerin tek sığınağı, Rabbi sadece sensin.

Allahım !  Düşmanın eline beni düşürmeyecek, hatta akrabadan bir dostun eline dahi beni bırakmayacak kadar bana karşı merhametlisin.
Bana gazabının gelmesinden, öfkene uğramaktan, karanlıkların aydınlığa döndüğü ,dünya ve ahiret işlerinin düzene girdiği nuruna sığınıyorum.

İlahi! Sen razı olana dek Senden affını diliyorum. Bütün kuvvet, her kudret ancak Sendendir.”

Zorluk anında okunacak dua;

Bismillahirrahmanirrahim”

“Allahümme la sehle illa ma ce’altehu sehlen ve ente tec’alü’l-hazne iza şi’te sehlen”

"Allah’ım! Ancak senin kolaylaştırdığın şey kolay olur. Sen dilersen  sert  ve zor olan her şeyi kolaylaştırır  ve yumuşak yaparsın.” (İbnü’s-Sünni)
]]>
Vaaza Başlama Duası https://www.dua.gen.tr/vaaza-baslama-duasi.html Mon, 21 May 2018 10:21:05 +0000 Vaaza başlama duası; Vaaz, ilmihal bilgileri ya da farklı bir konuda insanları iyiliğe yöneltmek için söylenilen söz, nasihat, insanlara kalplerini yumuşatacak şekilde güzel söz söylemek, nasihat etmek anlamlarına gel
Vaaza başlama duası; Vaaz, ilmihal bilgileri ya da farklı bir konuda insanları iyiliğe yöneltmek için söylenilen söz, nasihat, insanlara kalplerini yumuşatacak şekilde güzel söz söylemek, nasihat etmek anlamlarına gelir. Allah Rasulu (s.a.v.), bu mubarek görevi en güzel surette yerine getirmiş ve insanlara güzel örnek olmuştur. Her hayırlı işin başında  olduğu gibi vaaza başlarken de Allahu Tealaya  hamd etmek ve Resulune(s.a.v.)  salavat okumak, Allah Rasulunun (s.a.v.)sünnetidir. (Ebu Davud, Edeb, 21; İbn Mace, Nikah,19)

Vaaz, hutbe gibi zorunlu olmamakla birlikte hayatımızda son derece önemli yer tutan bir görev ve her müslümanın vazifesidir. Zira insanları iyiliğe davet edip, kötülükten sakındırmak müslümanların üzerine farz-ı kifayedir. 

Allahu Teala  bir ayet-i kerimede; "Sizden, hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülüklerden sakındıran bir cemaat  bulunsun, işte gerçek manada kurtuluşa erenler bunlardır" buyurmaktadır (Al-İ İmran Sursesi 104). 

Allahu Teala bir ayet-i kerimede; "Rabbinin yoluna hikmet ve güzel sözle davet et. Onlarla güzellikle mücadele et. Muhakkak ki  Rabbin doğru yoldan sapanı da, hidayet üzere olanları da çok iyi bilir" (Nahl, 16/125) buyurmuştur. 

Allah Rasulu (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde; üç defa ard arda  "Din nasihattir." (Buharî, Ahkâm, 43; Müslim, İman, 22) buyurmuşlardır. 

Bu ve benzeri ayetler ve hadis-i şerifler vaaz ve irşadın inançlı müslümanların hayatındaki yerini ve önemini anlatmaktadır. 

Vaaza başlarken konu ile alakalı en az bir ve ya bir kaç ayet-i kerime ve hadis-i şerif  okunulur ve nasihat edilmek istenilen  konuya başlanır. 

Vaaza başlama duası ;
 
 Elhamdulilllahi Rabbil Alemin

Ve's-selatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain

Salli ala rasulina Muhammed Salli ala tabibikulubina Muhammed Salli ala şefi'i zunubina Muhammed

Rabbi'ş-rahli saadri ve yessirli emri ve'h-lul ugdeten min lisani yefgahu gavli

Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke ente's-semiul alim

Ve tub aleyna ya mevlana inneke ente't-tevvabu'r-rahim

Vehdina ve fekkına ile'l-hakkı ve ila tarıkin mustagım

Bi beraketi'l-kur'anil azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin

Ve galellahu fi kitabihi'l-kerim

Euzu billahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim. denilir, konu ile ilgili ayet-i kerime okunur ve vaaza başlanır.

Günahlarımızın şefaatçisi Hz. Muhammed’e salât getirin.

Ey Rabbim! Göğsümü genişlik ver, işimi kolay eyle.

Dilimde ki  bağı çöz ki  sözüm anlaşılsın.

(Ya Rabbi)

Seni tüm eksik ve noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Senin bize öğrettiğinin haricinde bizim ilmimiz yoktur.

Şüphesiz Sen, her şeyi hakkı ile i bilen, her işinde  hikmet sahibi olansın.

(Ya Rabbi)

Seni eksik ve noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Senin bize verdiğin anlama gücü  dışında bizim anlamaya imkanımız yoktur.

Şüphesiz Sen sonsuz  cömert  ve sonsuz  ikram sahibisin.

Kovulmuş Şeytanın şerrinden Allahu Tealaya  sığınırım.Rahman ve Rahim olan  Allahu Tealanın ismi  ile.”

Salat ve selam Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in, ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.
]]>
Erkek Bebek Duası https://www.dua.gen.tr/erkek-bebek-duasi.html Mon, 21 May 2018 19:24:33 +0000 Erkek bebek duası; Ruhlar aleminde yaratılan her ruh, sırası ile dünyaya gelmekte, yaratılma görevini icra ettikte sonra kabir alemine göçmektedir. Yaratılmanın sebebi Allahu Tealanın varlığını ve birliğini birlemek, O'nun te Erkek bebek duası; Ruhlar aleminde yaratılan her ruh, sırası ile dünyaya gelmekte, yaratılma görevini icra ettikte sonra kabir alemine göçmektedir. Yaratılmanın sebebi Allahu Tealanın varlığını ve birliğini birlemek, O'nun tek yegane yaratıcı olduğunu tasdik etmek, görev ve imtihanlarını vererek meleklerden daha ali bir makama erişip, cennet-i alaya layık bir kul olarak menzile dönmektir. Dünyaya her gelen ruh, aracısı olan kişinin evladı olması sebebi ile, kişinin mutluluğunu arttıran, sevgisini en üst düzeye çıkaran, inanılmaz mutluluk yaşatan bir coşkuyu da beraberinde getirir. 

Bebek isteyen ve ya bekleyen kişiler mutluluk yanı sıra sorumluluk yüklendiklerinin de farkındadırlar. Bu sebeple henüz bebekleri dünyada nefes alıp vermeye başlamadan, Allahu Tealaya kolaylaştırması için dua ve niyaz etmeye başlarlar. Zira güzel yetişen çocuk ebeveynlerin göz aydınlığı, sadaka-i cariyesi, kötü ahlaklı olan çocuk ise bitmek bilmeyen imtihanı haline gelebilir. Bu sebepledir ki bebek dünyaya gelmeden dualar edilmeye başlanır ve bebeğin güzel ahlak sahibi olması için Allahu Tealaya sığınılır. 

Dualarda en çok yer verilen, her kişinin en çok istediği husus ise çocuğunun hayırlı ve salih kul olmasıdır. Zira hayırlı evlat kavramı dünya üzerinde de ahiret üzerinde de en faydalı, en gerekli,  en çok mutluluk verici, gönüllere huzur veren düşüncedir. Her ebeveynin arzusu hayırlı evlat sahibi olmaktır ve edilen duaların tamamına yakını bu durum ile alakalıdır. Çocuğun cinsiyeti bu denli önem taşımamaktadır. Zira evladı veren Allahu Teala, o kulunun hangi cinsiyetteki çocuğa ebeveynlik yapabileceğini herkesten iyi bilir.

Bazı ebeveynler çocuklarının erkek olması için dualar etmekte, erkek çocuk sahibi olabilmek için dua ve adaklarda bulunmaktadır. Kişi elbette gönlündeki muradı dile getirmekte özgürdür. Lakin dua ederken  haddi aşmamalı, verenin Allahu Teala olduğunu unutmamalı, gönlündeki muradı hakkında dua ettikten sonra hayırlı olanın olması için niyazda bulunmalıdır. 

Erkek bebek duası;

Bir kimse hamile olan eşinin karnı üzerine elini koyup şöyle dua etmelidir;

"Bismillahi 'l-ehadis samedillezi lem yelid ve lem yuled
Allahumme inni semmeytu ma fi'l-batni Muhammeden bismi Muhammedi Sallallahu Aleyhi ve Selleme."

"Bir olan, hiç bir şeye ve hiç bir kimseye ihtiyacı olmayan, doğrulmamış ve doğmamış olan Allahın adı ile, 
Allahım bu karında olana Muhammed ismini verdim."

diye dua ederse, Allahu Tealanın izni ile o karındaki nutfe erkek olarak yaratılır.

Erkek bebek duası;

Bir kimse erkek evlat isterse eşi ile birlikte olmadan abdest alır, tam bir itikat ile Euzu besmele çekip üç defa İhlas Suresi okur ve şu şekilde dua ederse, o kimseye erkek çocuk ihsan edilir.

"Allahumme'c-alna min  ledunke zürriyyeten tayyibeten muti'aten 
Allahumme in terzukni min hazihil vak'ati veleden usemmihi Muhammeden"
]]>
Evliyaların Duası https://www.dua.gen.tr/evliyalarin-duasi.html Mon, 21 May 2018 23:02:56 +0000 Evliyaların duası; Dua mü'minin hayatında su gibi, ekmek gibi, nefes gibi önemli bir ihtiyaçtır. Gönülden gelen dua, dua kapısını titretecek güçtedir. Kişi kabul olacağından şüphe etmeden ellerini açtığı zaman, duasına Evliyaların duası; Dua mü'minin hayatında su gibi, ekmek gibi, nefes gibi önemli bir ihtiyaçtır. Gönülden gelen dua, dua kapısını titretecek güçtedir. Kişi kabul olacağından şüphe etmeden ellerini açtığı zaman, duasına muhakkak icabet edilir. Yeter ki şek ve şüpheye yer olmasın, yeter ki araya aracılar koymasın, yeter ki tek güç ve kuvvet sahibinin Allahu Teala olduğuna kat'i surette inansın.

İnanan mü'min bir hacete düştüğü vakit, bir muradı olduğu zaman, öncelikle Kur'an-ı Kerim'de geçen dua ayetleri ile, daha sonra hadis-i şeriflerde geçen dualarla, sahih kaynaklardan günümüze  ulaşan dualarla, ya da evliyaullahın ve alimlerin ettikleri dualarla dileğini ister, Allauh Tealadan dua ve niyazda bulunur. Sahih dualar kabul olunmuş dilekçe niteliğindedir, bu dualarla dua eden kimse de bu dilekçenin altına imza atmış hükmündedir. 

Kişi dua etmek için ellerini açtığı zaman, isteğini tam dile getiremeyebilir, ya da eksik isteyebilir. Tam kelimelerle doğru dua etmek çok önemlidir. Kulunun eksik isteyebileceğini bilen sonsuz merhamet sahibi olan Allahu Teala, kitabında dua ayetlerine de yer vererek kulunun tastamam kelimelerle dua etmesini nasip eder. Ümmetine çok merhametli olan Allah Rasulunün (s.a.v.) mubarek dilinden  dökülen dualar da inanan mü'minlerin dosdoğru dua etmesine yardımcı olmuş olur. Evliyaullahın dilinden dökülen dualar da, gönüllerindeki Allah aşkına mukabil dillerine dökülen kelimelerdir, Allahu Teala katında makbul ve kabuldür inşaallah. Ne olduğu belli olmayan, sahihliği kesin olmayan, kimin ne amaçla hazırladığı belli olmayan dualardan sakınmak gerekir.

Evliyaların duası;

"Hasbiyallahu li-dini

Hasbiyallahu li-dünyaye

Hasbiyallahu lima ehemmeni

Hasbiyallahu li men beğa aleyye

Hasbiyallahu li men hasedeni

Hasbiyallahu li men kadeni bi suin

Hasbiyallahu ındel mevti

Hasbiyallahu ındel mes'eleti fil kabri

Hasbiyallahu ındel mizani

Hasbiyallahu ınde's-sırati

Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim"

Dünya ve ahiret musibetleri, beşi dünyada beşi ahirette olmak üzere on tanedir. Bu duayı okumaya devam eden kimse bu sıkıntılardan muhafaza olunur biiznillah.

Dünyadaki musibetler;
 • Dünya
 • Üzülmek
 • Hasetçinin elinden eziyet çekmek
 • Hastalık
 • Fakirlik
Ahiretteki musibetler;
 • Ölüm
 • Kabir
 • Sırat
 • Mizan
 • Cennete girerken sıkıntı. Zira herkes cennete kolayca giremez.
Bu on musibet ve sıkıntıya karşı vakit namazlarından sonra bu duaya devam eden kimseyi Allahu Teala musibetlerden kurtarır.
]]>
Düşmana Karşı Okunacak Dua https://www.dua.gen.tr/dusmana-karsi-okunacak-dua.html Mon, 21 May 2018 23:17:46 +0000 Düşmana karşı okunacak dua; Dünya kurulduğu günden beri hak ile batıl sürekli savaş halindedir. Savaş gizli ya da aşikar nasıl olursa olsun, kişi her daim düşmana karşı uyanık olmak, tetikte olmak zorundadır. Kişi ge Düşmana karşı okunacak dua; Dünya kurulduğu günden beri hak ile batıl sürekli savaş halindedir. Savaş gizli ya da aşikar nasıl olursa olsun, kişi her daim düşmana karşı uyanık olmak, tetikte olmak zorundadır. Kişi gevşeklik gösterdiği anda, görünen görünmeyen tüm düşmanlarının hücumuna uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Düşmana karşı güç sahibi olabilmek için kişi dinini güzel yaşamalı, ibadetlerine özen göstermelidir ki ilahi yardım her zaman yanında olsun.
Görünen ve görünmeyen düşmana karşı okunacak duayla birlikte kişinin en güçlü silahı  Allahu Tealanın dinine edeceği yardım, dini yaşama ve yaşatmaya verilen yardım neticesinde; Allahu Tealanın  ayet-i kerimede vaad ettiği yardıma kavuşur biiznillah.

“Ey iman edenler, eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” -Muhammed Suresi 7-

Bu ayette oldukça açık ve net olarak zikredilmektedir ki; müslümanlar dinlerini tam ve ihlasla yaşamadığı ve  dinden uzaklaştığı sürece  Allahu Tealanın yardımı tam manasıyla ulaşmaz .

Hz. Ömer ra. bu hususa gösterdiği hassasiyet sonucudur ki, ordu komutanına gönderdiği bir mektupta aynen şöyle demiştir;

“Sakın düşmanınızın yaptığı fiilleri sizler de yapmayın, onlara benzemeyin! Sizler sadece takvanızla onlara galip gelirsiniz. Eğer sizler  günaha girerseniz unutmayınız ki düşmanınız sayı bakımından ve savaş hazırlığı bakımından sizden üstün durumdadır.. Takva zırhına bürünün ve Allahu Tealadan hakkı ile korkun!”

Kişi Allahu Tealadan hakkı ile ne kadar saygı ile korkarsa, din-i islamı yaymak, anlatmak,yaşamak ve yaşatmak için gösterdiği çaba, her başarıya olduğu gibi zafere de açılan kapının anahtarıdır. Mü'min Allahın nuru ile ferasetle bakar, ferasetle konuşur. Her hareketi feraset içerir. Dosta karşı şefkatli, düşmana karşı korkusuz olur. Zira Allahu Tealanın dostlarına muhabbet, düşmanlarına buğz etmesi gerektiğini bilir ve bu gaye ile yaşar.

Düşmana karşı okunacak dua;

Ebu Musa'l-Eş'ari ra.'dan rivayet olunur ki: Allah Rasulu (s.a.v.)  bir toplulukla karşılacağı zaman şöyle dua buyururlardı;

"Allahumme inna nec'aluke fi nuhurihim ve neuzu bike min şururihim"

"Allah'ım, onların yüreklerine korku sal, korku düşür. Onların şerlerinden sana sığınırız."Ebu Davud, Salat, 1537.

Allah Rasulu'nun (s.a.v.) düşmana karşı okuduğu dua;

Allah Rasulu (s.a.v.)  düşmanla karşılaşmadan evvel bu duayı bizzat yapmışlardır ;

"Allahumme munzile'l-kitabi ve mucriye's-sehabi ve hazime'l-ahzabihzimhum ve'nsurna aleyhim"

"Ey Kitabı indiren, bulutları yürüten, orduları bozguna uğratan Allah'ım ! Onları hezimete uğrat ve bizi onlara karşı muzaffer eyle."- Buhari, Muslim, Abdullah ibni Evfa (ra.)'dan rivayet edilmiştir.-
]]>
Kekeleme Duası https://www.dua.gen.tr/kekeleme-duasi.html Tue, 22 May 2018 01:54:25 +0000 Kekeleme duası; Kekemelik, yeni konuşma zamanlarında görülen konuşma bozukluğudur. Genelde cümlenin başında ya da ortasında görülen akış bozukluğu ya da ritim bozukluğu diye tanımlanabilir. Çocuklar genellikle cümleye Kekeleme duası; Kekemelik, yeni konuşma zamanlarında görülen konuşma bozukluğudur. Genelde cümlenin başında ya da ortasında görülen akış bozukluğu ya da ritim bozukluğu diye tanımlanabilir. Çocuklar genellikle cümleye başlarken ya da belirli bazı sesleri çıkarırken takılırlar. Bu hal, yeni konuşmaya başlayan küçük çocukların takılarak konuşmaları ile karıştırılmamalıdır.  

Genellikle dışarıdan gerçekleşen etkiler çocukların kekelemelerine sebep olabilir. Bu sebepler arasında ; ailevi baskılar, ani korku, büyük bir üzüntü sayılabilir. Bunların yanı sıra, toplum içinde kendini güvende hissedememe, her zaman eleştirilme korkusu, beğenilmeme korkusu, başarısız olma korkusu gibi sebepler de kekemeliğe neden olabilen sebepler arasında sayılır. Kekemelik fark edildiği anda ne kadar çabuk müdahale edilirse, bu rahatsızlığın düzelmesi o kadar çabuk olur. Ritmik saymalar, tekerlemeler, şarkı söylemelerin de aralarında bulunduğu oldukça etkili sonuçlar veren tedavi şekilleri, kekemeliğin düzelmesinde önemli etkisi olan tedavi şekillerindendir. Tedavinin kalıcı olması için gecikmeden bir uzmana baş vurmak önemlidir.

Kişiler kendilerini güvende hissedemediği yerlerde, kalabalık önünde konuşurken, önemli bir kişinin karşısında iken yaşı kaç olursa olsun kekeleyebilirler. Bu tarz kekemelikler tedavisi mümkün olan rahatsızlıklardır. Bu şikayetler ortam değiştirilip normal düzene geçildiği anda etkisini kaybeden rahatsızlıklardır. Psikolojik tedavi ile normale dönen bu rahatsızlık, önlemi alınmazsa ilerleyeceği için tedavisi de zorlaşır. Mümkün olduğunca erken tedaviye başlanması kalıcı sonuç için önemlidir.

Musa (a.s.) kekemelik duası;

Bilindiği gibi Musa as. Firavunun sarayında yetişmişti. Daha küçücük bir çocuk iken Firavunun sakalını çekiyor, parmağını gözüne sokuyordu. Bu durumdan hoşlanmayan Firavun Musa.as'ı öldürmeyi düşünüyor. Asiye validemiz onun henüz çok küçük olduğunu, bunları bilinçli olarak yapmadığını ispatlamak için, Musa as.'ın önüne mücevher ve ateş közleri koyuyor. Musa as. Allahu Tealanın koruması neticesi közleri alıyor ve ağzına sokuyor. Bunun üüzerine Firavun Musa as.'ı öldürmekten vaz geçiyor ve yanlarında büyümesine izin veriyor. Ateşi ağzına götürdüğü için dilinin bir kısmı yanan Musa as. konuşmasında aksaklıklar olduğu rivayet edilmektedir.

Allahu Teala Musa as.'a peygamberlik verip, Firavuna gönderdiği vakit, Musa as. Ta-Ha Suresinde geçen dua ayetleri ile dua edip, dilindeki düğümün çözülmesi için Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunur. Dilinde kekemelik olan kimselere de şifa bulmaları için bu ayetler okunur.

Kekeleme duası;

Rabbi'ş-rahli sadri

Ve yessirli emri

Ve'h-lul ugdeten min lisani

Yef gahu gavli -Ta -Ha Suresi 25,26,27,28-


Rabbim göğsüme genişlik ver

İşlerimi kolay eyle

Dilimdeki düğümü çöz ki

Söylediklerim anlaşılsın.

Bu ayet-i kerimeleri hulusu kalple ;  Musa as'ın dilindeki düğümü açan Allahu Tealanın kekeleyen çocuğun dilindeki düğümü de çözmesi için dua ederek, niyet ederek  kekeme olan çocuğun üzerine 21 defa okunmaya devam edilir.
]]>
Meryem Duası https://www.dua.gen.tr/meryem-duasi.html Tue, 22 May 2018 06:09:08 +0000 Meryem duası; Halk arasında  Meryem duası olarak isimlendirilen  Meryem Suresi ;  Mekke'de, risaletin dördüncü yılı nazil olmuştur. 16. - 40. ayetler de Hz. Meryem'in kıssası anlatılmaktadır. Sure ismini bu kıss Meryem duası; Halk arasında  Meryem duası olarak isimlendirilen  Meryem Suresi ;  Mekke'de, risaletin dördüncü yılı nazil olmuştur. 16. - 40. ayetler de Hz. Meryem'in kıssası anlatılmaktadır. Sure ismini bu kıssadan almaktadır. Surede yahudilerin Hz. Meryem ve Hz. İsa hakkındaki iftiraları reddedilmekte, Hz. Zekeriyya'ya oğlu Yahyanın verilmesi, Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı babasız olarak mucizevi şekilde dünyaya getirmesi, Hz. İbrahim'in tevhide daveti,Hz. Musa, Hz. Harun ve diğer bazı peygamberlerin hayatları ve tevhid mücadeleleri anlatılmaktadır.

Allah Rasulu (s.a.v.) Meryem Suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır;

"Her kim Meryem Suresini okursa ;  Zekeriyya as.'ın, Yahya as.'ın, İsa as.'ın, Musa as.'ın, Harun as.'ın, İbrahim as.'ın, İshak as.'ın, Yakup as.'ın ve İsmail as.'ın  peygamberliklerine inanıp iman edenlerin adedince o kimseye sevap yazılır." 

Meryem suresinin faziletleri ;
 • Yoksulluktan kurtulmak isteyen kimse; Meryem Suresini 41 defa okursa, Allahu Tealanın izni ile  yoksulluktan kurtulur.
 • Bir şeyden korkan kimse; Meryem Suresini bir kağıda yazıp su dolu bir kabın içinde bekletilir, bu su  korkan kimseye içirilirse Alahu Tealanın izniyle korkusu geçer, gönlüne ferahlık doğar.
 • Doğum yapacak olan kimse; Meryem Suresini devamlı okuyan kimsenin doğumu kolaylıkla  gerçekleşir. 
 • Hamile kalmak isteyen kimse ;  Yasin Suresinin  82 ve 83 ayet-i kerimeleri ile  Meryem Suresinin 19. 21. 22. ayet-i kerimeleri bir kağıda yazılır, sonra zemzem suyu dolu bir kabın içine konulup  yazılar tamamen silininceye kadar bekletilir,  sonra hamile kalmak isteyen kimse bu suyu içerse, Allahu Tealanın izniyle hamile kalır.
 • Sürekli düşük yapan kimse ; Meryem  Suresinin 5 ve 15. ayet-i kerimeleri bir kağıda yazılır,  zemzem suyu dolu bir kaba konulur ve ayetler silininceye kadar bekledikten sonra, devamlı düşük yapan kimseye bu  su içirilirse  Allahu Tealanın  izniyle muradı gerçek olur ve hamileliği tamamına erer.
]]>
Havas Duaları https://www.dua.gen.tr/havas-dualari.html Wed, 23 May 2018 01:52:43 +0000 Havas duaları; Havas kelime anlamı olarak has kelimesinin çoğuludur. Özel, hususi, seçkin ve seçilmiş olan şey ya da kimse manalarına gelmektedir. Özel ve seçkin kimseler tarafından bilinip, uygulanan ilme de havas ilmi denilir. Havas duaları; Havas kelime anlamı olarak has kelimesinin çoğuludur. Özel, hususi, seçkin ve seçilmiş olan şey ya da kimse manalarına gelmektedir. Özel ve seçkin kimseler tarafından bilinip, uygulanan ilme de havas ilmi denilir. Havas ilmi, Allahu Tealanın yaratmış olduğu  alemlerin maddi ve manevi boyuttaki özelliklerinden faydalanılarak ihtiyacı olan kimselere çözümler sağlayan bilim dallarının genel ismidir.  Bu ilim sahibi kimseler, Allah dostu olma şerefine ermiş olan salih kimselerdir ve  manevi keşifler ile bu ilme ulaşırlar.

Bazı alimler bu kaynakları nasıl kullanacakları konusunda araştırmalar yapmış, değişik metinler üzerinde çalışmış, değişik uygulamalara ulaşmışlardır. Bu ilme layık ve de ehil olmayan bir çok kimse ise bu ilmi,  sihir, büyü,fal gibi  meşru olmayan işler için kullanmışlardır. Her ilimde olduğu gibi havas ilmi de, iyi niyetli kimselerin elinde şifaya vesile olduğu gibi, kötü niyetli kimselerin elinde ise kötülüğün anahtarı haline gelebilmektedir.

Havas ilminde asıl olan, istek ve muradın Allahu Tealadan direk olarak istenmesidir. Hangi zamanda, hangi ayetle, hangi dua ile, okunarak ya da yazılarak dua edilirse, Allahu Tealanın merhameti celb edilir de duaya icabeti kolaylaşır, duanın kabulüne vesile olacak şeylerin tüm ince  hesapları yapılır. 

Havas ilmi bıçak sırtı diye tabir edilen ilimlerdendir ki, islam inancı olmayan kimselerin Allahu Tealadan korkusu olmayan kimselerin elinde müneccimliğe, sihir ve büyücülüğe dönüşebilir.

Havas ilmi, içinde bir çok alt dalı barındıran bir kaç ilmi tarif için kullanılan genel bir ifadedir. Tek  başına bir bilim dalı  değildir.

Havas ilmi, maddi bilim dallarından;
 • İnsan ve anatomisi ilmini,
 • Matematik ilmini,
 • Fizik ve astronomi ilmini,
 • Kimya ilmini,
 • Doğa bilimini kapsar.
Havas ilmi, manevi bilim dallarından;
 • Ebced hesabı ilmini ve sırlarını ,
 • Cifr ilmini ve sırlarını ,
 • Esma-ül Hüsna ilmini ve sırlarını kapsar.
Bu bilgileri Kur-an’ı Kerim’in  ilminin ışığında harmanlayarak sorunlara maddi ve manevi çözümler bulmak için uğraşır.. Havas ilmi, ruhaniler aracılığı ile yapılabilen bir ilimdir, lakin  bu ilim yalnızca cinlere hükmetme, cinlerle bir şeyleri değiştirme anlamına da gelmez.Kur-an ‘ı Kerim'in  görünen bilinen yüzü “Görünen” tarafıdır,  görünmeyen bilinmeyen yüzü ise “Gizli” tarafıdır. İşte Havas ilmi  bu gizli olan bölümlerde gizlidir.

Havas ilminin kaynağı Bakara Suresi 102. ayet-i kerimede  anlatılan Harut ve Marut isimli iki meleğe  Allahu Teala tarafından öğretilmiştir. Hayat ve yaşam sürdürdüğümüz  bu maddi alemin kuralları ve fiziksel oluşumları, manevi alemlerin  kuralları ve etkileri ile oluşmaktadır. Havas ilmini  çok eski kavimler de kullanmışlardır, bu manevi kuralların etkilerini öğrenip, gerekli durumlarda gerekli şartlara  göre  uygulamışlardır.
]]>
Kendini Sevdirme Duası https://www.dua.gen.tr/kendini-sevdirme-duasi.html Wed, 23 May 2018 23:16:09 +0000 Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafında Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. 

Kişi eğer Allahu Tealanın katında değerli bir kul ise, Allahu Teala katında sevilmesinin neticesi olarak, dünyada onu gören herkeste o kimseye sevgi ve muhabbet besler. 

Buhari'den nakledilen bir hadisi-i şerifte belirtildiği üzere, Allahu Teala bir kulunu sevdiği vakit meleklerine hitaben; " Ben falan kulumu seviyorum siz de sevin." diye buyurur. Melekler o kulu severler ve dünya semasına seslenerek ; "Allahu Teala falan kulu seviyor sizde sevin" derler. O kul dünya üzerindeki insanlar tarafından sevilir ve saygı görür.

Bu sevgiye mazhar olabilmek için, alçak gönüllü olmak, insanlara karşı şefkatli davranmak, güzel ahlaklı olmak, ibadet ve taatlerine riayet etmek, Allahu Tealanın sevdiklerini sevip sevmediklerine buğz etmek gibi, aslında kulluk vazifelerini yerine getirmek gerekmektedir. Allahu Tealanın rızası için çabalayan kulunu Rabbi ikramdan ve ihsandan mahrum eylemez inşaallah.

Kendisine sevgi ve muhabbet duyulmasını isteyen kimse, hal ve davranışlarına dikkat etmeli ve ; " onlar birbirlerine karşı çok şefkatlidirler" ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi, etrafındaki inanan kimselere karşı şefkatli davranmaları gerekir. 

Allahu Tealanın sevgi ve muhabbet veren anlamlarını barındıran esmalarını zikretmekte devamlılık göstermekte, insanın kendini sevdirmesini sağlayan vesilelerdendir.

Kendini sevdirmek için okunacak esmalar;

El-Muktedir esması mana itibarı ile; her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden, mutlak tasarruf sahibi anlamlarına gelmektedir.

Farz namazlarının ardından "Ya Muktedir" esmasını okumaya devam eden kimse işlerinde başarılı olur, insanlar arasında sevilir.

Her gün 744 defa "Ya Muktedir" esmasını okumaya devam eden kimse, insanlar arasında sevilir, saygı görür, sözü sohbeti dinlenir bir kimse olur biiznillah.

El-Vedud esması mana itibarı ile; " Sevilmeye en layık olan’" anlamına gelir. Allahu Teala  kullarına karşı çok  merhametlidir  ve bağışlayandır.

Her gün  400 defa " Ya Vedud " esmasını okumaya devam eden kimse, insanlar  tarafından sevilir ve sayılır.

Ya Vedud esmasını her gün düzenli olarak  okumayı alışkanlık haline getirerek devamlı okuyan kimse,  başkalarını tesiri altına alır ve insanların üzerinde iyi etki bırakmaya başlar.
 
Kendini sevdirme duası;

İnsanların kendisini sevmesini isteyen kimse, Meryem Suresi 96. ayet-i kerimesini okumaya devam etmelidir.

"Bismillahirrahmanirrahim.

İnne'l- lezine amenu ve amilu's -salihati se yec’alu lehumu'r -rahmanu vudda"

“İnananarak salih ameller  işleyenler kimseler için Rahman, gönüllere bir sevgi koyacaktır.”
]]>
İkna Etme Duası https://www.dua.gen.tr/ikna-etme-duasi.html Thu, 24 May 2018 17:19:49 +0000 İkna etme duası; Kişi bazı durumlarda karşısındaki muhatabını ikna etmekte zorluk ve sıkıntı çeker. Bu anlarda yaşadığı manevi sıkıntı anlatılamayacak boyutlara varabilir. Kişi muhatabını ikna edemeyince, sanki söz ve İkna etme duası; Kişi bazı durumlarda karşısındaki muhatabını ikna etmekte zorluk ve sıkıntı çeker. Bu anlarda yaşadığı manevi sıkıntı anlatılamayacak boyutlara varabilir. Kişi muhatabını ikna edemeyince, sanki söz ve davranışları yalanmış, olmayan bir şeyi kabul ettiriyormuş düşüncesine kapılarak daha fazla sıkılır. Bu durumu bir çok kişi yaşamıştır ve yaşanılan sıkıntının, kişinin kulaklarından dahi ter çıkarttığını bir çok kişi tecrübe etmiştir.

İnsan ilişkilerinde en önemli olan şeylerin başında, doğru sözlü olmak, güvenilir olmak, sözünün ehli olmak gelir. Kişi her zaman karşısında dürüst bir muhatap bulmak ister. Her şey çok normal gitse de, aykırı bir durumla karşılaşılmasa da, bazı durumlarda aynı şeyi anlatan kişiler dahi anlaşamaz, aynı fikri savundukları halde bir birlerini ikna edemezler. Böylesi bir kısır döngüye giren kişiler kendilerini doğru ifade edemediklerini, muhataplarını ikna edemediklerini düşünerek daha çok gerilir, daha çok sıkıntıya düşerler. Böylesi durumlarla karşılaşmamak için yapılacak en güzel iş daima dua etmektir. Zira kalpleri yaklaştıran da, kalplerin arasına sevgi ve muhabbet veren de, kişilerin anlayışını açan genişleten da sadece Allahu Tealadır.

Karşısındaki kişiyi ikna etmek için;
 • Kişi günlük ibadetlerinin ardından Ayetel Kursi, İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresini okumaya devam ederse, bu sureler o kimseyi her kötü halden Allahu Tealanın izni ile muhafaza olunur. Sözünün yanlış anlaşılması, istenmeyen durumlara düşmesi gibi manen rahatsız edici ve üzücü durumlardan da  muhafaza olunur. Karşısındaki kişiyi ikna etmek isteyen kimse bu surelere devam etmeli, yanlış anlaşılmaktan her daim Allahu Tealaya sığınmalıdır.
 • Kişi önemli bir kimseyle görüşmeden önce 50 Ayetel Kursi okursa, sözünü rahat söyler, karşısındaki muhatabını kolaylıkla ikna eder biiznillah. Unutulmaması gereken husus, ikna edilmek istenilen sözün hak söz olması, yalan,dolan ,iftira içermemesidir. 
 • Kişi karşısındaki muhatabını ikna etmek istediği zaman, 21 besmele-i şerif okuyup ardından 21 Fatiha Suresi okursa, muhatabını ikna eder biiznillah .
 • Ya Vedud esmasının zikrine devam eden kimse, etrafında sevilen bir kişi olur ve sözleri karşısındaki muhatapları tarafından değerli görülüp dinlenir biiznillah
 • Kişi karşısındaki muhatabını ikna etmek istediği zaman  ya da bir topluluğun önünde konuşması gerektiği zamanlarda, Hz. Musa as.'ın duası olan duayı okumalıdır.

Ta-Ha Suresi 25-26-27-28 ayet-i kerimeler;

"Bismillahirrahmanirrahim.

Rabbi'ş-rahli sadri

Ve yessirli emri

Ve'h-lul ugdeten min lisani

Yefgahu gavli"

"Rahman ve Rahim olan Allahın ismi ile

Rabbim sineme, göğsüme genişlik ver

İşimi kolay eyle

Dilimdeki düğümü çöz ki

Sözlerim anlaşılsın."
]]>
Hayırlı Kısmet Duası https://www.dua.gen.tr/hayirli-kismet-duasi.html Fri, 25 May 2018 00:15:34 +0000 Hayırlı Kısmet Duası; Evlilik çağına gelen  herkes helal yollardan mutlu ve  huzurlu yuva kurmayı ister. İnsan fıtratında var olan bu duygular aynı zamanda uygun kısmet bulamama endişesini de beraberinde getirir. İstenmeyen du Hayırlı Kısmet Duası; Evlilik çağına gelen  herkes helal yollardan mutlu ve  huzurlu yuva kurmayı ister. İnsan fıtratında var olan bu duygular aynı zamanda uygun kısmet bulamama endişesini de beraberinde getirir. İstenmeyen durumlara düşmemek ya da haram yollara bulaşmak istemeyen kişi bu durum içinde duaya sarılmak ve tek güç sahibi olan Allahu Tealadan hayırlı olanını dua ve niyaz eşliğinde ister.

Her anne baba evladı dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren evladı için hayırlı olanı Allahu Tealadan diler. Özellikle de serpilip gelişmeye başladığı anlarda hayırlı insanlarla karşılaşması, hayırlı kısmetlerle karşılaşması için daha gönülden dua ve niyazda bulunurlar. Zira hayırlı ve huzurlu evlilik kişi için cennet niteliği taşırken, huzursuz bir evlilik ise kişi için adeta cehennem niteliği taşır. Ve bu sıkıntı içinde büyümek zorunda kalan çocuklar sıkıntılı, uyumsuz, sorunlu insanlar haline gelir. 

Evlenmek Allah Rasulunun  (s.a.v.) en önemli sünnetlerindendir ve ümmetine tavsiyesidir. Ahirette ümmetinin çokluğu ile övüneceğini buyurarak aslında ümmetine hayırlı nesil yetiştirmeleri gerektiğini emir buyurmaktadırlar. Hayırlı nesil için hayırlı ebeveyn, hayırlı ebeveyn için hayırlı evlilik  şarttır. Bu bilinçte olan kişiler hayırlı kısmet, hayırlı evlilik için dua ve niyazda bulunurlar. Zira kul helal isterse Allahu Teala helalinden, haram isterse Allahu Teala haram yoldan nasip eder. Kul ister, duasını inşa eder, Allahu Teala duaya icabet eder, kulun dileğini verir. Bu sebepledir ki kişi ne isterse istesin her şeyi helalinden istemekle mükelleftir.

Hayırlı Kısmet Duası;

Hayırlı kısmet isteyen kimse,  Furkan Suresi 74. ayet-i kerimeyi okumaya devam ederlerse., Allahu Tealanın izniyle hayırlı kısmete kavuşurlar, hayırlı yuva kurarlar  . 

"Bismillahirrahmanirrahim.

Rabbena heb lena min ezvacina va zurriyyatina kurrate ağyünin vece'alna li'l- muttekine imama"

"Rahman ve Rahim olan Allahın ismi ile

Ey Rabbimiz, bize lütfunla dünyada ve ahirette göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver, bizleri Allahu Tealadan saygı ile korkan takva sahiplerine imam eyle. "

Hayırlı Kısmet İsteyen Kimse,  İnsan Suresinin ilk iki ayetini 313 defa okumalıdırlar. Son sayıya ulaşıldığı zaman  ayet sonundaki "semi'an" kelimesi 7 defa  tekrar edilir. 

"Bismillahirrahmanirrahim.

Hel eta alel' insani hınum mine'd -dehri lem yekun şey'en mezkura. İnna halaknel' insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fe ce- alnahu semi' an, semi' an, semi' an, semi' an, semi' an, semi' an, semi' an, bası'ra."
]]>
Münacat Duası https://www.dua.gen.tr/munacat-duasi.html Fri, 25 May 2018 10:28:48 +0000 Münacaat duası; Allahu Tealanın azameti karşısında kulun kendi acizliğini itiraf ederek dua ve niyazda bulunması, günahlarına af dilemesi, bunları şiir üslubuna yakın bir şekilde yapmasının adıdır. Münacaat kulu Münacaat duası; Allahu Tealanın azameti karşısında kulun kendi acizliğini itiraf ederek dua ve niyazda bulunması, günahlarına af dilemesi, bunları şiir üslubuna yakın bir şekilde yapmasının adıdır. Münacaat kulun kalbinin yakarışı, gönlünün hüzünlü sesidir. 

Allahu Teala bir kudsi hadisinde şöyle buyurmuşlardır;

"Kul, nefsinin isteklerini benim emir ve yasaklarıma tercih ettiği zaman, ona  vereceğim cezanın en küçüğü münacaat  zevkinden onu mahrum etmemdir. (Hadis-i kudsi-İhya)"

Allah Rasulu (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır ;

"Aklı başında olan kişi, gününü dörde ayırmalıdır. Bir bölümünde Rabbine münacat etmeli, bir bölümünde nefsini hesaba çekmeli, bir bölümünde Allahu Tealanın yaratma kudreti ve azameti tefekkür etmeli,kalan bölümünde ise  yeme, içme gibi dünyevi işler ile meşgul olmalıdır. (Hadis-i şerif-İhya)

Alimlerin münacat duaları;

İmam-ı Gazali münaacati şöyle tarif etmiştir;

"Namaz kılmak, gizli yalvarış ve münacattır. Gaflet ile münacat olmaz. (İmam-ı Gazali )

Muhammed Rebhami bir münacaatında Allahu Tealaya şöyle niyazda bulunmuştur ;

"İlahi ! Yarattığın herkesi sıkıntılarından kurtaran yalnızca Sensin. Bizleri dünyada ve ahirette sıkıntı içinde  bırakma! İhtiyacı olan muhtaçlara, ihtiyaçları olan şeyleri gönderen yalnız Sensin! Dünyada ve ahirette bizlere, hayırlı ve faydalı olan şeyleri gönder! Dünya ve ahirette, bizi Senden başka kimselere muhtaç eyleme!" (Muhammed Rebhâmî)

Divan edebiyatında yer etmiş olan münacaat ise;  Allahu Tealaya yalvarma, yakarma, dua ve niyaz etme niyetiyle yazılan nesir ya da nazım yazılarına verilen isimdir. Münacaat Allah Rasulune (s.a.v.) olan sevgiyi, muhabbeti anlatmak için de yazılmaktadır.

Şairler Allahu Tealanın kudret ve azameti karşısında kendi acizliğini ortaya koyan, af ve mağfiret dileyen, günahlarının bağışlanması için Allahu Tealaya yalvarış içeren münacatla birlikte, tevhid denilen nazım türünü de beraber kullanarak, Allahu Tealanın kudretini dile getirmektedirler. Münacaatlar ; kaside, gazel, mesnevi, rubai,kıt'a şeklinde bölümlerle yazılabilmektedir.

 Kemali Efendi tarafından Allah Rasulüne (s.a.v.) itafen yazılan bir münacaat örneği;

Neler çekmekdeyim derdinle sensiz ya Resulallah 
Gamınla geçmedi bir an mihensiz ya Resulallah

 Şikayet mi, değil haşa bihakk-ı Haydar ü sıbteyn 
Beni benden halas et eyle bensiz ya Resulallah

Ayırma zümre-yi rindandan bu abd-i mahzunu 
Meseldir derler olmaz gül dikensiz ya Resulallah

Bu keman içre Yakub'um cüdayım mah-ı Kenan'den 
Göz a'ma bi neva beyt-ül hazensiz ya Resulallah
]]>
Nişan Duası https://www.dua.gen.tr/nisan-duasi.html Fri, 25 May 2018 10:34:35 +0000 Nişan Duası; Allah Rasulunun (s.a.v.) en kuvvetli sünnetlerinden biri de şüphesiz nikahdır. Ümmetine de nikahlanmaları yani evlenmeleri konusunda, evlilik hayatının nasıl olması gerektiği konusunsa tavsiyelerde bulunmuş, huz Nişan Duası; Allah Rasulunun (s.a.v.) en kuvvetli sünnetlerinden biri de şüphesiz nikahdır. Ümmetine de nikahlanmaları yani evlenmeleri konusunda, evlilik hayatının nasıl olması gerektiği konusunsa tavsiyelerde bulunmuş, huzurlu evlilik hayatı için  desteklemiştir. Nikahın en bereketlisinin kolaylaştırılan nikah olduğunu belirterek, evlenecek tarafların bir birlerini zora sokacak isteklerden sakınmalarını tavsiye etmiştir.

Evlenmek isteyen  taraflar karşılıklı  konuştuktan ve anlaştıktan sonra nişan yapılır. Nişan evlilik yapılacağına dair bir sözleşme niteliği taşımasından dolayı, nişanlanan kıza başka biri gelip evlilik niyetiyle görüşme yapamaz, talip olamaz. Nişan takılma ya da nişanlanma diye adlandırılan olay, insanlar arasında oldukça önemli bir  adet sayıldığı gibi, İslam hayatında da yer etmiş bir olaydır. Zira Allah Rasulu (s.a.v.) Aişe  (ra) validemiz  ile üç seneye yakın bir zaman dilimi nişanlı olarak kaldıktan sonra nikahlanmışlardır. Bu olay da apaçık gösteriyor ki, nişan olayı aynı zamanda sünnettir.

Evlenmeye niyet eden kişilerin  birbirlerini görmeleri mümkündür ve caizdir.  Evlilik amacı ile bir araya gelen kişiler karşısındaki kişinin sadece ellerine, yüz ve ayaklarına bakabilir . 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Nişan Öncesi Tavsiyesi;

Rivayet edildiğine göe; Muğire (r.a) bir kadınla evlenmek istediğini söylediği zaman Peygamber Efendimiz  (s.a.v); 

"Evleneceğin kadına bak, çünkü bu anlaşmanız için ve bir birinizi sevebilmeniz  için gereklidir.  " buyurmuşlardır. (Tirmizî, Nikâh, 5).

Kişiler arasında nikah kıyılmadan önce nişanlıların, mahremiyet bakımından iki yabancı hükmünde oldukları ve bu dönem boyunca da bu mahremiyet çerçevesinde hareket etmek zorunda oldukları unutulmamalıdır. Kişilerin arasında nişan yapılması hiç bir şeyi meşru kılmaz. Lakin tarafların birbirlerini tanımaları açısından yanlarında bir kişi eşliğinde yalnız kalmamaları şartı ile görüşmeleri, konuşmaları makul sayılabilir. 

Nişanlılık süresince kişiler edebe riayet etmeli, tesettürlerine, hal ve davranışlarına dikkat etmelilerdir. Birbirlerini tanıma adı altında dini yükümlülüklerin üzerlerinden kalkması amacıyla nişanlılık evresinde dini nikah kıyılması uygun değildir. Burada asıl yapılan şey dini nikahı hafife almak, nikah adı altında nefsinin istediği gibi davranmak, anlaşamazsa da hiç bir yükümlülüğü yokmuş gibi kolaylıkla ayrılmaktır. Unutulmaması gereken önemli bir hususta; bu tarz paravan nikahların İslam hukukunun öngördüğü mahiyette bir nikah olmadığıdır, ayrıca bu tarz paravan nikahlar beraberinde bir çok sakıncaya da sebebiyet vermektedir. 

Unutulmamalıdır ki;

Evlilik vaadi olan nişanlanma akdi İslam hukukunda taraflara evlilik mecburiyeti getirmez. Anlaşamayacakları fikrine varan nişanlı kişiler nişanı bozma hak ve yetkisine sahiptirler. Nişan bozulması durumunda taraflara düşen görev ve zararın tazmini gibi ince hususlar mezheplere göre değişiklik göstermektedir.

 Diğer yandan nişanlı olma durumu kişilere;  evliymiş gibi birlikte yaşama hak ve yetkisini vermez.

Bu hususları bilerek kabul eden ve bu çerçevede nişanlanmayı kabul gören kişilerin nişan akdinin, büyüklerin nezdinde dua eşliğinde yapılması en güzel davranıştır. Allahu Tealaya hamd ve Allah Rasulune (s.a.v.) salat ve selam okuduktan sonra kısaca dua edilir ve nişan yüzükleri kişilere takılır.

Nişan Duası;

 Ya Rabbi! Efendimizin (s.a.v.) sünneti olan evliliğe ilk  adım sayılan nişan akdini gerçekleştirerek nişanlanmak isteyen  bu iki genci her daim mesut  eyle. 

Adım attıkları yolu helal ve hayırla tamamlayarak hayırlı yuva kurmalarını nasip eyle. 

Aralarında saygıyı daim eyle.

Evlilik yolunda ve evlendikten sonra karşılarına çıkabilecek]]> Bir Malın Satılması İçin Dua https://www.dua.gen.tr/bir-malin-satilmasi-icin-dua.html Fri, 25 May 2018 21:53:23 +0000 Bir malın satılması için dua; Ticaret ehli olan kimseler için en önemli şey, malının zamanında ve hakkı olan fiyat üzerinden satılmasıdır. Ya da bir ihtiyaç için bir malını satmak isteyen kimse de aynı düşünceler i Bir malın satılması için dua; Ticaret ehli olan kimseler için en önemli şey, malının zamanında ve hakkı olan fiyat üzerinden satılmasıdır. Ya da bir ihtiyaç için bir malını satmak isteyen kimse de aynı düşünceler içindedir ; malını hakkı olan fiyat üzerinden ve zamanından satabilmek. Satış sonucu zarar etmemek  herkes için en büyük lütuftur. 

Özellikle her hangi bir ihtiyacını karşılamak için  malını satışa çıkarmış olan kişi, malını hem çabucak hem de güzel bir kar ile satma arzusu taşır. Kimselere el avuç açmadan kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yapacağı satışın bir an önce gerçekleşmesi ve sıkıntılarının bir an önce feraha erişmesi için çabalar. Bu düşünce ve sıkıntı halinin uzamaması için yapılacak en doğru davranış şekli, dua ve niyazda bulunarak Allahu Tealadan yardım dilemektir. Zira her hüküm O'na aittir.

Bazı durumlarda ise satılmak istenen  malın her hangi bir ayıbı olmadığı halde o mal satılamaz, ya da bazı geciktirici engellerle karşılaşılabilir. Duanız olmasa size ne diye değer verilsin hükmü gereği üzerine dua etmenin farz olduğunu bilen kimse, bu durumda da dua etmekle yükümlü olduğunu gayet iyi bilir. Besmelesiz ve duasız başlanan her iş yarım kalmaya ya da tamamlansa da bereketsiz kalmaya mahkumdur.

Malın kolayca satılması için dua;

Bir malın kolaylıkla satılabilmesi  için, malın üzerine 7 defa Duha Suresi, 7 defa Fil Suresi okunursa, Allahu Tealanın izni ile satılmak istenen  mal kısa sürede alıcı bulur.

Üzerinde necaset olmayan temiz bir  toprağa 3 defa Tövbe Suresinin 128. ve 129. ayet-i kerimelerini okuyup, bu toprak satılmak istenen malın üzerine serpilirse, satılmak istenen mal Allahu Tealanın izni ile alıcı bulur. 

Bir malın kolaylıkla satılabilmesi için Zariyat Suresinin 58. ayet-i kerimesini 15 gün boyunca her gün  400 defa okumaya devam ederlerse, Allahu Tealanın izni ile kısa zamanda  satılmak istenen mala alıcı bulunur.

Her gün 1062 defa " Ya Bais - Ya Fettah" esmaları zikredilirse, Allahu Tealanın izni ile satılmak istenen mala alıcı bulunur.

Malının satılmasını, ticaretinin bereketli olmasını isteyen kiimse, şu şekilde dua etmeye devam etmelidir;

"İnnallahe huve'r -rezzaku zul kuvveti'l- metin."

"Şüphe yok ki  rızık verici Rezzak olan, güç ve kuvvetin tek  sahibi Metin olan sadece Allahtır."

Allah Rasulu (s.a.v.) Medine halkının ticaret ve ziraat işlerinin bereketli olması için şöyle dua buyurmuşlardır ;

"Allahumme barik lehüm fi mikyalihim ve barik lehüm fi sa'ıhim ve muddihim." 

"Allah'ım! Onların ölçülerini, tartılarını, her türlü ticaretlerini ve işlerini mubarek  kıl ve bereketli eyle!" 
]]>
Cenabet Duası https://www.dua.gen.tr/cenabet-duasi.html Sat, 26 May 2018 21:41:00 +0000 Cenabet duası; Cenabetlik ya da cünup olma durumu, gusül abdestini alma zorunluluğunun oluştuğu duruma verilen isimlerdir.  Akıl baliğ olmuş her müslüman kadın ve erkek cünupluk haline düştüğü zaman gusül abdesti yani boy a Cenabet duası; Cenabetlik ya da cünup olma durumu, gusül abdestini alma zorunluluğunun oluştuğu duruma verilen isimlerdir.  Akıl baliğ olmuş her müslüman kadın ve erkek cünupluk haline düştüğü zaman gusül abdesti yani boy abdesti almaları farzdır. Zira gusül abdesti olmadan ibadet etmek mümkün değildir. Gusül abdesti farz hükmünde olduğu için inanan her müslümanın gusül abdesti almadan dolaşması uygun değildir. Yapılan her ibadetin kabul olması için ilk şart abdesttir ve gusül abdesti olmayan kimsenin namaz abdesti de sahih olmaz.

Gusül abdesti şu üç durumda farzdır;
 • Cünupluk -cenabetlik- durumu
 • Hayızdan temizlenme durumu
 • Nifas halinin bitmesi durumu
Cünupluk -cenabetlik- durumu; Erkek ya da kadın, cinsel ilişki sonrası ya da şehvetle vücuttan meni çıkması durumlarında cünup- cenabet- olurlar ve gusül abdesti almaları farzdır.

Hayızdan temizlenme durumu; Kadınların her ay adet hali bittiği zaman gusül abdesti alması farzdır.

Nifas halinin bitmesi durumu; Kadınların lohusalık dönemi bittiği zaman gusül abdesti almaları farzdır.

Cünup olan kimsenin- cenabetken- yapması yasak olan şeyler ;
 • Hiç bir namaz kılamazlar
 • Cami ve mescide giremezler
 • Kur'an-ı Kerim okuyamazlar
 • Ayet-i kerime yazılı bir şey tutamazlar
 • Kabeyi tavaf edemezler
 • Hayızlı ya da nifas durumunda olan hanım eşi ile cinsel ilişkiye giremez
 • Hayızlı ya da nifas durumunda olan hanım oruç tutamaz
Cünup olan kimsenin yapabileceği şeyler ;

Cünup olan kimse üzerine ezan okunmadan, yani diğer namaz vakti girmeden gusül abdesti almak zorundadır. Gusül abdesti alana kadar acele bir işi varsa sokağa çıkabilir, insanlarla konuşabilir, suya, ekmeğe, yemeğe bakabilir.

Hayızlı ve lohusa hanımlar;
 • Dua edebilirler
 • Tekbir, tesbih, selavat okuyabilirler
 • Ağzını çalkalamadan yiyip içebilir
 • Bebeğine süt verebilir
 • Başkasının okuduğu Kur'an-ı Kerimi dinleyebilir
 • Fatiha Suresini besmelesiz okuyabilir.
]]>
Bebeklere Uyku Duası https://www.dua.gen.tr/bebeklere-uyku-duasi.html Sun, 27 May 2018 02:04:38 +0000 Bebeklere uyku duası; Küçük  çocukların ve bebeklerin  hasta olması ya da sebepsiz olarak ağladıkları ve bir türlü uyuyamadıkları zamanlarda ebeveynler ne yapacaklarını bilemezler. Bebeklerini uyutamayan ve susturamayan Bebeklere uyku duası; Küçük  çocukların ve bebeklerin  hasta olması ya da sebepsiz olarak ağladıkları ve bir türlü uyuyamadıkları zamanlarda ebeveynler ne yapacaklarını bilemezler. Bebeklerini uyutamayan ve susturamayan ebeveynler için çaresiz kalmanın sıkıntısı kelimelerle ifade edilemez. Bebeğinizin gaz problemi ya da başka bir sıkıntısı yoksa, sebepsiz olarak çok ağlıyor ve uyuyamıyorsa,  bu gibi durumlarda nazar değmesi akla gelebilir. Bu durumlarla karşılaşılsa da karşılaşılmasa da tedbir olarak sığınma dualarının okunması tavsiye edilir.

Allah Rasulu'nun (s.a.v.) uyguladığı bebek yatırma yöntemi
 • Bebeğinizi yatağa yatırdığınız zaman Allah Rasulunun (s.a.v.) bizzat uyguladığı gibi, avuçlarınıza üçer defa Felak ve Nas Surelerini okuyarak, bebeğinizin başından başlayarak tüm bedenini sıvazlayın. 
 • Bebeğinizi yatağa yatırdığınız zaman mutlaka Ayete'l-Kursi okuyun.
 • Bebeğinizi yatağa yatırdığınız zaman Kureyş Suresini 3 defa okuyun.
Bebekleri uyutmak için okunabilecek dualar;

Allah Rasulu (s.a.v.) uyumayan ve sebepsiz yere çok ağlayan çocukların üzerine bu duayı sabah ve akşam üçer defa okunmasını tavsiye buyurmuştur. Bu dua sadece ağlayan çocuğu susturup uyutmak için değil,her hangi  bir bela, musibet ,hastalık veya çocuğunuzun başına gelebilecek her türlü kötülükten korunması  için her an  okuyabileceğiniz önemli bir sığınma  duasıdır. Çocuğunuz okula veya dışarı çıkarken üzerine  üç defa okursanız, akşama kadar Allahu Tealanın koruması altında olacaktır inşaalah.

"Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şey'un, fil ardı vela fi's- semai ve huves' semiul aliyyul azim." "İsminin zikredildiği mekanda, ne yerde olan ne de gökte olan hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın  adıyla. O yüce Allah her şeyi hakkıyla en iyi işiten ve her şeyi hakkı ile bilendir."

Uykuda sıçrayan çocuğa okunacak dua;

Eğer çocuğunuz  uyurken sıçrıyor ve ağlamaya başlıyorsa, çocuğunuzu sakinleştirmek ve tekrar uyumasını sağlamak için Allah Rasulunun (s.a.v.) tavsiye buyurduğu duayı okumaya devam etmek büyük fayda sağlayacaktır.

"Euzu  bi kelime tillahit tammeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lemmah. Sizi her türlü şeytan ve haşereden,  kötü bakan her  gözden Allah'ın noksansız kelimelerine ve kudretine sığındırırım."
]]>
Şirinlik Duası https://www.dua.gen.tr/sirinlik-duasi.html Sun, 27 May 2018 14:11:03 +0000 Şirinlik duası, uzaklaştırma duası, getir götür duası gibi duaların  İslamda yeri yoktur. Kaderi değiştirmek için yapılan dualar, masum gözükse dahi ya da niyet kötü olmasa dahi, kişiye şirke sürükleyebilecek tehlikeler Şirinlik duası, uzaklaştırma duası, getir götür duası gibi duaların  İslamda yeri yoktur. Kaderi değiştirmek için yapılan dualar, masum gözükse dahi ya da niyet kötü olmasa dahi, kişiye şirke sürükleyebilecek tehlikeler taşıyabilir. Kişi her aklına geleni değil, Allahu Tealadan her zaman hayırlı olanı istemelidir. Ayet-i Kerime'de; "Size hayır görünende şer, şer görünen de hayır vardır. Siz bilemezsiniz Allah her şeyi hakkı ile bilir.-Bakara Suresi 216-" buyurulmaktadır. Kişi geçmişi geleceği, olacakları ve olmayacakları bilemediği için, sadece olduğu ana göre yorum yapıp, durumu hakkında ısrarcı davranmamalıdır. Ya da bir şeyin olması için diretmemelidir. Belki de o murad ettiği konular, olmazsa olmaz diye düşündüğü istekler imtihanı olabilir, hayatını zorlaştırabilir. Hakkında hayırlı olanı istemelidir ki Allahu Teala hep hayırla muamele etsin.

Kişinin kendine helali olmayan kişi için dua etmesi, olmazsa ölürüm gibi saçmalıklara kapılması da hoş olmayan davranışlardır. Hiç bir helale, haram yollardan yürüyerek ulaşılmaz. Kişi eğer hayırlı yuva kurmak istiyorsa, bu konu ile ilgili dualarla Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunmalıdır. Eğer kişi evli ve bazı sorunlar yaşıyorsa, yuvasına nazar değme ihtimalini göz önünde bulundurup, nazar ayetleri, sığınma duaları okumalıdır. Eğer eşi ya da aile efradından biri ile kırgınlık yaşıyorsa, araya her hangi bir kimseyi katmadan, sakin sakin neler olduğunu sorun yaşadığı kişi ile konuşmalı, sorunlarına çare bulmaya çalışmalıdır. Belki de incir çekirdeğini doldurmayacak kadar ufacık bir yanlış anlama yüzünden hayatı birbirine zindan etmenin hiç bir anlamı yoktur. Müslüman akıllıdır, imanlıdır, mantıksız işlere ya da harama tevessül etmez.

Muhabbet için okunacak esmalar;
 • Kişi eşi ya da aile fertlerinden biri ile soğukluk yaşıyorsa, kalplere sevgiyi ve muhabbeti veren Allahu Tealanın " Ya Vedud " esmasını zikretmelidir.
 • Bu esmayı okumaya devam edenin  kalbi nurlanır, ferahlar
 • Bu esmayı zikreden kimse herkes tarafından sevilen bir kişi olur.
 • Bir yiyecek üzerine 1000 defa bu esmayı zikredip, o yiyeceği  eşi ile beraber  yiyenlerin aralarındaki sevgi ve muhabbet artar.
Muhabbet için okunacak dualar;

Bismillahirrahmanirrahim

“İnne'l- lezine amenu ve amilu's- salihati se yec’alu le humu'r -rahmanu vudda.”-Meryem Suresi 96- “Rahman inanıp salih amel işleyenler için rahmetiyle  gönüllere bir sevgi koyacaktır.”

Bismillahirrahmanirrahim

"Ve ellefe beyne kulubihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulubihim ve lakin'n-allahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim." -Enfal Suresi 63-  "Allah, onların kalplerini sevgi ile birleştirmiştir.  Yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerinin arasını birleştiremezdin, lakin Allah onların aralarını birleştirdi. Çünkü O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir."
]]>
Taziye Duası https://www.dua.gen.tr/taziye-duasi.html Mon, 28 May 2018 06:48:17 +0000 Taziye duası; Cenaze sahibi olan kimselere baş sağlığı dileyerek onları taziyede bulunmak müstehabtır. Taziyeyi bir kaç kez tekrarlamak ise mekruhtur. Taziye duası; Taziye duası; Cenaze sahibi olan kimselere baş sağlığı dileyerek onları taziyede bulunmak müstehabtır. Taziyeyi bir kaç kez tekrarlamak ise mekruhtur. 

Taziye duası;

 "Hüküm Allahındır başınız sağolsun. Allah sizlere sağlıkla beraber sabr-ı cemil ve ecr-i cezil - bol ecir -ihsan buyursun." şeklinde söylenmesi daha münasip olur.

Allah Rasulu'nun (s.a.v.) taziye duası;

Allah Rasulu (s.a.v.) taziyeye gittiği vakit selam verip şöyle derlerdi ;

" Şüphesiz ki alan da Allahtır veren de. Her şey O'nun yanında belirli bir zamana bağlanmıştır. Sabret ve sevabını Cenab-ı Haktan bekle." - Buhari-

Allah Rasulu (s.a.v.) Muaz 'a ( r.a.) oğlu için yazdırdığı mektupta şöyle buyurmuşlardır;

""Bismillahirrahmanirrahim

Allahın Rasulu Muhammed'den (s.a.v.) Muaz İbni Cebel'e (r.a.) 

Allahın selamı senin üzerine olsun. Hiç şüphesiz ben kendisinden başka ilah olmayan Allaha hamd ederim.

Allah sana büyük ecirler versin. Sana sabırlar ihsan eylesin. Cümlemizi kendisine şükretmekle rızıklandırsın. Şüphe yok ki canlarımız, mallarımız, aile ve efradımız, bizlere Cenab-ı Hakkın lütfu ihsanı ile bağışladığı şeylerdir. Sonradan alınacak olan birer emanetlerdir. Biz onlarla belirli bir zamana kadar faydalanırız. O belirli zaman gelince geri alıverir. Bize bir şey verince şükrü, bir şeyle müptela edince sabrı farz kılmıştır. Senin oğlun da Allahın bağışlarından biridir, sonradan alınacak olan emanetlerindendir. Seni onunla sevinç ve neşe içinde faydalandırdı. Bir çok ecir ve sevap karşılığında da senden aldı. Dua, rahmet, hidayet, iyi düşünürsen senin içindir. Sabret, üzüntün ecrini heder etmesin. Şunu iyi bil ki üzüntü hiç bir şeyi geri getiremez, kederi önleyemez. Sana gerçek ve hak olan gelmiştir. Baki selam."

Taziye Duası ;

Allah Rasulu (s.a.v.) taziye için şöyle dua edilmesini buyurmuştur ;

"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 

Allahumme el-hıknu bi's-salihin ve ahlifhu fi zurriyyetihi fi'l-ğabirin. Veğfir lena ve lehu yevme'd-dini.

 Allahumme la tahrumna ecrahu ve la teftinna bağdehu."

"Biz dünyada Allahın teslim olmuş kullarıyız. Öldükten sonra yine O'na döneceğiz. 

Allahım, bu kulunu salihlere eriştir. Ölümünden doğan musibete karşılık, zürriyetine hayırlı bedel ver. Kıyamet gününde bizi ve onu mağfiret eyle.

Allahım, sabrederek nail olacağımız ecirden bizi mahrum eyleme, ondan sonra bizi sabırsızlıkla, fitne ve belaya müptela kılma." - İbni Asakir, İbni Neccar, Ebu Hind e'd-dari'den rivayet edilmiştir.-
]]>
Kar Duası https://www.dua.gen.tr/kar-duasi.html Mon, 28 May 2018 11:43:33 +0000 Kar duası; Kar ve yağmur tanelerinin her birini ayrı bir melek indirir. Bu sebepledir ki yağmurun ve karın diğer bir adı da ; rahmettir. Yeryüzüne rahmet olarak yağan, bitkilere topraklara çok faydası olan yağmur ve kar tanel Kar duası; Kar ve yağmur tanelerinin her birini ayrı bir melek indirir. Bu sebepledir ki yağmurun ve karın diğer bir adı da ; rahmettir. Yeryüzüne rahmet olarak yağan, bitkilere topraklara çok faydası olan yağmur ve kar tanelerinin meleklerle indirilmesi de ayrı bir rahmet sebebidir. Yeryüzüne bu denli melek inerken yapılan dualar da Allahu Tealanın izni ile kabuldür inşaallah. 

Bir rivayete göre İmam Sadık (r.a.) şöyle anlatmıştır ;

‘İmam Ali (r.a.), senenin ilk yağmuru yağdığı vakit dışarı çıkarak başının, yüzünün ve üzerindeki elbisesinin yağmur suyu ile ıslanması için hemen yağmurun altına koşardı. Kendisine yağmurdan korunup, ıslanmamak için üstü kapalı bir yere gitmesi söylenince;  " Bu Yüce Rabbimin arşına yakın olan sudur." derdi.

Kar yağışının yer yüzüne faydaları ;
 • Kar, yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin en önemli kaynağıdır.
 • Kar yağışı toprağı daha uzun nemli tuttuğu için yer altı suyunu besler ve  barajlarda ki doluluk oranı artış gösterir ve enerji olarak bize döner.
 • Havada bulunan  ve karada bulunan mikropların zararlı olanları, kar yağışı ile birlikte ölür,  yok olur.
 • Kar yağınca hava yumuşar ve havanın aşırı soğuması engellenmiş olur.
 • Kar bitkiler üzerinde koruyucu bir örtü oluşturur.
Kar yağışının yeryüzüne faydaları kadar, manevi olarak ta faydaları vardır. Allahu Tealanın eşsiz sanatı olan, hiç biri bir diğerine benzemeyen, ve gökyüzünden düşerken asla bir biriyle yapışmadan tek tek ahenkle düşen kar taneleri, rahmet vesilesidr. Ve bu rahmet anı dua etmek için kaçırılmayacak vakitlerden bir tanesidir.

Kar  ve yağmur yağarken okunacak dua;
 • Kendi duyacağınız yükseklikte  bir ses tonuyla 4 defa " Ya Rabbi " diye seslenin, semadaki rahmet kapıları açılır.
 • Kendi duyacağınız yükseklikte  bir ses tonuyla 3 defa " Erhame'r-rahimin " diye seslenin, semadaki rahmet kapıları açılır.
 • Yağmur ve kar yağarken 100 defa Kevser Suresini okumak  çok faydalıdır. 
 • Yunus as.'ın  balığın karnında iken okuduğu duasını, yağmur  ve kar yağdığı vakitler okunması tavsiye edilmiştir. 
 • "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine'z-zalimin." "Allah’ım! Senden başka ilah yoktur, Seni tüm noksan ve eksik sıfatlardan tenzih ederim, hakikaten ben kendime zulmedenlerden oldum.
]]>
Hz Musa Nın Duası https://www.dua.gen.tr/hz-musa-nin-duasi.html Mon, 28 May 2018 14:06:42 +0000 Hz Musa Nın Duası; Musa as. Kur'an-ı Kerim'de en fazla anılan peygamberdir.  Firavunun sarayında büyümüş ve peygamberliği tebliğ edilince zorluklarla mücadele etmiştir. Allahu Teala ile aracısız konuştuğu için " Kelimullah " Hz Musa Nın Duası; Musa as. Kur'an-ı Kerim'de en fazla anılan peygamberdir.  Firavunun sarayında büyümüş ve peygamberliği tebliğ edilince zorluklarla mücadele etmiştir. Allahu Teala ile aracısız konuştuğu için " Kelimullah " diye anılmıştır.  Mısırda doğmuş ve yaşamıştır. Soyu Yakup as.'a uzanmaktadır. 

Doğduğu sene Firavun bütün erkek çocuklarını öldürttüğü için annesi Musa as.'ı bir sepete koyarak Nil Nehrine bırakmış, sepet sarayın yakınlarına gelmiş, Asiye hanım sepeti bulunca yavruyu saraya getirmiş ve evlatlık edinmişti. Allahu Teala rasulunu düşmanının evinde güven içinde saklamış, orada yetişmesini sağlamıştır.

Gençlik yıllarında kavga eden iki kişiden birine vurunca ölümüne sebep olmuş, Mısırdan kaçıp Medyene yerleşmiş, Medyen'de Şuayb peygamberin kızı ile evlenmiştir. Mısıra geri dönmek için yola çıktıklarında, yolda bir ateş görmüş, ateşe yaklaşınca Rabbi ile konuşmuş ve peygamber olduğu müjdelenmiştir. Firavunu uyarmak için yola çıkmış, asıl zorluk dönemi bundan sonra başlamıştır. Kendisine tabi olan Ben-i İsrail her fırsatta taşkınlık yapmış, yoldan çıkmak üzereyken tekrar imana gelmiş, sonra gene ilk fırsatta taşkınlıklarına devam etmiştir. Musa as. Ben-i İsraili yola getirmek için çok çaba göstermesine rağmen, azgın bir topluluk olan Ben-i İsrail bir türlü yola gelmemiştir. 

Firavun baş edemediği Musa as. ve Ben-i İsraili mısırdan kovmuş, Firavundan kaçarken Allahu Teala Musa as.'a asasını Kızıl Denize vurmasını emir buyuruyor. Kızıl Deniz ikiye ayrılıyor Ben-i İsrail kurtuluyor ama Firavun karşıya geçemeden boğuluyor. İbreti alem için Allahu Teala tarafından Firavunun bedeni günümüze kadar muhafaza edilmiştir ve halen müzede sergilenmektedir. 

Bu denli zorluklarla uğraşmış olan Musa as.'ın Allahu Tealaya niyazda bulunduğu duaları da oldukça fazladır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu mubarek duaları,ahirete kadar gelecek mü'minlerin de  faydalanabilmesi için zikretmiştir.

Hz. Musa (as.) Duaları;

Hz. Musa (as.) Kendi Ve Kardeşi Harun (as.) İçin Ettiği Dua;

"Rabbenağfirli ve li ehi ve edhılna fi rahmetike ve ente erhamu'r-rahimin" -A'raf Suresi 151- "Ya Rabbi beni ve kardeşimi yarlığa ve bizi rahmetine dahil et Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin."

"Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffena muslimin." - A'raf Suresi 126- "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve bizleri müslümanlar olarak öldür."

Hz. Musa (as.)  Firavunun Yanına Gitmeden Ettiği Dua;

"Rabbişrahli sadri, ve yessirli emri, vehlul ugdeten min lisani, yefgahu gavli." -Ta-Ha Suresi 25,26,27,28- "Rabbim göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ki sözlerim anlaşılsın."

Hz. Musa (as.) Mısırdan Çıkıp Medyene Gittiği Zaman Okuduğu Dua;

"Rabbi inni lima enzelte min hayrin fakir." -Kasas Suresi 44- "Ya Rabbi şüphe yok ki bana indirdiğin her hayra muhtacım."

Hz. Musa (as.) Bir Gencin Ölümüne Sebep Olduğu Zaman Okuduğu Dua;

"Rabbi inni zalemtu nefsi fağfirli feğa fera lehu innehu huve'l-ğafuru'r-rahim" -Kasas Suresi 16-

"Ya Rabbi şüphe yok ki ben nefsime zulmettim. Bana mağfiret buyur, şüphe yok ki Sen merhametinle günahları affeden gafursun."
]]>
Yatmadan Önce Okunacak Dua https://www.dua.gen.tr/yatmadan-once-okunacak-dua.html Tue, 29 May 2018 04:59:15 +0000 Yatmadan Önce Okunacak Dua; Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.) gece yatmadan evvel mutlaka dua eder, gecenin şerrinden Allahu Tealaya sığınırdı. Yaptığı her hal ile ümmetine örnek olan Efendimizin (s.a.v.) uyku adabını da bizzat uyg Yatmadan Önce Okunacak Dua; Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.) gece yatmadan evvel mutlaka dua eder, gecenin şerrinden Allahu Tealaya sığınırdı. Yaptığı her hal ile ümmetine örnek olan Efendimizin (s.a.v.) uyku adabını da bizzat uygulayarak ümmetine öğretmiştir.

Geceyi huzurla geçirmek her kişi için önemlidir. Zira gece rahat uyuyamamak hem bedeni, hem sinirleri bozar ve kişinin gününün de kötü geçmesine sebep olur. Zinde olarak çalışabilmek ve zinde olarak ibadet edebilmek için yeterli ve huzurlu bir uyku şarttır. 

Uyku bir nevi ölüm olması sebebi ile sabah uyanamama gibi bir durum da söz konusudur. Bu sebeple gece yatarken her şerden Allahu Tealaya sığınmak,  son nefesin uykuda verilme ihtimaline karşı hazırlıklı olmak, imanlı olan her müslümana yakışan akıllıca hareketlerden biridir. Hiç bir zaman gaflete dalmaması gereken müslümanın, gece yatağa girerken dahi gaflette olmaması gerekmektedir. Bir anlık gaflet kişiyi felakete sürükleyebilir. Bu bilinçle yaşayan müslüman, her daim tetikte ve uyanık olmak zorundadır. Zira ölümün nerede, ne zaman, ne şekilde geleceği bilinmemektedir.

Yatmadan Önce Okunacak Dualar;

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.) gece yatağa yatmadan evvel elbisesinin bir tarafıyla yatacağı yeri üç defa süpürsün ve şöyle desin buyurmuşlardır ;

"Bismike Rabbi vadağtu cenbi ve bike erfeuhu in emsekte nefsi fağfir leha ve in erselteha fahfazha bima tehfazu bihi ıbadeke salihin." - Ebu Hureyreden ra. rivayet edilmiştir.-

"Rabbim Senin isminle yanımı yatağa koydum. Ve Senin yardımınla bedenimi kaldırdım. Ruhumu kabzedersen Sen onu mağfiret et, kabzetmeyip onu tekrar salıverirsen salih kullarını koruduğun şeyle onu koru."

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.) mubarek ellerini birleştirir, üçer defa İhlas Suresi ve Muavvizeteynleri okur, mubarek ellerinin yetiştiği her yere, öncelikle başının üzerine, yüzüne, bedeninin ön kısımlarından başlayarak sıvazlardı. - Buhari, Muslim -

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.); "Yatağına uzanınca Ayete'l-Kursi okuyanın üzerinde sabaha kadar koruyucu bir melek bulunur ve şeytanı o kişiye yaklaştırmaz." buyurmuşlardır.

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.); "Gece yatağa her kim yatağına yatınca Bakara Suresinin son iki ayetini - Amene'r-rasulu - okursa, gece boyunca bu iki ayet o kişi için kafi gelir. " buyurmuşlardır.

Yatağa Girince Okunacak Dua;

"La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in gadirun. La havle ve la guvvete illa billahi'l- aliyyi'l-azim. Subhanellahi ve'l-hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber."

"Allahtan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı şeriki yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O, her şeye gücü yetendir. güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allaha aittir. Allahı tüm noksanlıkklardan tenzih eder tesbih ederim. Allaha hamd olsun, Allahtan başka ibadete layık mabud yoktur, Allah en büyük olandır."

derse, günahları denizlerin köpüğü kadar çok da olsa affedilir."

Gece Mülk Suresini okumaya devam eden kimse kabir azabından korunur biiznillah.

Hadis'i Şerifler İle Yatmadan Önce Okunacak Dualar;

"Allahumme gına azabeke yevme teb'asu ıbadeke." - 3 defa- - Ebu Davud, Tirmizi-

"Allahım, kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru."

"Allahumme alimi'l-gaybi ve'ş-şehadeti fatira's-semavati ve'l-erdi, Rabbe kulli şey'inve melikehu eşhedu en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi, ve min şerri'ş-şeytani ve şirkihi, ve en egtarife ala nefsi su'en, ev ecurrahu ila muslim." - Ebu Davud-

"Gizliyi ve aşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve meliki olan Allahım, Senden ba]]> Amenerrasulü Duası https://www.dua.gen.tr/amenerrasulu-duasi.html Tue, 29 May 2018 08:39:07 +0000 Amenerrasulu Duası; diye bilinen dua,  Bakara Suresinin son iki ayetidir ve Miraç Gecesi Allah Rasulu (s.a.v.) 'ne ve ümmetine hediye edilmiştir. Allah Rasulu (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır;Hadis-i Şerif'lerde Amenerrasulu Duası; diye bilinen dua,  Bakara Suresinin son iki ayetidir ve Miraç Gecesi Allah Rasulu (s.a.v.) 'ne ve ümmetine hediye edilmiştir. Allah Rasulu (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır;

Hadis-i Şerif'lerde  Amenerrasulu

"Her kim gece Bakara Suresinin son iki ayetini okursa, o gece boyunca  o kimseye kafi gelir. " 

Alimler bu hadisi şöyle yorumlamışlardır ;
 • "Amener Rasulu duasında iman esasları tekrarlandığı için, bu ayetleri okuyanın imanı tazelenir. 
 • Teheccüde kalkamasa dahi iman esaslarını zikrederek uyuduğu için, ibadet yerine geçer.
 • Cin ve şeytan şerrinden korunur. "
Amener Rasulu Rasul iman etti demektir. Allah Rasulu Miraç olayında gördüğü her şeye iman ettiği için, ayet bu cümle ile başlamaktadır. İnanan müslümanlar da Allah Rasulunun (s.a.v.) anlattığı her şeye iman ettiği için, ayetin devamında mü'minlerin de iman ettiği beyan edilmektedir.

Allah Rasulu (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır ;
"Bakara Suresinin sonunu okuyunuz. Rabbim onları bana, arşın altındaki bir hazineden verdi. Onlar benden evvel hiç bir peygambere verilmemiştir."

Amener Rasulu Duasının İçeriği

Bakara Suresinin başında, Allahu Tealanın iyi kullarının gayb alemine, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e ve daha önce gönderilmiş olan ilahi kitaplara iman ettikleri, namaz kılıp, zekat verdikleri, Allahu Tealanın verdiklerinden, Allahu Tealanın rızasını kazanmak için harcama yaptıkları, iman ve amelleri sayesinde rıza-i ilahiye uygun hayat sürüp iki cihan saadetini kazanabilmek için çabaladıkları anlatılmaktadır. Daha sonra surede  ; daha önce gönderilmiş kitaplar, peygamberler, ümmetler, Allahu Tealanın onlara verdiği nimetler, o ümmetlerin nankörlükleri, isyanları anlatılmış, bu kıssalardan ibret alarak İslamın getirdiği hidayetten sapılmaması uyarısında bulunulmaktadır. Allahu Teala Bakara Suresinin sonunda ise müslümanlara değer verdiğini göstererek,  kul ile Rabbi arasındaki ilişkiyi kurmanın yolu hakkında bilgi vermiştir.

Rasul ve çevresindeki müslümanların imanlarının ve itaatlerinin Allahu Teala tarafından tasdik edilmesi, eşsiz bir iltifat vesilesidir. Bu tasdiki takip eden niyaz talimi ise, kulluk yolundaki iniş ve çıkışları göstermekte, imanlı kulların istemeden yaptığı kusurlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir. İnanan kulların suresinin evvelinde öğrendiği isyankar ümmetlere benzememek için nasıl dua etmesi bildirilmektedir. 

Esasen kulluğu zor olmadığı, Allahu Tealanın kullarına güçlerini aşan yükümlülükler yüklemediğini açıkça belirtilmektedir. İslamın getirdiği yükümlülükler insan fıtratına uygundur ve insanların zorlanmadan kolayca yaşayabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Şeytan ve avanesi doğru yolun önünde engeller kurmuş, küfür ve nankörlük tuzağına bir çok kişiyi düşürmüştür. Sapıklığa düşenlerin çokluğu karşısında inananlar, kendi güç ve gayretleri yanında, her şeyin tek hakimi olan Allahu Tealaya sığınmak zorunda oldukları belirtilerek, dua ayetleri ile ayet sonlandırılmıştır ; " Sen bizim mevlamızsın, inkarcılara  ve kafir topluluğuna karşı bize yardım et." Burada bahsedilen kafir topluluk ; kişinin nefsi, kötü düşünceleri, kötü niyetli insanlar, cinni ve insi şeytanların hepsidir.

Amener Rasulunun Anlamı;

"Rasul (s.a.v.) Rabbinden indirilenlere iman etti, mü'minler de iman etti ; Allahu Tealaya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. İlahi kitapların ve peygamberlerin hepsine iman ettiler. Hesap gününde isyankar ümmetler peygamberlerini inkar edip yalancılıkla suçladıkları zaman, hepsinin hak olduğuna ve görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerine dair  Muhammed Ümmeti şahitlik edecektir. Ayet-i kerimelerde Allahu Teala peygamberlerini bu ümmete anlatmış, bu ümmeti şahit tutmuştur. Dönüş sadece Allahu Tealayadır. Buna iman eden kişi bu esas üzerine hayatını düzenl]]> Cuma Gecesi Duası https://www.dua.gen.tr/cuma-gecesi-duasi.html Tue, 29 May 2018 18:34:10 +0000 Cuma  gecesi duası; Günlerin en kıymetlisi cuma, gecelerin en kıymetlisi cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Kişiye af imkanı sağlanan, dualarına icabetin fazla olduğu, istiğfarların kabul edildiği, ecirler Cuma  gecesi duası; Günlerin en kıymetlisi cuma, gecelerin en kıymetlisi cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Kişiye af imkanı sağlanan, dualarına icabetin fazla olduğu, istiğfarların kabul edildiği, ecirlerin katlandığı mubarek gün ve geceyi elden geldiğince değerlendirmek, gaflete düşmemek, böyle kutlu zamanların hakkını vermek en akıllıca harekettir. Allahu Tealanın kuluna rahmet nazarıyla baktığı kıymetli gün ve gecelere gerekli ehemmiyeti vermek kişinin dünyasına da ahiretine de selamet ve ferahlık sağlar.

Cuma  günü denilen vakit hangi vakittir

Hicri takvime göre perşembe ikindi ezanından sonra cuma gününe  girilir. Bu vakitten sonra gaflete düşmemek, dua ve ibadetlere, okumalara önem vermek, dilden zikri ve esmaları düşürmemek her kulun yapması gereken amellerdir. 

Cuma gecesi okunacaklar;

Cuma gecesi sadece Allah rızası için Yasin Suresini okuyan kimsenin günahları Allahu Tealanın izni ile affolunur.

Cuma gecesi sadece Allah rızası için Kehf Suresi okuyan kimse, kıyamet gününde topuğundan göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği küçük günahları da affedilir.

Cuma gecesi sadece Allah rızası için Duhan Suresi okuyan kimse için cennet-i  ala'da bir köşk yapılır.

Allah Rasulu (s.a.v.) buyurdu ki ;

“Kim şu kelimeleri Cuma gecesi yedi defa okur da o gece dünyasını değiştirirse, Allahu Tealanın izni ile cennete girer, eğer cuma günü vefat ederse, yine cennete girer.
 Bir başka rivayete göre "  şehit olarak ölür " buyurmuşlardır.

 Bu duaya Seyyidü’l-İstiğfar duası da denilir. Cuma gecesi ve cuma günü bol bol istiğfar etmek çok önemlidir. Hz Ademin as. tövbesi cuma günü kabul olunmuştur.

"Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente. Halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vağdike mestetağtu. Ebuu leke bi ni'metike ve ebuü leke bi zenbi fağfır li fe innehu la yağfıruzzunube illa ente. Euzü bike min şerri ma sanağtu.

“Ey Allah’ım! Benim Rabbim sadece sensin. Senden başka ibadete layık olan hiç bir ilah yoktur. Beni Sen halk ettin, yarattın. Ben, sadce  Senin kulunum. Ben gücümün yettiği ölçüde  ahdin ve vaadin üzereyim.  Senin ihsan ettiğin nimetlerini eksiksiz  itiraf ediyor, günahlarımı, hatalarımı da kabulleniyorum.  Beni sonsuz rahmetinle mağfiret eyle.  Muhakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayacak hiç kimse yoktur.  Yaptığım şeylerin şerrinden sadece Sana sığınıyorum. ” 

Cuma gecesi  2 rekat nafile namaz kılıp, her rekatında Fatiha Suresi ve Zilzal Suresini okuyan kimseyi Allahu Teala kabir azabından ve kıyamet sıkıntılarından uzak tutar, muhafaza eyler bi iznillah. 
]]> Hamilelikte Okunacak Dualar https://www.dua.gen.tr/hamilelikte-okunacak-dualar.html Wed, 30 May 2018 02:23:50 +0000 Hamilelikte okunacak dualar; Allah Rasulu (s.a.v.) ahirette diğer ümmetlere karşı kendi ümmetinin çokluğu ile övüneceğini buyurmuştur. Bu müjdeye dahil olmak için övünülecek bir nesil yetiştirmeyi kendine görev bilen he Hamilelikte okunacak dualar; Allah Rasulu (s.a.v.) ahirette diğer ümmetlere karşı kendi ümmetinin çokluğu ile övüneceğini buyurmuştur. Bu müjdeye dahil olmak için övünülecek bir nesil yetiştirmeyi kendine görev bilen her müslüman, imanlı nesil yetiştirebilmek için çabalamaktadır. Bu bilinçte olan her anne ve baba adayı hamilelik döneminden  evvel hal ve hareketlerine çeki düzen vermeli, dünyaya gelecek neslinin imanlı olması için her türlü şüpheli şeylerden, yiyecek ve içeceklerden, haram ortamlardan uzak durmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki çocuk eğitimi anne karnında iken başlar. Anne adayının gıdası, davranışları, maneviyatı, ibadetleri, dilinde ve gönlünde olan duaları, konuşmaları kısaca her hareketi, doğacak bebeğinin kişiliğinin oluşmasında ki en önemli etkenlerdir.

Alimler hamilelik döneminde anne adayının abdestli olmasını tavsiye etmekte, devamlı abdestli olan annenin bebeğinin uysal, cana yakın, munis olacağını ifade ederler.

Hamilelik döneminde Ku'an-ı Kerim okumaya özen göstermeli, namazlarına dikkat etmelidir.

Hamilelikte okunacaklar hakkında alimlerin tavsiyeleri;

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretleri’nin " Mecmuatu'l Ahzab " isimli eserinde  hamile hanımların İnşikak Suresi ve Yasin Suresi‘ni okumalarını tavsiye ediyor.

Yusuf Kandehlevî Hazretleri’nin beyanına göre, hamileliğin altınca ayından sonra, her gün bir cüz okuyarak, üç hatim indiren kişinin çocuğu hafız olur. Hamile hanımlar hamileliği boyunca  hatim yaparsa, bebeğin beynine yerleşir ve dünyaya geldiği vakit  Kur’an-ı Kerim’i  çok çabuk öğrenir.

Allahu Tealanın esmau'l-husnalarını okumak,  manaları hakkında tefekkür etmek çok faydalıdır. Çünkü Allahu Tealanın yaratan ve güzel suret veren manalı esmalarını düşünerek dua etmek,  bebeğin oluşumu esnasında  Allahu Tealadan  yardım istemek demek manasına gelir. Bu düşünce ile edilen dua, doğacak bebeğin maneviyatını önemli şekilde etkiler biiznillah .

Hamile kadının okuyacağı süreler
 • Salih bir evladının olmasını isteyen kimse ; Enbiya Suresini okumalıdır.
 • Sabırlı bir evladının olmasını isteyen kimse ; Asr Suresini okumalıdır. 
 • Zeki ve sağlam bir evladının olmasını isteyen kimse ; A'la Suresini okumalıdır.
 • Hayırlı bir evladının olmasını isteyen kimse ; her gün Yasin Suresini okumalıdır.
 • Yumuşak huylu bir evladının olmasını isteyen kimse ; bol bol İbrahim Suresini okumalıdır.
 • Güzel ahlaklı bir evladının olmasını isteyen kimse ; hamileliği boyunca 70 tane İnsan Suresini okumalıdır.
 • Doğacak olan çocuğu şeytanın zararlarından korumak için ; Al-i İmran Suresi okunmalıdır.
 • Doğacak çocuğun  Yusuf yüzlü, Yusuf ahlaklı olması için; hamileliğin her günü bir tane Yusuf Suresi okumalıdır.. Buna imkan bulamayan kimse gücü yettiği sayıda bu mübarek sureyi okumalıdır. 
]]>
Mezarda Okunacak Dua https://www.dua.gen.tr/mezarda-okunacak-dua.html Wed, 30 May 2018 07:05:24 +0000 Mezarda Okunacak Dua; Ölüm bitiş değil başlangıçtır. Kabir alemi haktır, sorgu sual haktır, Münker ve Nekir haktır, kabir azabı haktır. Allah Rasulu (s.a.v.) sığınma dualarında kabir azabından Allahu Tealaya sığınmı Mezarda Okunacak Dua; Ölüm bitiş değil başlangıçtır. Kabir alemi haktır, sorgu sual haktır, Münker ve Nekir haktır, kabir azabı haktır. Allah Rasulu (s.a.v.) sığınma dualarında kabir azabından Allahu Tealaya sığınmış, ümmetine her gece Mülk Suresini okumayı tavsiye buyurmuşlar, bu mubarek surenin kabir azabını engellediğini müjdelemişlerdir.

Sevdiklerini kabir alemine gönderen kimse, sevdikleri için hediyeler gönderme arzusu ile yanmakta, vefat etmiş sevdikleri için hayır ve hasenatta bulunup, günahlarının affı ve derecelerinin artması için ve varsa azaplarının kaldırılması için dua ve niyazda bulunup, hasıl olan sevaptan ölmüşlerinin ruhuna da hediye etmektedirler. 

Allah Rasulu (s.a.v.) bir gün mezarlık yanından  geçerken, iki mezarda bulunan mevtaların bazı küçük hatalardan dolayı azap çekmekte olduklarını görür. Mevtalardan biri hayatta iken  insanlar arasında laf taşımış, diğeri ise idrardan sakınmamıştır. Bu ikisinin hali ayan edilince Allah Rasulu (s.a.v.) yeşil bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir dal parçasını iki kabre de birer birer dikmiştir. Buna şahit olan sahabe, Allah Rasulune (s.a.v.) niye böyle yaptığını sorduklarında ; “Bu iki dal kurumadığı sürece, bu iki mevtanın  çekmekte olduğu azabın hafifletilmesini umarım.” buyurmuşlardır.

Mezar Ziyareti ;

İslâm dini, insanoğluna hayatında olduğu gibi ölümünde de  değer vermiş ve gerekli saygıyı göstermiş, ölüm andan itibaren yapılması gereken muameleyi de belirlemiştir. Bu sebeple İslam dini, mezarların düzenli yapılmasını, temiz tutulmasını ve yeşillendirilmesini, ölülere karşı bir vefa borcu olarak görür. Ancak unutulmamalıdır ki,  dinimiz öncelikle ölünün cesedine değil hatırasına değer verir. 

Bu konuda Allah Rasulu (s.a.v.) ;

“Ölülerinizi hayırla yad ediniz” buyurmuşlardır. (Tirmizi, Cenâiz, 34) 

Mezar Ziyaretinde okunacak sureler ;

Mezar ziyaretinde  Bakara Suresinin başı ve sonu yani -elif-lam-mim- diye bilinen ilk beş ayet ile, Amene'r-rasulu diye bilinen son iki ayet ,Yasin-i Şerif Suresi, Mülk Suresi, Tekasur Suresi, İhlas-ı Şerif ve Fatiha Sureleri ve zamanın müsait olduğu sürede bilinen sureler okunur, hasıl olan sevap mevtaların ruhlarına hediye edilir.

Mezar Ziyaretinde Okunacak Dua ;

“Es-selamu aleykum ya ehle'l-kubur.
Yağfirullahu lena ve lekum.
Entum selefuna ve nahnu bi'l-eseri.
Ve inna inşaallahü bikum lahıkun.

Es-selamu aleykum dare kavmin mu’minin
Ve etakum ma tu'adune ğaden mueccelun.
Ve inna inşaallahu biküm lahikun.
Allahummağfir li-ehli bai’ıl-ğarkad.

Esselamu aleyküm ehle'd-diyari mine'l-mu'minine ve'l-muslimine ve inna inşaallahu bikum lahikun.
Es'elullahu lena ve lekumu'l-âfiyeh."

“Ey kabir ehli! Allahu Tealanın selamı selameti üzerinize olsun. Allahu Teala sizi ve bizi bağışlasın. Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz de Allahu Tealanın izni ile size katılacağız.” (Tirmizî, Cenaiz, 59; İbn Mâce, Cenâiz, 36)

“Ey müminler yurdu, Allahu Tealanın  selamı  ve selameti sizin üzerinize olsun. Size vadedilen ölüm geldi, bize de yakında gelecektir. Allahu Tealanın izni ile  biz de peşinizden geleceğiz. Allahım! Burada yatmakta olanları bağışla” (Müslim, Cenaiz, 35/103)

“Ey müminlerin yurdu, size selam ve selamet olsun. İnşaallah biz de size kavuşacağız. Allahu Tealadan bizler ve sizler için afiyet dilerim” (Müslim Cenaiz, 35/104)
]]> Kün Feyekün Duası https://www.dua.gen.tr/kun-feyekun-duasi.html Wed, 30 May 2018 16:16:18 +0000 Kün Feyekün Duası; Kişi dünya üzerinde nefes aldığı müddetçe türlü çeşitli şeylere ihtiyaç duyar. Gerek maddi gerek manevi hacetler için hacet namazı kılar ve hacet duaları ile Allahu Tealaya yakarışta bulunarak hac Kün Feyekün Duası; Kişi dünya üzerinde nefes aldığı müddetçe türlü çeşitli şeylere ihtiyaç duyar. Gerek maddi gerek manevi hacetler için hacet namazı kılar ve hacet duaları ile Allahu Tealaya yakarışta bulunarak hacetinin verilmesini niyaz eder. Kişi hacetini Allahu Tealadan isterken araya aracı koymamalı, batıl yollara sapmamalı, hayırlı dileğini hayırlı yollardan istemeli, sonucunu da Allahu Tealadan beklemelidir. 

Alimler tavsiye ettikleri hacet dualarını ; ilgili haceti içinde ihtiva eden ayet-i kerimeleri ve ilgili esmaları bir araya getirmek sureti ile oluştururlar.  Allahu Tealanın merhametini celb edecek şekilde hacet dualarını oluşturmuş, denemiş, tecrübe etmiş, tecrübelerinin ardından haceti olan kimselere tavsiye etmişlerdir. Bu hacet dualarından biri de Kun Feyekun Duası diye bilinen hacet duadır. Yasin Suresinin son sayfasında son ayetlerde geçen bu kelime, Allahu Tealanın dilemesi ile ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o şey anında hemen olur. 

Allahu Teala bir şeyin olmasını murad ederse, o şeye " Kun " yani " ol "der ve o şey anında oluverir. " Kun Feyekun " bu manayı taşımaktadır. Alimler Kur'an-ı Kerimde Kun Feyekun buyruğunun bulunduğu ayetleri bir araya toparlamışlardır. Bu duayı ihlas ile samimi bir kalp ile okuyan kimsenin kısa zaman içinde Allahu Tealanın lütfu keremi ile muradlarına ulaşacağını söylemişlerdir.

Bu hacet duasını  okuyan kimse, Allahu Tealanın "0l" emrinin, istediği hacetine ,muradına yöneldiğine hulus-i kalple itikat etmesi halinde, içinde şüphe olmadan " Ol " emrinin hacetine yöneldiğine inandığı takdirde daha çabuk tesir göreceğine, alimler garanti vermişlerdir. Allahu Tealadan hacetlerinizi isterken tam bir  güvenle, şüpheye düşmeyerek acabasız  istemelisiniz.  Allahu Tealaya olan güveni, inancı kaybetmemek asıldır. Unutulmamalıdır ki ; kişi duam kabul olmuyor demediği müddetçe duası kabuldur. Duanın icabetinin gecikmesi, henüz hayırlı vaktin gelmemesinden kaynaklıdır. Güç ve kudretin tek sahibi olan Allahu Tealaya hiç bir şey zor değildir, O'nun her şeye gücü yeter.
]]>
Şafii Kunut Duası https://www.dua.gen.tr/safii-kunut-duasi.html Thu, 31 May 2018 12:18:33 +0000 Şafii Kunut Duası; Allah Rasulu  (sav) vitr-i vacib namazı vakti hakkında  ve fazileti hususunda şöyle buyurmuşlardır ; "Allahu Teala  sizin üzerinize öyle bir namazı vacib kıldı ki  , bu  nam Şafii Kunut Duası; Allah Rasulu  (sav) vitr-i vacib namazı vakti hakkında  ve fazileti hususunda şöyle buyurmuşlardır ; 

"Allahu Teala  sizin üzerinize öyle bir namazı vacib kıldı ki  , bu  namaz kırmızı tüylü develerden dahi çok daha hayırlıdır. "

Bu sözleri ile vitr-i vacib namazının ne denli hayırlı olduğunu ifade buyurmuşlardır. Anlaşılacağı üzere vitr-i vacib namazı dünyadaki en kıymetli mallardan çok daha hayırlıdır .

Yatsı namazının hemen arkasından kılınması adet edinilen, aslında gece kılınması daha efdal olan vitr-i vacib namazının 3. rekatında okunacak olan duaya " kunut duaları " denir. 

İslam terimlerinde kelime manası ;  herhangi bir şerden ve sıkıntıdan halas olmak ,dua etmek ve itaatte bulunmak anlamlarına gelmektedir.
Şafii mezhebinde kunut duası kuvvetli  sünnetlerden biridir. Terk edilmesi halinde  ise sehiv secdesi yapılması gerektirecek derece de önemli bir sünnettir . 
Sabah namazından okunan kunut duası, sabah namazının farzının ikinci rekatinde okunur. Kişi rükudan doğrulduktan sonra  secdeye varmaz, ayakta tekrar ellerini açar ve kunut dualarını okur. Ayrıca vitr-i vacib namazını Ramazan ayı içinde cemaatle kılmak sünnettir. Ramazan ayının ikinci yarısında vitr-i vacib namazının son rekatında da Kunut duası okumak da sünnettir. Kunut duası Allah'a övgü kap­sayan sözler içeren dualardır. Ancak kuvvetli sünnet olan, Allah Rasulunun  (sav) okuduğu ve rivayetlerle günümüze kadar nakledi­len bütün  duaları okumaktır. Kunut dualarını sesli okumak sünnettir.  

Cemaate tabi olmadan tek başına vitr-i vacib namazı kılacak olan kimsenin ku­nut duasını sessizce okuması sünnettir. Cemaate tabi olan ve  imama uyarak namaz kılan kimse, ellerini semaya açarak kaldırır ve imamın sesli okuduğu bütün duaları sadece dinler ve amin der. Namaz kılan kimse, Kunut duasının bir kısmını okumayı unutur ve ya atlar  ise sehiv sec­desi yapmaları mutlaka gerekir. 

Sabah namazında Hanefi mezhebine tabi olan imamın ardında namaz kılan Şafii mezhebinde olan kimsenin, selamdan sonra sehiv secdesi yapması da sünnettir. 
Musibet olaylarında, şiddet olaylarında, ortaya çıkan feaketlerın başa geldiğinde, tüm vakit namazlarında da Kunut duası okunabilir.

Şafii mezhebinde sabah namazında ve vitirde okunan Kunut Duası şöyledir:

“Allahümmeh-dini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte ve tevelleni fi men tevelleyte ve barik li fima a’tayte ve kini şerre ma kadayte feinnke takdi vela yukda aleyke ve innehu la yezillu men valeyte vela yeizzu men adeyte tebarekte Rabbena ve tealeyte felekel-hamdu ala ma kadayte estağfirukellahümme ve etubu ileyke ve sallallahu ala Muhammedin-in-nebiyyil-ummiyyi ve ala Alihi ve Sahbihi ve selleme.”
]]>
Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua https://www.dua.gen.tr/borctan-kurtulmak-icin-okunacak-dua.html Fri, 01 Jun 2018 06:46:38 +0000 Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua; Kişinin aldığı borcu ödeyememesi, borç altına girmesi hem kendisini hem de ailesini sıkıntıya sokan, maddi ve manevi olarak bunalmasına sebep olan istenmeyen bir durumdur. Allah Rasulu (s.a.v. Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua; Kişinin aldığı borcu ödeyememesi, borç altına girmesi hem kendisini hem de ailesini sıkıntıya sokan, maddi ve manevi olarak bunalmasına sebep olan istenmeyen bir durumdur. Allah Rasulu (s.a.v.) dualarının çoğunda fakirlikten, yoksulluktan, borçlanmaktan ve borcunu ödeyemeyip borç altında ezilmekten daima Allahu Tealaya sığınırlardı. Dualara icabet eden ve olmazları olduran, sebep kapısı açarak kulunu ferahlatacak olan ve her şeye gücü yeten  Allahu Tealaya her durumda yönelmek gerektiğini bilir, ve ümmetine örnek olmak için de daima dua eder, ve bu duaları tavsiye buyururlardı. 

Her daim; "Allahım borçlu olmaktan ve borç edinmekten sana sığınırım" buyururlardı.

Bir gün Hz. Aişe ra. validemiz Allah Rasulune (s.a.v.) hitaben;

"Ya Rasulullah (s.a.v.) borçlanmaktan bu kadar çok mu korkuyorsunuz ki borçlanmaktan hep Allahu Tealaya sığınıyorsunuz " diye sordular.

Allah Rasulu (s.a.v.) cevaben buyurdular ki;

"Ya Aişe ra. insanoğlu borçlanırsa, konuştuğu zaman yalan söylemek zorunda kalabilir, söz verdiği zaman sözünü yerine getiremez"

İşte bu incelik ve hikmetten dolayı Allah Rasulu (s.a.v.) fakirlikten ve borçlu kalmaktan daima Allahu Tealaya sığınır ve;

" Allahım Muhammed (s.a.v.) ailesinin rızkını, geçinmesine yetecek kadar ver." buyurarak dua ederlerdi.

Bu incelik ve hikmet anlaşıldığında her kişinin yeterli rızık için devamlı Rezzak olan Allahu Tealaya dua etmesi gerektiği daha net kavranmış olur.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua;

Borçlanmış ve borcundan dolayı rahatsızlık duyan kimse bu duayı okumaya devam etmelidir. Allah Rasulu (s.a.v.) bu dua hakkında şöyle buyurmuşlardır ;

"Bu duayı okuyan kişinin dağlar kadar yüklü borcu olsa dahi onu öder ve sonunda borç derdinden kurtularak feraha kavuşur."

"Allahummekfini bi halalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivake."

"Allahım beni helalle rızıklandırarak  haramlardan koru. Lütfunla ve sonsuz merhametinle beni Senden başkasına muhtaç olmaktan mustağni kıl, muhafaza eyle, koru. "

Her sabah 3, 5, 7 defa bu mübarek duayı okumaya devam eden kişi, borç sıkıntısından Allahu Tealanın izni ile kurtulur, gönül huzuru içinde ferah ve rahat bir yaşam sürer. Kazancının bereketi olur.

Bu duayı Allah Rasulu (s.a.v.) damadı Hz. Ali ra. Efendimize öğretmiştir. Hz. Ali ra. Efendimiz bir gün yanına  gelerek borcundan dolayı şikayetlenen birine 

"Dikkat et ! Sana Rasulu Ekremin (s.a.v.) bana öğrettiği duayı öğreteceğim. Bu duaya devam ettiğin müddetçe üzerindeki borç Sebir dağı kadar büyük olsa dahi, Allahu Teala sana kolaylıklar nasip ederek borcunu ödemeni nasip eder." demişlerdir.
]]>
İsrafu Umar Duası https://www.dua.gen.tr/israfu-umar-duasi.html Fri, 01 Jun 2018 18:35:08 +0000 israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç günde etkisini gösterdiği ön görülen bir duadır.   israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç günde etkisini gösterdiği ön görülen bir duadır.  

Israfu umar duası ;

Hayırlı rızık ile zengin olmak isteyen, rızkını asla haramdan kazanmayı düşünmeyen ve haram yollara kullanmayı asla düşünmeyen kimselerin ısrafu umar duasını okuması tavsiye edilir.

Rızık Rezzak olan Allahu Tealadan istenir.Ahiret gününe inanan kişi asla haram yola tevessül etmez, kazancını haram yollardan aramaz, kazancını haram yollara harcamaz. Bilir ki diriliş gününde hesap çetindir.

Israfu umar duası denenmiş bir duadır ve bir kaç günde etki ettiği söylenmektedir. Hacetini Allahu Tealadan isteyen kişi asla şüpheye düşmeden, ihlasını kaybetmeden, samimi bir kalple dua etmesi duasına icabete vesiledir. 

Israfu umar duası ;

Yatsı namazlarını kıldıktan sonra iki rekat hacet namazı kılınır. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra zammi sure olarak Ayete'l-Kursi okunur. Son secdeye varıldığı zaman, secde tesbihlerini okuduktan sonra 

"ya Hu ya men Hu, La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir"

denilir ve secdeden kalkılır,  selam verilir namaz tamamlanır. Selam verdikten sonra;

Üç defa Zilzal Suresi okunur. Her okuyuşta “Eştâta” kelimesi üçer defa tekrarlanır. 

Zilzal Suresinden sonra üç defa Ayete'l-Kursi okunur. 

3 defa elhamdulillah denilir,

 7 defa Allah Rasulune (s.a.v.) salavat okunur,

7 defa besmele çekilir,

 100 defa " La ilahe illallahu'l- meliku'l- hakku'l- mubin muhammeden resullullah sadıku'l -vahidu'l -emin "

tevhidini okuduktan sonra ısrafu umar duası okunur ve her ne niyet için okunuyorsa dua edilir, murad edilen hacet Allahu Tealadan istenir.
Bu hacet namazı ve duasına  7 gün devam edilirse Allahu Teala helal rızık kapılarını bu duanın hürmetine açacağı söylenmektedir. 

Her şeyin doğrusunu Allahu Teala bilir.
]]>
Musibet Duası https://www.dua.gen.tr/musibet-duasi.html Sat, 02 Jun 2018 05:10:29 +0000 Musibet duası, insan oğlunun başına gelebilecek her türlü sorunlara karşı okunabilecek dualar arasında yer almaktadır. Dünyada insanoğlunun başına gelebilecek bir çok türde musibet bulunmaktadır. Bunlar trafik kazası, iş Musibet duası, insan oğlunun başına gelebilecek her türlü sorunlara karşı okunabilecek dualar arasında yer almaktadır. Dünyada insanoğlunun başına gelebilecek bir çok türde musibet bulunmaktadır. Bunlar trafik kazası, iş sıkıntıları, hastalıklar, psikolojik sıkıntılar, aile içi sorunlar, çevre ile ilgili sorunlar, arkadaşlar arasın çıkan sorunlar, anlaşmazlıklar, savaşlar, nazar, büyü vb. durumlardır.  İnsanlar bu tür durumlardan kurtulmak için Allah' dua ederler ve Allah' dan yardım isterler. Bunun yanı sıra istemeyen bir olayın gerçeklemesi ile meydana gelen olaylardan kurtulmak ve olumsuz olan işleri iyiye çevirmek içinde okunabilen bu dua oldukça etkili bir Allah' a yalvarma şeklidir. Musibet dualarının bir çok türü bulunmaktadır. Bu duaları her gün üç defa okumak musibetin atılmasına fayda sağlayacağı gibi, okuyanın içinin rahatlamasına ve huzur bulmasına da faydalı olur. Bunun yanı sıra bu tür duaları okuyan kişilerin aile içi ilişkileri her zaman iyidir ve aile içinde huzur ve mutluluk oluşmasını sağlar.  Meydana gelmiş olan belalardan kurtulmak için de okunulan bu dua belaların uzak durmasına da büyük bir fayda sağlamaktadır. 

 Musibet duası faydaları

 • Bu dua insanoğlunun sıkıntılı durumlardan kurtulmak için okunabilecek dualar arasındadır. Özellikle başa gelmiş olan kötü durumların bir an önce geçmesi amacıyla okunabilir. 
 • Dünya hayatı boyunca insanoğlunun karşılaşabileceği zorluklar ve sıkıntılar bulunmaktadır. Bu sıkıntıların nedeni ne olursa olsun musibet duasının okunması bu tür durumların ortadan kalkmasına yardımcı olur. 
 • Duayı okuyanın içerisine huzur vermekte olan musibet duasının bir çok türü bulunmaktadır. Bu duaların günde üç defa okunması gelecek olan belaların ve şer olayların uzaklaşmasına fayda sağlamaktadır. 
 • Kazalardan ve belalardan uzak durmak için okunabilecek bu dua işlerin hayırlı bir şekilde gitmesi içinde okunabilir. 
 • Ayrıca bu dua aile içindeki huzurun korunması ve işlerin bereketli gitmesi için okunabilmektedir. 
 • Maddi sıkıntılar ile karşılaşan birey bu duayı okuyarak meydana gelmiş olan sıkıntıyı ortadan kaldırabilir. Bunun yanı sıra bol ve hayırlı bir kazanç elde etmek için okunabilmektedir. 
Musibet duası Allah'a karşı yapılan istek ve yalvarma biçimidir. İnsanoğlunun ve tüm kainatın yaratıcısı olan Allah, kullarının kendine samimi bir şekilde dua etmesine ve isteklerden bulunulması ister. Samimi bir şekilde edilen dualar Allah katında kabul edilir ve kul istemiş olduğu her türlü isteğin karşılığını alır. Ancak Allah, kullarının kendini sadece dar ve sıkıntılı günlerde hatırlamasını istemez. Allah' sürekli olarak zikretmeli, meydana gelmiş olan iyi veya kötü olaylara karşı her zaman Allah' dua edilmelidir. 
]]>
Borçtan Kurtulma Duası https://www.dua.gen.tr/borctan-kurtulma-duasi.html Sun, 03 Jun 2018 01:28:59 +0000 Borçtan kurtulma duası; Rızık, kişinin dünya da ihtiyacı olan her şeye olan gereksinimidir ve de kişinin rızık temini için çalışması farzdır. Lakin rızık ile ilgili yaşadığı ferahlık ya da sıkıntı da kişinin d Borçtan kurtulma duası; Rızık, kişinin dünya da ihtiyacı olan her şeye olan gereksinimidir ve de kişinin rızık temini için çalışması farzdır. Lakin rızık ile ilgili yaşadığı ferahlık ya da sıkıntı da kişinin dünya imtihanları arasında en önemlilerinden biridir. 

Kişi bazen bolluk bazen darlık ile sınanır. İmtihan için dünyaya gönderilen insan oğlunun  her an Rabbine yönelmesi istenmekte, Rabbini birlemesi, Rabbini yüceltmesi, Rabbinin kudretini idrak etmesi istenmektedir. İmtihan her ne olursa olsun, çaresi her daim Allahu Tealanın lütuf ve kerem hazinesinde saklıdır. İmtihanları aşmak için kişi daima istikamet üzere olmalı, ayet-i kerimeler ve Allah Rasulunun (s.a.v.) tavsiye buyurduğu, sahih kitaplarla bizlere kadar ulaşan dualara devam etmelidir.

Kişi borç altına girmiş ise, o borcu ödeyene kadar maddi ve manevi bir çok sıkıntı içine düşer. Hem kendisi hem ailesi bu sıkıntı altında ezilir, bunalır. Bu duruma düşen kişi öncelikle hacet namazları ile yardım dilenmelidir. Asla isyan etmemeli, ibadetlerine zikirlerine ağırlık vermeli, hayır kapılarını açacak olanın sadece Fettah olan Allahu Teala olduğuna, rızık verenin Rezzak olan Allahu Teala olduğuna, selamete erdirecek olanın Selam olan Allahu Teala olduğuna kalben inanmalı asla şek ve şüpheye düşmemeli daima bir olan Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunmalıdır.

Dua kulun içinde olduğu hali Rabbine beyanıdır.  Borçtan kurtulmak için yapılacak duanın vakti saati ise, kulun borçlandığı vakittir. Kişi Rabbine yönelince, Allahu Teala borçlu kuluna yardımda bulunur, sebepler halk eder ve kulunun sıkıntı ve darlıktan kurtulmasını nasip eder.

Borçtan kurtulma duası;

"Allahumme inni euzu bike minel hemmi ve'l-hazeni ve euzu bike mine'l-aczi ve'l-keseli ve euzu bike mine'l-cubni ve'l-buhli ve euzu bike min galebeti'd-deyni ve kahrir ricali."

"Allahım, elem ve kederden, şaşkınlıktan sadece Sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten, bıkkınlıktan sadece Sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten da sadece Sana sığınırım. Allahım borç altında ezilmekten, adamların kahrından - insanların nefsimi kullanmasından ve onlara mağlup olmaktan - sadece Sana sığınırım" - Ebu Davud -

Ebu Davudun rivayetine göre bu dua sahabeden Ebu Umame ra.'ya öğretilmiştir. 

Allah Rasulu (s.a.v.)  Ebu Umame ra.'ı namaz vakti dışında camide dalgın dalgın otururken görüp halini sorar. Ebu Umame ra. ; " Borçlar yakama yapıştı Ya Rasulullah (s.a.v.)" diye cevap verdi. Allah Rasulu (s.a.v.) Ebu Umame ra.'a bu duayı öğretmiş,  Allahu Tealanın gamını, kederini gidereceğini ve borcunu ödeteceğini buyurarak, bu duayı sabah akşam okumasını tavsiye buyurmuşlardır. Ebu Umame ra. bu dua vesilesi ile borçlarından, sıkıntı ve bunalımından kurtulduğunu bildirmiştir.

Borçtan kurtulma duası;

"Allahumme rabbe's-semavati ve rabbe'l-ardi ve rabbe'l-arşı'l-azim. Rabbena ve rabbe kulli şey'in falika'l-habbi ve'n-neva munzile't-tevrati ve'l-incili ve'l-kur'an. Euzu bike min şerri kulli zi şerrin ente ahizun bi nasiyetihi, ente'l-evvelu feleyse gableke şey'un, ve ente'l-ahiru feleyse bağdeke  şey'un ve ente'z-zahiru feleyse fevkake şey'un, ve ente'l-batınu feleyse duneke şey'un, ıkdi anni'd-deyne ve ağnini mine'l-fakri."

"Ey göklerin Rabbi ve dünyanın Rabbi ve Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahım. Ey Rabbimiz ve her varlığın Rabbi, ey taneleri ve tohumu ve çekirdekleri yararak çatlatan, Tev rat, İncil ve Kur'an-ı Azimi indiren Allahım. Her şerlinin şerrinden Sana sığınırım. Evvel olan Sensin, Senden evvel hiç bir varlık yoktur. Zahir olan Sensin, varlığı Senin varlığından daha açık olan hiç bir şey yoktur. Batın olan Sensin ve Senden ileri hiç bir şey, hiç bir varlık yoktur. Benim borçlarımı ödememi nasip et ve beni fakirlikten kurtar." - Ebu Davud, Tirmizi-
]]>
Ev Almak İçin Okunacak Dua https://www.dua.gen.tr/ev-almak-icin-okunacak-dua.html Mon, 04 Jun 2018 00:16:51 +0000 Ev almak için okunacak dua; İnsanoğlu sadece dünya için değil, sonsuz hayat için yaratıldığında dolayı, her zaman sonsuz yaşamı, sonsuz huzuru, sonsuz mutluluğu arzu eder ve bunlara sahip olabilmek için canla başla çalı Ev almak için okunacak dua; İnsanoğlu sadece dünya için değil, sonsuz hayat için yaratıldığında dolayı, her zaman sonsuz yaşamı, sonsuz huzuru, sonsuz mutluluğu arzu eder ve bunlara sahip olabilmek için canla başla çalışır. Dünyada mekan ve iman sahibi olmak tek gayesidir. Bilir ki imanını sağlamlaştırdıkça, Allahu Teala ile irtibatı kuvvetli olduğu müddetçe gönlü ve ruhu huzura, dünya geçimi kolaylaştıkça maddi huzura erecektir. 

Kur'an-ı Kerim'de gündüzü kişinin geçimini temin etmesi için yaratıldığı buyurulmaktadır. Hadislerde de rızık duaları, zenginlik duaları tavsiye buyurulmaktadır. Müslümanlığın bir lokma, bir hırka olmadığı her fırsatta belirtilmekte, veren el olunması için her daim tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Dünyada mekan sahibi olmak, mal sahibi olmak kişinin ve ailesinin maddi açıdan rahat geçinmesi ve rahat yaşamasına vesile olur. Mal ve ev sahibi olmakda rızık hususunda olduğu gibi dua edilmesi gereken önemli konulardan biridir.  Her kul her daim Allahu Tealaya helalinden mülk sahibi, helalinden ev sahibi olmak için niyazda bulunur ve hacet namazı kılarak iltica eder. Duaları kabul edecek olan sadece Allahu Tealadır.

Allau Teala; "Kulum beni nasıl bilirse ben o zan üzereyim" buyurmuşlardır. 

Kul daima Rabbini cömert ve merhamet sahibi olarak tanır ve bilirse Rabbi o kimseye daima cömert ve merhametli davranır. Bu sebeple asla dua ederken ümitsizliğe düşülmemeli.  Edilen duanın kabul olunduğuna sadece hayırlı vaktin gelmediğine iman ederek, bıkkınlık göstermeden ,isyan etmeden dua etmeye devam etmek kişinin yapacağı en güzel davranıştır.

Ev sahibi olmak için okunacak dualar;

Ev sahibi olmak isteyen kişi duasını her zaman diliminde  edebilir. Lakin gece yarısı hacet namazı ardından ve ya sabah namazı arkasından edilen dualar daha efdaldir, kabule daha şayandır. Bu değerli vakitlerde gaflette olmamak ve bu kıymetli vakitleri en güzel şekilde değerlendirmek gerekir.

Her duaya başlamadan önce mutlaka istiğfar etmeli, Allahu Teala hamd etmeli, Allah Rasulune (s.a.v.) salat ve selam okunmalıdır. Daha sonra niyet ederek, 41 defa şu dua okunmalıdır;

"Bismillahirrahmanirrahim

Gulillahumme malikel mulki tu'til mulke men teşau ve tenziul mulke mim-men teşau ve tuızzu men teşau ve tuzillu men teşau bi yedike'l- hayr. İnneke ala külli şey'in kadir.

Tulicul leyle fi'n -nehari ve tulicu'n -nehara fi'l- leyli ve tuhricu'l -hayye mine'l- meyyiti ve tuhricu'l -meyyite mine'l -hayyi ve terzuku men teşau bi gayri hisab. - Al-i İmran Suresi 26. 27. ayet-i kerimeler-

 Bu duayı ev almak isteyen, mülk sahibi olmak isteyen, borcu olan, rızkının artmasını isteyen kişilerin her gün 41 defa okuması tavsiye edilir. İhlas ve samimiyetle bu duayı devam eden kimse,  çok kısa sürede muradına nail olur biiznillah.

Ev sahibi olmak isteyen kimse ,  hiç ara vermeden her gün her sabah 7  besmele-i şerif, 7  istiğfar duası, 7  kelime-i şehadet, 7 salavat, 7  La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim, 7 Allahu Ekber okumaya devam etmelidir.

7 gün boyunca her gün 4000 defa "Hasbunallahü ve ni'mel vekil" okumak ta ev almak isteyen  kimsenin yapabileceği dualar arasındadır.

Her sabah namazdan sonra  101 defa Fatiha Suresini okunur daha sonra ;

101 defa "Ya Kafi, Ya Gani, Ya Muğni, Ya Fettah, Ya Rezzak" okunur

Ardından  3 defa şöyle dua edilir; 

"Ya kafi ekfina, Ya muğni ağnina, Ya Fettah iftah lena babe rahmetike, Ya Rezzak urzukna bi lutfike ve Keremike ve bicahi sahibi'l - vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi's - salatü ve's - selam" 
]]>
Kevser Duası https://www.dua.gen.tr/kevser-duasi.html Mon, 04 Jun 2018 05:50:21 +0000 Kevser Duası diye bilinen Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'deki en kısa suredir. Müslümanlığın ilk zamanlarında Mekke'de nazil olmuştur. Havz-ı Kevser, cennette bulunan içenin bir daha susuzluk çekmeyeceği rivayet edilen Kevser Duası diye bilinen Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'deki en kısa suredir. Müslümanlığın ilk zamanlarında Mekke'de nazil olmuştur. Havz-ı Kevser, cennette bulunan içenin bir daha susuzluk çekmeyeceği rivayet edilen havuzun adıdır. Kevser Suresi Allah Rasulunun (s.a.v.) büyük  oğlu Kasım  vefat edince başka erkek evladı kalmadı, nesli kesildi manasında " ebter" diyen kafir ve müşriklere verilmiş ilahi bir cevaptır. 

Sure Allah Rasulune (s.a.v.) verilen hayırları, nimetleri anlatmaktadır. Allah Rasulunun (s.a.v.) düşmanlarının helak olacağı bildirilmektedir ve bildirilen de olmuş, tüm kafirler helak olmuştur.

Tefsirlerde Kevser; " çok hayır, Kur'an-ı Kerim, Kur'an'la ilgili ilimler, inanan kimseye dini hayatında sağlanan kolaylıklar, Allah Rasulune (s.a.v.) bahşedilen peygamberlik, Makam-ı Mahmud, şefaat hakkı, neslinin, ashabının ve ümmetinin çokluğu, namaz, islam dini " olarak yorumlanmıştır. 

Hz.Peygambere (s.a.v.) bu nimetlerin şükrünü eda etmesi için namaz kılması ve kurban kesmesi emredilmiş, bu suretle putlara kurban kesen müşriklerin şirk inancı silinmiş, tevhid inancı gereği kurbanın sadece Allahu Teala için kesileceği bildirilmiş, kurban sayesinde sosyal yardımın da sağlanması amaçlanmıştır.

Namaz ibadeti Mekke döneminde emredilmiş, Miraç olayında farz kılınmış, kurban ibadeti ise Allah Rasulu (s.a.v.) tarafından hicretten iki yıl sonra uygulanmaya başlanmıştır.  Ayette vurgulanan bütün namazların - sünnet, farz, vacip-  ve kurban ibadetinin - nafile, vacip-  yalnızca Allahu Tealaya, bütün nimetlerin tek sahibine olmalıdır. 

Kevser Suresini Okumanın Efdal Olduğu Durumlar
 • Kevser Suresini okumaya devam eden kimseye Cennet ırmaklarından kana kana içirilecektir.
 • Yağmur yağarken Kevser Suresini 100 defa okuyan kimsenin bütün dilekleri verilir.
 • Haksızlığa uğrayan kimse 1000 defa bu Kevser Suresini okuyan kimsenin ahvali adaletle neticelenir.
 • İşi gücü bozulan kimse devamlı olarak Kevser Suresini okursa işleri düzelir biiznillah. Mevkisi yükselir.
 • Cuma geceleri 1000 defa Kevser Suresini okuyan kimse Allah Rasulunu (s.a.v.) rüyasında görür biiznillah.
 • Gül suyuna okunarak bu su ile gözlere sürülürse, gözlerin ağrısı gider ve berraklaşır.
 • İstediği saatte uyanmak isteyen kimse Kevser Suresini 3 defa okur ve ; " Ya Rabbi meleklerin beni şu saatte uyandırsın." diye dua ederse, Allahu Teala o kimsenin o saatte uyanmasını nasip eder.
Okunan surelerin sevabı mutlaka Allah Rasulunun (s.a.v.) ruh- şeriflerine hediye edilmelidir.

Kevser Suresi;

" Bismillahirrahmanirrahim

(108/ 1) İnna eğdayna ke'l-kevser
(108/ 2) Fe-salli li-Rabbike ve'n-har
(108/ 3) İnne şanieke huve'l-ebter."

Kevser Suresi Manası ;

"Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile

Ey Rasulum şüphesiz ki biz sana kevseri, dünyadaki ve ahiretteki pek çok hayırları verdik.Bu nimetlere şükür için namaz kıl ve kurban kes. Asıl nesli kesik, hayırsız ve ebter olan Sana evlatsız, nesli kesik diye dil uzatanlardır."
]]>
Ev Almak İçin Dua https://www.dua.gen.tr/ev-almak-icin-dua.html Tue, 05 Jun 2018 03:26:50 +0000 Ev almak için dua; İnsanoğlu dünyaya geçici zaman için gönderilse de, yaşamını idame etmek için çalışmak ve barınmak için mekan sahibi olmak zorundadır. Dünya hayatını kolaylaştıran metalardan biri de ev sahibi olma iste Ev almak için dua; İnsanoğlu dünyaya geçici zaman için gönderilse de, yaşamını idame etmek için çalışmak ve barınmak için mekan sahibi olmak zorundadır. Dünya hayatını kolaylaştıran metalardan biri de ev sahibi olma isteğidir. Kişiye güven duygusu veren, ailesinin rahatını temin etmek için en önemli ihtiyaçların başında ev ve mülk sahibi olmak gelmektedir. Dinimizde mirasın helal olması, asr-ı saadet zamanında arsa ve bahçelerin ihtiyaç sahiplerine bağışlanması, özellikle de ev borcu olana zekat verilebilmesi, mülk sahibi olmanın gerekliliğini göstermektedir. 

Her şeyi helalinden istemek, ihtiyaçlarını helal yollardan aramak, helal kazanıp helal harcamak ve helal infak etmek inanan her kulun huzurlu yaşamasına ve ahiretinde de huzurlu olmasına vesiledir. Kişi her ne muradı varsa yaratıcısına yönelmeli ve hacetini sadece Allahu Tealadan istemeli, kendi gücü yettiği kadar çalışmalı çabalamalı, muradına ulaşmak için iki kanatla uçmalıdır. Sadece kendi kazancına güvenmek doğru olmadığı gibi çaba göstermeden sadece dua ederek murada ulaşılacağına inanmak ta doğru değildir. Kişi maddi ve manevi hayırlı vesilelerin hepsine sığınmalı, sonucu Allahu Tealadan beklemelidir. 

Mülk sahibi olmak  rızık konusuna girdiği için rızık dualarına devam etmek gerekmektedir. Ev sahibi olmak isteyen kimse gün içinde istediği vakitte dua edebilir. Lakin gece yapılan duanın ve sabah namazından sonra yapılan duanın daha etkili olması sebebi ile, bu saatleri değerlendirmek ve gaflette olmamak gerekir. 

Ev almak için yapılacak dualar;

Gece hacet namazı kılmak, Yasin Suresi ile dua etmek, Fetih Suresini devamlı okumak ve özellikle Al-i İmran Suresi 26. 27. ayet-i kerimeleri vird edinmek rızkın artması için, hayırlı dileklerin kabulü için  ve ev sahibi olmak için tavsiye edilen uygulamalar arasındadır. 

Gece 12 rekatlık hacet namazı kıldıktan sonra ev alma niyeti ile bu sureler okunmalı, hasıl olan sevap Allah Rasulunun (s.a.v.) ruh-u şeriflerine hediye edilmelidir.
 
Gece hacet namazı kıldıktan sonra Al-i İmran Suresi 26. ve 27. ayet-i kerimeleri 313 defa okunur, ardından 313 defa ;

"La ilahe ilallahu vahtehu la şerike leh lehul mülkü ve lahül hamdu ve hu ve ala şey'ün kadir. Subhanallahi vel hamdu lillahi vela ilahe ilallahü vallahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim "

tesbihi okunur. Ardından 313 defa Allah Rasulune (s.a.v.) selat ve selam edilir, selavat okunur.

Bu uygulamalara kişi muradına erene kadar devam edilmelidir.

Ev almak için dua ;

"Alahumme ya mufettihal ebvab, İftah lena hayra'l-bab. Allahumme'r-zukna rizkan halalen ve rizkan vasian. Bi rahmetike ya erhame'r-rahimin"

"Ey tüm kapıları açmaya muktedir olan Allahım bize hayırlı kapılar aç. Allahım  bizi helal rızıkla ve geniş rızıkla rızıklandır. Merhamet edenlerin en merhametlisi bize rahmetinle muamele eyle."
]]>
Sınavda Başarılı Olmak İçin Dua https://www.dua.gen.tr/sinavda-basarili-olmak-icin-dua.html Tue, 05 Jun 2018 19:06:15 +0000 Sınavda başarılı olmak için dua, Dünyaya imtihan için gönderilen kul, hayatının her kademesinde imtihanlarla sınavlarla karşılaşmakta, bu sınavları aşmak için çabalamakta, her daim sınav ve dolayısıyla zorluklara ka Sınavda başarılı olmak için dua, Dünyaya imtihan için gönderilen kul, hayatının her kademesinde imtihanlarla sınavlarla karşılaşmakta, bu sınavları aşmak için çabalamakta, her daim sınav ve dolayısıyla zorluklara karşı hazır ve uyanık olmaktadır. En güzel duygu başarılı olmak, emeklerinin, çabalarının karşılığını görmektir.

Özellikle öğrenci olan kardeşlerimizin en büyük korkuları sınav korkusudur. Sınavda aşırı heyecanlanmak, heyecandan bildiklerini unutmak, dilinin tutulması en büyük korkuları arasındadır. Ne kadar emek verirlerse versinler, bir anlık tutulma bütün emekleri zayi edebilir. Düzenli ve tertipli çalışan her öğrenci dua ile de çalışmalarını desteklemeli, manevi olarak güç kazanmalı, karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı Allahu Tealaya sığınmalıdır.

Sadece dua ile sınavlarını geçeceğini düşünmek, ocağı yakmadan tenceredeki yemeğin pişeceğine inanmak gibi zor bir ihtimaldir. Her şartı yerine getirmek, dersi derste dinlemek, gerekli çalışmaları düzenli ve programlı yapmak, dua ile de bu emekleri desteklemek en doğru harekettir.

Sınav öncesi stresten uzak durmak, uyku düzenine ve beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek, zihni meşgul edecek gereksiz bilgi kirliliğinden uzak durmak, dinlenmeye de zaman ayırmak başarıyı arttıracak en önemli faktörlerdir. Aşırı çalışmak ya da aşırı umursamazlık her konuda olduğu gibi sınavlarda da başarısızlığı getirir. Her şey düzenli ve devamlı olursa meyvesini verir. Kiremit üzerine damlayan su damlasının zamanla delik oluşturması gibi, aslolan devamlılıktır aşırılık değil.

Sınavda başarılı olmak için okunacak dua;

Başlama duası diye bildiğimiz duayı, her işin hayırla sonuçlanması için her işin başında olduğu gibi sınava girerken de okumak gerekir.

“Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr”
“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

Ta-Ha Suresinde geçen ayet-i kerime ilim isteyenlerin her daim okuması gereken bir duadır.

"Rabbi zidni ılmen ve fehmen."
"Rabbim ilmimi ve anlayışımı ziyadeleştir, arttır."

Ta -Ha Suresinde geçen Musa as.'ın duası özellikle sınava ve mülakata başlamadan önce okunması tavsiye edilen dualar arasındadır.

“Rabbi'ş-rah li sadri. Ve yessir-li emri. Vahlu'l -ukdeten min lisani. Yefgahü gavli ” 
 “Ya Rabbi! Göğsüme ve gönlüme  genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz ki söylediklerim anlaşılsın."

Sınava girerken İsra Suresi 80. ayet-i kerimede okunmalıdır.

“Rabbi edhılni mudhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c-al li min ledunke sultanen nasirâ.”
“Ya Rabbi! Gireceğim yere beni doğruluk ile girdir ve yine doğruluk  ile çıkar. Katından bana ilahi yardımınla bir kuvvet ihsan eyle.”

Sınava girerken Allah Rasulunden (s.a.v.) rivayet olunan bu dua da okunmalıdır.

 “Allahümme hır-li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”
" Allah'ım! Bu işi benim hakkımda bana  hayırlı kıl ve bu işi bana hayırla nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma." (Tirmizi,De'avat,90)

Sınava başlayınca şu dua okunur.

"Ya Hayyu Ya Kayyum bi rahmetike ya esteğisu."
"Her daim diri olan ve diriliği için kimseye ihtiyaç duymayan Hayy olan, yerleri ve gökleri ayakta tutan ve kimseye muhtaç olmayan Kayyum olan Allahım. Senin merhametine sığınıyorum."

"Allahumme el mıhni ılmen a'lemu bihi evarimake ve nevahiyeke, ve'r-zukni fehmen a'lemu bihi keyfe unacike ya erhame'r-ahimin."
"Ey Allahım peygamberlerine bahşettiğin ilim ve anlayıştan, yakin meleklerine bahşettiğin ilham kabiliyetinden bana da bahşeyle. Muhakkak ki Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.  Beni bunlarla rızıklandırmanı sonsuz merhametinden niyaz ediyorum."
]]>
Sınava Girmeden Önce Okunacak Dua https://www.dua.gen.tr/sinava-girmeden-once-okunacak-dua.html Tue, 05 Jun 2018 21:46:43 +0000 Sınava Girmeden Önce Okunacak Dua; Eğitim sistemimizin sınavlar üzerine kurulu olması sebebiyle öğrenci kardeşlerimiz her daim sınava hazırlıklı olmak zorundadır. Dersi derste dinleyip düzenli çalışmalarını yapan öğr Sınava Girmeden Önce Okunacak Dua; Eğitim sistemimizin sınavlar üzerine kurulu olması sebebiyle öğrenci kardeşlerimiz her daim sınava hazırlıklı olmak zorundadır. Dersi derste dinleyip düzenli çalışmalarını yapan öğrenci kardeşlerimiz başarıyı garantilerler. Önemli olan sınav öncesi her konuyu bir iki güne sıkıştırmak değil, her gün planlı, programlı, düzenli çalışmaktır. 

Başarıyı yakalamak için çabalayan öğrenci, çalışmanın yanında duaya da sarılmalı, çalışmasını manevi olarak ta ruhen desteklemelidir. Allahu Teala yapılan her duaya icabet eder. Sınavda aklın karışmaması için, unutmamak için, dilinin tutulmaması için, durgunluk gelmemesi ve bunlara benzer manevi sıkıntılara karşı Allahu Telaya sığınmak, inanan herkesin yapması gereken en önemli davranış şeklidir. Dua manevi kalkandır. Ama sadece dua yeterli değildir. Muhakkak çalışmak, çaba göstermek ve de dua ederek sonucun güzel ve hayırlı olması için Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunmak başarının anahtarıdır. Tek ayakla yürümenin zor olduğu gibi, tek kanatla uçulamayacağı gibi, çalışma da dua ile beraber olursa denge sağlanır. 

Sınava girmeden Ayete'l-Kursi okumalı, Felak Suresi, Nas Suresi okunmalı, Bakara Suresinin ilk beş ayeti okunmalıdır. Mümkünse bu sure-i celileler suya okunmalı ve sınavdan önce içilmelidir. Allah Rasulune (s.a.v.) selavat okumak unutulmamalıdır.

Sınava Girmeden Önce Okunacak Dua

Ta-Ha Suresinde geçen Musa as. 'ın ilim duası bol bol okunmalıdır. Bu duanın tekisini arttırmak için ilmimi ve anlayışımı arttır diyerek okumak en güzelidir.

Rabbi zidni ılmen ve fehmen."
Rabbim ilim ve anlayışımı ziyade eyle, arttır."

Ta-Ha Suresinde geçen Musa as.'ın dilindeki düğümün açılması için okuduğu dua ayetleri sınava girmeden önce, mülakata girmeden önce mutlaka okunması gereken dua ayetlerindendir.

"Rabbi'ş-rahli sadri
Ve yessirli emri
ve'h-lul ugdeten min lisani
Yefgahu gavli"

"Rabbim göğsüme, gönlüme ferahlık ver, genişlet
İşime kolaylaştır
Dilimde bulunan düğümü çöz ki
Sözlerim anlaşılsın."

Hayırlı her işe başlarken okunan başlama duası sınava girmeden okunması gereken dualardandır.

"Rabbi yessir ve la tuassir 
Rabbi temmim bi'l-hayr."

"Rabbim kolaylaştır zorlaştırma
Rabbim işimi hayırla tamamlat."

Sınava girmeden önce, unutkanlığı önlemek için dua etmek çok önemlidir. Bir anlık unutkanlık, verilen emeklerin zayi olmasına sebep olabilir.

"Elhamdulillahi Muzekkiri'l-hayri ve failihi."

"Hayırlı şeyleri hatırlatan ve hayırları  yapan ve yaptıran Allahu Tealaya hamd-u senalar olsun."

Abese Suresinde geçen ayet-i kerime, zor olan her işin kolaylaşması, hayırlı yolların açılması için okunur.

"Summe sebile ye's-serah."
"Sonra ona yolu kolaylaştırdık."

Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala verilen emekleri zayi eylemesin çalışan çaba gösteren herkese hayırlı başarılar nasip etsin inşaallah
]]>
İşyeri Açma Duası https://www.dua.gen.tr/isyeri-acma-duasi.html Wed, 06 Jun 2018 19:16:10 +0000 İşyeri Açma Duası; Kişi her ne niyetle olursa olsun evinden çıktığı zaman dua ile çıkmalı, Allahu Tealaya tevekkül etmeli, işlerini Allahu Tealaya bırakmalıdır. Karşılaşacağı her türlü olumsuzluktan Allahu Tealaya İşyeri Açma Duası; Kişi her ne niyetle olursa olsun evinden çıktığı zaman dua ile çıkmalı, Allahu Tealaya tevekkül etmeli, işlerini Allahu Tealaya bırakmalıdır. Karşılaşacağı her türlü olumsuzluktan Allahu Tealaya sığınmalıdır. Gününün ve işinin bereketli olmasını isteyen kimse dua ve zikirleri dilinden düşürmemelidir.

Evinden işine gitme niyeti ile çıkan kimse, güne dua ile başlar ve dua ile devam ederse, kazancına bereket verilir, kazancından hayır ve bereket görür, işyerinde ve dükkanında huzur olur, işleri yolunda gider, her türlü aksilikten muhafaza olunur. 

Rızık kazanılan iş yerine gerekli kudsiyet verilmeli, her zaman helal gözetilmeli, daima güler yüzlü olmalı, harama tevessül etmemeli, fırsat el verdiğince sadaka vermeli ya da bir ihtiyaç sahibi olan biri doyurulmalıdır. 

Özellikle pazar yerleri, iş yerleri ve alış veriş yapılan mekanlar insan hayatı için en önemli yerlerdir. Hayat bu mekanlar etrafında döner. Kazanç buralarda sağlanır, evin ihtiyaçları, kişilerin ihtiyaçları bu mekanlarda karşılanır. Bu mekanlar şeytanlar içinde insanoğlunu aldatması ve tuzağına düşürmesi, sinirlendirmesi ya da harama bulaştırması için en uygun mekanlardır. Kişi bu mekanlarda gaflete düşmemeli, ahireti daima hatırlamalı, ezeli düşmanına yenik düşmemelidir. Bunları başarabilmesi  ise dua ve zikirle olur.

Evden Çıkarken Okunacak Dua; 

"Bismillahi tevekkeltu alellah, ve la havle ve la guvvete illa billah.

Allahumme inni euzu bike en edille ev udalle ev ezillle ev uzelle ev ezlime ev ezleme ev echele ev yuchele aleyye."

"Allahın adı ile, Allahu Tealaya tevekkül ettim, güç ve kuvvet sahibi sadece Allahu Tealadır.

Allahım, sapıklığa düşmekten ve ya düşürülmekten, ayağımın kaymasından ve ya kaydırılmasından, zulmetmekten ve ya zulme uğramaktan, cahilliğe düşmekten, cahilce davranmaktan ve ya cahil bırakılmaktan Sana sığınırım ." - Ebu Davud, Tirmizi-

İşyeri Açılırken Okunacak Dua;

"Bismillahi

Allahumme ya mufettiha'l-ebvab. İftah lena hayra'l-babi Allahumme'r-zukna rizkan halalen dayyiben ve rizgan vasian, bi rahmetike ya erhame'r-rahimin ve ente hayru'r-razikin."

"Allahın adı ile

Ey bütün kapıları açan Allahım, bizim için hayır kapılarını kolaylıkla aç. Allahım lütfunla bize helal ,bol ve temiz rızıkla rızıklandır. Sonsuz merhametin tek sahibi olan Allahım rahmetinle bize  merhamet eyle. Senin rahmetinden istiyoruz, bize merhamet eyle, Sen rızık verenlerin en hayırlısısın, bize hayırlı rızıklar ver."

Ticaretle Meşgul Olan Kişi Dört Hususta Çok Dikkatli Olmalıdır;
 • Mal satın alırken malı ucuz almak için hile yapmaz, alacağı malı kötülemez, 
 • Mal satarken daha fazla kar etmek için malı övmez, malda olmayan özellikleri söyleyerek alıcıyı kandırmaz,
 • Mal satarken, eğer malın her hangi bir kusuru varsa saklama yoluna gitmez.
 • Alış verişte yalan yere yemin etmez. - Esbehani-
]]>
Tevessül Duası https://www.dua.gen.tr/tevessul-duasi.html Wed, 06 Jun 2018 21:09:30 +0000 Tevessül duası; diye adlandırılan dua; bir kaç duanın ortak adıdır. Dini meclislerden olan Allame Meclisi bu dua hakkında eski zamanlardan kalmış olan dini bir kitap içerisinde bulunduğuna dair bilgiler vermiştir. Bu kitapta Tevessül duası; diye adlandırılan dua; bir kaç duanın ortak adıdır. Dini meclislerden olan Allame Meclisi bu dua hakkında eski zamanlardan kalmış olan dini bir kitap içerisinde bulunduğuna dair bilgiler vermiştir. Bu kitapta tevessül duasının nereden geldiği ve kimlerden nakledildiği yazmaktadır. Tevessül duası Muhammed bin Babeyevh İmamlar tarafından nakledilmiştir.

Bir çok hacet duası gibi tevessül duası da sahih kaynaklarda bulunmayan dualardan biridir. Bir çok kişi bu duayı hacet duası niyetiyle okuduğu bilinmektedir. Aslolan ise ; tevessül duası şiiler tarafından çarşamba günleri toplu olarak okunan bir duadır. Dua salı akşamını çarşambaya bağlayan gece, dini mekanlarda ve cemaatle birlikte toplu olarak okunur.

Tevessül duası içindeki dualar; 

Tevessül duasının ravi zinciri : Bu zincirin kimlerden oluştuğu, kim tarafından nakledildiğini anlatan bölüm yer almaktadır. Duanın ilk  bölümünde bu duanın kimler tarafından kimler aracılığı ile, ne için, nasıl ve ne şekilde nakledildiği anlatılmaktadır. 

Tevessül duasının içeriği; oluşturan duaların hepsi içerikte bulunmaktadır.Tevessül dualarının ortak özelliği ise bu dua ile Allahu Tealadan hacetlerin istenmesi, ihtiyaç duyulan murad ve arzuların istenmesidir. Bir çok  dini alim bu duayı masum kimseler için okumuşlar, Allahu Tealadan bu kişilerin  iyilikleri için dua ve niyazda bulunmuşlardır.

Sıkıntı içinde olan insanların dilek ve istekleri için okunan bu dua,şirke bulaşmadan okumak esastır. Tevessül duası haksızlığa uğrayan kişilere toplu halde okunan ve haksızlığın bertaraf olunması için ve adaletin oluşması için okunur. Okuyan kişi ve kişiler bu duayı okurken amaçları  Allahu Tealaya şirk koşmak değil, Allahu Tealadan  adalet ve hakın tecelli etmesini  dilemek için okur. 

Tevessül duasının okuma vakti: Tevessül duasının okunacağı zaman hakkında kesin bir bilgi ve ya kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Sadece birçok Şiilerin  bu duayı salı gecesini, çarşambaya bağlayan gecede toplu halde okudukları bilinmektedir.  Genellikle yatsı namazının arkasından okunan dua ya başlamadan önce  evvela Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.)  tevessül ederek başlanmaktadır. Ardından Rasulullahın (s.a.v.)  Allahu Tealanın katında olan makamı vurgulanarak, hacetin giderilmesi arzu edilmekte, istenmektedir. İkinci adında ise Hz. Ali'ye tevessül edilmekte ve ardından  onun makamı vurgulanarak hacetin giderilmesi arzu edilmekte,istenmektedir. En son olarak da sonraki masumların isimleri anılarak dilek ve hacetler  Allahu Tealadan dua ve niyazla istenmektedir.

Tevessül duası, insanların ve toplumların haksızlığa uğradığı ve  zor durumlarla karşı karşıya kalındığı durumlarda Allahu Tealaya  inanan ve daima şükredip hamd eden kimselerin  isimleri anılarak, mekanları dillendirilerek Allahu Tealaya dilek ve ve arzularını bildirip ,hacetlerinin giderilmesi için duada bulunmaktır. Dua esnasında isimleri anılan mü'minlerin Allahu Tealaya  karşı şirk koşma gibi  kötü hal ve durumları kesinlikle yoktur. Sadece bu kimselerin hatırına ve yüzü suyu hürmetine dua ederek yakarış vardır.
]]>
Cüzdan Duası https://www.dua.gen.tr/cuzdan-duasi.html Thu, 07 Jun 2018 02:11:28 +0000 Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibi Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne kadar çok olması önemli değildir. Önemli olan rızkın, paranın bereketinin olmasıdır. İçinde bereket olan mal mayalandıkça çoğalan hamur gibi gittikçe çoğalır ve güzelleşir.

Bereket için kişi ilk evvela helal yollardan rızkını aramalı, haramı aklından dahi geçirmemelidir. Zekatını, sadakasını vermeli, darda kalana el uzatmalı, imkan ölçüsünde infak etmeyi adet haline getirmelidir. Öncelikle ailesine olmak üzere yakınlarına yedirmeli, içirmeli, ailesine harcama yaparken cömert davranmalıdır.  İnfak edeyim derken israfa kaçmamalı, tutumlu olayım derken cimrice davranmamalıdır. 

Kazancında bereket arayan kişi rızık ve bereket dualarına devam etmeli, her işe besmele ile başlamalı, rızık ile ilgili esma ve zikirleri dilinden ve kalbinden düşürmemelidir.

Halk arasında cüzdan duası diye bilinen bir duanın cüzdanda taşındığı zaman, cüzdandaki paranın bereketlenmesine vesile olacağına inanılır. Kur'an-ı Kerim'de geçen iki ayetin yazılarak cüzdanda taşınması tavsiye edilir.

Cüzdan Duasını Yazma Vakti;

Cüzdan duası Ramazan ayının son cuma günü ,cuma selası ile öğle ezanı arasındaki vakitte yazılırsa  daha makbule geçer. Bir sonraki seneye kadar cüzdandan çıkarmamalıdır.

Cüzdan Duası Nasıl Yazılır;

Cüzdan duasını yazmadan önce abdest almak gerekir. Ayet-i Kerime yazılacağı için abdestsiz olarak yazmak doğru değildir.Temiz bir kağıda kurşun kalem ya da mürekkepli kalemle yazılabilir. Misk ve safran karışımı ile yazılabilirse daha iyi olur.

Cüzdan duasının yazıldığı kağıt katlandığında ayetlerin yazıldığı kısım dış tarafında kalmalıdır. Kağıt bu usulle katlandıktan sonra paranın konduğu yere konur. Cüzdan duasını cüzdandan hiç çıkarmamak şartı ile bir sonraki Ramazan ayının son cumasına kadar saklamak gerekmektedir. Ayrıca para konulan kumbara, çanta ve benzeri eşyaların içine de cüzdan duasını konulabilir.

Cüzdan Duası;

Araf Suresi 10.ayet-i kerime ve Sad Suresi 54. ayet-i kerime birlikte Arapça olarak yazılarak kullanılan cüzdanın içine, para konulan yere konulur ve bir dahaki seneye kadar hiç çıkartılmaz. Senesi dolunca da gene aynı zamanda değiştirilir, yani yenisi yazılır.Eskisi suya atılır.

A’RÂF Suresi 10.ayet-i kerime ;

"Ve le gad mekkennakum fi'l- ardı ve cealna lekum fiha maayiş’, galilen ma teşkurun."

“Andolsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim kaynakları halk ettik, yarattık. Ne kadar az şükrediyorsunuz.”

Asıl yazılması gereken ayet-i kerime Araf suresinin 10.ayet-i kerimesidir.Lakin bazı kaynaklarda Sad suresinin 54.ayet-i kerimesininde eklenmesinin faydalı olacağı tavsiye edilmiştir.

SÂD Suresi 54.ayet-i kerime ;

"İnne haza le rızkunz mz lehu min nefad."

“Şüphe yok ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır.”

Yazılan duanın üzerine aşağıdaki esma yüz defa okunursa daha iyi olur.Günlük vird edinerek bu esma  sabah güneş doğmadan veya gece yatmadan yüz defa okunması daha faydalı olur.

"Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Kayyum ya Hannan ya Mennan ya Bedi'as-semavati vel ard ya Malikel Mulki Zul Celali vel İkram."
]]>
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua https://www.dua.gen.tr/esini-kendine-baglamak-icin-dua.html Thu, 07 Jun 2018 16:08:22 +0000 Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua; Bir haceti olan kimse evvela hacet namazı ile Allahu Tealaya iltica etmeli, haceti ile ilgili ayet-i kerimeleri ve hadis-i şeriflerde tavsiye olunan duaları okumalı, yardımı sadece Allahu Tealada Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua; Bir haceti olan kimse evvela hacet namazı ile Allahu Tealaya iltica etmeli, haceti ile ilgili ayet-i kerimeleri ve hadis-i şeriflerde tavsiye olunan duaları okumalı, yardımı sadece Allahu Tealadan beklemeli, sadece Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunmalıdır. Duaları kabul edecek olan sadece O'dur. 
Asla hayırlı olmayan bir iş için dua etmemeli, dua ederken helal olmayan her hangi bir yola tevessül etmemelidir. Helali haram yoldan elde etmek mümkün değildir.

Eşler arasında zaman zaman sıkıntılar, anlaşmazlıklar, istenmese de kırgınlıklar olabilir. Bu gibi istenmeyen durumlarda kaynağı belli olmayan şeylerden medet ummak yerine, sahih kaynaklarda olan dualarla kişi hacetini Allahu Tealaya bildirmeli, sabır silahını kuşanıp hal ve hareketleri ile de fiili duada bulunmalı, Allahu Tealaya tevekkül etmelidir.

Dinimizde olmayan uygulamalardan kesinlikle uzak durmalı, şirke düşecek eylemlerden sakınmalı, ehil olmayan kimselerin tavsiye edeceği kaynağı belli olmayan yollardan uzak durmalıdır. Yaşanılan her şeyin bir imtihan olduğu şuurunu kabul ederek, imtihanı kolaylıkla atlatabilmek için dua ve zikire sarılmalı, sonunda pişman olunacak işlere tevessül etmemelidir. Kalpler Allahu Tealanın kudret elindedir. Kalpleri bir birine ısındıracak olan da sadece Allahu Tealadır. 


Eşler Arasında Muhabbet İçin Okunacak Esma'lar

Allahu Tealanın sevgi ve muhabbeti ifade eden Ya  Vedud esması daima zikredilmelidir.  Her esma bir güzelliğe ayna olduğu gibi, Allahu Tealanın 99 esmasından biri olan Ya Vedud esması da  sevgi, muhabbet, aşk, mutluluk, sevecenlik ve iyilik gibi manaları içinde barındırır.

Eşler arasında muhabbetin devam etmesi için Meryem Suresinin 96. ayeti 21 defa okunur ;

Bismillahirrahmanirrahim
"İnne'l- lezine amenu ve amilu's -salihati se yec’alu lehumu'r- rahmanu vudda.”

Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile,
“İnanıp salih amel işleyenler için Rahman, gönüllere bir sevgi koyacaktır.”

Ta -Ha suresinde geçen ayet-i kerime 41 defa okunursa kişiler arasında muhabbet oluşur ;

Bismillahirrahmanirrahim
"Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni"

Rahman ve Rahim Olan Allahın adı ile,
"Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için, sana kendimden sevgi verdim." 

Muhabbet İçin Okunacak Dua;

"Allahumme elif beyne kulubina ve aslih zate beynina ve'hdina subule'sselami ve necnina mine'z-zulumati ile'n-nuri ve cennibe'l fe vahişe ma zahare minha ve ma betane.

"Allah'ım kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi selamet ve ferahlık yollarına ilet. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır."
]]>
Nasr Duası https://www.dua.gen.tr/nasr-duasi.html Thu, 07 Jun 2018 22:37:41 +0000 Nasr Duası; adını ilk ayette geçen " yardım, zafer " manasına gelen "nasr" kelimesinden alır. Surede Allahu Tealanın Allah Rasulune (s.a.v.) nasip ettiği zafer ve fetih anlatılmakta, fetih sonrası insanların grup grup İslam dinin Nasr Duası; adını ilk ayette geçen " yardım, zafer " manasına gelen "nasr" kelimesinden alır. Surede Allahu Tealanın Allah Rasulune (s.a.v.) nasip ettiği zafer ve fetih anlatılmakta, fetih sonrası insanların grup grup İslam dinine girmeleri  anlatılmaktadır. Bu sure nazil olduktan sonra, Allah Rasulunun (s.a.v.) görevinin tamamlandığının ve dünyadan ayrılma zamanlarının yaklaştığını anlamışlardır. Bu sebeple bu sureye vedalaşma anlamına gelen " tevdi" ismi de verilmiştir. Nasr Suresi nazil olduktan 80 gün sonra Allah Rasulu (s.a.v.) dünyadan ayrılıp ahirete irtihal etmişlerdir.

Müfessirlere göre Allahu Tealanın yardımından maksat ; Mekke müşriklerine ve Rasulullaha (s.a.v.) düşmanlık besleyenlere karşı Allahu Tealanın yardım nasip etmesidir. Mecazen; dinin kemale ermesi manasında da yorumlanmıştır. Fetihten maksat ise Mekkenin fethi olabileceği gibi Allah Rasulune (s.a.v.) verilen ilimler, dünya ve cennet nimetleri olarak da yorumlanabilir. Allahu Teala her kime nimet ve yardım lutfederse, Allahu Tealaya hamd etmesi gerektiği belirtilmektedir.

Mekke döneminde güçsüz olan müslümanlar Medineye hicret ettikten sonra güç kazanmışlardır. Mekke fethinden sonra Arap kabileler savaşmaksızın İslamı kabul etmiş ve akın akın islamı kabul etmişlerdir. 

Allahu Tealadan her daim af dilemek ve yüceliğini tesbih etmek, kulluğun kemala erdiğinin göstergesi olduğu için Allahu Teala karşısında alçak gönüllükle, ihlas ve samimiyetle boyun eğmek gerektiği, her daim hamd-u senalarda bulunmak gerektiği belirtilmektedir.

Nasr (Suresi) Duası;
 • Her gün 3 defa okuyan kimsenin imanının muhafaza olunacağı müjdelenmiştir.
 • Her gün okumayı vird edinen kimse geçim sıkıntısı çekmez biiznillah.
 • Hayırlı muradı ve haceti olan kimse, dileğinin gerçekleşmesi için 1000 defa okumalıdır.
 • Zalim ve inatçı kimselere karşı Allahu Tealanın yardımını talep etmek ve başarılı olmak için bu sureyi okumaya devam etmek gerekmektedir.
Fahreddin Razi Nasr Suresi hakkında şöyle buyurmuştur;

" Bu sure mü'minlerin suresidir. Bu sureyi okuyan mü'minin Allahu Teala işlerini kolaylaştırır, düşmanlarına galip kılar, geçim sıkıntısı ve rızık darlığı çekmez, günahları affolunur ve tövbesi kabul olunur." demiştir.

Nasr Suresi;

Bismillahirrahmanirahim

İza cae nasrullahi ve'l-fethu
Ve raeyte'n-nase yed'hulune fi dini'llahi efvaca
Fe sebbih bi hamdi rabbike ve's-tağfirhu innehu kane tevvaba."

Nasr (Süresi) Duası Anlamı

"Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile

Allahu Tealanın yardımı gelip fetih gerçeklendiği vakit,
Ve insanların akın akın, bölük bölük Allahu Tealanın  dinine girdiğini gördüğünde,
Rabbine hamd ederek şanın yüceliğini an ve Allahu Tealadan af dile, şüphe yok ki Allahu Teala tövbeleri çok kabul edendir.
]]>
Felak Duası https://www.dua.gen.tr/felak-duasi.html Fri, 08 Jun 2018 11:15:57 +0000 Felak Duası; Muavvizeteyn Surelerinden bir tanesidir. Sure adını sabahın ilk  aydınlığı manasına gelen felak kelimesinden almıştır. Surede Allahu Tealaya sığınılması gereken hususlar belirtilmektedir.Felak keli Felak Duası; Muavvizeteyn Surelerinden bir tanesidir. Sure adını sabahın ilk  aydınlığı manasına gelen felak kelimesinden almıştır. Surede Allahu Tealaya sığınılması gereken hususlar belirtilmektedir.

Felak kelimesi sabah anlamına geldiği gibi, yarmak manasına gelir.  Felk mastarı; yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şey manasına gelmektedir. Allahu Tealanın gece karanlığını yararak sabahı meydana getirmesi anlamına geldiği gibi, kainatın yokluktan bir patlama ile meydana gelişi ve yaratılışını da ifade etmektedir. Yer yüzünde kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allahu Tealanın kudretiyle bir asıldan çıkan bütün mahlukat felak kelimesinin kapsamına girer.

Bütün mahlukatının şerrinden Allahu Tealaya sığınmak gerektiği vurgulanmıştır. Bu ifade maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, dış alemde, kişinin nefsinde var olan her türlü şerri kapsamaktadır. İmtihan ortamında kişiye irade verilerek, kötüyü isteme ya da istememe yetisi kişiye verilmiştir. Kötülüğü tercih edenlerin kötülüklerinin şerrinden her daim Allahu Tealaya sığınmak gerekmektedir.

Çöken karanlıkta olabilecek her şerden sığınmak gerekmektedir. Çöken karanlık aynı zamanda zulüm ve cehalet karanlığı, ruh dünyasını karartan kin, öfke, kıskançlık, şehvet, kötü huylar, ümitsizlik, karamsarlık manalarını da kapsamaktadır. 

Zemahşeri Allahu Tealaya asıl sığınılması gereken konuların; sihirle uğraşanların yaptıklarından ve bunun  günahlarından, sihirle insanları fitneye düşürmelerinden, batıl şeylerle insanların aldatılmasından, sihirbazların üfürdüklerinin etkisiyle oluşabilecek musibetlerden dolayı ortaya çıkacak şerler olduğu belirtilmiştir. 

Bir kimseye verilen nimetin zayi olmasını isteyen hased kimselerin şerrinden Allahu Tealaya sığınılmalıdır. Haset islam ahlakına uymayan, kötülük kaynakları arasında gösterilmiş bir tür ruh hastalığıdır. 

Felak Suresi;

Beş vakit namazların ardından Felak Suresini 3 defa okumaya devam eden kimse, dünyevi kazalardan ve semavi belalardan muhafaza olunur.
Felak Suresini okumayı vird edinen kimse hasetçilerin hasedinden muhafaza olunur.
Sekerat anında son nefesini vermek üzere olan kimseye bu sure okunursa, ruh bedenden sıkıntısız olarak ayrılır, ölüm zorluğu kolaylaşır biiznillah.
Yatağa yatınca Felak Suresini okuyan kimse cin ve şeytan şerrinden emin olur, korkusuz huzurlu bir uyku uyur.
Sihir ve büyüyü etkisiz hale getirmek için ve şeytanın şerrinden korunmak için her gün 41 Felak Suresi Nas Suresi ile birlikte okumaya devam edilmelidir.

Felak Suresi;

"Bismillahirrahmanirrahim

Gul euzu bi rabbi'l-felak
Min şerri ma halak
Ve min şerri gasigın iza hased
Ve min şerri'n-neffasati fi'l-ugad
Ve min şerri hasidin iza hased"

Felak Süresi Duası;

"Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile

De ki; Sabahın Rabbi olan Allahu Tealaya sığınırım
Yarattığı şeylerden gelebilecek her türlü kötülüklerden - sığınırım-
Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden - sığınırım-
Düğümlere üfürenlerin şerrinden -büyüden,sihirden ve bunları yapanların şerrinden sığınırım-
Bir de kıskandığı vakit kıskanç kimsenin hasedinin şerrinden -sığınırım.-"
]]>
Esmai Erbain Duası https://www.dua.gen.tr/esmai-erbain-duasi.html Fri, 08 Jun 2018 20:47:59 +0000 Esmai erbain duası; diye bilinen dua; İdris as.'ın  ibrani veya suryani lisani üzere okumuş olduğu  40 isim 40 duadan oluşmuştur. İdris as. Esmai erbain duası denilen  bu esma ve dualarla Allahu Teala'ya dua et Esmai erbain duası; diye bilinen dua; İdris as.'ın  ibrani veya suryani lisani üzere okumuş olduğu  40 isim 40 duadan oluşmuştur. İdris as. Esmai erbain duası denilen  bu esma ve dualarla Allahu Teala'ya dua etmiş ve duası Allahu Teala katında kabul edilmiştir.  Bu duayı farsçaya Ebu'l- mekarim fahreddin hz.leri çevirmistir. 

İdris a.s.'ın peygamberliğinden evvel kabilesindeki insanların günleri cehaletle geçmekteydi. Puta tapanlar vardı. Hz. İdris (a.s.) halkının durumuna üzülür ve halkının Hakkı inkar edişlerinden dolayı oldukça üzülürdü. İlahi yardım  ne zaman gelecek diye bekler,  devamlı olarak Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunurdu. 

Alim kişiler, veliler, basiret gözü açık olan seçkin kimseler bu değerli Esmai erbain duasının kıymetini takdir etmişler, bu duaya ulaşabilmek ve bu duayı  bulmak için uzun seyahatleri göze almışlardır. Bu dua ile Allahu Telaya niyazda bulunanlar Allah Tealanın izni ile dileklerine kavuşmuşlardır. Bazı velilerde bu duaları vird edinerek sürekli olarak okumuşlardır. Bunlardan Şeyh Şehabettin Maktül Sühreverdi hz. bu Esmai erbain duasını  okuyarak yüksek derecelere ulaştığını nakletmiştir.  Bu duada geçen  isimlerin ve duaların sırlarına erişenlerde şaşılacak haller zuhur etmiştir. 

Bu duayı okuyanlara gayb aleminin sırlarını keşf etmeleri nasip olmuştur.Bu dualarla amel etmek isteyen kimse ,bu duaların  havas ve esrarından fayda görmek istiyorsa velilerin bildirdiği şartlara uymalı,  riayet etmelidir.

 Evliyaların seçkinlerinden olan Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi Hz. de bu esmai idrisiye duasını devamlı surette  okumakla meşgul olmuş ve bu duayı arapçaya çevirmiştir. 

Esmai Erbain duasından fayda sağlamak için; yani 40 esma 40 erbain için uyulması gereken şartlar  vardır.  
 • Öncelikle 40 gün boyunca riyazat (hayvansal gıdalardan perhiz) yumurta, et ,süt ürünlerinden uzak durmalı, bu ürünleri yememek gerekmektedir. 
 • Her kim bu duanın sırrına ermek ister ve bu dua  ile mesgul olmak isterse, kalbi temiz olmalı, hayırsız her işten el çekmelidir.
 • Bu duayı kalbi ve ruhu ile okumaya devam etmelidir ki, Allahu Tealanın eserlerinden şaşılacak gaip olan  şeyler görebilsin.
 • Duada geçen isimlerde o kadar şaşılacak sırlar saklıdır ki ; denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa ve yaratılanlar da katip olsa, bu isimlerin açıklamasını ve sırlarını yazamazlar.
 • Allahu Teala eğer bir kulu hakkında  hayır dilerse, o kimseyi bu isimlere ve bu duaları okumaya muvaffak kılar.
 • Bu duayı okumaya devam eden kimsede,  şaşılacak haller görülür.
Sihabüddün Sühreverdi  söyle vasiyet etmiştir:
 • Bu isimleri bu duayı bilen kimseler  bunları güvenmedikleri ve layık olduğuna inanmadıkları kimselere öğretmeleri ve emanet etmeleri haramdır.
 • Haram işler için okunması kesinlikle  caiz degildir.
 • Kim bu duayı haram işler için okur ve  tecrübe ederse, Allahu Teala o kimseyi kurtulamayacağı dertlere mübtela eder.
 • Bu duayı haram işler için okuyan kimseye kıyamet günü Allahu Teala hasmı olur.
 • Bunu isimleri okuyan kimse takva sahibi olmalı ve itikatı tam olmalıdır.
 • Kötü huyları olmamalıdır.
 • Fasık ve yalancı olmamalıdır.
 • Doğru sözlü ve güvenilir olmalıdır.
 • Bu duanın ve bu isimlerin kudsiyetine  inanmalı ve  ihtiyacı olduğu zaman okumalıdır.
 • Bu duayı önemsiz ve faydasız boş işler için okumak doğru değildir.
Şartlara riayet ederek okuyan kimsenin hacetleri görülür ve ihtiyaçları giderilir inşaallah.
]]>
Secde Duası https://www.dua.gen.tr/secde-duasi.html Sat, 09 Jun 2018 05:53:10 +0000 Secde duası; kulun Allahu Tealaya en yakın olduğu andır.  Unutulmaması gerekir ki ; şeytan Allahu Tealanın secde emrine asi olduğu için huzurdan kovuldu ve lanetlendi. Secdeye varma huzurun Secde duası; kulun Allahu Tealaya en yakın olduğu andır.  Unutulmaması gerekir ki ; şeytan Allahu Tealanın secde emrine asi olduğu için huzurdan kovuldu ve lanetlendi. 

Secdeye varma huzuruna eren kimse bu huzuru eğer cemaate imamlık yapmıyorsa ya da cemaatin iznini almışsa istediği kadar uzatabilir. Tek başına namaz kılan kimse ise secde dualarını gönlü mutmain oluncaya kadar uzatabilir. Secde halinde iken Allahu Tealaya bu denli yakınken kalpten edilen dualarda kabul olunur inşaallah. 

Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde ayeti geçmektedir. Bu ayetleri işiten ve okuyan kimsenin secde etmesi vaciptir. Eğer okunduğu anda secde yapılamazsa daha sonra geciktirmeden bu secdeler yapılmalıdır. Secde ertelenmeyecek kadar önemlidir. Bilindiği gibi dinin direği olan namazın ve de her ibadetin olmazsa olmaz parçasıdır. Secde duaları 3, 5, 7, 9, 11 ya da daha fazla okunabilir.

Bir olay karşısında sevinen, duası kabul olan kimseninde şükür secdesi yapması efdaldir. Ayrıca haceti olan ve hacet namazı kılan kimselere de selamdan sonra secdeye vardıktan sonra dua etmesi tavsiye olunur. Secdede iken edilen duaların ve iki secde arası yapılan duaların red olunmayacağı bildirilmektedir. Özellikle nafile namazlarda ve sünnet namazlarında bu değerli an değerlendirilmeli, Allahu Tealaya bu denli yakınken bu andan gafil olmamak en güzelidir. 

Allah Rasulu (s.a.v.)'de secde anlarına çok önem vermiştir. Özellikle teheccüd namazlarında uzun uzun secde ettiği bir çok hadiste rivayet edilmiştir. Allah Rasulu (s.a.v.) secde de iken bir çok dua ve tesbihatlar okumuş ve ümmetine de tavsiye etmiştir.

Secde duası;

"Subhane rabbiye'l-ala"

"En yüce ve en büyük olan Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim." - Tirmizi-

"Subhaneke'llahumme rabbena ve bi hamdike, Allahummeğfirli."

"Ey Rabbimiz olan Allahım, Sana hamd ederek Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederek tesbih ederim. Beni rahmetinle bağışla." - Buhari, Muslim-

"Subbuhun guddusun rabbu'l-melaiketi ve'r-ruh."

"O çokça tesbih edilendir, O meleklerin ve Ruh'un Rabbidir." - Muslim-

"Allahumme leke secedtu, ve bike amentu, ve leke eslemtu, secede vechiye lillezi halagahu, ve savverahu, ve şegga sem'ahu ve besarahu, tebarakellahu ehsenu'l-halikin."

"Allahım, sadece Sana secde ettim, sadece Sana iman ettim ve sadece Sana teslim oldum, Yüzüm ; kendisini yaratıp halk eden ve şekil veren, kendisinde göz ve kulak açan yegane yaratıcı olan Allaha secde etti. Yarattıklarını en güzel şekilde yaratan  Allahım yücelerin yücesidir." -Muslim-

"Allahummeğfirli zenbi kullehu, diggahu ve cillehu, ve evvelehu, ve ahirahu, ve alaniyetehu, ve sirrahu"

"Allahım günahlarımın hepsini; küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve aşikar olanını bağışla."Muslim-

"Subhane zi'l-ceberuti, ve'l-melekuti, ve'l-kibriyai, ve'l-azameti."

"Kudret, hükümranlık, büyüklük ve yücelik sahibi olan Allahu Tealayı tüm noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim."- Ebu Davud, Ahmed-
]]>
İçkiyi Bıraktırma Duası https://www.dua.gen.tr/ickiyi-biraktirma-duasi.html Sat, 09 Jun 2018 11:46:57 +0000 İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl Allahu Tealanın insana bahşettiği en kıymetli hediyeleridir. Bun İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl Allahu Tealanın insana bahşettiği en kıymetli hediyeleridir. Bunlara zeval verecek, sağlığını bozacak her şeyden uzak durmak gerekir. Beden ve akıl iman için, ibadet edebilmek için, tebliğ için, dünya hayatını Allahu Tealadan başka kimseye muhtaç olmadan geçirebilmek için, ahiret azığı hazırlamak için gereklidir.

Allah Rasulu (s.a.v.) içki hakkında, bütün kötülüklerin anası diye tanımlamış ve içki ile iman arasında bağlantı olamayacağına dikkat çekerek şöyle buyurmuştur ;

"İçkiden sakınınız. Allahu Tealaya yemin ederim ki, içki ile iman aynı yerde bulunmaz. Yani bunlardan biri diğerini çıkarır." (Nesaî, Eşribe:51)

“Şüphe yok ki içki deva değildir. Bilakis  marazdır. Yani içki hastalık vericidir.” (İbn-î Mâce, Tıp, 27; Müslim, Eşribe, 12) 

Bu hadis-i şeriften anlaşıldığı gibi alkolü deva olarak görmek, alkolü ilaca karıştırmak ta uzak durulması gereken helal olmayan bir uygulamadır. 

Alkol ve içki bağımlısı olan kişiye kötü davranmak, hakaret edip aşağılamak yerine, hidayeti için Allahu Tealaya devamlı dua ve niyazda bulunarak yalvarmak gerekir. Tevbeleri kabul eden, hidayet veren sadece Allahu Tealadır ve kalpler sadece O'nun elindedir.

Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ;

“Ey iman edenler! Siz sarhoşken, ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.” (Nisa, 43)

buyurarak namaz kılarken aklın yetisini kaybettirecek hiç bir şey kullanılmaması gerektiğini emir buyurmuşlardır. Namaz kılan kimse, her daim aklı ve şuurunun yerinde olmasını isteyen kimse içki ve alkolü hayatından uzak tutar.

Bir günahı ya da  bir haramı küçük görmek,  haram olan şeyi  basit görmek, mü'mine yakışan bir davranış şekli değildir, kabul edilemez bir tavırdır.
Zira her  günah  küfre giden bir yolu içinde barındırır. Bir kimse günahlardan sakınmaz ya da günahlardan uzak durmaya yanaşmazsa, zamanla o günah kalbini karartır. Günah üzereyken ölse, imansız ölmesi gibi büyük tehlike söz konusudur. Ecelin ne zaman geleceği belli olmadığından haramlardan uzak durmak en akıllıca iştir. Tevbe edemeden ecelin gelebileceğini akıldan çıkarmamak mü'mince davranıştır.

Kur'an-ı Kerim'de İçki İle İlgili Ayyetler;

Maide Suresinin  90 ve 91. ayetlerini suya okumak.

İçkiden kurtulması istenen kişi için niyetlenilir (…….. doğma………. Kişi için) 
Bu ayetler hulusu kalple okunur ve bu sudan içkiye müptela olan kişiye 15 gün boyunca içirilirse, içki belasından kurtulur biiznillah.

Maide Suresi 90-

 Ya eyyuhe'l-lezine amenu inneme'l -hamru ve'l- meysiru ve'l -ensabu ve'l -ezlamu ricsum min ameli'ş -şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun"

" Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi iğrenç pislik şeylerdir. Bunlardan sakınarak  kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

Maide Suresi 91- 

"İnnema yurıdu'ş -şeytanu ey yukıa beynekumu'l- adavete ve'l- bağdae fi'l -hamri ve'l- meysiri ve yesuddekum an zikrillahi ve ani's- salah fe he'l -entum muntehun."

"Şeytan, içki ve kumar yoluyla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi" 

İçkiyi bıraktırma  duası;

Mu’minun Suresi niyet alınarak suya okunurve içkiye mübtela olan kişiye içirilir. İçkiyi bırakana kadar suya bu sureyi okuyarak kişiye içirilmeye devam edilir.
]]>
Kıtmir Duası https://www.dua.gen.tr/kitmir-duasi.html Sun, 10 Jun 2018 06:01:19 +0000 Kıtmir duası diye adlandırılan dua ; nazar ayeti olarak kabul edilen bazı dua, ayet ve isimlerin daire şeklinde yazılması ve ortasına "Kıtmir" kelimesinin yerleştirilmesi ile oluşturulmuş bir duadır. Kesinlikle Kur'an-ı Ker Kıtmir duası diye adlandırılan dua ; nazar ayeti olarak kabul edilen bazı dua, ayet ve isimlerin daire şeklinde yazılması ve ortasına "Kıtmir" kelimesinin yerleştirilmesi ile oluşturulmuş bir duadır. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de geçen ya da hadislerde tavsiye olunan bir dua değildir.

Kıtmir kelimesinin ortaya yazılmasından maksat ; kıtmir kelimesinin dua içindeki diğer kelimelerden ayrı tutmaktır. Yani duayı bu şekilde yazarak "Allah'ım, Ashab-ı Kehf hatırına bir köpeği bile muhafaza ettin, asırlarca korudun, beni de  Hz Muhammed (s.a.v.)'in  köpeği olarak kabul et. Kıtmir kelimesini çevreleyerek kuşatmış olan bu ayetler ve bu isimlerin hatırına, katında makbul olan kullarının hürmetine beni de himayene alarak, muhafaza eylemeni Senden  niyaz ediyorum" anlamına gelmektedir. 

Kıtmir duasının içinde Ashab-ı Kehfin  isimleri zikredilmektedir. Bu isimler ; Mekselina, Yemliha, Mernuş, Meselina, Debernuş, Kefestetayuş, Sazenuş ve köpekleri Kıtmirdir. 

Kıtmir  duasının okunma sebepleri;
 • İstenmeyen şeylerden kurtulmak ve korunmak için
 • Murad edilen hayırlı işlere ulaşmak için 
 • Yangından ve afetlerden korunmak ve  kurtulmak için 
 • Zenginliğe ulaşabilmek için
 • Çok ağlayan çocukların ağlamasının kesilmesi için
 • Ticarette ve tarımda bereket için
 • Kötü ölümden muhafaza olunmak için okunur.
Denilmiştir ki;  Ashab-ı Kehfin isimlerini evlerin kapılarına yazılırsa, o ev yangından korunur, bu isimler giysi üzerine yazılırsa, o giysi çalınmaz,bu isimler her hangi bir deniz aracına yazılsa ,o deniz aracı batmaz biiznillah .

Nazardan, kötülüklerden, her türlü şerden korunmak için, evdeki bereketi  ve işyerindeki bereketi arttırmak için bu dua okunabilir. Bereketin artması arzu edilen yerin, iş yerinin ve evin dört duvarına bir dua asılabilir.

Kıtmir duası;

"Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illallahul melikül hakkul mubin.

Muhammedün Resulullahi sadikul va'dil emin.

Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram.

Es'elüke ya rabbel arşıl azim.

En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş."
]]>
Yasini Şerif Duası https://www.dua.gen.tr/yasini-serif-duasi.html Sun, 10 Jun 2018 16:33:14 +0000 Yasini Şerif Duası: Kuranın kalbi olarak bilinen Yasini Şerif duası 83 ayettir ve kuranın 36. suresidir. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V) için ayrı bir yere sahip olan bu dua faziletleri bakımından oldukça önemli duala Yasini Şerif Duası: 
Kuranın kalbi olarak bilinen Yasini Şerif duası 83 ayettir ve kuranın 36. suresidir. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V) için ayrı bir yere sahip olan bu dua faziletleri bakımından oldukça önemli dualar arasında yer alır. Bir hadiste şöyle bahsedilmiştir; ''Her şeyin bir kalbi vardır. Kuranın kalbi de Yasini Şerif duasıdır.'' Yasini Şerif duasının gece ve gündüz okunması sünnettir ve bu dua özellikle de ölülerin üzerine ve ölmek üzere olan kişilerin yanında okumalıdır. Bu faziletli duadan ölmüşler de nasibini alsın diye Yasini Şerif duası ölmüş bütün müslümanların ruhuna bağışlanmalıdır.

Yasini Şerif duasının faziletleri, faziletlerine nail olunması bakımından okunması tavsiye edilen Yasini Şerif duası hakkında Peygamber Efendimiz (S. A.V)'nin birçok hadisi şerifi bulunur. Bu hadisi şeriflere bakıldığı zaman Yasini Şerif duasının önemi çok daha iyi anlaşılabilir. Birçok hadiste Yasini Şerif duası hakkında Kuranı Kerimin hayat damarı olduğu ve Yasini Şerif duasını okumanın Kuranı Keriminin kalbine giden bir yol olacağı anlaşılmaktadır Bu nedenle Yasini Şerif duasını bol bol okuyunuz.

Yasin i Şerif'in faziletleri nelerdir; 
 • Yasini Şerif duasını kim okursa bütün dertlerine şifa bulur.
 •  Bu faziletli duayı geceleri okuyan kişi Kuranı 7 defa hatim etmiş sevabına nail olur.
 • Yasini Şerif duası hangi niyet için okunursa Allahın izniyle o niyet hayırla yerine gelir. 
 • Korku duyan kimse korkularından emin olmak için Yasini Şerif duasını okursa korkularından kurtulur. 
 • Kayıp edilen bir şey için bu dua okunduğu takdirde Allahın izniyle kayıp bulunur.
 • Yasini Şerif duası ölünün üzerine okunduğu takdirde ölünün göreceği azap hafifler.
 • Hasta olan biri bu duayı okuduğu takdirde hastalıklarına şifa bulur. 
 • Kuranın kalbi olarak bilinen bu önemli dua cuma gecesi okunduğunda kul ertesi güne günahları affedilmiş olarak uyanır.
 • Kulun gönlünden geçen murad için 41 defa okunduğu takdirde kişi gönlündeki muradına kavuşur.
 • Aç olan kişi Yasini Şerifi okuduğu taktirde doyar, fakir olan berekete kavuşur, bekar olan ise inşallah evlenir. 
 • Gündüz bu sureyi okumayı alışkanlık haline getiren kişi sıkıntılardan kurtulur. 
 • Bu mübarek duayı okumak kadar dinlemek de oldukça sevaptır. Yasini Şerif suresini dinleyen kişi sadaka vermiş sevabı kazanır.
 • 20 defa nafile olarak okunan Yasini Şerif duası hac sevabı ile hediyelendirilir. 
 • Bu duanın hastalıklara şifa bulmak için içme suyunun içerisine yazılıp atılması ve o sudan içilmesi ile Allah'ın izniyle hastalık iyileşir.
 • Namazların ardından Yasini Şerif duasını okuyan kişi güzel haberler alır ve yüzü nurlanır.
 • Yasini Şerif duası okunan evden kaza ve bela uzaklaşır evin bereketi artar.
 • Bu mübarek duayı okumayı alışkanlık haline getiren kişi öldüğünde şehit olarak vefat eder.
 • Yasini Şerif duası okunduğu zaman gökyüzünden melekler bu mübarek duayı dinlemek için inerler. Bu nedenle evlerinizde bol bol Yasini Şerif duasını okumayı alışkanlık haline getiriniz.
 • Yasini Şerif duasını bir kağıda yazarak üzerinde taşınması izzet ve ikrama nail olmayı sağlar.
 • Borçlu kimse bu duayı inanan bir kalple 7 gün boyunca geceleri yatsı namazından sonra 3 defa okursa borçlarına eda verilir.
 • Sabah namazında sünnet ve farzın arasında bu mübarek duayı okuyan kul için melekler duada bulunur. 
 • Yasini Şerif duasının okunması ahlakın güzelleşmesini sağlar. Bu nedenle özellikle de gençlerimize bu mübarek duayı okumaya tavsiye ederim.
]]>
Bağlı İşlerin Açılması İçin Dua https://www.dua.gen.tr/bagli-islerin-acilmasi-icin-dua.html Sun, 10 Jun 2018 18:21:09 +0000 Bağlı işlerin açılması için dua, çok fazla var olmaktadır. Burada önemli olan kişinin duayı salih bir ameller istiyor olmasıdır aslında. Yaşantımızda nefsi olarak birçok istekte bulunabilmekteyiz. Daha fazla para, ev, a Bağlı işlerin açılması için dua, çok fazla var olmaktadır. Burada önemli olan kişinin duayı salih bir ameller istiyor olmasıdır aslında. Yaşantımızda nefsi olarak birçok istekte bulunabilmekteyiz. Daha fazla para, ev, araba, yeni bir cep telefonu, işlerin çok büyümesi, bütün sınavlardan iyi notlar almak vb. liste uzar gider. Bu isteklerin genelde çoğu kişinin artı olarak istediği dünyevi şeylerdir. Yaradan yaşamımız için bize belli miktarda rızk göndermektedir. Bunun dışında bazen her şeyin ters gittiği düşüncesi içinde olmaktayız. İşe gireceğiniz sırada işin olmaması, gireceğiniz sınavdan önce hasta olmanız vb. olaylar başımıza gelmektedir. Burada kişinin çabasını göstermesi halinde dahi bir şeyler olmuyorsa belki hayırlı olan o dönem yada dünya için değildir. Burada üzülüp yakınmamak gerekmektedir. İbadetleri mümkün olduğunca düzgün yapmalı ve isteklerimiz için salih bir şekilde çalışmalıyız. Daha sonra o işler hayırlı ise edeceğimiz dualar kabul olacaktır inşallah. Bağlı işlerin açılması için dua aslında namazdan sonra ellerimizi açıp okuyacağımız bir Ayetel Kursi, Fatiha, Felak, Nas vb. olabilir. Ancak geçmişten günümüze alimlerin de onayladığı dualar bulunmaktadır. Başta da dediğim gibi niyet ve konu üzerinde çabalamak önemli. ''Armut piş ağzıma düş'' felsefesi içinde olmak işe yaramaz. Bazen bir büyü sonucunda da işlerin bağlanması olabilmektedir.  Ancak siz inancınızı kaybetmeden sıkıntının üzerine dua ile giderseniz huzur sizi bulacaktır. Siz kendinizi illaki böyle bir oluşumun varlığına inandırmamanız gerekmektedir. Aşağıda örnek olarak bir dua sizin için ekledim. Her şeyin gönlünüzce olması temennisi ile. Sağlıkla kalın. 

Birinci dua: Elhakümüt tekasür hatta zürtümülmekabir kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemun. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn. Le teravünnelcehıym sümme leteravünneha aynelyakıyn Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym.

Manası: O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı, ta kabirlere kadar gidip ziyaret edeceğeniz zamana kadar, öyle değil, ileride bileceksiniz. Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz. Öyle değil, kesin olarak bilseniz, Yemin olsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra yine yemin olsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz. Sonra yemin olsun ki, o gün her nimetten sorguya çekileceksiniz. 

Tekasür suresini pazartesi ve çarşamba günleri 40 defa okuyan için beklemediği yerlerden rızk gelecektir inşallah. 

Not: Arap harfleri ile türk harfleri aynı olmadığından buradaki yazım sadece yakın bir yazımdır. Net karşılığı değildir
]]>
Maddi Sıkıntı İçin Dua https://www.dua.gen.tr/maddi-sikinti-icin-dua.html Mon, 11 Jun 2018 14:59:47 +0000 Maddi Sıkıntı İçin Dua, Maddi sıkıntı için dualardan biri de Vakıa Suresi'dir. Vakıa suresinin faziletleri hakkında sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Her gece Vakıa suresini okuyan kimse fakirlik yüzü görmez Vak Maddi Sıkıntı İçin Dua, Maddi sıkıntı için dualardan biri de Vakıa Suresi'dir. Vakıa suresinin faziletleri hakkında sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Her gece Vakıa suresini okuyan kimse fakirlik yüzü görmez Vakıa suresi zenginlerin suresidir. Onu okuyunuz ve evlatlarınıza da öğretiniz demiştir. Maddi sıkıntı için dua olarak okunan Vakıa suresini; abdestli olarak her gün, sabah akşam okuyan kimse hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmez ve hiç bir tehlike yüzü görmez denmiştir. Allah teala; bizlere şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu! Rızkın sana her gün muntazam geliyor ve sen üzülüyorsun. Her gün ömründen biraz eksiliyor ve sen seviniyorsun. Sana kafi gelen şey verilmiştir. Oysa sen seni azdıracak şeyi istiyorsun. Ne aza kanaat ediyor ne de çokla doyuyorsun. Maddi sıkıntı için dua ederken; şu soruları da kendimize sormamızda fayda faydır. Müsriflik yapıyor muyum, ihtiyacımdan fazlasını harcıyor muyum, cimrilik yapıyor muyum gibi bazı soruları kendimize sorarak maddi sıkıntıya girmeden, yaşamımızı idame ettirirken bazı konulara dikkat etmemiz gerekir. ayrıca evde, iş yerinde bereketi arttıran bazı tutum ve davranışlar vardır. Öncelikle bunu gözden geçirmemiz gerekir. Dönem dönem maddi sıkıntılar içine girilebilir. Unutulmamalıdır ki her şerde bir hayır vardır. Bu sıkıntılarda da bir hayır vardır ve sonunda hayır kapıları bizlere açılacaktır. Yeter ki maddi sıkıntı için dua ederken sabrı elden bırakmayalım ve temiz bir kalple elimizden geldiği kadar rızkımız için çalışmaya devam edelim.

Maddi sıkıntı için dua olarak; Allah'ın isimlerinin hepsini bol bol temiz bir kalple söylemek hem maddi sıkıntı hem de hayırlı olacak bütün işler için çok faydalıdır. Mesela; anlamı çok rızık veren olan Rezzak ismini; Ya Rezzak olarak bol bol söylemek, rızık bolluğu ve maddi sıkıntı için yapılacak hayırlı bir dua olacaktır. Kim sabah namazından önce, evinin dört köşesinde onar defa Allah'ın bu ismini okuyarak üflerse; Allah'u Teala ona rızık kapısını açacaktır ve o eve hastalık, iflas girmeyecektir, denmiştir. Bunu okurken evin sağ köşesinden başlayıp kıbleye doğru yönelmek gerekmektedir. 

Maddi sıkıntı için dua ederken mal mülk sahibi olmak isteyen de Rabbimizin; Malikül-Mülk ismini; Ya Malikül- Mülk diyerek her an zikredebilir. Ev alamayan, evi yurdu olmayan kimse her sabah bu ismi yürürken okursa Allah ona mülk nasip eder, denmiştir. Bununla birlikte dinimizde cömertlik, misafiri, yoksulu, çocukları doyurmak ve güzel ikramlarda bulunmak da çok önemli olup berekete bereket katan işlerdir. Maddi sıkıntı için dua ederken bu tür faydalı davranışları da eksik etmememiz gerektiğini güzel bir insanın ahlakına bu güzel hareketlerin yakışacağını unutmayalım. "Kesenin ağzını sıkma! Allah da sana sıkarak verir." "Sayıp durma Allah da sana karşı sayıp esirger. Paranı saklama, Allah da senden saklar." bizlere yapmamız gereken davranışları öğütlemektedir. Maddi sıkıntı içi dua ederken; bu güzel dualardan faydalanabiliriz. Ayrıca Yasin-i Şerif suresini de istediğimiz bir niyetle veya maddi sıkıntımız için okuyabiliriz. Dualar, sabır, temiz bir kalp ve yaşayış, eninde sonunda bizlere Allah'ın izni ile hayırlarla dönecektir. 
]]>
Kandil Gecesi Okunacak Dualar https://www.dua.gen.tr/kandil-gecesi-okunacak-dualar.html Mon, 11 Jun 2018 20:52:50 +0000 Kandil gecesi okunacak dua, Regaip Türkçe anlamı bolluk, bereket ve sınırsız istemektir Regaip "reğip" diye Kur'an-ı Kerim' in 8 yerinde geçmektedir. Meleklerin Regaip adını bu mübarek geceye verildiği söylenmektedir. Kandil ib Kandil gecesi okunacak dua, Regaip Türkçe anlamı bolluk, bereket ve sınırsız istemektir Regaip "reğip" diye Kur'an-ı Kerim' in 8 yerinde geçmektedir. Meleklerin Regaip adını bu mübarek geceye verildiği söylenmektedir. Kandil ibadetleri tüm Müslüman alemi tarafından tarih boyunca nasıl daha iyi geçirilebileceği merak edilen bir konu olmuştur. Bu Müslümanlar kandil gecelerine farklı farklı şekilde kutlayabilmektedirler. Dinimizde bir yılda beş kez böyle kandil akşamları kutlanmaktadır. Bu özel gecelerin isimleri şöyledir. Miraç kandili, Mevlid kandili, Berat kandili, Kadir gecesi ve Regaip kandilidir. Böyle gecelerde uzun ömür, bereket, sıhhat, huzur, sağlık istenir.

Rabbimiz bizi bağışlamak için bizden böyle mübarek gecelerde  ibadet etmemizi af dilememizi istemektedir Çünkü Allah-u, Teala, kullarını affetmek istiyor onun içinde böyle geceleri bahane olarak gösteriyor. kandil gecesi okunacak duaların hepsinin tek bir amacı gelmekte  olan ramazan ayının habercisi olmasıdır. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip kandili olarak kutlanılmaktadır. Peygamber Efendimizin dediği gibi Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır.Recep ayına girdiğimiz şu mübarek günlerde günlerimizi oruçlu geçirmemiz gerekir en azından hepsini tutamasakta  pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirmeye dikkat etmeliyiz. Çünkü böyle günlerde Peygamber Efendimizin dediğine göre Recep ayında oruç tutan bir kişinin günahları bağışlanır demiştir. Ayrıca Recep ayının başında ortasında ve sonunda en azından birer gün oruç tutan kişilerin cehennemden azat edileceği bildirilmektedir. 


Kandil gecesinde okunacak dua varsa Müslümanların kaza namazlarına yoksa da nafile namaz kılmaları gerekir. Ve mutlaka  Kuranı Kerim okunmalıdır.Çünkü Peygamber efendimiz Ramazan ayından sonra en çok Recep ayında oruç tutmuştur. Sahabelerin bildirdiğine göre efendimiz bazen öyle bir oruç tutarmış ki onu hiç iftar etmeyecek zannederdik bazen da öyle iftar ederdi ki onu hiç oruç tutmayacak zannederdik. Peygamber efendimiz şöyle demektedir. '' Recep ayı Allah'ın Şaban ayı benim Ramazan ayıda ümmetimindir"

Kandil gecesinde  okunacak  duaların arasında  Yasin'i Şerif Amenerrasulü ve Ayetel Kür'si  mutlaka okunmalıdır Yapacağınız şu beş gecede yapılan dualar geri çevrilmez. Recep ayının ilk gecesinde Şaban ayının 15. gecesinde kandil gecelerinde kurban bayramında Ramazan bayramında, cuma gecelerinde böyle zamanlarda Eşref saatine denk gelen insanın günahlarının bağışlanacağı söylenmektedir. Bazı dini kitaplarda Recep ayında bir gün oruç tutana bir yıl oruç tutmuş gibi sevap verilmektedir. Recep ayında 7 gün oruç tutana ise Cennet kapıları açılmaktadır 8 gün oruç tutana ise cehennem kapıları kapanmaktadır. Allah-u Teala'nın kullarına bağıșlamak ve affetmek istediği gecelerin değerini bilip ihya etmek gerekir.
]]>
Şükür Duası https://www.dua.gen.tr/sukur-duasi.html Tue, 12 Jun 2018 10:40:39 +0000 Şükür duası; Her nimeti verenin Allahu Teala olduğunu bilerek, gönülden tasdikleyerek hamd etmek şükürdür. Allahu Tealanın emir buyurduğu hudutlara riayet ederek yaşamak şükürdür.Nimet vereni bilerek, nimeti verene her an di Şükür duası; Her nimeti verenin Allahu Teala olduğunu bilerek, gönülden tasdikleyerek hamd etmek şükürdür. Allahu Tealanın emir buyurduğu hudutlara riayet ederek yaşamak şükürdür.Nimet vereni bilerek, nimeti verene her an dille hamd ve şükretmek dilin şükrüdür. Allahu Tealanın yasakladığı şeylere nazar etmemek gözün şükrüdür. Allahı Tealanın yasakladığı şeyleri dinlememek kulağın şükrüdür. Hakkı ile şükredemediğini bilmek, verilen nimetlere şükretmekte aciz olduğunu bilmek ise en büyük şükürdür. Namazı dosdoğru  kılan kişi şükretmiş olmaktadır. Zekatını tam olarak veren kişi şükretmiş olur.

Allahu Teala İbrahim Suresi 7. ayet-i kerimede;

"Rabbiniz şöyle buyuruyor; and olsun ki eğer şükrederseniz üzerinizdeki nimetlerimi attırırım. Eğer nankörlük ederseniz şüphesiz azabım çok şiddetlidir."

buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimede Allahu Teala şükredilmesi gerektiğini emir buyurmaktadır, yani şükretmek farzdır. Aksi durum yani şükretmemek ise nankörlük olarak tanımlanmaktadır. 

Bir nimete kavuşunca yapılacak şükür;

Şükür secdesi yapmak; Nimete kavuşan, sevinen kimse şükür secdesi yapar, şükür secdesi yapmak müstehabtır. Tilavet secdesi gibi kılınır. Niyet edilir secdeye varılır, secdede okunacak tesbihatlardan önce " Elhamdulillah " denir. Tesbihatlardan sonra " Alahu Ekber " denilerek ayağa kalkılır.

İki rekat şükür namazı kılmak; Nimeti verene şükür niyetiyle, iki rekatlık nafile namaz kılınır. Kavuşulan nimetler itiraf edilir, dile getirilir ve şükredilir.

Şükür kurbanı kesmek; Mali durumu yerinde ise nimete kavuşanın şükür niyeti ile kurban kesip fakir fukaraya dağıtılması güzel bir davranıştır.

Sabah ve akşam şükür duası okumak;

Şükür duası;

"Allahumme leke'l-hamdu ente nuru's-semavati ve'l-erdı ve men fi hinne, ve leke'l-hamdu ente gayyımu'l-semavati ve'l-erdı ve men fi hinne, ve leke'l-hamdu ente Rabbu's-semavati ve'l-erdı ve men fi hinne,  ve leke 'l-hamdu leke mulku's-semavati ve'l-erdı ve men fi hinne, ve leke'l-hamdu ente meliku's-semavati ve'l-erdı ve leke'l-hamdu ente'l-hakku ve veğduke'l-hakku, ve gavluke'l-hakku, ve ligauke'l-hakku, ve'l-cennetu hakku, ve'n-naru hakku, ve'n-nebiyyune hakku, ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme hakku ve's-saatu hakku.
 Allahumme leke eslemtu ve aleyke tevekkeltu, ve bike amentu, ve ileyke enebtu, ve bike hasamtu, ve ileyke hakemtu, feğfirli ma gaddemtu, ve ma ehhartu, ve ma esrartu, ve ma eğlentu ente'l-mugaddimu ve ente'l-muahhiru la ilahe illa ente, ente ileyhi la ilahe illa ente.

"Ey Allahım hamd övgü Sanadır. Sen göklerin, yerin ve içindekilerin nurusun. Hamd ve şükür, yeri, gökleri ve içindekileri ayakta tutan Allaha aittir. Şüphesiz hamd-u sena Senindir ey Allahım. Çünkü Sen göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbisin. Hamd ve şükür Sanadır. Göklerin, yerin ve içindekilerin mülkü ve tasarrufu Senindir. Hamd Sanadır. Göklerin ve yerin hükümdarısın. Sen haksın ve vaadin haktır, kesinlikle gerçektir, kavlin, sözün yani Kur'an-ı Kerim'in haktır, Sana kavuşma haktır, cennet ve cehennem haktır, Peygamberler haktır, Muhammed s.a.v. haktır ve kıyamet günü haktır.
]]>
Rızık Duası https://www.dua.gen.tr/rizik-duasi.html Wed, 13 Jun 2018 08:20:21 +0000 Rızık duası; Kişinin dünya üzerinde yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi ihtiyaçların hepsi rızıktır, Rezzak olan Allah tarafından lutfedilir. Kişinin daima dualarında yer alan en elzem konudur.  Rızık duası; Kişinin dünya üzerinde yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi ihtiyaçların hepsi rızıktır, Rezzak olan Allah tarafından lutfedilir. Kişinin daima dualarında yer alan en elzem konudur. 

Rızık hakkında sureler, çok fazla ayet-i kerimeler ve çok fazla hadis-i şerifler mevcuttur. Ayet-i kerimelerde dahi bu denli rızıkla ilgili dua ayetlerinin olması, kişinin en önemli ihtiyacı olduğunun göstergesidir. Rızık konusunda sıkıntı yaşayan kimse, dünya üzerinde çeşitli zorluklara düçar olur. Bu sıkıntı artar ise kişiyi yalancılığa hatta başka kötü eylemlere sürükleyebilir. Bu kötü hallere düşmemek için gerek Allahu Tealanın gerek Allah Rasulunun (s.a.v.) emir buyurdukları dualara devam etmek gerekmektedir.

Din-i islam veren eli her zaman övülmekte, Kur'an'da zekat namaz ile zikredilecek kadar övülmekte, verene karşılığının misli ile muamele edileceği belirtilmektedir. Bedeni ibadetler olduğu kadar maddi ibadetlerin de emredilmesi, islamın bir hırka bir lokma olmadığının ispatı gibidir.

Rızık isteyen kimsenin Allah Rasulunun (s.a.v.) tavsiyelerine mutlaka uymalıdır. Daima dilinde zikir ve selavat olmalıdır. Bol bol istiğfar etmelidir. İbadet ve taatlerine çok dikkat etmeli, her gün mutlaka bir miktar Kur'an okumayı adet haline getirmelidir. Bunların yanı sıra alimlerin tavsiye buyurduğu dua ve zikirleri ihmal etmemelidir. Maddi rızıkların sabah namazı vaktinde, manevi rızıkların ikindi namazı vakti taksim edildiği unutulmamalı, bu değerli vakitler gafletle geçirilmemelidir.

Rızkı verenin Allahu Teala olduğu unutulmamalı, O vermezse kişinin hiç bir şeye güç yetiremeyeceğini her daim hatırlamalıdır. Acziyetini itiraf eden kul, verenin sadece Allahu Teala olduğunu idrak eder ve kibir gibi hased gibi hoş karşılanmayan kötü akıbetten uzaklaşmayı öğrenir. Acziyetini itiraf eden Rabbinin büyüklüğünü tasdikleyen kimse nefsini küçültmeyi öğrenmeye ve kulluk basamağına ulaşmaya başlamış olmanın manevi hazını hissetmeye başlar.

Rızık için okunacak sureler ;

Öncelikle rızık isteyen kimse Allah Rasulu'nun (s.a.v.) emir buyurduğu üzre; Sure-i Vakıa'yı her akşam okumayı adet haline getirmelidir. Gücü yeten sabah namazından sonra da bu değerli sure okunmaya gayret etmekte fayda vardır.

Her gün Sure-i Yasin mutlaka okunmalıdır. Gecenin kalbinde Ku'an'ın kalbi olan Sure-i Yasin ile iltica etmeli, Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunmalıdır.

Her gün Sure-i Fetih okunmalıdır. 

Rızık duası;

"Allahumme nazzım ehvali ve hassin ef'ali ve hallisni min elemi'l-fakri ve zulli hallisni ani'l-belai ve'l-vebai ve'l-gadai ve an şururi'l-eğdai ve'ş-şeytani'l-mudilline ve nefsil emmarati bi's-sui. Allahumme'c-alni mine's-sulehail abidine ve'l-ağniyaiş şakrine ve yessir lene'l-intizame fi cemi'i umuri'd-dunyeviyyeti ve'l-uhreviyyeti ve hassıl muradena mine'l-hayri ve eb'ıdna mine'ş-şerri ve'l-ısyani ve'z-zunubi's-sağari ve'l-kebairi ve garribni bi'l-ameli's-salihi ve's-sıdkı ve'l-ismeti vec'alni mine's-salihin."

"Allahım benim ahvalimi düzelt, halimi güzel eyle, beni fakirlik ve hakirlik eleminden kurtar. Düşmanların, insanı delalete düşürmek için tuzak kuran  şeytanların ve daima fenalık emreden nefsimin şerlerinden koru, muhafaza eyle.
Allahım beni kulluk hukukuyla kaim olan salihlerin, ilahi nimetlerine şükreden zengin ğanilerin arasına kat. Dünya ve ahirete ait bütün sıkıntılarımı gidererek işlerimin yoluna girmesini nasip eyle, arzu ve muradımı nasip eyle, şerden ve isyandan, büyük ve küçük günahların hepsinden uzaklaştır. Salih emellere, doğruluk ve masumluğa yaklaştır. Beni salih kullarından eyle."

Rızık duası;

"Allahumme erine'l-hakka hakkan ve'r-zukna ittiba'ahu ve erine'l- batıla batılen, Ve'r-zukna ictinabehu, Teveffenu muslimine ve el'hıkna bi's-sal]]> Yol Duası https://www.dua.gen.tr/yol-duasi.html Wed, 13 Jun 2018 22:42:42 +0000 Yol duası; Seyahata çıkmadan, yola çıkmadan evvel yapılacak maddi hazırlıklar kadar, manevi hazırlıklarda yapılmalıdır. Kişinin yolda, seyahat sırasında başına gelebilecek her türlü kaza, afet gibi, şerli insanlarla karş Yol duası; Seyahata çıkmadan, yola çıkmadan evvel yapılacak maddi hazırlıklar kadar, manevi hazırlıklarda yapılmalıdır. Kişinin yolda, seyahat sırasında başına gelebilecek her türlü kaza, afet gibi, şerli insanlarla karşılaşmak gibi sıkıntılara düşmemek ya da bu tarz sıkıntıları en az zararla atlatabilmek için korunması yani Allahu Tealaya sığınması gerekmektedir.

Kişinin gideceği yere selametle gidebilmesi ve selametle dönebilmesi çok büyük bir nimettir. Allah Rasulu (s.a.v.) yolculuğa çıkarken mutlaka duada bulunmuştur. Kişinin evden çıkarken kılacağı iki rekatlık namaz kadar hayırlı başka bir şeyi evinde bırakmayacağını buyurmuştur. Yolculuğa çıkarken ve yolculuktan dönünce mutlaka iki rekat namaz kılınması gerektiğini emir ve tavsiye buyurmuştur.

Bir hadis-i şerifte beyan olunduğu göre; Allah Rasulu  (s.a.v.) yolculuğa çıkarken bineğinin üzerine yerleştikten sonra üç defa "Allahu Ekber" diyerek tekbir alırdı, sonra yol duası okurlardı.

Yolculuğa çıkarken okunacak dua;

"Subhanellezi sehhara lena haza ve ma kunna lehu mukrinine ve inna ila rabbine'l-mungalibune. Allahumme inna nes'eluke fi seferina haze'l-birra ve't-takva ve mine'l-ameli ma terda. Alahumme hevvin aleyna seferana haza ve'dvianna buğdehu. Allahumme ente's-sahibu fi's-seferi ve'l-halifetu fi'l-ehli. Allahumme inni euzu bike min vağsai's-seferi ve gabeti'l-manzari ve suil mungalebi fi'l-mali ve'l-ehli ve'l-veledi." - Muslim, İbni Ömerden ra. rivayet edilmiştir.

"Bunları bizim emrimize veren Allahın şanını tenzih ve tesbih ederim, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Şüphe yok ki biz ancak Rabbimize dönüp gidicileriz. Allahım biz bu seferimizde Senden; takva, amel ve hareketlerimizden razı olacağın şeyleri isteriz. Allahım, bizim bu seferimizde bize kolaylık ver, yolların uzunluğunu dürüp kısalt. Allahım, Seferde yardımcımız ve ailemiz hakkında dayanağımız Sensin. Allahım, ben seferin meşakkat ve zorluklarından, mal ve ailem hakkında hüzün verici akıbetler görmekten ve kötü dönüşten Sana sığınırım"

Allah Rasulu (s.a.v.) bu duayı okuduktan sonra;
 
"Ayibune taibune abidune li rabbina hamidune"

" Seferden selametle dönenleriz, Allaha tevbe edenleriz, ibadette ihlas sahibi olanlarız, Rabbimize hamd edicileriz."

sözlerini de duasına ilave ettiği rivayet edilmektedir.

Yolculukta konaklayınca okunacak dua;

"Ya ardu rabbi ve rabbukillahu euzu billahi min şerriki ve şerri ma fi-ki ve şerri ma hulika fi-ke ve şerri ma yedibbu aleyki ve euzu bike min şerri esedin ve esvedin ve mine'l-hayyeti ve'l-akrabi ve min sakini'l-beledi ve min validin ve ma velede." - Ebu Davud, İbni Ömerden ra. rivayet edilmiştir.-

" Ey arz- yer yüzü- Senin de benim de Rabbimiz Allahtır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allaha sığınırım. Aslanların, akreplerin, yılanların ve bu diyarda yaşayanların doğuran ve doğanların şerrinden Allaha sığınırım."

Yolculukta konaklayınca okunacak dua;

Allah Rasulu (s.a.v.) ; Her kim konakladığı zaman;

"Euzu bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma halak" - Muslim, Hakimin kızı Havle'den ra. rivayet edilmiştir.-

Mahlukatın şerrinden Allahın kelimet-i taammesine - Kur'an'ına-sığınırım." derse indiği yerden, konduğu menzilden hareket edinceye kadar kendisine hiç bir şey vermez." buyurmuşlardır.
]]> İmamı Azam Duası https://www.dua.gen.tr/imami-azam-duasi.html Thu, 14 Jun 2018 13:54:11 +0000 İmamı Azam Duası; İsmi Azam Allah Teala'nın en büyük, yüce olan ismidir. Dua ederken, günahlarımızın affı için Allah Teala'ya yalvarırken, dilek ve isteklerimi O'na bildirirken, dertlerimize şifayı O'ndan dilerken O'nun isimle İmamı Azam Duası; İsmi Azam Allah Teala'nın en büyük, yüce olan ismidir. Dua ederken, günahlarımızın affı için Allah Teala'ya yalvarırken, dilek ve isteklerimi O'na bildirirken, dertlerimize şifayı O'ndan dilerken O'nun isimleri ile dua etmek dua etmenin en güzel şeklidir. Duaların kabul ve duanın samimi olması için İsmi Azam ile yapmak en güzeli olacaktır. Allah Tealaya O'nun güzel isimleri ile seslenmek, yalvarmak, yakarmak dua adabının da yer alır. İsmi Azam ile beraber salavat getirmek duayı daha da güzelleştirir. Dua etmek Allah katında kul değerini artırır. Furkan Suresinde ''Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var'' ayeti yer alır. Bu ayetten de anlaşılır duanın ve kulluğun dua ile olan ehemmiyeti.

Bunun dışında İmamı Azam Hazretlerinin ömrü boyunca okuduğu bir dua vardır. İmamı Azam Hazretlerinin yapmış olduğu dua mükemmel bir duadır, kim bu duayı devamlı okursa Allah'ın izni ile sevap kazanır. 

İmamı Azam Duası Türkçe Anlamı

Sürekli olan, ebediliğinde son olmayan, tüm noksanlardan temiz, saf olan Rabbimi tesbih ederim. O yüce olan Mevlamı hatırlar, anar ve hem gece hem gündüz yad ederim. Tek, bir olan Allah Teala'yı tesbih ederim. Tek bir şeye muhtaç olmayan O yüce olan Allah Teala'yı tesbih ederim. Yeri, donmuş su üstüne döşeyen Yüce Rabbimi tesbih ederim. Bütün mahlukatı yoktan var eden, yaratıcı olan, sayılarını bilen Yüce Rabbimi tesbih ederim. Yarattığı bütün canlıların rızkını veren ve hiç kimseyi unutmayan Yüce Rabbimi tesbih ederim. Arkadaş, dost, eş ve çocuk edinmemiş olan Yüce Allah'ı tesbih ederim. Doğmamış ve doğurulmamış olan, kendisine kimsenin eş olmadığı Yüce Allah'ı tesbih ederim. Beni gören, yerimi bilen, benim rızkımı yaratan ve beni hiç bir zaman unutmayan Rabbimi tesbih ederim. 
]]>
Kısmet Açmak İçin Dua https://www.dua.gen.tr/kismet-acmak-icin-dua.html Fri, 15 Jun 2018 13:31:30 +0000 Kısmet açmak için dua; kapalılığı denilen husus ; insanın işlerinin rast gitmemesi, ya da olacak işlerinin olmaması,engellerin ortaya çıkması halidir. Kişi işleri yolunda gitmiyormuş gibi hisseder. Olması için ettiği duala Kısmet açmak için dua; kapalılığı denilen husus ; insanın işlerinin rast gitmemesi, ya da olacak işlerinin olmaması,engellerin ortaya çıkması halidir. Kişi işleri yolunda gitmiyormuş gibi hisseder. Olması için ettiği dualar erteleniyormuş hissine kapılır. Bu hal geçici bir durumdur, kişinin Rabbine daha fazla iltica etmesi gerektiğinin göstergesidir. Her hal, o sıkıntı için dua etme vaktinin geldiğinin göstergesidir. Dünya imtihanını başarılı olarak atlatabilmek için, kişi her sıkıntı ve her sevinçle sınanır, çabasına göre, duruşuna göre ecri artar ya da eksilir. Kişi başına her ne hal gelirse gelsin bunun bir imtihan olduğu gerçeğini unutmamalı ve en uygun şekilde davranmalı, ibadetlerine daha fazla özen göstermeli, dua ve zikirlerini arttırmalı, sıkıntıyı verenin ferahlığı da vereceğini unutmadan sabırlı davranmalıdır.

Kısmet açmak için yapılacak olanlar ;

Kişi kısmet sıkıntısı içinde ise mutlaka hacet namazı kılarak Allahu Tealadan sıkıntısının kalkması için dua ve niyazda bulunmalıdır. 
Sadakanın her belayı def ettiği gerçeğini unutmamak ve imkan dahilinde bol bol sadaka vermek gerekir.
Sıla-i Rahim yapmak, akrabaların özellikle anne ve babasını ziyaret ederek onların dualarını almak gerekir.
Özellikle gece vakti, gecenin kalbinde namaz ve zikir ile özellikle Yasin Suresi ile Allahu Tealaya iltica etmelidir.
Fetih Suresinin ilk üç ayeti her gün 100 defa okunmalıdır.
Kapıları açacak olanın Allahu Teala olduğunu bilerek devamlı "Ya Fettah " esması zikredilir.
Selameti verecek olanın Allahu Teala olduğunu bilerek " Es Selam " esması zikredilir.
Fatiha Suresi ve İhlas Suresi vird edinilir ve okumaya devam edilir.
Cuma günü cuma selası ile cuma ezanı arasındaki vakitte  konuşmadan 18 Cuma Suresi okumak kısmet açılması için uygulanacak olan en önemli yoldur.
Bu ve bu gibi tavsiyeleri uygularken mutlaka niyet etmek gerekir. Unutmamak gerekir ki ameller niyetlere göredir. Niyeti eksik olan iş yarımdır.

Kısmet açmak için dua ;

Cabir ra.'den rivayetle; her kim bu dua ile dua ederse duası mutlaka kabul olunur.- Camiu's-sağir-

"La ilahe illa ente ya Hannanu ya Mennanu ya Bedia's-semavati ve'l-erdı ya ze'l-celali ve'l-ikram."

"Ey Celal ve İkram sahibi, ey yedi kat semavatı ve yeri halk eden, yaratan,ey nimet ve ihsanı bol olan, ey rahmeti ve merhameti geniş olan Allahım. Senden başka hiç bir ilah yoktur."

Kısmet açmak için dua ;

Muaz ibni Cebel ra. gece gündüz devamlı şu cümlelerle dua ederdi, Bu duanın kelimeleri İsm-i Azam dualarında geçen kelime ve cümlelerdir. Bu cümlelerle dua etmek her dertlinin derdine, her kederlinin kederine, her sıkıntılının sıkıntısına, her korkulunun korkusuna bire bir devadır bizinillah.

"Ya ze'l-celali ve'l-ikram ya Erhame'r-rahimin, teveccehtu ileyke. Allahumme inni es'eluke bi enneke ente'llahu la ilahe illa ente'l-vahidu'l-ahadu'l-ferdu's-samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad."

"Ey celal ve kerem sahibi Allahım. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahım. Bütün varlığımla Sana yöneldim, teveccüh ettim. Allahım sadece Senden istiyorum. Çünkü Sen Allahsın. Senden başka ibadete layık hiç bir ilah yoktur, ancak Sen varsın, teksin, birsin, hiç kimseye muhtaç olmayan Samedsin, doğurmadın, doğrulmadın ve hiç bir şey Sana denk olmadı ve asla olamazda."
]]>
Nasip Duası https://www.dua.gen.tr/nasip-duasi.html Fri, 15 Jun 2018 16:16:09 +0000 Nasip duası, nasibi kapalı olan kimselerin okuması için tavsiye edilen bir duadır. Bu dua ayet ya da hadis değildir. Tecrübelere dayanarak tavsiye olunmuştur. Nasip, kısmet kapanması, yani işlerin ters gitmesi,olacak işlerin o Nasip duası, nasibi kapalı olan kimselerin okuması için tavsiye edilen bir duadır. Bu dua ayet ya da hadis değildir. Tecrübelere dayanarak tavsiye olunmuştur. Nasip, kısmet kapanması, yani işlerin ters gitmesi,olacak işlerin olamaması, engellerin ortaya çıkması, beklenilen iş ve kısmetlerin gecikmesi durumuna verilen isimdir. 

Kişinin başına Allahu Tealanın murad ettiğinin dışında bir şey gelmez. Allahu Tealaya tam bir imanla bağlı olan kimse bunu bilir. Başına gelen bu sıkıntı halinin imtihandan ibaret olduğunun bilincindedir. Bu imtihanın kalkması için devamlı dua ve niyaz halindedir. Hacet namazlarını, dua ve zikirlerine ağırlık verir. Her an dilinde mutlaka bir selavat ya da esma zikri bulunur. Bilir ki bu hal geçicidir, bilir ki imtihanı veren de, imtihanı kaldırıp selamet kapıları açacak olan da Allahu Tealadır. Tek sığınağın Allahu Teala olduğunu bilir ve Allahu Tealanın merhametini celb etmek için çaba gösterir, ferah ve selamete ereceği inancını asla kaybetmez.

Nasip açılması için;

Her gün " Ya Selam Ya Fettah " zikrine devam edilir. Selameti verecek olan da, hayır kapıları açacak olan da Allahu Tealadır.

Her gün " Ya Samed " zikrine devam edilir. Hiç kimseye muhtaç olmayan, herkesin O'na muhtaç olduğu yegane zat Allahu Tealadır. Bu bilinçle " Samed " olan Allahu Tealadan nasibin açılması ve dünya da Allahu Tealadan başka kimseye muhtaç olmamak için dua edilir.

Her farz namazdan sonra 14 "Ya Vehhab " okumaya devam edilir.

Her gün sabah namazından sonra 41 Ayete'l-Kursi okunur.

Her sabah 100 defa " La ilahe illallahul melikul hakkul mubin." zikrine devam edilir.

Cuma günü sela vaktinde 18 Cuma Suresi okunur.

Nasip duası;

Bu dua nasibi kapalı olduğuna inanılan kimsenin okunması tavsiye edilen faydalı olan duadır. Abdestli olarak günün her hangi saati okunabilir. Bu duayı okuduktan sonra nasibin açılması için Allahu Tealadan yardım istenilir.

"Ve men ev-fa bi ahdihi min'allahi fe'stebşiru bi-bey'ıkümüllezi baya'tüm bihi ve zalike hüvel fevzul azim." -Tevbe Suresi 111-

"Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte maşaallahu la kuvvete illa billahi in terani ene egalle minke mealen ve veleda." - Kehf Suresi 18-

"Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim."

Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Allahü Ya Allahü ya Allahü Ya Rahmanü"
]]>
İstek Duası https://www.dua.gen.tr/istek-duasi.html Sat, 16 Jun 2018 14:49:42 +0000 İstek duası; Dua kulun Rabbi ile dertleşmesi, sıkıntılarını isteklerini Allahu Tealaya bildirmesi, duasını kabul edecek ve muradını verecek olanın sadece Allahu Teala olduğuna tüm kalbiyle inanmasıdır. Samimi kalple yap İstek duası; Dua kulun Rabbi ile dertleşmesi, sıkıntılarını isteklerini Allahu Tealaya bildirmesi, duasını kabul edecek ve muradını verecek olanın sadece Allahu Teala olduğuna tüm kalbiyle inanmasıdır. Samimi kalple yapılan dualar geri çevrilmez biiznillah. Allah Rasulu ( s.a.v.) ; " Kul duam kabul olmuyor demediği sürece, duası kabuldur ." buyuruyorlar. 

Gece bitmeden sabah olmayacağı gibi, her duanın da zuhur etme vakti bellidir. İsteğinizin acele şekilde verilmemesi, duanızın kabul edilmediği anlamına gelmez, sadece zamanının gelmediğine işarettir. Böyle durumlarda vaz geçmek değil, dua etmeye ve istekleri Allahu Tealaya bildirmeye devam etmek gerekir. Başa her hangi bir sıkıntı gelmeden de dua etmeye özen göstermek gerekir.Duaların kabulu için bol bol istiğfar etmelidir.

Duaya başlamadan önce mutlaka Allahu Tealaya hamd, Allah Rasulune (s.a.v.) selavat okunmalıdır. Abdestli olarak, mümkünse hacet namazı kıldıktan sonra, kıbleye dönerek isteklerinizi dile getirmeniz, duanın adabına uygundur.

Sevdiklerinizden, anne ve babanızdan dua istemeniz de isteklerinizin gerçekleşmesi için önemli bir adımdır. Kişinin din kardeşi için ettiği dua Allahu Tealanın izni ile çabuk kabul olunur. Anne babanın evladına ettiği dua makbul bir duadır.

İstek (Hacet) dDuası ;

"Estağfirullah min kulli ma kerih'allah, Estağfirullahel’azîm ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubu ileyh."

"Razı olmadığın hallerden,hatalardan bilerek ya da bilmeyerek yaptıklarımı  affet ve yapmadığım hataları yapmaktan beni koru muhafaza eyle! Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allahu Tealaya tevbe istigfar eder ve günahlarıma hatalarıma pişman olarak O’na sığınırım. "

İstek duası;

"La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşıl azim. Elhamdulillahi Rabbil alemin.

 Es'eluke mucibati rahmetike, ve azaime mağfiratike, vel ğanimete min kulli birrin, ve's-selamete min kulli ismin, la teda'li zenben illa ğaferteh, ve la hemmen illa ferrecteh, ve la haceten hiye leke rıdan illa gadayteha ya erhame'r-rahimin."

"Halim, Kerim sahibi Allahtan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allahı tesbih eder, tüm eksikliklerden uzak olduğunu, tenzih ederim. Bütün alemlerin Rabbi olan Allaha hamd-u senalar ederim.

Allahım, Senden rahmetinin kuşatıcılığını, bağışlaman için gerekli amelleri, taatleri yapmamı nasip etmeni, her türlü iyiliğe kavuşmayı, her türlü günahtan af olunarak kurtulmayı isterim. Bizim için bağışlamadığın tek bir günah ve hata, sevince sürura çevirmediğin tek bir keder, üzüntü, tasa, elem ve sıkıntı bırakma. Senin de rıza göstereceğin her hayırlı isteğimizi lütfeyle. Sen merhamet edenlerin en merhametli olanısın."

İsteklerin gerçekleşmesi için zikir ;

Abdülehad Serhendi hazretleri buyuruyor ki:

70 defa, “Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir " zikrini okuduktan sonra isteğini ,hacetini dile getirerek isteyen,ne isterse istesin, Allahu Teala duasına icabet eder ve her ne hayırlı isteği varsa nasip eder.

İstek duası;

“Ey yüce Rabbim ! Sana yalvarıyorum. Habibin, rasulun, sevgili peygamberin Hz. Muhammedi (s.a.v.) aracı koyarak, O'nun hürmetine isteğimi Senden istiyorum. Allahu Tealanın habibi sevdiği olan Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime dua edip yalvarıyorum. Allahu Tealanın katındaki hatırın için kabul buyurulmasını istiyorum. Ya Rabbi, Rasulunu (s.a.v.)  bana şefaatçi eyle! Onun yüzü hürmetine duamı kabul eyle!”
]]>
Aşk Duası https://www.dua.gen.tr/ask-duasi.html Sat, 16 Jun 2018 20:39:50 +0000 Aşk duası; Kişinin helali olmayan birine aşık olması, ya da helali olmayan birisini kendisine aşık etmek için dua etmesi, mum yakıp dilek dilemesi, akla gelmeyecek saçma işlerle uğraşması caiz değildir. Haram yolla helal e Aşk duası; Kişinin helali olmayan birine aşık olması, ya da helali olmayan birisini kendisine aşık etmek için dua etmesi, mum yakıp dilek dilemesi, akla gelmeyecek saçma işlerle uğraşması caiz değildir. Haram yolla helal elde edilmez. İçine haram karışan hiç bir şeyin hayrı olmaz.  Bu tür davranışlara tevessül etmek yerine hayırlı olan ne ise onu Allahu Tealadan niyaz etmek en doğru davranıştır. Sonu pişmanlık olacak haram yollara girmektense, Allahu Tealanın nasip edeceği helal yolları beklemek en doğru davranış şeklidir. Kişi eğer dileğini helalinden isterse helal yoldan, haram yoldan isterse haram yoldan verilir. Harama tevessül edenin ne dünyada ne de ahirette yüzü gülmez.

Kişi, eşi ve sevdikleri ile arasındaki muhabbeti ve sevgiyi arttırmak için dua edebilir. Helal daire içindeki kişilerle arasında her hangi bir soğukluk yaşayan kimseler de Allahu Tealaya niyazda bulunup aralarındaki sıkıntıların kalkması için iltica edebilir. Kalpler sadece Allahu Tealanın kudret elindedir. Unutulmamalıdır ki güç ve kuvvet sadece Allahu Tealaya aittir, dualara icabet eden sadece Allahu Tealadır. 

Kişi sevdikleri ile sorun yaşıyorsa, öncelikle kendi davranışlarını gözden geçirmelidir. Karşısındaki kişiyi suçlamadan önce, kendi davranışlarının neden olduğu bir yanlış anlama var mı yok mu bunu gözden geçirmelidir. Sorun yaşadığı kişi ile sakin bir ortamda karşılıklı konuşmak, düşüncelerini net olarak anlatmak, aradaki sorunları çözmek için izlenmesi gereken en önemli yoldur. Sorununuzu başkalarına anlatmak olayı çözümleyemeyeceği gibi, sorunun daha da dallanıp budaklanmasına, aradaki yanlış anlaşmaların daha da artmasına belki de iyice çıkmaza girmesine sebebiyet verebilir. 

Aradaki soğukluk ve muhabbet eksikliğini ortadan kaldırmak için hacet namazı kılabilir,dua ve niyazla Allahu Tealadan yardım isteyebilirsiniz.

Sevgi ve muhabbet için zikir ;

"Ya Vedud " zikri her gün 100 defa okunur.Bu esmayı okumayı vird edinen kimseye Allahu Teala kalpleri meylettirir, duasını kabul eder, isteğini o kimseye verir.

"Ya Veli " zikrine devam eden kimseyi Allahu Teala sever, yarattıklarına sevdirir, hayır kepılarını o kimseye açar.

"Ya Şekür " zikrine devam eden kimseye halk tarafından rağbet edilir.

"Ya Melik " zikrine devam eden kimse dünyevi ve uhrevi mertebelere ulaşır, herkes tarafından sevilir, sayılır.

Sevgi ve muhabbet için dua ;

“İnne'l- lezine amenu ve amilu's- salihati se yec’alu lehumu'r -rahmanu vudda.” - Meryem Suresi 96.-

“İnanıp salih amel işleyenler için Rahman, gönüllere bir sevgi koyacaktır.”

Bu ayet-i Kerime her gün 21 defa okunur.

Sevgi ve muhabbet için dua ;

 Ve ellefe beyne kulubihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim''  -Enfal Suresi 63-

Sevgi ve muhabbet için dua ;

Enıkzifihi fi't -tabuti fakzifihi fi'l- yemmi fe'l-yulkıhi'l -yemmu bi's -sahıli ye'huzhu aduvvun li ve aduvvun leh, ve elkaytu aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni '' -Ta- Ha Suresi 39-
]]>
Dua Çiçeği https://www.dua.gen.tr/dua-cicegi.html Sun, 17 Jun 2018 19:36:49 +0000 Dua çiçeği uzun, ince, yeşil ya da kahverengi  yapraklara sahip bir bitkidir. Çiçek vermeyen bu bitki, iplikle örülmüş gibi dekoratif yaprakları için tercih edilmektedir. Akşamları yapraklarının dua eder gibi yukarı doğ Dua çiçeği uzun, ince, yeşil ya da kahverengi  yapraklara sahip bir bitkidir. Çiçek vermeyen bu bitki, iplikle örülmüş gibi dekoratif yaprakları için tercih edilmektedir. Akşamları yapraklarının dua eder gibi yukarı doğru kalkmasından dolayı dua çiçeği adını almıştır. 

Sıcak ve nemli ortamları seven bir bitkidir. Dua çiçeği 10 derece sıcaklığın altında bulundurulmamalıdır. Yaz aylarında direk güneş ışığına maruz kalırsa, yaprakları zarar görür ve görünümü bozulur. Yaz aylarında gölge ya da yarı gölge alanlar tercih edilmelidir. Kış aylarında ise aydınlık mekanlarda bulundurulmalıdır.

Dua çiçeği yüksek oranda neme ihtiyaç duyan bitkidir.Yeterli nem sağlanmazsa ya da havanın kuru olduğu iklimlerde yaprakların uçları kıvrılır ve kahverengileşir. Sıcak havalarda yapraklarına su püskürtmek nem ihitiyacını karşılamak için çok iyi bir yoldur.

Dua çiçeği bitkisinin saksı değiştirme işi genellikle Şubat ve Mart aylarında yapılmalıdır. Kullanılacak olan toprak, hafif geçirgen, kumlu ve yaprak çürüntüsü içeren toprak olmalıdır. İyi yanmış ve elenmiş gübre ile funda toprağı karışımları da kullanılabilir. Bol humuslu, vitamin ve minerallerden zengin bir toprak seçilmelidir. Hazırlanan toprak karışımı bitkinin köklerinin hava almasına engel olmamalıdır. Saksının bitkiye küçük geldiği düşünülüyorsa, saksı kademe kademe büyütülmeli, çok büyük saksıya konulmamalıdır.

Haziran ve Eylül ayları arasında iki haftada bir ,yapraklı bitkiler için kullanılan 2 gr/l kompoze gübre verilebilir. Kış aylarında  ise bu süre uzatılabilir.
Dua çiçeğini ilkbahar ve yaz aylarında bol bol sulamak gerekmektedir. Kuru ve sıcak havalarda  yapraklarına su püskürtmek bitkinin yapraklarının nemlenmesi için gerekmektedir. Kış aylarında ise su miktarı azaltılır, sadece bitkinin toprağının hafif nemli kalması sağlanır. Toprağın  tamamen kurumamasına da dikkat edilmelidir. Fazla sulanırsa köklerinde çürümeye sebebiyet verilir.

Bakımı kolay olan dua çiçeğinin kısaca bakımı;
 • Direk güneş ışığı almamalıdır.
 • Sulama suyu arındırılmış olmalıdır.
 • Saksısı çok büyük olmamalıdır.
 • Sıcak ortamlarda bulunmalıdır.
 • Aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda bulunmamalıdır.
 • Nemli ortamlarda bulundurulmalıdır.
]]>
Sevdiğini Geri Getirme Duası https://www.dua.gen.tr/sevdigini-geri-getirme-duasi.html Mon, 18 Jun 2018 09:50:44 +0000 Sevdiğini Geri Getirme Duası için farklı metotlar bulunmaktadır. Burada verilecek olan duanın 24 saat içinde etkisini göstereceği belirtilmiştir. İstenen etki için lütfen önerileri dikkate alınız.Verilecek olan sevdiğin Sevdiğini Geri Getirme Duası için farklı metotlar bulunmaktadır. Burada verilecek olan duanın 24 saat içinde etkisini göstereceği belirtilmiştir. İstenen etki için lütfen önerileri dikkate alınız.

Verilecek olan sevdiğini geri getirme duası ayrılan sevgiliyi geri döndürme duası olarak da bilinmekte ve uygulayan kişilerin belirttiklerine göre etkisi kalıcı olan bir duadır Verilen ayrıntılardan birini bile atlamanız duayı tesirsiz kılabilir. Bu nedenle lütfen en küçük ayrıntıyı bile önemseyin.

Sevdiğini geri getirme duası uygulanışı

İlk olarak sevdiğiniz kişinin bir fotoğrafı gerekmektedir. Nedeni ise dua tatbikinin fotoğraf üzerine yapılmasıdır. Fotoğraf üzerine Allah(cc)’ün esması ve Kur’an’dan süreler okunacaktır. Eğer sevdiğiniz kişinin fotoğrafı yok ise o zaman bir kağıda kişinin resmi çizilebilir. Bu aşamada resim çizme yeteneğinizin olması gerekmez, resmin ayrıntısı olmayan sıradan bir çizim olması yeterlidir. Eğer çizim yapma imkanınız yoksa çamurdan yapılacak basit bir heykel işinizi görür. Bu aşamadan sonra sıra sevdiğini geri getirme duası için uygulamaya geçebilirsiniz.

Fotoğrafı veya heykeli önünüze alarak üzerine 99 defa besmele okuyun. Bu besmeleler duanın anahtarı niteliğindedir. Bu sefer önünüze yerleştirdiğiniz fotoğrafın üzerine  Allah(cc)’ın esmayı hüsnasından 9 ismi okuyacaksınız. Verilen esmaların her biri sevdiğini geri getirme duasının kalbi hükmündedirler. Şimdi her esmayı sevdiğinizin fotoğrafına ya da resmine okunan besmelelerin sayısı kadar, 99 sefer okunacaktır. Bunu yaparken lütfen yukarıda verilen sırayı takip edin. Her esmadan sonra 3 kez Asr suresini okumanız gereklidir. Karıştırmamanız için yapacağınız işlem sıralama için belirlenmiş olan kuralları göz önüne alarak hafızanızda tutmak ya da dua tertibini ezberleme yöntemini kullanarak aklınızda tutabilirsiniz. Uygulamadan sonra fotoğrafa 7 sefer üflemeli ve bu esnada sevdiğinizin geri gelişini düşünmelisiniz. Sonrasında aşağıda verilen sureleri sırasıyla okumanız gerekmektedir. Fatiha, İhlas, Felak, Nas

Sureleri 3 kez okuyup fotoğrafa doğru üflemeniz gerekmektedir. Bittiğinde fotoğraf altına kısa şu notu ekleyerek 1 hafta evinizin bir duvarına asarak bekletmeniz gerek. Fotoğraf asacağınız duvar sadece sizin göreceğiniz bir yer olmalı. 

Sevdiğini geri getirme duası;

"Ey Allah'ın iyi ve kötü mahlûkatı! Bu insan eskiden benim sevgilim idi. Benden ayrıldı. Fakat yaptığım bu duadan sonra, Allah'ın izniyle tekrar bana dönecek ve yeniden sevgilim olacak. Bunu herkes böyle bilsin."

]]>
Fetih Duası https://www.dua.gen.tr/fetih-duasi.html Mon, 18 Jun 2018 13:29:15 +0000 Fetih duası; Hudeybiye antlaşmasından sonra Hicret'in altıncı yılında nazil olmuştur.  " Biz sana apaçık bir fetih verdik." ayeti ile başlaması nedeni ile Fetih Suresi diye isimlenmiştir.Sure, Hudeybiye anlaşma Fetih duası; Hudeybiye antlaşmasından sonra Hicret'in altıncı yılında nazil olmuştur.  " Biz sana apaçık bir fetih verdik." ayeti ile başlaması nedeni ile Fetih Suresi diye isimlenmiştir.

Sure, Hudeybiye anlaşmasında üzülen ve umrelerini yapamayan müslümanların geleceğine dair müjdeler içermektedir. Rasulullah (s.a.s.) ruyasında sahabeleriyle birlikte Mekke'ye gittiklerini ve orada umre  yaptıklarını gördü. Peygamberlerin ruyaları bir çeşit vahiy hükmünde olması nedeni ile, Rasulullah ashabına umreye gitmek için hazırlık yapmalarını emretti. Muhâcir ve Ensâr büyük bir sevinç ile hazırlıklarını yaptılar.

Allah Rasulu (s.a.v.)ile birlikte yaklaşık 1400 sahabe yola koyuldu. Kurban edilmek üzere yanlarında yetmiş deve de götürmüşlerdi. Mıkat denilen bölgeye geldiklerinde ihramlarını giyerek yollarına devam ettiler. Harem sınırı yakınlarında bulunan Hudeybiye denilen bölgeye geldiklerinde ise Mekkelilerin  pusuya yattıkları haberi duyuldu. Müslümanlar orada konaklamak zorunda kaldılar. Karşılıklı elçiler gönderildi. Görüşmeler sonucunda andlaşmaya varıldı. Andlaşma maddeleri görünürde müslümanların aleyhineydi. Bu sebeple  müslümanlar oldukça üzgün ve  huzursuz idiler. Hoşnutsuzluklarını Allah Rasulunun (s.a.v.) huzurunda dahi dile getiriyorlardı.

Umre yapamadan dönmek zorunda kaldıkları için gayet üzgün olan kafile, Medineye yol alırken Fetih Suresi nazil oldu.Bu sure çeşitli müjdeler içermekteydi.

Fetih Suresinin faziletine ile ilgili birkaç hadis:

Allah Rasulu ( s.a.v ) şöyle buyurmuştur: 

"Bu gece bana öyle bir sure indirildi ki, bu sure benim için dünya ve içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. (Buhari )

 Bir diğer hadiste: 

Fetih Suresini okuyan kimseye Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı ağacının altında Allah Rasulu Hz. Muhammed ( s.a.v )'e biat eden kimse gibi sevab vardır.( Ubey bin kab r.a dan rivayet edilmiştir.)

İbni Mesud r.a dan rivayet olunur ki : 

Allah Rasulu ( s.a.v.) şöyle buyurdular: 

"Ramazan ayının ilk gecesinde kim nafile namaz kılar,  Fatiha Suresinden  sonra Fetih Suresini okursa, Allah teala o kimseyi bütün sene koruması altına alır. (Ruhul Beyan tefsiri)

Fetih Suresi fazileti;

 • Her muradın kabulü için günde 7 defa okunursa biiznillah kişinin muradı gerçekleşir.
 • Günde en az 1 defa Fetih Suresini okuyan tüm kötülüklerden ve zararlardan korunur. Her işine hayır ve bereket verilir.
 • Çaresiz ve zor durumda olan kimse; cuma gecesi Allah rızası için iki rekat hacet namaz kılar, namazdan sonra 11 defa Fetih Suresi ile 41 defa Salaten Tuncinayı okuyarak durumunu Alahu Tealaya arz eder, kurtuluşu ve selamete ermesi için dua ederse o dertten kurtulur, refaha erer biiznillah.
 • Fetih suresinin  "Muhammedun Rasullah vellezine mea hu  "ayetinden sonuna kadar olan kısmı bereket, kuvvet, kötü ahlaktan korunmak  maksadı ile her gün 14 defa okunur.
 • Ramazan ayının ilk hilali görüldüğünde Fetih Suresini okuyan kimseye Allahu Teala o sene rızık kapılarını geniş eyler.
 • Zayıf olan kimse bu sureyi çokca okursa güçlenir, sıkıntıda olan okursa Allahu Teala o kimsenin işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan kimse bol bol okursa borcunu ödeme imkanına kavuşur.
 • Bu sure  hacet için okunur. Okuma şekli şöyledir; "  3 gün içinde 21 veya 41 defa okunur."

]]>
Cennet Duası https://www.dua.gen.tr/cennet-duasi.html Tue, 19 Jun 2018 08:39:29 +0000 Miftahul Cennet Duası, makbul gören hacet dualarından biridir.  Dilek duaları arasında ilk sıralarda  yeri olan dilek duasıdır.  Bu duanın cennet kapılarının açılmasına vesile olduğu söylenmektedir. O kadar yüce bir Miftahul Cennet Duası, makbul gören hacet dualarından biridir.  Dilek duaları arasında ilk sıralarda  yeri olan dilek duasıdır.  Bu duanın cennet kapılarının açılmasına vesile olduğu söylenmektedir. O kadar yüce bir duadır ki Cennet anahtarı adıyla anılmaktadır. Bu duayı sadece Allah rızası için okuyan,  hiç bir şeyi ortak koşmadan sadece Allah'tan isteyerek okuyup muradını söylese Allah'ın izniyle dileği gerçekleşir. Bu duanın geneli Kur'anı Kerim deki ayet-i kerimelerden oluşmaktadır. Unutulmamalıdır ki en güzel dua, Allahu Tealanın Kelamı ile ve Allahu Tealanın en güzel isimleri olan Esmau'l Husna ile yapılan duadır.

Rivayet olunur ki; Allah Rasulu (s.a.v.) bir gün sahabesiyle birlikte mescitte bulunurken, Cibril a.s. yanına gelerek, "Ya Muhammed (s.a.v.) !  Allahu Teala sana selam gönderdi. Bu duayı yalnızca sana özel gönderdi." diyerek cennet duası diye bilinen bu duayı müjdelemiştir.

Bu duayı okuyanların cennette nurdan tahtların üzerinde oturacağı, akrabalarına şefaat edeceği, üzerinde taşıyanların borçlu ise selamet kapılarının açılacağı, hastaysa şifa bulacağı, her türlü kaza, bela ve sıkıntıdan halas olunacağı rivayet edilir. Bu duayı okuyanın kimsenin ettiği hayırlı dilekleri kabul olur, insanlar arasında aziz olur.  

Unutulmamalıdır ki bu dua, Kur'an-ı Kerim'de bulunan sure-i celile ya da ayet-i kerime değildir. Sure-i celiler kadar ya da daha fazla önem vermek doğru değildir. Bu ve bunun gibi hacet duaları sadece denenmiş olan dualardandır. Bu tarz hacet dualarının okunmasının tavsiye edilmesinin nedeni; dua içinde ayetlerin ve Allahu Tealanın isimlerinin geçmesinin, Allahu Tealanın merhametini celb etmesini ve hacetin giderilmesine vesile olmasını ummaktır.

Cennet Duası Hakkında ;
 • Cennet duası diye bilinen bu duayı yanında taşıyan kişi hasta ise Allahu Tealanın izni ile şifa bulur. 
 • Borcu var ise, gayb hazineleri o kimseye açılır.
 • Okuyan kimsenin günahlarının bağışlanması için melekler niyaz ederler.
 • Her ne hacet için okunursa, haceti Allahu Tealanın izni ile giderilir.
 • Yolculuğa çıkan kimse yanında bu duayı taşırsa, yolculuğu selamet içinde geçer, her türlü kaza ve beladan muhafaza olunur.
 • Bu duayı okumaya devam eden kimse, halkın içinde aziz mertebelere ulaşır.
 • Hz Ali ra. bu dua hakkında şöyle demişlerdir;
 • "Bu duayı okumaya devam eden kişi dünya üzerinde fakirlik derdine düşmez."
]]>
Rabbi Yessir Duası https://www.dua.gen.tr/rabbi-yessir-duasi.html Thu, 11 Apr 2019 18:19:10 +0000 Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istemez. Rabbi Yessir duası da Allah'tan yardım dilemektir. Rabbi Yessir duası okunduğu zaman hissettiğiniz kolaylık, Allah tarafından size bahşedilen bir kolaylık ve rahatlamadır. İnsan zayıf olarak yaratılmış bir varlıktır, bundan dolayı Allah yükleri hafifleticidir. Altından kalkamadığınız işlerde ve gücünüzün yetmeyeceğini düşündüğünüz şeylerde Allah'tan kolaylık dilemek için Rabbi Yessir duası okunur.

Rabbi yessir duası ne için okunur, duanın faziletleri nelerdir

Allah yaratmış olduğu kullarının tümünün neye gücünün yeteceğini neye yetmeyeceğini en iyi bilendir. Rabbi yessir duası okuduğunuzda üzerinizde ki yükler kalkar, işleriniz su gibi akar, ve her zorlukta kolaylıkla bir çıkış yolu bulursunuz. Allah sevdiği bir kulu için hayır dilediği zaman hayrın yollarını kolaylaştırır. İşte Rabbi yessir duası da bu dualardan biri olup hayırlı bir işe başlamadan önce bir adım atmadan önce Allah'tan kolaylık dilemektir. Allah'tan kolaylık dileyerek bir şey istediğimizde istediğimiz şey hayırlı ise bize muvaffakiyet verip dünya hayatını kolaylaştırdığı gibi ahiret hayatını da kolaylaştırır. Rabbi yessir duası her işe başlamadan önce besmeleden sonra mutlaka okunması gereken bir duadır. Zaten okumaya başladığınızda bir süre sonra alışkanlık haline gelerek içinizin huzurla dolmasını sağlayacak bir duadır. Allah Rabbi yessir duası ile işleri kolaylaştırırken kendisine kulluk edecek olan kullarına kapıları sonuna kadar açar. Tabi ki her iş zahmet ve emek ister, emeğinizi göstermeden önce Allah'tan müsaade isteyerek güçlükleri aşabilmek için okunabilecek en güzel dualardan bir tanesidir.  

Rabbi yessir duası yapacağımız bütün işlerde Allah'ın yanımızda olduğunu bilmek ve güven içinde hareket etmek demektir. Bir işe başlamadan önce Allah'ın adı ile başlayarak, Rabbi Yessir duası okunduğunda hayır, bereket, ve huzur kapıları sonuna kadar açılarak işler kolaylaşır.

Rabbi Yessir duası okunuşu:

Rabbi Yessir duası kısa olarak "Rabbi Yessir vela tüasir rabbi temmim bil hayr" şeklinde okunabileceği gibi uzun olarak da okunabilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi Yessir ve la tüasir

Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir

Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian

Ve temmim bil hayri.

Rabbi Yessir duası anlamı:

Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl, ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır. 

]]>