Kumeyl Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Kumeyl Duası Okunuşu ve Anlamı

Kumeyl duası Hz. Ali ra. Tarafından Kumeyl b. Ziyada öğretilmiş olan duadır. Kumeyl duası Hızır as. In duası olduğu söylenmektedir. Şaban ayının on beşinci gecesi ve her cuma gecesi; düşmanın şerrinden emin olmak için, rızkın artması ve günahların bağışlanması niyeti ile okunur.

Kumeyl duasının arapçası

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme inni es'eluke bi-rahmetike ve-siat kulle şey'in bi-guvvetikelleti gaharte biha kulli şey'in ve hazaa leha kulli şey'in ve zelle leha kulli şey'in ve bi-ceberutike galebte biha kulli şey'in ve bi-izzetikelleti la yegumu leha şey'un ve bi-azametikelleti mele'et kulli şey'İn ve bi-sultani-kellezi ala kulli şey'in ve bi vechike'l-bagi ba'de fenai kulli şey'in ve bi-esmaikelleti meleet erkane kulli şey'in ve bi-ilmikellezi ehade bi kulli şey'in ve bi nuri vechikellezi ezae lehu kulli şey'in.

Ya Nuru ya Guddus ya Evvel'el-evvelin veya Ahir'el-ahirin. Allahummeğfirli ye'z-zunubelleti tehtikul-isam. Allahummeğfirli ye'z-zunubelleti tunzilun-nikam. Allahummeğfirli ye'z-zunubelleti tuğayyirun niam. Allahummeğfirli yez'zunubelleti tehbisud-dua. Allahummeğfirli ye'z-zunubelleti tenzil'ul-bela.

Allahummeğfirli kulle zenbin eznebtuhu ve kulle hatietin ebta'tuha. Allahumme inni etegar-rabu ileyke bi-zikrike ve esteşfiu bike ila nefsike ve es'eluke bi-cudike en tudniyeni min gurbik ve en tuziani şukrake ve en tulhimeni zikrak. Allahumme inni es'eluke suale haziin mutezellilin haşiin, en tusamiheni ve terhameni ve tec'aleni bi-gısmike radiyan gania ve fi cemi'il-ahvali mutevazia.

Allahumme ve es'eluke suale men'işteddet fegatuh ve enzele bike inde'ş-şedaidi haceteh ve ezume fi ma indeke rağbetuh. Allahumme azume sultanuke ve ala mekanuke ve hafiye mekruke ve zahera emruke ve galebe gahruke ve ceret gudretuk ve la yum-kinufiraru min hukumetik. Allahumme la ecidu li-zunubi ğafiran ve la li-gabeihi satiran ve la li şey'in min ameliye'l-gabihi bi'l-haseni mubeddilen ğayrek. La ilahe illa ente subhaneke ve bi hamdik. Zalemtu nefsi ve tecerratu bi-cehli ve sekentu ila gademi zikrike ve mennike aleyy.

Allahumme mevlaye kem min gabihin setertehu ve kem min fadihin min'el-belai ekaltehu ve kem min isarin vegaytehu ve kem min mekruhin defatehu ve kem min senain cemilin lestu ehlen lehu neşertehu. Allahumme azume belai ve efrate bi suu hali ve kesurat bi a'mali ve gaedet bi eğ-lali ve habeseni an nef'i bu'du emeli ve hedaetni'd-dunya bi-ğururiha ve nefsi cina-yetiha ve mitali. Ya seyyidi fe es'eluke bi-izzetike enla yehcube anke duai suu ameli ve fiali ve la tefzahni bi-hafiyyi met'talete aleyhi min sırri ve la tuacilni bi'l-ugubeti ala ma amiltuhu fi halevati min sui fi'li ve isaeti ve devami tefriti ve cehaleti ve kesreti şehevati ve ğafleti.

Ve kuni'llahumme bi-izzetike li fi kulli'l -ahvali raufen ve aleyye fi cemii'l-umuri atufen, ilahi ve rabbi men li ğayruke es'eluke keife zurri ve'n-nazara fi emri. İlahi ve Mevlaye ecrayte aleyye hukmen ittebetu fihi heva nefsi ve lem ahteris fihi min tezyini aduvvi. Feğarrani bima ehva ve es'eduke ala zalike'l-kaza fe tecaveztu bima cera aleyye min zalike bade hududike ve haleftu bade evamirike, feleke'l-hamdu aleyye fi cemii zalike ve la huccete li fima cera aleyye kazauke ve elzemeni hukmuke ve belauke ve gad eteytuke ya ilahi bade taksiri ve israfi ala nefsi mu'teziran nadimen munkesiran mustagılen musteğfiran muniben mugirran muzinen mutefifa. La ecidu meferran mimma kane minni ve la mefzeen eteveccehu ileyhi fi emri ğayragabulike uzri ve idhalike iyyaye fi seati rahmetik. Allahumme fakbel uzri verham şiddete zurri ve fukkeni min şeddi vesaki.

Ya Rabbi'r-ham zafe bedeni ve rikkate cildi ve dikkate azmi ya men bedee halgi ve zikri ve terbiyeti ve birri ve teğziyeti. Hebni li'b-tidai keramike ve salifi birrike bi. Ya ilahi ve seyyidi ve Rabbi eturake muazzibi bi narike bade tehvidik ve bade mevtaha aleyhi kalbi min marifetik ve lehice bihi lisani min zikrike ve tegadehu zamiri hubbike ve bade sıdgi tirafi ve duai hazien li rububiyetik. Heyhat ente ekramu min en tuzeyyie men rabbeyteh ev tubide men edneytehu ev tuşerridu men aveyteh ev tusellime ilel belai men kefeytu ve rahimteh ve leyte şiri ya seyyidi ilahi ve mavlaya e tusellitun-nare ala vucuhin harrat li azametike sacide ve ala elsunin netekat bi-tevhidike sadiga ve bi şukrike madiha ve ala gulubin iterafet bi-ilahiyyetike muhakkika ve ala zemaira havet min'el-ilmi bike hatta saret haşia ve ala cevarihe seat ila evtani te-abbudike taiaten ve eşaret bi-istiğfarike muzine ma hakkez-zannu bike ve la uhbirna bi fadlike anke ya Kerimu ya Rabb ve ente teğlemu zafi en galilin min belaid-dunya ve ukubatiha ve ma yecri fiha minel mekarihi ala ehliha ala enne zalike belaun ve mekruh, galilun meksuh, yesirun bekauh, kasirun muddetuh fe keyfe'h-timali li belai'ahira ve celili vuku'il- mekarihi fiha ve huve belaun te'tulu muddetuh ve yedumu mekamuh ve la yuhaffefu an ehlih. Liennehu la yekunu illa an ğadabike ve'n-tigamike ve sahetih ve haza ma la tekumu lehu's-semavatu ve'l-ard. Ya seyyidi fe keyfe li ve ene abduke'z-zaifu'z-zelilu'l-hakiru'l-miskinu'mustegın.

Not: Biz Arapça olan Kumeyl duasını Türkçe harfler ile yazdık fakat duayı doğru okumak isteyenler Arapça harf ile yazılandan okumalıdırlar.

Kumeyl Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Yol Duası Okunuşu ve Anlamı

Yol Duası Okunuşu ve Anlamı

Azim Duası Okunuşu ve Anlamı

Azim Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasr Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasr Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Erkek Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Erkek Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz İbrahim İn Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz İbrahim İn Duası Okunuşu ve Anlamı

Pişmanlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Pişmanlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Sohbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Sohbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Zemzem Duası Okunuşu ve Anlamı

Zemzem Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Boy Uzaması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Boy Uzaması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebeklerin Uyuması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bebeklerin Uyuması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Erkeği Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Erkeği Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6