Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatim Duası; Kur'an'ı Kerim'in ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bilmeli, Allahu Teâlâ'nın emirleri doğrultusunda yaşantımıza yön vermeli, sevincimizin, sıkıntılarımızın, ihtiyaçlarımızın, maddi ve manevi hastalıklarımızın şifasını Kur'an'ı Kerim'de aramalıyız. Kur'an'ı Kerim her durum için şifadır. Sıkıntısı olan için, sıkıntısına çare olacak bir ayet mutlaka vardır ki o ayeti okudukça sıkıntısı hafifler, Allah'u Teâlâ sıkıntısını selamete tebdil eder. Kur'an'ı Kerim'i okuyan kişiyi meleklerde sever o kişiyi alnından öperler.

Rasulullah (S. A. V.) bir hadis-i şeriflerinde; "Nasıl bir insan olduğunuzu Kur'an'ı Kerim'den sorun. Eğer Kur'an'ı seviyor, onunla meşgul olmaktan keyif alıyorsanız, Allahu Tealada sizi seviyor demektir. Eğer Kur'an'ı Kerim'e bakmıyor, okumuyor ve onu çocuklarınıza öğretmiyorsanız biliniz ki Allahu Tealada sizi sevmiyor. " buyurmuşlardır.

Kur'an'ı Kerim Okumaya Başlarken Okunacak Dua

Neveytu kıraete'l -Kur'ani li rızai'r-rahman ve tenviri kuburi ehli'l-imani ve ruhi şemsi seyyidi'l-enbiyai ve kameri'l-murselin. Seyyidina Muhammed'in aleyhi salavatur-rahman ve tardi'ş-şeytani ve iskatizzunubi ve kabuluttevbeti ve ref'idderacati ve'n-necati minen-narani ve bekai'l-imani ve likai'r-rahmani bi rahmetike ya erhamer-rahimin vel-hamdulillahi rabbi'l-alemin.

Kur'an'ı Kerim Okurken Dikkat edilmesi Gerekenler

Bu duada; Kur'an'ı Kerim okumak isteyen mü'minin tilavet esnasında nasıl bir duygu ve niyet içinde olması gerektiğinin ip uçları yatmaktadır. Kur'an'ı Azzimüşşan'ı alelade bir kitap okur gibi okunamaz; Kur'an'ı okumanın başlıca edepleri vardır;
 • Abdestli olmak
 • Euzu besmele ile başlamak
 • Tecvid kurallarına dikkat etmek
 • Hazin bir sesle okumak
 • Ertil üzere okumak
 • Rahmet ayetlerini okuyunca Allahu Teâlâ'dan rahmet dilemek
 • Azap ayetlerini okuyunca Allahu Teâlâ'ya sığınmak
 • Günlük okumaları vird edinmek
 • En az kırk günde bir hatim etmek
Hatim ettikten sonra dua etmekte Kur'an'ı Kerim okumanın edeplerindendir. Rasulullah (S. A. V.) bir hadis-i şeriflerinde; " Kur'an'ı Kerim'in her hatminde kabul olunur bir dua vardır. " - Behaki- buyurmuştur. Beyhakinin diğer bir rivayetinde ise; " Kur'an'ı Kerim hatmolunduktan sonra edilen dua kabul olunduğundan, dua eden kimse için cennette bir ağaç dikilir. " buyurulmuştur.

Hatim duasına başlarken; Kur'an'ı okumamızı nasip eden Allahu Teâlâ'ya hamd ederek başlamak, Rasulullah Efendimize (S. A. V.) salat ve selam getirmek de Kur'an'ı Kerim'i okumanın edeplerindendir.

Daha sonra duaya başlanılır, bu dua içinde dünya ve ahiret istekleri istenir, hasıl olan sevap evvela Rasulumüzün (S. A. V.) mubarek ruhu şerifleri olmak üzere tüm ölmüşlerin ruhuna bağışlanır. Mushafların arkasında yazılı olan hatim duası yapılabileceği gibi tamamen gönülden geçen şekilde de kul Rabbine yalvarabilir.

Hatim Duasıyla Rabbimize Yalvaralım

Elhamdulillahi Rabbim Alemin, vel akıbetu lil-muttakin, ve's-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ve ashabihi ecmain.

Ey Rabbimiz! Sen bütün mahlukatına merhametli, inanmış kullarına çok lütufkar ve çok merhametlisin. Bizleri af kapından eli boş çevirme, bizlere acı, bizleri ve neslimizi cehennem azabından koru Allah'ım. Bizleri ve neslimizi ibadet ve itaat yolundan ayırma, hidayetimizi daim eyle, ömrümüzü rızan doğrultusunda İslam'a hadim olarak geçirmeyi nasip eyle. Senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz affedilmeyen tek bir hata, tek bir günah kalmayacak şekilde bizleri affeyle Allah'ım.

Okunan Hatm-i Şerifi Dergah-ı İzzetinde en güzel surette kabul eyle, hasıl olan sevabı; iki cihan serveri sevgili Efendimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V.) temiz, pak, latif ruh-u şeriflerine hediye eyledik, haberdar eyle Allah'ım. Bütün peygamberlerin, Sahabe Efendilerimizin, Efendimizin (S. A. V.) ehl-i beytinin, İslam geldiği günden bugüne kadar gerek diliyle gerek kılıçlarıyla gerek bedenleriyle gerek kalemleriyle cihad etmiş olan tüm kullarının, bütün geçmişlerimizin ve tüm ahirete göçmüş olan mevtaların ruhlarına hediye eyledik kabul eyle, vasıl eyle Allah'ım. Kabirlerini Kur'an'ın nuru ile nurlandır, makamlarını ali eyle, bizde onlar gibi hallendiğimiz vakit ardımızdan hayır dua edecek, hayır hasenatta bulunacak hayırlı evlat, hayırlı nesil, hayırlı komşu, hayırlı akraba, eş, dost bırakmayı nasip eyle.

Ey Rabbimiz! Bize afiyet, sağlık, evlerimize bereket, huzur, selamet, işlerimizde kolaylıklar nasip eyle. Göz aydınlığımız olan İslam'ın sancağını daim aziz eyle, bizleri islamla daim şerefli eyle, bizi ve neslimizi İslam'a hadim eyle, razı olacağın bir hayat sürmeyi, imanla ölmeyi, hamd sancağı altında toplanıp Sevgili Peygamberimizin (S. A. V.) şefaatine erişebilmeyi, kevser şarabından içebilmeyi, cennetinde Cemalullah ile rızıklanmayı ve şereflenmeyi bizlere lutf eyle. Duamızı kabul olunan dualarla beraber kabul ve makbul eyle.

Duaların özü; Rasulun (S. A. V.) Senden hayırlı ne istedi ise o hayırlara bizlerde muhtacız bizlere de nasip eyle, Rasulun (S. A. V.) Sana nelerden sığındı ise o şerlere karşı bizler daha da güçsüzüz bizleri muhafaza eyle ya Rabbi.

Kur'an'ı hayatımıza, beldemize, ülkemize, dünyamıza hâkim eyle. Gözlerimizi, gönüllerimizi, ömrümüzü, neslimizi Kur'an'ın nuruyla nurlandır, neslimizden hafızlar çıkar Allah'ım.

Sen gönüllerde olan hacetleri bilensin sana ayandır, sen gönüllerimizin ilacını ver Allah'ım. Hakkı ile dua etmeyi bile beceremiyoruz Sen ihtiyaçlarımızı bizlere kolaylıkla ver Allah'ım. Sen imtihanlarımızı küçült bizi ve neslimizi kazananlardan eyle. Bizden Razı olduğun anda, razı olduğun amelleri işlerken, razı olduğun hal üzere şehit olarak can vermeyi nasip et Allah'ım.

Subhane Rabbike Rabbi'l-ızzeti amma yesıfun ve selamun ale'l- murselin ve'l-hamdulillahi Rabbi'l-alemin. El-Fatiha mea's-selavat.

Hatim Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Duanın Önemi Nedir?

Duanın Önemi Nedir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Hayırlı Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Sohbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Sohbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Rahatlatan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Rahatlatan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Mucize Dualar Okunuşu ve Anlamı

Mucize Dualar Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Tevekkül Duası Okunuşu ve Anlamı

Tevekkül Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Teheccüd Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Teheccüd Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Zor Durumda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Zor Durumda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

İş Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Duası Okunuşu ve Anlamı

Veysel Karani Duası Okunuşu ve Anlamı

Veysel Karani Duası Okunuşu ve Anlamı

İşe Girmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İşe Girmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Doğum Duası Okunuşu ve Anlamı

Doğum Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Evin Satılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Evin Satılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6