Korku Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku duası; İnsanoğlu her daim korunma ve sığınma arzusu taşır. Çevresindeki kötülerden ya da kötülüklerden, nedenini bilmediği korkularından, sıkıntılardan, musibetlerden her daim her şekilde korunma arzusu taşır. Bilir ki kendinden güçlü bir Zat vardır ve O Zat her şeye kadirdir. Allahu Teâlâ'nın himayesinde olduğunu bilmek kişiye güven ve huzur verir. Gördüğü ve görmediği korkularına, düşmanlarına galebe çalmak için gerekli manevi güç verir. Kısaca Allahu Teâlâ'ya güvenen ve her daim O'na sığınan kul, her daim hıfz-ı emanda olduğunu bilmesinden dolayı korkularıyla ve korktuğu şeylerle daha kolay baş eder.

Kişi korkularına karşı öncelikle Rabbine her daim sığınmalıdır. Her işine başlarken Euzu besmele ile başlamalı, mutlaka her gün Ayete'l-kursi ve Muavvizeteynleri okumalıdır. Dilinden duayı kalbinden zikrullahı eksik etmemelidir. Her anını Rabbiyle geçiren kişi için korku diye bir şey söz konusu değildir.

Korku anında yapılacak dua

Fallahu hayru'n-hafizan ve huve erhamu'r-rahimin. -Yusuf Suresi 64-"
"Allahu Teâlâ en hayırlı koruyandır ve O merhamet edenlerin en merhametlisidir. "

Korunma duası

"Euzu bi vechillahi'l kerim ve kelimatillahi't-tammatilleti la yucaviz hunne berrun ve la facirun min şerri yanzilu mine's-semai ve ma ya'rucu fiha ve min şerri ma zaree fil erdi ve ma yahrucu minha ve min fiteni'l-leyli ve'n-nehari illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman. "

"İyi ve kötü kimselerin kötülüklerinden Kerim olan Allah'ın tam kelimelerinin tamamına sığınırım. Semadan inenin ve semaya çıkanın şerrinden, arza çoğalan ve arzda çıkanın şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnesinden, hayırla olan dışında gece kapıyı çalanın şerrinden Rahman olan Allahu Teâlâ'ya sığınırım. "

Korunma ayetleri - Ayat-ı Hamse

Bismillahirrahmanirrahim

"Elem tera ile'l-melei min beni israile min beğdi musa iz galu li nebiyyin lehu mub'as lena meliken nugatil fi sebilillahi gale hel aseytum in kutibe aleykumul gıtalu ella tukatilu galu ve ma lena ella nugatile fi sebilillahi ve gad uhricna min diyarina ve ebnaina felemma kutibe aleyhimu'l-gıtalu tevellev illa galilen min hum vallahu alimun bi'z-zalimin. -Bakara Suresi 246 -

Musa as. 'dan sonra israiloğullarının ne yaptığını görmedin mi? Hani peygamberlerinden birine; " Bize bir komutan gönder de Allah yolunda savaşalım. " demişlerdi. O peygamber cevaben; " Üzerinize savaş farz olunca ya savaşmazsanız?" demişti. Onlar; " Yurdumuzdan çıkarıldık çocuklarımızdan uzaklaştırıldık. O halde Allah yolunda neden savaşmayalım?" demişlerdi. Ama onların üzerine savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilendir. "

"Le gad semi allahu gavle'l-lezine galu innellahe fakirun ve nehnu ağniya. Senektubu ma galu ve gatlehumul enbiyae bi gayri hakkın ve negulu zagu azabe'l-harik. -Ali İmran Suresi 181 -

Allahu Teala; " Muhakkak ki Allah fakirdir zengin olan biziz. " diyenlerin sözünü kesinlikle duydu. Onların dediklerini de ve haksız yere peygamberleri katletmelerini yazacağız ve; " Tadın yakıcı azabı. " diyeceğiz. "

"Elem tera ilellezine gıyle lehum kuffu eydiyekum ve egıysmu's-salate ve atu'z-zekâte felemma kutibe aleyhimu'l-gıtalu iza ferigun minhum yahşevne'n-nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeten ve galu rabbena lima ketebte aleyne'l-gıtale lev la ahhartena ila ecelin garibin gul metau'd-dünya galilun ve'l-ahiratu hayrun li meni't-teka ve la tuzlemune fetila.-Nisa Suresi 77 -

Daha önce kendilerine, " Savaştan elinizi çekin, namazlarını hakkıyla kılın ve zekâtı verin. " denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş farz kılınınca içlerinden bir kısmı, düşmanlarından Allahtan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve; "Rabbimiz niçin bize savaş yazdın? Yakın bir zaman kadar erteleseydin olmaz mıydı?" dediler. De ki; " Dünya menfaati azdır ahiret ise takva ehli için daha hayırlıdır ve size kıl kadar dahi haksızlık edilmez. "

"Ve'tlu aleyhim nebe' ebney ademe bi'l-hakkı iz garraba gurbanen fe tukubbile min ehadihima ve lem yutegabbel mine'l-ahari gale le agtulenneke gale innema yetegabbe'lullahu mine'l-muttagin. Maide Suresi 27-

Ya Muhammed onlara Ademin iki oğlunun haberini hakkıyla oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul olunmuş, diğerinin kabul?olunmamıştı. Kurbanı kabul olunmayan; "Yemin olsun ki mutlaka seni öldüreceğim. " demişti. Diğeri; " Allah sadece kendisine karşı gelmekten sakınan takva ehlinden kabul eder. " demişti. "

"Gul men Rabbu's-semavati ve'l-erdı gulillah. Gul efettehaztum min dunihi evliyae la yemlikune li enfusehum nef'an ve la daran gul hel yestevi'l a'ma ve'l-besıru em hel testevi'z-zulumatu ve'n-nuru em cealu lillahi şurakae halegu ke halgıhi fe teşabehe'l-halku aleyhim. Gulillahu haliku kulli şey'in ve huve'l-vahidu'l-gahhar. - Rad Suresi 16-

De ki; "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" derler ki; " Allahtır. " O halde de ki; " O'nu bırakıp kendilerine bile faydası olmayan dostlar- mabutlar-mı edindiniz?" de ki; " Görenle görmeyen bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? " Yoksa O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da ikisinin yaratmasını birbirine benzer mi gördüler? De ki; " Her şeyin yaratıcısı Allahtır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir.

Korku Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Mucize Dualar Okunuşu ve Anlamı

Mucize Dualar Okunuşu ve Anlamı

Evden Çıkarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Evden Çıkarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Duha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Duha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Alkol Bırakma Duası Okunuşu ve Anlamı

Alkol Bırakma Duası Okunuşu ve Anlamı

Dua Nasıl Yapılır?

Dua Nasıl Yapılır?

Güncel

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Hamile Duası Okunuşu ve Anlamı

Hamile Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Yunus Aleyhisselamın Duası Okunuşu ve Anlamı

Yunus Aleyhisselamın Duası Okunuşu ve Anlamı

İçkiyi Bıraktırma Duası Okunuşu ve Anlamı

İçkiyi Bıraktırma Duası Okunuşu ve Anlamı

Şirinlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Şirinlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebareke Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebareke Duası Okunuşu ve Anlamı

Pişmanlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Pişmanlık Duası Okunuşu ve Anlamı

İsmi Rahman Duası Okunuşu ve Anlamı

İsmi Rahman Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Kalem Duası Okunuşu ve Anlamı

Kalem Duası Okunuşu ve Anlamı

Dua Çeşitleri Nelerdir?

Dua Çeşitleri Nelerdir?

Zayıflamak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Zayıflamak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Eş Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Eş Duası Okunuşu ve Anlamı

Zemzem Duası Okunuşu ve Anlamı

Zemzem Duası Okunuşu ve Anlamı

Tuvalete Girerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Tuvalete Girerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmai Erbain Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmai Erbain Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6