Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve açılış duasıdır. "Fatiha" kelimesi Arapça'da "açan" anlamına gelir ve bu sure, Kur'an'ın başlangıcı olduğu için bu isimle anılmaktadır. Fatiha Suresi, hem dua hem de şifa niteliğindedir ve İslam dünyasında özel bir yere sahiptir.

Fatiha Suresi Hakkında Allah Rasulunun Buyruğu

"Fatiha Suresi her derde devadır." - Beyhaki

"Allah'ın kitabında göz -nazar- için sekiz ayet vardır. Bunların yedisi Fatiha Suresidir, sekizinci ayet ise Ayete'l-Kursidir." - Deylemi

"Bir kimse evinde Fatiha Suresini ve Ayete'l-Kursiyi okursa, o gün o evdekilere insan ve cinnin nazarı değmez." - Deylemi

Fatiha-i Şerif

Fatiha-i Şerif, kulun Rabbine olan hamdini, övgüsünü ve Rabbinden dileklerini içeren en kıymetli duadır. Fatiha Suresi'ndeki hamd, güzel bir zikirdir. Allahu Teâlâ, bütün yaratılmışları, bütün mahlukatı lütfundan ve kereminden yaratmış, onlara her türlü nimetleri vermiştir. İnsanlara peygamberler ve kitaplar göndererek hidayet ve saadet yollarını göstermiştir. Bu nimetlerden dolayı Allahu Teâlâ, bütün kainatın hamd-u senasına layıktır.

Fatiha Suresinde Kısaca Buyuruluyor ki

Ey inanan kullar, uyanık olun ve iyi bilin ki uçsuz bucaksız kainatı yaratan, yoktan var eden Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini, kudretini ve azametini etraflıca düşünün. O ne güçlü, ne kuvvetli bir yaratandır. O, ne muazzam rızıklandıran ve besleyendir. Kullarına ve mahlukatına ne kadar büyük rahmet ve mağfireti vardır. O; bütün alemlerin yegane sahibi ve tek malikidir. Bütün mahlukatın hakimi sadece O'dur.

Dünya ve ahiretteki tek merhamet edici rahmet sahibi O'dur. Hesap gününün, ahiret gününün, ceza ve mükafat gününün tek sahibi ve maliki O'dur.

Hal böyle olunca, müminler; "Ya Rabbi, yalnız Sana ibadet eder yalnız Senden yardım bekleriz." diyerek kulluğunu, acizliğini itiraf eder. Müslüman, kulluk borcunu yerine getirmeye çalışmalıdır. Küfür ile, isyan ile doğru yoldan çıkmış, helak olmuş, delalete dalmış insanların yoluna gitmekten, insanlar için bir fitne olmaktan, dinsiz, ahlaksız, sapkınlara uymaktan, onların tesiri altında kalmaktan emin olmak için; Alemlerin Rabbine devamlı olarak dua etmeli, sığınmalıdır. Aksi takdirde kul için başka kurtuluş yolu yoktur.

Fatiha Suresi

1/1) Elhamdulillahi Rabbil alemin; Alemlerin Rabbine hamd olsun.

1/2) Errahmani'r-rahim; Dünyada tüm yarattıklarına, ahirette sadece Müslümanlara karşı merhamet edicidir.

1/3) Maliki yevmi'd-din; Hesap gününün sahibi ve malikidir.

1/4) İyyake nağbudu ve iyyake nestei'n; Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım dileriz.

1/5) İhdinas'sırate'l-mustagim; Bizleri doğru yola ilet.

1/6) Sıratellezine enamte aleyhim; Kendilerine nimetler verilenlerin yoluna - peygamberler, sıddıklar, şehitler-

1/7) Ğayri'l-mağdubi aleyhim ve led'dallin; Allah'ın gazabına uğramış ve delalete düşenlerin yoluna değil - Yahudiler ve Hristiyanlar-

Amin.

Fatiha Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Hamilelikte Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hamilelikte Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınav Öncesi Dua Okunuşu ve Anlamı

Sınav Öncesi Dua Okunuşu ve Anlamı

Ev Almak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ev Almak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Asker Duası Okunuşu ve Anlamı

Asker Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Tebbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Şirinlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Şirinlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Meryem Duası Okunuşu ve Anlamı

Meryem Duası Okunuşu ve Anlamı

İşyeri Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

İşyeri Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı Anında Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı Anında Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Kekeleme Duası Okunuşu ve Anlamı

Kekeleme Duası Okunuşu ve Anlamı

Etkili Dualar Okunuşu ve Anlamı

Etkili Dualar Okunuşu ve Anlamı

Vesvese Duası Okunuşu ve Anlamı

Vesvese Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6