Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı
19 Haziran 2024

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Namazın nübüvvetin ikinci günü emredilmesi ne denli önemli olduğunu, Miraçta vakitleri ile farz kılınması ne denli özel olduğunu göstermek için yeterli olsa gerek. Kur'an'ı Kerim'de Allah'u Teâlâ doksan bir ayette namazı zikretmektedir. Hz. Peygamberimiz de (S.A.V.) birçok hadisinde namazın ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Namazın nasıl kılınacağı ise mütevatir hadis olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Namazda Kur'an'ı Kerim'de bulunan sureler olduğu gibi, Hz. Peygamberin (S.A.V.) ashabına tavsiye ettiği dualar da vardır. Surelerle duaların bir arada bulunması "Ey iman edenler Allaha ve Peygambere itaat edin -Nisa Suresi 59-" ayetinin tefsiri gibidir. Namazda okunan Fatiha Suresini okumak farz, ardından gelen zammi sureyi okumak vaciptir. Zammi surenin gecikmesi halinde dahi sehiv secdesi yapmak gerekmektedir. Sureleri mutlaka orijinal metinden ezberlemek gerekir çünkü tek bir harf hatası durumunda dahi anlam bozulacağından namazın sıhhati tehlikeye girebilir.

Duaları ise Hz. Peygamber (S.A.V.) tavsiye etmiştir; okunmaması, unutulması halinde sehiv secdesi gerektirmez - tahiyyat hariç-

Namazda Okunan Duaları Sıralamak Gerekirse

Subhaneke Duası ve Anlamı

İftitah tekbirinden sonra Subhaneke duasını okumak sünnettir, unutulduğu takdirde sehiv secdesi gerekmez. Her namaza Subhaneke duası okuyarak başlamak, kendini yoktan var eden Allah'u Teâlâ'nın huzuruna çıkılma adabını öğretmekte, ilahi huzura yakışan tavır ve tazimi arz etmektir.

Subhaneke; Allah'ım Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Allahumme ve bi hamdike; Allah'ım Sana hamd ve senada bulunurum.

Ve teberakesmüke; Senin adın mubarektir.

Ve Teâlâ cedduke; Azamet ve celalin çok yüksektir.

Ve celle senauke; Seni övmek ve Senin övgün pek yücedir.

Ve la ilahe gayruke; Senden gayri ibadete layık ilah yoktur.

Tahiyyat Duası ve Anlamı

İlk oturuşta-kade-i ula- ve son oturuşta-kade-i ahir- Tahiyyat okumak vaciptir, unutulması halinde sehiv secdesi gerekir. Tahiyyat Hz. Peygamberin (S.A.V.) Allahu Teâlâ ile Miraç gecesi olan karşılıklı selamlaşmasıdır.

Ettehiyyatu lillahi ves'selavatu vet'tayyibat; Bütün dualar, senalar, -mali ve bedeni- ibadetler sadece Allahu Teâlâ'ya mahsustur.

Es'selamu aleyke eyyuhen'nebiyyu ve rahmetullahi ve berakatuhu; -Ey Peygamberim- Allah'ın rahmeti ve bereketi ile selam senin üzerine olsun.

Es'selamu aleyna ve ala ibadillahis'salihin; Selam ve selametlik bizim ve Allah'ın Salih kullarının üzerine olsun.

Eşhedu en la ilahe illallah; Şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur.

Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu; ve yine şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.

Allahumme Salli ve Barik Duaları ve Anlamları

Allahumme salli ve barik -selavatlar- son oturuşta ve ikindi namazının sünnetinin ve yatsı namazının sünnetinin ilk oturuşunda, tahiyyattan sonra okunur. Miraç gecesi Allahu Teâlâ ile Hz. Peygamberin (S.A.V.) selamlaşmasına şahit olan melekler şehadet getirince, Hamele-i Arş ve Melaike-i Mukarrabin -Allahu Teâlâ'ya yakın olan melekler- bu selavatları okumuşlardır. Bu kutlu selavatları okumak sünnettir, unutulması halinde sehiv secdesi gerekmez.

Allahumme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed; Allah'ım Muhammede ve O'nun aline salat et.

Kema sallayte ala İbrahime ve ala ali İbrahim; İbrahime ve aline salat ettiğin gibi.

İnneke hamidun mecid; Şüphe yok ki Sen Hamidsin -övülmeye tek layık olan- Mecidsin -şan ve şeref sahibisin-

Allahumme barik ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed; Allah'ım Muhammede ve O'nun alini mubarek eyle.

Kema barakte ala İbrahime ve ala ali İbrahim; İbrahimi ve alini mubarek kıldığın gibi.

İnneke hamidun mecid; Şüphe yok ki Sen Hamidsin Mecidsin.

Kunut Duaları ve Anlamı

Vitr-i Vacibin üçüncü rekâtında, zammi sureden sonra okunur. Zammi sureden sonra tekbir alınır tekrar eller bağlanır ve Kunut Duaları okunduktan sonra rukuya gidilir. Kunut Duaları mana itibarı ile; akşama kadar dünya meşakkati ile uğraşan kulun, akşam olunca istirahata çekileceği anda kulluğunu yüce Rabbine arzetmesini, kendine lazım olan gerçekleri yani yardım, günahlarının affı, hidayet istemesidir.

Allahumme inna nes'te'inuke ve nes'tağfiruke ve nes'tehdik; Allah'ım biz ancak senden yardım isteriz. Senden mağfiret etmeni diler, hidayet etmeni isteriz.

Ve nü'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke; Allah'ım sana iman eder, tövbe edip sana döneriz ve sana tevekkül ederiz.

Ve nusni aleykel hayra kullehu neş'kuruke ve la nekfuruke; İşlerimizde hayırla anar, sana daima verdiğin bunca nimetlerden dolayı şükrederiz, asla nankörlük etmeyiz.

Ve nah'leu ve net'ruku men yefcuruk; Sana karşı nankörlük eden günahkârları bırakır, onlardan ayrılırız. Onlarla olan bağlantımızı keseriz.

Allahumme iyyake na'budu ve leke nusalli ne nes'cudu; Allah'ım, biz ancak sana ibadet ve kulluk ederiz, ancak senin rızan için namaz kılar ve yalnız sana secde ederiz.

Ve ileyke nes'a ve nah'fidu nercu rahmeteke ve nahşa azabeke; Ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak, senin rızana kavuşturacak şeylere koşarız. İbadetlerini sevinçle yapar, rahmetinin ve ihsanının devamını dileriz. Yasak ettiğin şeyleri yapmayız ve azabından korkarız.

İnne azabeke bil'kuffari mulhık; Muhakkak senin azabın kâfirlere ulaşır.

Namaz Duaları Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kadir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadir Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sevdiğine Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğine Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Doğum Duası Okunuşu ve Anlamı

Doğum Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Yunus Aleyhisselamın Duası Okunuşu ve Anlamı

Yunus Aleyhisselamın Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Zenginlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Zenginlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Üç Aylar Duası Okunuşu ve Anlamı

Üç Aylar Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Baş Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Baş Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

4444 Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

4444 Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Fazileti Nelerdir?

Kenzül Arş Duası Fazileti Nelerdir?

Çevirgel Duası Okunuşu ve Anlamı

Çevirgel Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Bol Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Bol Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Kafirun Duası Okunuşu ve Anlamı

Kafirun Duası Okunuşu ve Anlamı

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Berat Kandili Duası Okunuşu ve Anlamı

Berat Kandili Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Etkili Dualar Okunuşu ve Anlamı

Etkili Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Yunus Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Yunus Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6