Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı
21 Haziran 2024

Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadeh Duası, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir sure değildir. Sahih hadislerde de Allah Resulü'nün (S.A.V.) okuduğu ya da tavsiye ettiği dualardan biri olarak geçmez. Sahih kaynaklarda yer almayan bu dua, daha sonradan bazı tevhid, esmalar ve dua ayetlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur.

Dua Etmenin Adabı

Her zaman hayırlı bir niyet için dua etmeden önce abdestli olmak, hacet namazı kılmak, duanın edeblerindendir. Yapılan duanın halis bir niyetle yapılması gereklidir. Haram olan işler için dua edilmez; böyle bir davranış edebe aykırı olduğu gibi insanı küfre de götüren bir davranıştır. Kişi ne isterse istesin hayırlısını istemelidir. Rabbinin huzurunda olduğunu unutmamalıdır.

Kadeh Duası Öncesi Hazırlık

Kadeh duası diye adlandırılan bu duayı okumadan önce de abdestli olmak ve hacet namazı kılmak gerekir. Duaya başlamadan önce şöyle dua edilir: "Rabbim, okuyacağım duada geçen Esmaların hürmetine, gelmiş geçmiş tüm Nebi ve Rasullerin hürmetine, gönderdiğin Kitaplar hürmetine, nurdan yarattığın melekler hürmetine, kendilerini Senin yoluna adamış erenlerin hürmetine benim duamı kabul eyle ve sıkıntılarımdan kurtar."

Duadan sonra üç defa besmele çekilir ve kadeh duası okunur.

Bismillahirrahmanirrahim
 • La ilahe illallahu'l-meliku'l-hakku'l-mubin
 • La ilahe illallahu'l-hakemu'l-adlu'l-metin
 • Rabbuna ve rabbu abaine'l-evvelin
 • La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine'z-zalimin
 • La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yemuti ve huvve hayyul la yemutu ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masiru ve huve ala kulli şey'in gadir
 • La ilahe illallahu şukran li ni'metih
 • La ilahe illallahu ikaran bi rububiyetih
 • Ve subhanellezi tenzihen li azametih
 • Eseluke allahumme bi hakki's-mikel mektubi ala cenahi Cibrile aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikel maktubi ala cenahi Mikaile aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikel mektubi ala cebheti İsrafile aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikel mektubi ala keffi Azraile aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi semmeyte bihi Munkeran ve Nekiran aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mike ve esrari ibadike aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi temme bihi'l-islamu aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi telekkahu Ademu lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte duaehu aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi Şitu aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi kavvayte bihi hamaletel arşi ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikel mektubi fi't-tevrati ve'l-incili ve'z-zeburi ve'l-furkani aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mike ila munteha rahmetike ala ibadike aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki temami kelamike aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi İbrahimu fecealtan-nara aleyhi berden ve selamen aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi İsmailu fe necceytehu minezzebhi aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi Hudu aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi deake bihi Yakubu fera dedtealeyhi basarahu Yusufe aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi Davudu fe cealtehu halifeten fil erdi ve elente lehul hadide fi yedihi aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi deake bihi Suleymanu fe ataytehu'l mulke fil erdi aleyke ya Rab
 • V bi hakki's-mikellezi nadake bihi Eyyubu fe necceytehu mine'l-gammillezi kane fihi aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi İsebnu Meryeme feahyeyte lehul mevta aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi Musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya Rab
 • Ve bi haki's-mikellezi nadetke bihi Asiyetum-raetu Firavne fe raaktehel cennete aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi benu İsrafile lemma cavezu'l-bahra aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi'l-Hıziru lemma mesa alel mai aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi Muhammedun Sallallahu Aleyhi ve Selleme yevmal gari fe necceytu aleyke ya Rab
 • İnneke entel Kerimu'l-kebiru
 • Hasbunallahu ve nimel vekil
 • Ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim
 • Ve Sallallahu ala Seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ve sellem

Kadeh Duasını Okuma Usulü

Kadeh duası toplam üç defa okunur. Her birine başlarken üçer defa besmele çekilir. Kadeh duasını üç defa okuduktan sonra şöyle dua edilir:

Yüceler yücesi Rabbim, kalemi ve satırları yaratan Sensin, nuru ve nurlandırdıklarını yaratan Sensin, rüzgârı ve fırtınayı ve bunların dağıtıp savurduklarını yaratan Sensin, Arşı ve Kursiyi yaratan ve buraları dolduran Sensin, Sen Evvel ve Ahir olansın hem Batın hem Zahir olansın hem Kuddus hem Tahir olansın. Bunca kulun muradını verensin. Benim de muradımı ver Allah'ım. Amin.

Bu duayı da üç defa tekrarladıktan sonra üç Fatiha Suresi, üç İhlas Suresi, üç Felak Suresi, üç Nas Suresi okunur.

Kadeh Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Fazileti Nelerdir?

Sekine Duası Fazileti Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Malın Satılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Malın Satılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğine Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğine Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Gelin Duası Okunuşu ve Anlamı

Gelin Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Namazdan Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Namazdan Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Cuma Akşamı Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Akşamı Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Mübin Duası Okunuşu ve Anlamı

Mübin Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğini Geri Getirme Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğini Geri Getirme Duası Okunuşu ve Anlamı

Dua Ezberleme Yöntemleri

Dua Ezberleme Yöntemleri

Hastaya Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Hastaya Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

İşyeri Duası Okunuşu ve Anlamı

İşyeri Duası Okunuşu ve Anlamı

Boy Uzaması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Boy Uzaması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İsmi Rahman Duası Okunuşu ve Anlamı

İsmi Rahman Duası Okunuşu ve Anlamı

Perşembe Duası Okunuşu ve Anlamı

Perşembe Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmai Erbain Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmai Erbain Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Kaza Bela Duası Okunuşu ve Anlamı

Kaza Bela Duası Okunuşu ve Anlamı

Ya Vedud Duası Okunuşu ve Anlamı

Ya Vedud Duası Okunuşu ve Anlamı

Yüz Güzelliği İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Yüz Güzelliği İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Kunfeyekun Duası Okunuşu ve Anlamı

Kunfeyekun Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6