Cuma Günü Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Cuma Günü Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma günü duası; Cuma günü müminlerin bayramı olduğu herkesçe bilinen önemli ve müjdeli bir husustur. Cuma günü dua ve ibadetlerin ziyadeleştirilmesi kul için büyük bir fırsat ve kazançtır. Çünkü edilen dualar Allahu Teâlâ'nın katında makbul ve muteberdir. Fakat en güzeli, dualara icabet vakti cuma günü içine gizlenmiştir. İcabet vaktine rast gelmek için cuma gününü ibadet ve dua, yalvarma ve niyaz ile geçirmek en doğru ve isabetli davranıştır. Bu müjde sadece Müslümanlar içindir.

Cuma günü özellikle sela ve ezan arası dünya işleri ile meşgul olmamak, zikir ve dua ile Allahu Teâlâ'ya iltica etmek, bu değerli zaman dilimini en verimli şekilde geçirmek gerekir. Tövbe -istiğfarı, selavatı dilden düşürmemek gerekir. Cuma namazına erken gitmeli, namaz bitene kadar dünyalık hiçbir şey konuşulmamalı, ihlas ve huşu ile hutbeyi dinlemelidir. Cuma gününü bir bayram sevinci ile geçirmeli, Allahu Teâlâ'ya yaklaşacak yollar aranmalıdır. En önemlisi de sadece cuma günü dua ve ibadet ile geçirip diğer günler gaflete düşmemek gerekir.

Allah Rasulu (S. A. V.) cuma günü hakkında şöyle buyurmuşlardır

"Herhangi bir mümin cuma günü şu sözlerle dua ederse, magrib ile maşrık arasındaki bir şeyin meydana gelmesi için dahi olsa, duası kabul olunur. Hem de belli bir saate mahsus olmayıp, herhangi saatte dua edilmiş olursa olsun. "

Cuma günü okunacak dua şudur

"La ilahe illa ente ya Hannanu ya Mennanu ya Bedia's-semavati ve'l-erdi ya Zel Celali ve'l İkram. "

"Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, izzet ve azamet sahibi Allah'ım ! Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Ey rahmet ve merhameti bol olan Allah'ım ! Ey nimetleri ve ihsanı çok olan Allah'ım! "

Böyle dedikten sonra hangi dua ile dua edilirse edilsin, Allahu Teâlâ katında makbul ve muteberdir.

Cuma günü okunacak dua şudur

Rivayet edilmiştir ki; " Bir kimse cuma günü imam minber üzerine oturduğu zaman;

"La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şey'in gadirun. "

Derse günahları mağfiret olunur, affa mazhar olur. "

Cuma günü salavat getirmek

Bir kimse cuma gününde iki cihan serveri Efendimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V.) üzerine yüz defa selavat-ı şerife getirse, o kimse Efendimizin (S. A. V.) şefaatine nail olacağı beyan buyurulmuştur.

Cuma günü yüz defa

"Subhanallahu ve'l-hamd- lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. "

Dese, o kimsenin nail olacağı sevaba hudud ve nihayet yoktur. " buyurulmuştur.

Cuma günü okunacak sureler

" Her kim cuma günü Kehf Suresini okursa, kıyamette yerden göğe kadar ulaşan bir nurla aydınlanır. İki cuma arası işlediği günahları affolunur. "

" Cuma günü veya gecesi Duhan Suresini okuyan kişiye cennette bir köşk ihsan edilir. "

" Cuma günü Yasin Suresini okuyanın günahları affedilir. "

" Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman memleketlerde cuma namazına gelenlerin sayısınca sevap verilir. "

Allah Rasulü (S. A. V.) cuma gecesi uyumadan evvel Musebbihat Surelerini -İsra Suresi, Hadid Suresi, Haşr Suresi, Cuma Suresi, Saff Suresi, Teğabun Suresi, A'la Suresi- okuduğu rivayet edilir.

Cuma Günü Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Ders Duası Okunuşu ve Anlamı

Ders Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Cuma Gecesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Gecesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Kayıp Duası Okunuşu ve Anlamı

Kayıp Duası Okunuşu ve Anlamı

Erkeği Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Erkeği Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Vesvese Duası Okunuşu ve Anlamı

Vesvese Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmai Erbain Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmai Erbain Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Gusül Abdesti Duası Okunuşu ve Anlamı

Gusül Abdesti Duası Okunuşu ve Anlamı

İşyeri Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

İşyeri Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Adak Duası Okunuşu ve Anlamı

Adak Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbi Yessir Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbi Yessir Duası Okunuşu ve Anlamı

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Duha Namazı Nasıl Kılınır?

Duha Namazı Nasıl Kılınır?

Kevser Duası Okunuşu ve Anlamı

Kevser Duası Okunuşu ve Anlamı

Mezarda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Mezarda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sübhaneke Duası Anlamı Nedir?

Sübhaneke Duası Anlamı Nedir?

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6