Mucize Dualar Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Mucize Dualar Okunuşu ve Anlamı

Mucize dualar; Allah Rasulü (S. A. V.) " ayakkabı bağınızı dahi Allahtan isteyin" buyurarak, ihtiyaç duyulan maddi ve manevi her şey için, her hal için, her an dua etmemizi emir buyuruyorlar. Kişi duaları ölçüsünde Allahu Teâlâ ile olan bağını kuvvetlendirir. Her daim dua eden Rabbine iltica eden kişi, her an Rabbinin onu işittiğinden emin olarak hayatını sürdürür. Dualarının duyulduğundan, icabet edildiğinden emin olan kişi güven ve huzur içinde yaşar. Bilir ki Rabbi her daim yanında, onu duyuyor, işitiyor ve her an koruyup, gözetiyor, ihtiyaçlarını karşılıyor, affediyor, ikram ediyor. Bu düşünceyele hayatını geçiren kişi, iki cihanda da güvende olacağını bilmenin süruru içinde hayatını geçirir.

Mucize dualar

Kalbe nur inmesi, marifet sahibi olmak için; Sabah namazının sünneti ile farzı arasında aşağıdaki dua üç defa okunur:

"Ya Hayyu ya Kayyum ya Zel Celali Ve'l-İkram. Es'eluke en tuhyiye galbi bi nuri mağfiratike ebeden ya Allah ya Allah ya Allah ya Bedia's-semavati ve'l-ard. "

"Ey diriliği için kimseye muhtaç olmayan Hayy olan Allah'ım, Ey kâinattaki her şeyin ayakta durmak için muhtaç olduğu Kayyum olan Allah'ım, Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, Ey gökleri ve yeri eşi ve benzeri olmayan mükemmel şekilde yaratan Allah'ım ! Ey Allah'ım ! Ey Allah'ım ! Ey Allah'ım ! Senden kalbimi marifet nurunla ebediyen ihya etmeni istiyorum. "

Mucize dualar

İlim isteyen, anlayışının kuvvetelenmesini isteyen, ihlasla ibadet etmek isteyenler için muhteşem bir dua;

"Rabbi zidni ılmen ve fehmen ve ihlasen ve amelen daima. "

"Rabbim ilmimi, anlayışımı, ihlasımı ve amelimi daima ziyade eyle, arttır. "

Mucize dualar

Hastalığa düşmüş olanlara tavsiye edilecek olan bu duayı Eyyub as. Hastalığı zamanında etmiş ve şifa bulmuştur. Her an okunabileceği gibi akşam namazından sonra 33 defa da okunur.

"Rabbi inni messen'niyed'durru ve ente er'hamur-rahimin. "

"Rabbim kesinlikle beni zarar- bedenime ait zayıflık, hastalık- kapladı - bedenimin her yerini sardı-. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin, beni de ilahi merhametinden mahrum eyleme, müptela olduğum dert ve sıkıntıdan beni kurtar. "

Mucize dualar

"Rabbena etmim lena nurana veğfirlena, inneke ala kulli şey'in gadir. "

"Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi küfür ve günahları sebebiyle nurları sönmüş kimselerden eyleme, bizi ihsan etmiş olduğun nurdan asla mahrum eyleme, bizi mağfiret eyle, Şüphesiz ki Sen her şey üzerine hakkıyla kadirsin, gücün her şeye yeter. "

Mucize dualar

Allah Rasulunün (S. A. V.) sık sık ettiği bu mubarek dua ümmetine örnektir. Dünya ve ahiret saadetini içine almış olan çok kıymetli, çok önemli, bu mucize dua ile niyazlarda bulunmalıdır.

"Allahumme inni es'eluke min'el -hayri kullihi acilihi alimtu minhu ve ma lem yağlem. Allahumme inni es'eluke min hayri ma seeleke abduke ve nibiyyyuke ve euzu bike min şerri ma eaze bihi abduke ve nebiyyuk. Allahumme inni es'eluke cennete ve ma garrabe ileyha min gavlin ev amelin ve es'eluke en tec'ale kulle gadain gadaytehu ila hayran. "

"Allah'ım hayırdan gerek bildiklerimin gerek bilmediklerimin hepsini, acele olanı, ileride olacak olanı da Senden isterim. Şerden gerek bildiğimi gerk bilmediğim ne varsa hepsinden, çabuk olanından, ileride olacak olanından Sana sığınırım. Allah'ım Rasulün (S. A. V.) Senden hayır namına her ne istedi ise ben de onu isterim. Kulun ve peygamberin (S. A. V.) şer namına nelerden Sana sığındı ise bende sığınırım. İlahi; ben Senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve amelleri isterim. Cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve amellerden Sana sığınırım. Senin hükmettiğin kaza ve kaderi benim için hayırlı kılmanı isterim. "

Mucize dualar

"Allahumme'ş-fini bi şifaike ve davini bi devaike veğsımni mine'l-vehli ve'l-emradı ve'l-evcai. "

"Allah'ım beni kendi şifan ile şifalandır, kendi devan ile devalandır, beni korkudan, hastalıktan ve ağrılardan koru. "

Mucize Dualar Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Dua Nedir?

Dua Nedir?

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Geri Döndürme Duası Okunuşu ve Anlamı

Geri Döndürme Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Başarılı Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Başarılı Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Vaaz Duası Okunuşu ve Anlamı

Vaaz Duası Okunuşu ve Anlamı

Düşmana Karşı Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Düşmana Karşı Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Dua Nasıl Yapılır?

Dua Nasıl Yapılır?

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Kısa Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevgi Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevgi Duası Okunuşu ve Anlamı

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Hapisten Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Hapisten Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Define Duası Okunuşu ve Anlamı

Define Duası Okunuşu ve Anlamı

Zemzem Duası Okunuşu ve Anlamı

Zemzem Duası Okunuşu ve Anlamı

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Define Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Define Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebekler İçin Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebekler İçin Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Ticaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Ticaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasr Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasr Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6