Sıkıntı İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Sıkıntı İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı İçin Okunacak Dua; Allah'u Teâlâ, dünyaya bir imtihan üzere gönderdiği insanlara yer yer sıkıntılar ve güçlükler verir. Bu sıkıntı ve güçlüklerde de Kendisine sığınılmasını ve O (C. C.)'ndan yardım istememizi bekler. Başına bir musibet gelen, bir sıkıntıya düşen ve yahut bir derdi olan kişi Allah Zülcelâl Hazretlerine sığınır ve sabrederse kazanan kişilerden olur. Sıkıntıanında Allah'u Teâlâ'ya sığınıp yardım istenmesi ve yardıma mazhar olunması ile ilgili sayısız örnekler bulunmaktadır. Sıkıntı için okunacak duaya en güzel örnekler, en güzel insan olan ve ömründe en çok sıkıntıya düşmüş insan olan Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den verilebilir.

Sıkıntı Anında Ayetel Kursi ve Amenerrasulunun Okunması

Sıkıntılı anlarda okunacak en etkili dualar birisi Ayetel Kürsî ve Amenerrasûlü'dür. Ebu Katâte (R. A.) Rasulullah (S. A. V.)'in şu hadisini rivayet etmiştir: "Sıkıntısı olan ve musibete uğrayan, Ayetel Kürsi ve Amenerrasûlü okursa, Cenab-ı Allah, o kimseyi bu sıkıntı ve musibetten kurtarır. "

Resulullah'ın (S. A. V.) Sıkıntı Anında Okuduğu Dualar

Sıkıntı için okunacak dua; Hz. Abdullah bin Abbasdan (R. A.) rivayet edildiğine göre, sevgili Resulullah Aleyhisselatu vesselam, kendisine sıkıntı veren bir durumla karşılaştığında ya da üzüntülü zamanlarında şöyle dua buyururlardı: "Lâ İlâhe illallâhûl'Aziymül'Haliym. Lâ İlâhe illallâhü Rabbül'Arşil'Aziym. Lâ İlâhe illallâhü Rabbüs'semâvâti ve Rabbül'ardı ve Rabbül'Arşil'Keriym" Manası: "Halîm ve Azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, arş-ı Kerem'in Rabbidir. "

Sıkıntı için okunacak dua konusunda Tirmizi'nin anlattığı ve Hazreti Ebu Hureyre (R. A.)'ın rivayet ettiğine göre, Efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V.) sıkıntılı bir mesele ile karşılaştığında ya da bir hadise kendilerini üzdüğü vakit, mübarek başını semaya doğru kaldırır ve şöyle dua ederlerdi, 'Subhânallâhil'Aziym' Manası: "Büyük ve yüce Allah'ı tesbih ederim" sonrasında dua etmeye gönülden istekli ve hararetli olarak devam edecekleri zamanda şu şekilde ilave ederlerdi: 'Yâ Hayyü Yâ Kayyum!'.

Sevgili Peygamberimizin (A. S.), sıkıntılı anlarında çok okuduğu diğer bir duası da şöyledir: Hz. Enes Bin Mâlik'ten (R. A.) Rivayet edildiğine göre Resulullah (S. A. V.) üzüntü ve sıkıntı veren bir durum olduğu zaman "Yâ Hayyû Yâ Kayyum! Bi rahmetike esteğıs" Manası: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım! Rahmetinle yardımını istiyorum. " şeklinde dua eder ve Cenab-ı Hak'tan yardım talep ederdi.

Sıkıntı için okunacak dua ya güzel bir örnekte, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın balinanın karnına düştüğü zaman yaptığı duadır. "Lâ İlâhe illâ ente sübhaneke innî küntü minez'zalimin" Manası: "Allah'ım! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Gerçekten ben, kendisine zulmedenlerden oldum. " bu dua ile Hz. Yunus Peygamber, balığın karnında Allah'u Teâlâ'ya yalvarmış ve sıkıntısından kurtulmuştur.

Sıkıntı anında okunacak bir başka dua; Hz. Ebu Bekre (R. A.)'dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz Aleyhisselatu vesselam, "Sıkıntı ve üzüntüye uğrayan kimse şöyle dua etsin" buyurmuştur. "Allahümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve aslihlî şe'nî küllehû lâ illâ ente. " Manası: "Allah'ım! Rahmetini umarım. Beni bir göz kırpması kadar bile nefsime bırakma. Bütün işlerimi ıslah et. Senden başka ilah yoktur. "

Sıkıntı için okunacak daha birçok dua bulunmaktadır. İnsanın sıkıntılı anlarında başvurulması gereken tek mercii, insana yardım edebilecek tek güç Yüce Yaratanımız Allah Azze ve Celle'dir. Müslüman kişi başına ne gelirse gelsin Allah'a dua etmekten vazgeçmemelidir.

Sıkıntı İçin Okunacak Dua Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Birini Kendine Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Birini Kendine Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

İftar Duası Okunuşu ve Anlamı

İftar Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Yatmadan Önce Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yatmadan Önce Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Tebareke Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebareke Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Esmai Erbain Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmai Erbain Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Kalem Duası Okunuşu ve Anlamı

Kalem Duası Okunuşu ve Anlamı

Zemzem Duası Okunuşu ve Anlamı

Zemzem Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Musa Nın Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Musa Nın Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzel Dualar Okunuşu ve Anlamı

Güzel Dualar Okunuşu ve Anlamı

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Dua Çiçeği Türleri ve Özellikleri

Dua Çiçeği Türleri ve Özellikleri

Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

İçkiyi Bıraktırma Duası Okunuşu ve Anlamı

İçkiyi Bıraktırma Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevgiliye Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevgiliye Dua Okunuşu ve Anlamı

Surhubat Duası Okunuşu ve Anlamı

Surhubat Duası Okunuşu ve Anlamı

Kekeleme Duası Okunuşu ve Anlamı

Kekeleme Duası Okunuşu ve Anlamı

Koruyucu Dualar Okunuşu ve Anlamı

Koruyucu Dualar Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbi Yessir Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbi Yessir Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşen Ül Kebir Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşen Ül Kebir Duası Okunuşu ve Anlamı

Vaaz Duası Okunuşu ve Anlamı

Vaaz Duası Okunuşu ve Anlamı

Evlenme Duası Okunuşu ve Anlamı

Evlenme Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6