Sıkıntı Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Sıkıntı Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı Duası; Kulun en çok duaya sarıldığı anlardan biri de sıkıntı anıdır. Sıkıntıdan kurtaracak olan, selamete erdirecek olan, ferah kapıları açacak olan tek güç sahibi Zata dua dilekçesi sunma zamanı gelmiş demektir. Sıkıntı zamanı en çok okunan dualardan biri; Yunus a. S'ın yapmış olduğu duadır. Hz. Peygamberimiz (S. A. V.); " Herhangi birinizin başına dünya musibetlerinden bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman sizi o musibetten, o sıkıntıdan kurtaracak ve hemen feraha kavuşturacak bir dua haber vereyim mi?

Yunus Aleyhisselam'ın Sıkıntı Duası

La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez'zalimin

Ya Rabbi Senden başka ilah yoktur, Seni her türlü eksikliklerden ve noksanlıklardan tenzih ederim şüphesiz ben kendime zulmettim.

Ebu Musa el Eşari (Ra)'den rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamberimiz (S. A. V.) şöyle buyurmuştur; " Her kime bir keder, bir sıkıntı bir hüzün isabet ederse bu kelimelerle dua ederse, muhakkak Allahu Teâlâ onun derdini ve sıkıntısını giderir yerine genişlik verir. "

Sıkıntı Duası

La ilahe illallahul kerimul' azimu subhanehu ve tebarakellahu rabbul' arşıl' azim. Elhamdulilllahi rabbil' alemine tevekkeltu alel hayyil'lezi la yemutu elhamdulillahillezi lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerikun fil'mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez'zulli ve kebbirhu tekbiran. Allahumme rahmetike ercu fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve aslihli şani kullehu la ilahe illa ente. Ya Hayyu ya Kayyum bi rahmetike esteğiysu la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez'zalimin. Allahumme inni abduke ibnu abdike ibnu ummetike nasiyeti bi yedike madin fiyye hukmuke adlun fiyye gadauke es'eluke bi kulli ismin huve leke semmeyte bihi nefseke ve enzeltehu fi kitabike ev allemtehu ehaden min halkıke ev este'serte bihi fi ılmin ğaybi ındeke en tec'alel kur'ane rabia kalbi ve nura basari ve celae huzni ve zehabe hemmi, la havle ve la guvvete illa billah

Büyük olan Allahtan başka Allah yoktur. Büyük Arşın sahibi olan Allah ne yücedir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur. Hiç ölmeyen, daima diri olana tevekkül ettim. Hamd; çocuğu olmayan, mülkünde ortağı olmayan, acizlikten dolayı herhangi bir yardımcıya muhtaç olmayan Allaha mahsustur. Onu büyük bir büyüklükle an!

Allah'ım senin rahmetini umuyorum. Bir göz açıp yumuncaya kadar dahi olsa nefsime bırakma beni. Bütün işlerimi düzene sok. Senden başka ilah yoktur. Ya Hayyu ya Kayyum! Rahmetin sayesinde kurtulmak istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Seni tesbih ve tenzih ederim şüphesiz ki ben kendisine zulmedenlerden oldum.

Allah'ım! Senin kulunum, kulunun oğluyum. Kadı olan kulunun oğluyum. Boynum elindedir. Hükmün de kesindir. Benim hakkımda ne hükmettin ise ancak adaletinin eseridir. Kendi nefsinde bildiğin veya kitabında indirdiğin veya yaratmış olduğun mahlukatından herhangi bir kimseye öğrettiğin veya ilm-i ğaybinde yanında sakladığın her isminle senden; Kur'an'ı kalbimin baharı, gözümün nuru, hüzün ve kederimin gitmesinde vesile kılmanı niyaz ederim. Güç ve kuvvet sadece Allaha aittir.

Sıkıntısı Artanın Okuyacağı Dua

Başka bir rivayette İbni Mesud r. A. Bu dua hakkında şöyle demiştir; Kimin sıkıntısı artarsa şu duayı okusun.

Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun oğluyum, senin avucunun içindeyim, alnım senin elinde. Hakkımdaki hükmün caridir. Kazan ne olursa hakkımda adalettir. Kendini tesmiye ettiğin veya kitabında indirdiğin veya nezdinde mevcut gayb hazinesinden seçtiğin, sana ait her bir isim adına senden Kur'an'ı kalbimin baharı, sıkıntı ve gamlarımın atılma vesilesi kılmanı dilerim.

Bu duayı okuyan her kulun gam ve sıkıntısını Allah gidermiş, yerine ferahlık vermiştir. -Hâkim-

Sıkıntı Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Aşk Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşk Duası Okunuşu ve Anlamı

Editörün Seçtiği

Dua Ayetleri Nelerdir?

Dua Ayetleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kekeleme Duası Okunuşu ve Anlamı

Kekeleme Duası Okunuşu ve Anlamı

Mezarda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Mezarda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Elhamdülillah Duası Okunuşu ve Anlamı

Elhamdülillah Duası Okunuşu ve Anlamı

Dua Okunuşu ve Anlamı

Dua Okunuşu ve Anlamı

İnşirah Duası Okunuşu ve Anlamı

İnşirah Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Zikir Duaları Okunuşu ve Anlamı

Zikir Duaları Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Panik Atak Duası Okunuşu ve Anlamı

Panik Atak Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Şans Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Şans Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Alinin Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Alinin Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı Duası Okunuşu ve Anlamı

Duanın Önemi Nedir?

Duanın Önemi Nedir?

Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınava Girmeden Önce Okunacak Dua

Sınava Girmeden Önce Okunacak Dua

Nas Duası Okunuşu ve Anlamı

Nas Duası Okunuşu ve Anlamı

Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Nurun Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Nurun Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Cennet Duası Okunuşu ve Anlamı

Cennet Duası Okunuşu ve Anlamı

Ashabı Bedir Duası Okunuşu ve Anlamı

Ashabı Bedir Duası Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozma Duası Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozma Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasip Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasip Duası Okunuşu ve Anlamı

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Sakinleştirici Dua Okunuşu ve Anlamı

Sakinleştirici Dua Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6