Adak Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Adak Duası Okunuşu ve Anlamı

Adak Duası; Dua müslümanın hayatında olmazsa olmazıdır. Hayatının her anında dua vardır. İnsanın özel duaları bilmesi ve ezberlemesi her zaman şart değildir, önemli olan içinden geldiği gibi, samimiyetle, gönlünden dökülen duygularla dua etmesidir. Duayı güzelleştirmek adına kafiyeli kelimeler ya da abartılı cümleler kurmak için uğraşmamalı, edeceği duayı imkân dahilinde ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçen dualardan seçmeli, daha sonra güvenilir ve manalarını bildiği tavsiye olunan dualarla dua etmelidir.

Kişinin dileği ya da sıkıntısı olduğu zaman, Allahu Teâlâ'nın merhametini celb etmek için adak adaması da meşru davranışlardandır. Dinen adanan şeyin yerine getirilmesi vaciptir ve geciktirmek doğru değildir. Zira adak adayan kişi bunu Allahu Teâlâ'nın rızası için adamıştır.

Eğer kişi kurban adamış ise müsait olduğu bir zamanda geciktirmeden kesmelidir.

Adak mana itibarıyla, kişinin Allah rızası için yapması mübah olan bir şeyi yapacağına dair söz vermesi, adadığı şeyi yapmayı kendi üzerine vacip kılmasıdır.

Ayet'i Kerimeler'de Adak

Allahu Teâlâ'nın ayet-i kerimede;

“Adaklarını da yerine getirsinler. ”-Hac Suresi 29- buyruğu adak sahiplerine bir emridir.

Hadis-i Şerif'lerde Adak

Peygamber Efendimiz (S. A. V.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar;

“Bir kimse bir şey adarsa, adak olarak belirttiği şeyi yapması lazımdır. ” -Molla Husrev, Dürürü'l-Hukkâm-

Ancak adak adayanların unutmaması gereken en önemli husus; adağın, adanan durumu değiştirmediğidir. Yani İlahi takdire tesiri bulunmadığıdır. Adak, edilen duanın kabulü için, Allahu Teâlâ'nın merhametini celb etmek için yapılır, haşa Allahu Teâlâ ile pazarlık etmek için değil. Bana şunu verirsen bunu yaparım şeklinde adak adamak edebe uygun değildir.

Peygamber Efendimiz (S. A. V.) bu meseleye işaret ederek şöyle buyurmaktadırlar;

“Adak kaderden hiçbir şeyi değiştirmez. ”-Tirmizî, Nüzûr:10-

Adak yerine getirilirse, kişi sevaba kavuşur. Ayrıca adak ancak farz ya da vacip olan bir şeyden yapılabilir. Kesinlikle haram olan bir şey adak olarak adanamaz.

Adakta amaç Allahu Teâlâ'nın rızası olmalıdır. Allahu Teâlâ'nın rızası şart koşulmalı, bir şey adanacaksa O'nun hoşnutluğunu elde etmek için yapılmalıdır.

Adak Duası

Adak kurbanı kesilirken okunan dua, farz olarak emredilen bir dua değil ancak okuması tavsiye edilmiş duadır. Bu duayı hiç bilmeyen kimse;

"Ya Rabbi Senin rızana erişmek için kesmek üzere olduğum bu kurbanımı benden en güzel şekilde kabul buyur. " diye gönülden ettiği dua da güzel bir dua olur.

"Allahumme minke ve leke salati nusuki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbil-Alemine la şerike lehu ve bi zalike umirtu ve ene mine'l-muslimin” "Allah'ım, bu -adak için kesilen kurban- Senden ve yine Sanadır. Namazım, ölümüm ve dirilişim eşi benzeri olmayan Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ben bununla emir olundum ve ben teslim olanlardanım. "

Adak Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bebeklere Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebeklere Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzel Dualar Okunuşu ve Anlamı

Güzel Dualar Okunuşu ve Anlamı

Kötülüklerden Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kötülüklerden Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

İkna Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

İkna Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Çoçuk Olması İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Çoçuk Olması İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Sınava Girmeden Önce Okunacak Dua

Sınava Girmeden Önce Okunacak Dua

Güncel

Araba Duası Okunuşu ve Anlamı

Araba Duası Okunuşu ve Anlamı

Devri Ala Duası Okunuşu ve Anlamı

Devri Ala Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Kureyş Duası Okunuşu ve Anlamı

Kureyş Duası Okunuşu ve Anlamı

Salaten Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Salaten Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Sakinleşmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sakinleşmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Niyet Duası Okunuşu ve Anlamı

Niyet Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Atina Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Atina Duası Okunuşu ve Anlamı

Boy Uzatma Duası Okunuşu ve Anlamı

Boy Uzatma Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Oku Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Oku Okunuşu ve Anlamı

Azim Duası Okunuşu ve Anlamı

Azim Duası Okunuşu ve Anlamı

Nişan Duası Okunuşu ve Anlamı

Nişan Duası Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6