Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket duası; Bereketin kelime anlamı bolluktur. İnançlı Müslüman Allahu Teâlâ'dan rızık isterken hayırlı olması kadar bereketli olmasını da ister. İçinde bereketi olmayan rızık ve mal, rüzgârın önünde savrulan çöp ve saman gibi bir anda biter gider. İçinde bereketi olmayan mal, sağ elden sol ele geçene kadar rüzgârla savrulan toz gibidir. İçinde bereketi olan rızık ve mal ise mayalandıkça artan hamur gibi çoğalır. Bereketli mal bir iken bin olur. Hayrı bol, sıkıntısı az olur.

Malının rızkının bereketli olmasını isteyen kimsenin zekâtını ve sadakasını vermesi şarttır. Zekât ve sadaka malı temizler ve bereketlenmesini, çoğalmasını sağlar. Budanan ağacın bir sonraki sene daha fazla meyve vermesi gibi, zekâtı verilen malda çoğalır ve bereketlenir.

Malının ve rızkının bereketlenmesini isteyen kimse dilinden dua ve zikri eksik etmemelidir. İbadetlerine devam etmeli, her gün bir miktar Kur'an okumaya devam etmeli, Alahu Teâlâ'nın emir ve yasaklarına riayet etmeli, fakir fukarayı gözetmeli ve yaptığı hayır ve hasenatı anlatıp dillendirerek sevabından ve bereketinden mahrum kalmamalı, yaptığı her işi Allah rızası için yapmalıdır. Malayani işlerle uğraşmak, gıybetten uzak durmak, haset ve kıskançlık etmemekte bereketi etkileyen faktörlerdir.

Malın ve rızkın artıp bereketlenmesi kadar, insanın ömrünün ve gününün de bereketli olması çok önemlidir. Kişiler daima vakit darlığından, günlük işlerine yetişememekten şikâyet eder dururlar. Kişi başladığı her işe " Euzu besmele" ile başlamalıdır. Vakit namazlarını vaktinde kılmak kişinin hem gününü hem işini hem rızkını bereketlendirir. Farzlardan mahrum kalan kimse ilahi bereketten de mahrum kalır.

Vel hasılı kelam; ömrünün, rızkının, çoluk çocuğunun bereketini görmek isteyen kimse, eline, diline, gözüne, gönlüne sahip olmalı, Allahu Telanın koymuş olduğu hudutları aşmamaya özen göstermelidir. Hiç kimsenin ahını almamaya çabalamalıdır. Kötülük insanın ömrünün, malının kısırlaşmasına vesiledir. Unutulmaması gereken, dünyaya, haramlara ve malayaniye düşkünlük ele geçen çok malı dahi bereketsiz hale getirir.

Bereket duası

Her kim sabah erken evinden çıkarken;

"Maşaallah ve la havle ve la guvvete ve la gudrete ve la heybete ve la azamete illa billahi-aliyyi'l-azim. "

Derse, Allahu Teâlâ o gün hayırlı rızıklar, karında bereketler, işlerinde kolaylıklar nasip eder.

Bereket duası

Her kim bu duayı her gün vird edinirse, hiçbir sıkıntı çekmez, rızkının bereketini görür biiznillah.

"Allahumme'r-zukni dayyiben vesta' milni salihan. " - Hakim, Hanzala'dan ra. Rivayet edilmiştir.-

"Allah'ım beni helal ve temiz rızıkla rızıklandır ve beni Salih ve iyi amel yapan kul olarak çalıştır ve yaşat. "

Bereket duası

Halk arasında "Karınca duası" diye bilinen bereket duası insanlar arasında çok yaygın olan maşhur bir duadır. Bereket duası hakkında ayet ve hadis yoktur. Eskiden beri insanların sevdiği ve inandığı bir duadır. Her kim bu duayı ticarethanesine asar ya da ticarethanesinde her gün okursa, o ticarethanenin bereketinin, müşterisinin, karının artacağına inanılır.

"Allahumme ya Rabbi Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berakati ve't-tevrati ve'z-zeburi ve'l-incil ve'l-furkan ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Muhammedun Rasulullah sadikul va'dil emin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Hayyu ya Kayyum ya Zel Celali vel İkram. Es'eluke ya Rabbel arşıl azim en yerzukani rizkan halalen tayyiben bi rahmetike ya erhame'r-rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefetatayyuş, Kıtmir

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi olan Allah'ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbim. Güç ve kudret sadece tek ve yegâne olan ulu Allaha aittir. Muhakkak ki Hak ve tek olan, her şeyin Meliki olan Allahtan başka ibadete layık ilah yoktur. Sözüne şüphesiz sadık, güvenilir ve emin olan Hz. Muhammed (S. A. V.) Allahu Teâlâ'nın elçisidir. Ey Rabbim Ey Rabbim Ey diriliği için kimseye muhtaç olmayan ve yegâne kaim olan, Ey Celal ve İkramın tek sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, Senden beni helal ve temiz bir rızıkla rızıklandırmanı diliyorum, Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir - Ashab-ı Kehfin isimleri.

Bereket Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Hac Duası Okunuşu ve Anlamı

Hac Duası Okunuşu ve Anlamı

Popüler İçerikler

Dua Ezberleme Yöntemleri

Dua Ezberleme Yöntemleri

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Teheccüd Duası Okunuşu ve Anlamı

Teheccüd Duası Okunuşu ve Anlamı

Ölünün Arkasından Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Ölünün Arkasından Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

Bolluk Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bolluk Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Salı Duası Okunuşu ve Anlamı

Salı Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duası 1 Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duası 1 Okunuşu ve Anlamı

Tuvalet Duası Okunuşu ve Anlamı

Tuvalet Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebeklere Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebeklere Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Şahmeran Duası Okunuşu ve Anlamı

Şahmeran Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Asker Duası Okunuşu ve Anlamı

Asker Duası Okunuşu ve Anlamı

Belalardan Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Belalardan Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Haksızlığa Uğrayanın Duası Okunuşu ve Anlamı

Haksızlığa Uğrayanın Duası Okunuşu ve Anlamı

Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua

Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua

Bal Tefsiri Duası Okunuşu ve Anlamı

Bal Tefsiri Duası Okunuşu ve Anlamı

Salaten Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Salaten Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Arpacık Duası Okunuşu ve Anlamı

Arpacık Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Nurun Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Nurun Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebeklerin Uyuması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bebeklerin Uyuması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6