Sabah Namazı Duaları Okunuşu ve Anlamı
21 Haziran 2024

Sabah Namazı Duaları Okunuşu ve Anlamı

Adem aleyhisselam yaratıldığında, secde emrine karşı gelerek huzurdan kovulan ve lanetlenen şeytan ve taifesi, insanoğluna düşman kesilmiştir. Kıyamete kadar Allah'u Teâlâ'dan mühlet isteyen şeytan, insanoğlunun damarlarında dolaşmakta ve insanın gaflette olduğu her an vesvese ile tuzağına düşürüp sırat-ı müstakimden uzaklaştırmak için türlü tuzaklar kurmaktadır. Şeytan ve cin taifesinin yanı sıra, şeytanın askeri olan cinni insanların şerrini ve insandaki nefsi de eklediğimizde, insanoğlunun savaşması gereken cepheler artmaktadır. Gerek insi ve cinni şeytanlar gerekse kötülük emreden nefsimizin saldırılarına karşı, Allah'u Teâlâ'nın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacak sebeplere sarılmak, Resulullah'ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatında inşa ettiği ve ehli sünnet hadis alimlerince bize kadar ulaşan sabah zikir ve dualarını ihmal etmemek gerekmektedir.

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adı ile

"İçinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle, sabah akşam Rabbini an. Sakın gafillerden olma." (A'raf Suresi, 205) emri de sabah ve akşam zikirlerinin önemini ortaya koymaktadır.

Enes'in (Radiyallahu Anh) Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) isnad ederek şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Sabah namazından güneş doğana kadar Allah'ı zikreden bir toplulukla oturmam, İsmail soyundan dört kişiyi azad etmemden daha sevimlidir. İkindi namazından güneş batana kadar Allah'ı zikreden bir grupla oturmam, dört kişiyi azad etmemden bana daha sevimlidir."

Sabah Namazından Sonra Yapılan Zikirler

  • Ayetel Kursi'yi, İhlas Suresi ve Muavvizeteyn surelerini üçer defa okumak.

Allahumme bike esbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileyken'nuşur

Allah'ım, senin yardımınla sabahlar ve yine senin yardımınla akşamlarız, senin yardımınla yaşar ve yine senin yardımınla ölürüz ve dönüş sanadır. (Tirmizi)

Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul'arşil'azim -7 defa-

Allah bana yeter. O'ndan başka hak ilah yoktur. O'na tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir. (Ebu Davud)

Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şey'un fil erdi ve la fis'semai ve huves'semiul'alim -3 defa-

İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir. (Ebu Davud, Ahmed)

Raditu billahi Rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nebiyyen -3 defa-

Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, nebi olarak Muhammed'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) razı oldum. (Nesai, Ahmed)

Ya Hayyu ya Kayyum bi rahmetike estağisu eslih li şe'ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayni

Ya Hayy ya Kayyum! Rahmetinle yardım dilerim. Tüm işlerimi ıslah et ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsime bırakma. (Hakim)

Subhanallahi ve bi hamdihi -100 defa-

Allah'ı kendisine hamd ederek tüm noksanlıklardan tenzih ederim. (Muslim)

Allahumme inni es'eluke ılmen nafian ve rızgan tayyiben ve amelen mutegabbelen

Allah'ım! Senden faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim. (İbn Mace)

Estağfirullahe ve etubu ileyh -100 defa-

Allah'tan mağfiret diler ve O'na tövbe ederim. (Buhari, Muslim)

Euzu bikelimatillahit'tammati min şerri ma halak -3 defa-

Yarattıklarının şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. (Nesai, Ahmed)

Allahumme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed'in -10 defa-

Allah'ım! Nebimiz Muhammed'e salat ve selam eyle. (Taberani)

Ek Bilgi:

Arapça harfler ile Türkçe harfler aynı olmadığından, birinden şifaen dinlemenizde fayda vardır. Ayrıca, bu duaların Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından tavsiye edildiği gibi, düzenli olarak sabah namazından sonra okunması, kişinin gün boyunca manevi olarak korunmasına ve Allah'a olan yakınlığının artmasına vesile olacaktır.

Sabah Namazı Duaları Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Kekeleme Duası Okunuşu ve Anlamı

Kekeleme Duası Okunuşu ve Anlamı

İşyeri Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

İşyeri Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Hz Yusuf Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Yusuf Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Göz Duası Okunuşu ve Anlamı

Göz Duası Okunuşu ve Anlamı

Dua Nedir?

Dua Nedir?

Hayırlı Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Ödeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Ödeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Derse Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Derse Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Dua Nasıl Yapılır?

Dua Nasıl Yapılır?

Seyyidül İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

Seyyidül İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşen Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşen Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Evlilik Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Evlilik Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyumak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Uyumak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbenağfirli Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbenağfirli Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6