Güzel Dualar Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Güzel Dualar Okunuşu ve Anlamı

Güzel Dualar; Dua kulun Allah'u Teâlâ'ya en yakın olduğu an olması dışında, kulun Rabbine olan inancının, teslimiyetinin bir göstergesidir. Dua etmek kulun Rabbine; " Beni duyduğunu biliyorum ve beni yalnız bırakmayacağını da biliyorum. Acizim, acizliğimi itiraf ediyorum, Senin kapında tüm sıkıntılarımın ilacının olduğunu biliyorum. Derdi veren de Sensin çareyi verende. Dünya ve ahirette ki tüm ihtiyaçlarımı verecek olan Sensin. " demenin hal diliyle itirafıdır. Rabbine tam bir güvenle tam bir inançla yönelmenin diğer adıdır. Yalnız olmadığının gönlünden geçen fısıltıyı dahi bir duyan olduğunu bilmenin huzurudur ve o kapıdan asla eli boş dönmeyeceğini bilmek, insana sahipsiz olmadığı gibi özel olduğunu da hissettirir. Allahu Teâlâ kuluna o denli değer vermiştir ki; Kur'an'ı Kerim' inde nasıl dua edeceğini kuluna öğretmiş, kabul olunmuş dilekçeler niteliği taşıyan Peygamberlerin en güzel dualarını da kuluna adeta hediye etmiştir. Kur'anı-ı Kerim'de geçen dua ayetlerinden sonra, en kapsamlı en güzel dualar Rasulu Ekrem Efendimizin (S. A. V.) yapmış olduğu dualardır.

Peygamber Efendimizin Sahabiye (R. A.) Öğrettiği Güzel DualaR

Sahabeden bir zatın Hz. Peygambere (S. A. V.); " ya Rasulullah (S. A. V.) siz çok dua ediyorsunuz. Ben hepsini hatırımda tutamıyorum. " demiştir. Hz. Peygamber (S. A. V.) cevaben aşağıdaki güzel duayı o zata öğretmiş; " bütün duaları içine alan bir duadır. " buyurmuşlardır.

Allahumme inni es'eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiratike ves'selamete min kulli ismin vel'ğanimete min kulli birrin vel'fevze bil'cenneti ven'necate minen'nar

Allah'ım Senden; rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri isterim. Her sıkıntının selametini, her iyilik ve ibadetin çoğunu, cennete nail olmayı, cehennemden kurtuluşu dilerim. -Hakim, İbni Mesud'dan rivayet edilmiştir.-

Hz. Peygamberimizin (S. A. V.) tavsiye ettiği bu güzel dua ile iki cihan saadeti elde edebilmek mümkündür.

Allahumme inni es'eluke minel'hayri kullihi acilihi alimtu minhu ve ma lem eğlem ve euzu bike mineş'şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimtu minhu ma lem eğlem. Allahumme inni es'eluke min hayri ma seeleke abduke ve nebiyyuke ve euzu bike min şerri ma eaze bihi abduke ve nebiyyuke. Allahumme inni es'elukel'cennete ve ma garrabe ileyha min gavlin ev amelin ve es'eluke en tec'ale kulle gada'in gadaytehu li hayran

Allah'ım ! Bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsini, acele gelecek olan hayırların hepsini, ileride gelecek olan hayırların da hepsini senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim ne kadar şer varsa hepsinden, acele gelecek olan şerlerin hepsinden, ileride gelecek olan şerlerin hepsinden de sana sığınırım. Allah'ım ! Senin kulun ve peygamberin hayır olarak Senden ne dilediyse, bende o hayırları Senden dilerim. Kulun ve peygamberinin Sana sığındığı şerli şeylerden bende Sana sığınırım. İlahi, ben Senden cenneti ve cennete yaklaştıran söz, taat, amel ve davranışları dilerim. Cehennemden ve cehenneme yaklaştıran söz, taat, amel ve davranışlardan Sana sığınırım. Senin hüküm verdiğin her kazayı ve kaderi benim hakkımda hayırlı kılmanı dilerim. -İbni Mace, Hz. Aişeden r. A. Rivayet edilmiştir.-

Hz. Peygamberimizin (S. A. V.) bu önemli duası ümmetine örnek teşkil eder. Bu duaya devam eden kul hem dünya saadetini hem ahiret saadetini içine alan çok kıymetli bir dua ile Rabbine sığınmış olur.

Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekir'e (R. A.) Öğrettiği Güzel Dua

Allah'ım! Peygamberin Muhammed, dostun İbrahim, sırdaşın Musa, kelime ve ruhundan olan İsa hürmetine.

Musa'ya inen Tevrat, İsa'ya inen İncil, Davud'a inen Zebur, Muhammed'e (S. A. V.) inen Kur'an hürmetine.

Bütün peygamberlerin indirdiği vahyin hürmetine.

Mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, Senden isteyenlere verdiklerin; fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidayete ulaştırdığın kimseler hürmetine.

Kur'an'ı Kerim'de olan Samed, Ehad ve Tahir isimlerinin hürmetine.

Gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine.

Azamet ve Kibriyan ve Zatın nuru hürmetine.

Senin güç ve kudretinle Kur'an'ı Kerimi hakkıyla okuyup anlamamı ve bütün davranışlarımı O'nun ışığında düzeltmemi Senden niyaz ederim. Güç, kuvvet ve kudret ancak Sendendir, Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! - İhya1, İbni Hibbandan -

Güzel Dualar Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Mucize Dualar Okunuşu ve Anlamı

Mucize Dualar Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntıdan Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntıdan Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Mezarda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Mezarda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Seyyidül İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

Seyyidül İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Sübhaneke Duası Anlamı Nedir?

Sübhaneke Duası Anlamı Nedir?

Güncel

Gece Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Gece Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Evlenme Duası Okunuşu ve Anlamı

Evlenme Duası Okunuşu ve Anlamı

Derse Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Derse Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Beddua Duası Okunuşu ve Anlamı

Beddua Duası Okunuşu ve Anlamı

Allahümme Salli Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Allahümme Salli Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Açan Dua Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Açan Dua Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

Evlenmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Evlenmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sakinleştirici Dua Okunuşu ve Anlamı

Sakinleştirici Dua Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6