Nasr Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Nasr Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasr Duası; adını ilk ayette geçen " yardım, zafer " manasına gelen "nasr" kelimesinden alır. Surede Allahu Teâlâ'nın Allah Rasulune (S. A. V.) nasip ettiği zafer ve fetih anlatılmakta, fetih sonrası insanların grup grup İslam dinine girmeleri anlatılmaktadır. Bu sure nazil olduktan sonra, Allah Rasulunun (S. A. V.) görevinin tamamlandığının ve dünyadan ayrılma zamanlarının yaklaştığını anlamışlardır. Bu sebeple bu sureye vedalaşma anlamına gelen " tevdi" ismi de verilmiştir. Nasr Suresi nazil olduktan 80 gün sonra Allah Rasulu (S. A. V.) dünyadan ayrılıp ahirete irtihal etmişlerdir.

Müfessirlere göre Allahu Teâlâ'nın yardımından maksat; Mekke müşriklerine ve Rasulullaha (S. A. V.) düşmanlık besleyenlere karşı Allahu Teâlâ'nın yardım nasip etmesidir. Mecazen; dinin kemale ermesi manasında da yorumlanmıştır. Fetihten maksat ise Mekkenin fethi olabileceği gibi Allah Rasulune (S. A. V.) verilen ilimler, dünya ve cennet nimetleri olarak da yorumlanabilir. Allahu Teâlâ her kime nimet ve yardım lutfederse, Allahu Teâlâ'ya hamd etmesi gerektiği belirtilmektedir.

Mekke döneminde güçsüz olan Müslümanlar Medineye hicret ettikten sonra güç kazanmışlardır. Mekke fethinden sonra Arap kabileler savaşmaksızın İslam'ı kabul etmiş ve akın akın islamı kabul etmişlerdir.

Allahu Teâlâ'dan her daim af dilemek ve yüceliğini tesbih etmek, kulluğun kemala erdiğinin göstergesi olduğu için Allahu Teâlâ karşısında alçak gönüllükle, ihlas ve samimiyetle boyun eğmek gerektiği, her daim hamd-u senalarda bulunmak gerektiği belirtilmektedir.

Nasr (Suresi) Duası
  • Her gün 3 defa okuyan kimsenin imanının muhafaza olunacağı müjdelenmiştir.
  • Her gün okumayı vird edinen kimse geçim sıkıntısı çekmez biiznillah.
  • Hayırlı muradı ve haceti olan kimse, dileğinin gerçekleşmesi için 1000 defa okumalıdır.
  • Zalim ve inatçı kimselere karşı Allahu Teâlâ'nın yardımını talep etmek ve başarılı olmak için bu sureyi okumaya devam etmek gerekmektedir.
Fahreddin Razi Nasr Suresi hakkında şöyle buyurmuştur

" bu sure müminlerin suresidir. Bu sureyi okuyan mü'minin Allahu Teâlâ işlerini kolaylaştırır, düşmanlarına galip kılar, geçim sıkıntısı ve rızık darlığı çekmez, günahları affolunur ve tövbesi kabul olunur. " demiştir.

Nasr Suresi

Bismillahirrahmanirahim

İza cae nasrullahi ve'l-fethu

Ve raeyte'n-nase yed'hulune fi dini'llahi efvaca

Fe sebbih bi hamdi rabbike ve's-tağfirhu innehu kane tevvaba. "

Nasr (Süresi) Duası Anlamı

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile.

Allahu Teâlâ'nın yardımı gelip fetih gerçeklendiği vakit.

Ve insanların akın akın, bölük bölük Allahu Teâlâ'nın dinine girdiğini gördüğünde.

Rabbine hamd ederek şanın yüceliğini an ve Allahu Teâlâ'dan af dile, şüphe yok ki Allahu Teâlâ tövbeleri çok kabul edendir.

Nasr Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

Sivilce Duası Okunuşu ve Anlamı

Sivilce Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Suresi Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Suresi Duası Okunuşu ve Anlamı

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Şans Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Şans Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Yasinden Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yasinden Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Borç Ödeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Ödeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

Sefer Duası Okunuşu ve Anlamı

Sefer Duası Okunuşu ve Anlamı

Sübhaneke Duası Anlamı Nedir?

Sübhaneke Duası Anlamı Nedir?

Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Devri Ala Duası Okunuşu ve Anlamı

Devri Ala Duası Okunuşu ve Anlamı

Yeni Doğan Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Yeni Doğan Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Hamilelikte Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hamilelikte Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Duası Okunuşu ve Anlamı

İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı

İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı

Salı Duası Okunuşu ve Anlamı

Salı Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Üç Aylar Duası Okunuşu ve Anlamı

Üç Aylar Duası Okunuşu ve Anlamı

Etkili Dualar Okunuşu ve Anlamı

Etkili Dualar Okunuşu ve Anlamı

Evliyaların Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Evliyaların Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6