Secde Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde duası; kulun Allahu Teâlâ'ya en yakın olduğu andır. Unutulmaması gerekir ki; şeytan Allahu Teâlâ'nın secde emrine asi olduğu için huzurdan kovuldu ve lanetlendi.

Secdeye varma huzuruna eren kimse bu huzuru eğer cemaate imamlık yapmıyorsa ya da cemaatin iznini almışsa istediği kadar uzatabilir. Tek başına namaz kılan kimse ise secde dualarını gönlü mutmain oluncaya kadar uzatabilir. Secde halinde iken Allahu Teâlâ'ya bu denli yakınken kalpten edilen dualarda kabul olunur inşaallah.

Kur'an'ı Kerim'de 14 yerde secde ayeti geçmektedir. Bu ayetleri işiten ve okuyan kimsenin secde etmesi vaciptir. Eğer okunduğu anda secde yapılamazsa daha sonra geciktirmeden bu secdeler yapılmalıdır. Secde ertelenmeyecek kadar önemlidir. Bilindiği gibi dinin direği olan namazın ve de her ibadetin olmazsa olmaz parçasıdır. Secde duaları 3, 5, 7, 9, 11 ya da daha fazla okunabilir.

Bir olay karşısında sevinen, duası kabul olan kimseninde şükür secdesi yapması efdaldir. Ayrıca haceti olan ve hacet namazı kılan kimselere de selamdan sonra secdeye vardıktan sonra dua etmesi tavsiye olunur. Secdede iken edilen duaların ve iki secde arası yapılan duaların red olunmayacağı bildirilmektedir. Özellikle nafile namazlarda ve sünnet namazlarında bu değerli an değerlendirilmeli, Allahu Teâlâ'ya bu denli yakınken bu andan gafil olmamak en güzelidir.

Allah Rasulu (S. A. V.)'de secde anlarına çok önem vermiştir. Özellikle teheccüd namazlarında uzun uzun secde ettiği birçok hadiste rivayet edilmiştir. Allah Rasulu (S. A. V.) secde de iken birçok dua ve tesbihatlar okumuş ve ümmetine de tavsiye etmiştir.

Secde duası

"Subhane rabbiye'l-ala"

"En yüce ve en büyük olan Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim. " - Tirmizi-

"Subhaneke'llahumme rabbena ve bi hamdike, Allahummeğfirli. "

"Ey Rabbimiz olan Allah'ım, Sana hamd ederek Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederek tesbih ederim. Beni rahmetinle bağışla. " - Buhari, Muslim-

"Subbuhun guddusun rabbu'l-melaiketi ve'r-ruh. "

"O çokça tesbih edilendir, O meleklerin ve Ruh'un Rabbidir. " - Muslim-

"Allahumme leke secedtu ve bike amentu ve leke eslemtu, secede vechiye lillezi halagahu ve savverahu ve şegga sem'ahu ve besarahu, tebarakellahu ehsenu'l-halikin. "

"Allah'ım, sadece Sana secde ettim, sadece Sana iman ettim ve sadece Sana teslim oldum, Yüzüm; kendisini yaratıp halk eden ve şekil veren, kendisinde göz ve kulak açan yegâne yaratıcı olan Allaha secde etti. Yarattıklarını en güzel şekilde yaratan Allah'ım yücelerin yücesidir. " -Muslim-

"Allahummeğfirli zenbi kullehu, diggahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirahu ve alaniyetehu ve sirrahu"

"Allah'ım günahlarımın hepsini; küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve aşikâr olanını bağışla. "Muslim-

"Subhane zi'l-ceberuti, ve'l-melekuti, ve'l-kibriyai, ve'l-azameti. "

"Kudret, hükümranlık, büyüklük ve yücelik sahibi olan Allahu Teâlâ'yı tüm noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim. "- Ebu Davud, Ahmed-

Secde Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Şifa İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Şifa İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Evlat Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Evlat Duası Okunuşu ve Anlamı

Nişan Duası Okunuşu ve Anlamı

Nişan Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Beddua Duası Okunuşu ve Anlamı

Beddua Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Suresi Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Suresi Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Evlilik Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Evlilik Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Alinin Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Alinin Duası Okunuşu ve Anlamı

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

Koruma Duası Okunuşu ve Anlamı

Koruma Duası Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Nurun Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Nurun Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Doğum Duası Okunuşu ve Anlamı

Doğum Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Üç Aylar Duası Okunuşu ve Anlamı

Üç Aylar Duası Okunuşu ve Anlamı

Namazda Okunan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Namazda Okunan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6