Yasin Suresi Duası Okunuşu ve Anlamı
20 Haziran 2024

Yasin Suresi Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak bilinir. Bu sure, faziletleri, bereketi ve hem maddi hem de manevi faydalarıyla öne çıkmaktadır. Yasin Suresi'ni her gün okumaya gayret etmek, birçok İslam alimi tarafından tavsiye edilmiştir. Bu sureyi okuyanlar, toplantılarında, şifa niyetiyle, ihtiyaçları olsun ya da olmasın her daim bu mübarek sureyi okumaya özen gösterirler. Yasin Suresi, hesap gününde okuyana şefaat eder, dinleyenin af ve mağfiretine vesile olur. Özellikle ölüm anında olan kişilerin yanında okunursa, ruhlarının kolaylıkla teslim edilmesine yardımcı olur. Faydaları ve faziletleri saymakla bitmeyen Yasin Suresi, Allah Resulü'nün (S.A.V.) hadislerinde sıkça bahsettikleri surelerdendir.

Allah Resulü (S.A.V.) Yasin Suresi Hakkında Şöyle Buyurmuşlardır

"Kalbinde kasvet veya fenalık bulunan kimse, Yasin Suresi'ni misk ve safran ile yazdıktan sonra yazıyı su ile imha edip içsin." -Nesai-

"Mübarek Yasin Suresi yazılır da mecnun, meczup gibi kimselere üç günden on güne kadar içirilirse, Allahu Teâlâ Yasin Suresi hürmetine o kimselere şifa ihsan eder."

Herkim hastalıkları, illetleri, ağrıları için Yasin Suresi ile Fatiha Suresi, Ayet-el-Kürsi ve Muavvizeteyn Sureleri'ni misk ve safran ile yazar, sonra yağmur suyu ile yazıyı silip "şifa niyeti ile içiyorum" diyerek bu suyu içerse, hiç şüphe yok ki Şafi olan Allahu Teâlâ o kişiye şifa ihsan eder.

Herkim Yasin Suresi'ni okumaya niyet ederse, okumaya başlamadan önce ve sonra bu duayı okumalıdır.

"Allahumme inni es'eluke sabran cemilen ve galben selimen ve lisanen zakiran ve duaen mustecaben ve kitaben yeminen ve rızgan helalen ve ne'imen ve cenneten hariran ve nadraten ve sururan ya gadiyan hacati ya mucibe'd-davat. Ya kaşife'd-durri ve beliyyati ya alime's-sırrı ve'l-hafiyyati, ıgzi haceti fi hazihi's-saatil mubaraketi bi hurmeti Yasin ve'l-Kur'anil hakim. Feiza gada emran fe innema yegulu lehu kun fe yekun fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey'in ve ileyhi turceun."

"Elhamdulillahi Rabbil Alemin, vel akıbetu li'l-muttakin, ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain."

Ey göklerin ve yerin yegâne yaratıcısı olan Allah'ım! Kalplere nur, ruhlara kuvvet veren Yasin Suresi'ni dergâh-ı izzetinde kabul buyur ve bizleri sırrına mazhar eyle. Hasıl olan sevabı Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle. Dem as. ile Efendimiz arasında gelmiş geçmiş cümle peygamberlerin ruhuna da hediye eyledik, vasıl eyle. Şehitlerin, şühedaların, evliyaların, ermişlerin, dünya kurulduğu günden bugüne kadar İslam'ı aziz eylemek için gerek kılıcı, gerek kalemi, gerek bedeni, gerek dili ile cihat etmiş olan tüm razı olduğun kullarının ruhuna da hediye eyledik, vasıl eyle, ölmüşlerimizin, bize de bir Fatiha yok mu diye bekleşen cümle mevtalarımızın ruhlarına da hediye eyledik, vasıl eyle.

Efendimizi (S.A.V.) meclisimizden haberdar eyle, cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Bizleri her daim böyle cem eyle. Ahirette de Efendimizin (S.A.V.) sancağı olan Liva'ul-Hamd altında da toplanıp cem olmayı nasip eyle.

Cümlemizin günahlarını affeyle, ayıplarımızı setreyle, kalplerimizi mesrur eyle, din ve dünyamızı mamur eyle, rızkımızı bol eyle, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden, altımızdan, önümüzden, ardımızdan gelecek şer ve kötülüklere karşı muhafaza eyle.

Ordumuzu, askerimizi, polisimizi muzaffer eyle. Toprağımıza göz dikenlere fırsat verme. Zelil ve rezil düşmanlarımıza karşı onları heybetli ve kudretli eyleyerek her daim muhafaza eyle.

Allah'ım! Dünya ve ahiret işlerimizde kolaylık, fakir ve zayıflarımıza genişlik, günaha batmış olanlara mağfiret ver, hallerimizi ıslah, tövbelerimizi kabul eyle, dillerimizi ve diğer azalarımızı günahlardan temizle. Bizleri göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimize uydurma, senden başkasına muhtaç eyleme.

Lütf-u Kereminle okunan Yasin Suresi hürmetine bizleri Kur'an ziynetiyle ziynetlendir, kerametiyle bize ikram eyle, şerefiyle bizi şereflendir, şefaatiyle bizi cennetine koyup Cemalullah ile bizi müşerref eyle.

Son nefesimizde iman nasip eyle, iman selameti ile ruh teslim etmeyi nasip eyle. Kabir azabından, hesap gününün sıkıntılarından, sırat tehlikesinden, cehennem azabından bizleri ve evlatlarımızı muhafaza eyle. Soyumuzdan alimler, salihler, hafızlar çıkar. Onları bizlere dünyada ve ahirette göz aydınlığı eyle. Her kimin ne dileği var ise sen hayırlara tebdil ederek kabul eyle.

Efendimiz (S.A.V.) Senden her ne dilediyse bize de nasip et, nelerden sana sığındıysa bizleri de muhafaza et. Son nefesimizi en güzel anımız et. Bizden razı olduğun anda şehit olarak ölmeyi hepimize nasip et.

Dualarımızın kabulü, ölmüşlerimizin ruhu, ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selameti, âlem-i cihana İslam'ın hâkim olması için, illaki Allah rızası için El-Fatiha.

Yasin Suresi Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Dua Ayetleri Nelerdir?

Dua Ayetleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

21 Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

21 Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sigara Bırakma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sigara Bırakma Duası Okunuşu ve Anlamı

Tuvalet Duası Okunuşu ve Anlamı

Tuvalet Duası Okunuşu ve Anlamı

Bal Tefsiri Duası Okunuşu ve Anlamı

Bal Tefsiri Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Tahmidiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Tahmidiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı

Perşembe Duası Okunuşu ve Anlamı

Perşembe Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Bulmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İş Bulmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Nazardan Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazardan Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kar Duası Okunuşu ve Anlamı

Kar Duası Okunuşu ve Anlamı

İsmi Rahman Duası Okunuşu ve Anlamı

İsmi Rahman Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Yusuf Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Yusuf Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasini Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasini Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasinden Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yasinden Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Tevessül Duası Okunuşu ve Anlamı

Tevessül Duası Okunuşu ve Anlamı

Bol Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Bol Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Zikir Duaları Okunuşu ve Anlamı

Zikir Duaları Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6