Büyü Bozma Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Büyü Bozma Duası Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozma Duası; Büyü ve sihir haktır, varlığına inanmayan günaha girer. Sihir ile ilgili ayetler Kur'an'ı Kerim'de bazı surelerde geçmektedir. En dikkat çekici olan ayet Bakara Suresindeki, Süleyman as. Zamanında yaşanılan Harut ve Marut kıssasıdır. Bu kıssada Harut ve Marut denilen iki meleğin karı koca arasını açacak şeyleri öğrettikleri, öğrenmeyi talep edenlere; " biz sadece imtihan olarak gönderildik, Allah dilemedikçe kimseye zarar verilmez, eğer bizim öğrettiklerimizi öğrenip uygularsanız kafir olursunuz demeden kimseye bir şey öğretmedikleri anlatılıyor. Bu kıssadan anlaşılacağı üzere büyü- sihir yaptırmak şirktir, yapan yaptıran kafir olur, en büyük büyü karı koca arasını açmaktır, Allahu Teâlâ dilemeden kimseye zarar verilemez.

Allah Resulüne Büyü Yapılması

Allah Resulüne (S. A. V.) sihir yapılması; Allah Resulünün (S. A. V.) günahsız oluşu, mübarek bedenlerinin beşerî hastalıklardan korunmuş olduğu anlamına gelmez. Bizlere örnek olması hasebiyle Efendimizde (S. A. V.) rahatsızlıklar yaşamış bizlere nasıl tedavi olacağımız konusunu bizzat yaşayarak öğretmiştir. Allah Resulünün (S. A. V.) maruz kaldığı sihir sadece cismine, azalarına etkili olmuş, aklına itikadına etkili olmamıştır. Allah Resulüne (S. A. V.) yapılan büyü neticesi Muavvizeteyn nazil olmuş, Efendimiz (S. A. V.) bu surelerle kendi bedenlerine rukye yapmışlardır.

Sahih Buhari ve Sahih Müslimde rivayet edilen bu hadis ışığında; büyü yapılma durumunda Muavvizeteyn Sureleri defahatle okunmalıdır. Günlük vird edinerek, her gün ve her gece Ayete'l-Kursi'yi Muavvizeteyn Surelerini kişinin kendi bedenine ve aile efradının üzerlerine okuması, bu tür sıkıntılara düşmeyi engeller biiznillah. Ev ve beden temizliğine dikkat etmeli, ev temizliğinde mutlaka sirke kullanmalıdır. Evde bulaşık ve çöp bırakılmamalı, her gün düzenli Kur'an okumalı, namazları eda etmeli, sabah ve akşam Efendimizin (S. A. V.) tavsiye ettiği sığınma dualarını okumaya devam etmelidir. Hacamat yaptırmakta korunma yollarından biridir.

Kendisine büyü yapıldığından şüphe eden kişi, Bakara Suresi, Ayete'l-Kursi, Felak ve Nas Surelerini okumaya devam etmeli ya da başka biri tarafından üzerine okunmalıdır. Ka'bul Ahbardan ra. Rivayet olunan bir tavsiyesinde; " - Ayat-ı Seb-a - yedi ayetleri okumaya devam eden kişi, yer ve gök afetlerinden, belalardan, düşmanın şerrinden, sihirden Allah'ın izni ile emin olur. " demiştir.

Büyü Bozma Duası; Ayat-ı Seb-a;

Bismillahirrahmanirrahim.

Gul len yusıbena illa ma ketebellahu lena huve mevlana ve alallahi fe'l-yetevekkeli'l-mu'minun- Tövbe Suresi 51-

De ki; bizim başımıza ancak Allah'ın yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allaha güvensinler.

Ve in yemseskellahu bidurrin fe la kaşife lehu illa huve vein yuridke bi hayrin fe la radde lifedlihi yusibu bihi ıbadihi ve huve'l-gafuru'r-rahim -Yunus Suresi 107-

Eğer Allah sana herhangi bir zarar diledi ise bil ki onu O'ndan başka giderecek yoktur. Eğer senin için bir hayır diledi ise O'nu engelleyecek yoktur. O rahmetiyle çok bağışlayandır.

Ve ma min dabbetinfi'l-ardı illa alellahi rizguha ve yeğlemu mustegarraha ve mustevdeaha kullun fi kitabin mubin.- Hud Suresi 6-

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allaha ait olmasın. Her canlının dünyada duracağı yeri de öldükten sonra duracağı yeri de O bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitap olan levh-i mahfuzda yazılıdır.

İnni tevekkeltu alellahi rabbi ve rabbikum ma min dabbetin illa huve ahızun bi-nasiyetiha inne rabbi ala sıratın mustakım. Hud Suresi 56

Muhakkak ki ben hem benim hem de sizin rabbiniz olan Allaha sığındım. Allah'ın perçeminden tutmadığı hiçbir canlı yoktur. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yol üzeredir.

Ve keeyyin min dabbetin la tehmilu rizgahallahu yerzuguha ve iyyakum ve huve's-semiu'l-alim. -Ankebut Suresi 60-

Hiçbir canlı rızkını yanında taşımaz, onlara da sizede rızık veren O'dur. Her şeyi bien işiten O'dur.

Ma yeftehıllahu linnasi min rahmetin fe la mumsike leha ve ma yumsik fe la mursile lehu mursile lehu min beğdihi ve huve'l-azizu'l-hakim. Fatır Suresi 2

Eğer Allah insanlar için bir hayır murad ederse onu engelleyecek kimse yoktur. Neyi de engellerse onu gönderecek kimse yoktur. O mutlak güç sahibidir, hikmet ve hüküm sahibidir.

Ve le'in seeltehum min halegas-semavati ve'l-arda leyegulunnellahu gul efera eytum ma ted'une min dunillahi in eradeniyellahu bi durrin hel hunne kaşifatu durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmetihi gul hasbiyallahu aleyhi yetevekkelu aleyhi yetevekkelu'l-mutevekkilun. -Zümer Suresi 38

Not; Türkçede bazı Arap harflerini karşılayacak ses bulunmadığı için; anlam değişikliğine sebebiyet vermemek için Sure ve ayetleri orijinal metinlerden okuyunuz.

Büyü Bozma Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Şeytandan Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Şeytandan Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Akşamı Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Akşamı Duası Okunuşu ve Anlamı

Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı

Salı Duası Okunuşu ve Anlamı

Salı Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Salaten Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Salaten Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Ticaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Ticaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dua

Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dua

Şirinlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Şirinlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Seyyidül İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

Seyyidül İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

İmamı Azam Duası Okunuşu ve Anlamı

İmamı Azam Duası Okunuşu ve Anlamı

Duha Namazı Nasıl Kılınır?

Duha Namazı Nasıl Kılınır?

Yasin Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Duha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Duha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Sabah Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabah Duası Okunuşu ve Anlamı

Fil Duası Okunuşu ve Anlamı

Fil Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

İç Sıkıntısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İç Sıkıntısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ayetel Kürsi Duası Okunuşu ve Anlamı

Ayetel Kürsi Duası Okunuşu ve Anlamı

Estağfurullah Duası Okunuşu ve Anlamı

Estağfurullah Duası Okunuşu ve Anlamı

Adetliyken Dua Okunurmu?

Adetliyken Dua Okunurmu?

Alkol Bırakma Duası Okunuşu ve Anlamı

Alkol Bırakma Duası Okunuşu ve Anlamı

Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

Namaz Sonrası Dua Okunuşu ve Anlamı

Namaz Sonrası Dua Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6