Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Korunma duası; İnsanoğlunu sırat-ı müstakimden çıkarmak isteyen; başta kendi nefsi olmak üzere birçok düşmanı olması sebebiyle, her an ve her daim Allahu Teâlâ'ya sığınması, korunma duasında bulunması en elzem ihtiyacıdır. Allah Rasulunun (S. A. V.) " Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma. "-İbni Hanbel- diye duada bulunması, kişinin kendi çabalarıyla kendi nefsini koruyamayacağının, muhakkak yardım alması gerektiğinin ve yardım edecek tek zatın Allahu Teâlâ olduğunun en net ve bariz göstergesidir. Korunma ve sığınmaya Allah Rasulu (S. A. V.) o denli önem vermiştir ki; sünnet ve nafile namazlarında selam vermeden önce korunma duaları okumuştur.

Namazda selamdan önce yapılacak korunma duaları

Allahumme inni euzu bike min azabi'l-kabri ve min azabi cehenneme ve min fitneti'l-mehya ve'l-memati ve min şerri fitneti'l-mesihi'd-deccal.-Müslim-

Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, ölüm ve hayat fitnesinden, Mesih Deccalin şerrinin fitnesinden sana sığınırım.

Allahumme inni euzu bike mine'l-buhli ve euzu bike mine'l-cunni ve euzu bike min en uradde ila erzeli'l-umri ve euzu bike min fitneti'd-dunya ve azabi'l-kubur.-Buhari-

Allah'ım cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, çok yaşlanmaktan- elden dermandan düşmekten- Sana sığınırım, dünya fitnesi ve kabir azabından Sana sığınırım.

Allahumme bi ılmike'l-ğaybi ve gudratike ala'l-halgı ehyini ma alimte'l-hayate hayranli ve teveffeni iza alemte'l-vefate hayranli, Allahumme inni es'eluke haşyeteke fi'l-ğaybi ve'ş-şehadeti ve es'eluke kelimete'l-hakkı fi'r- rıda ve'l-ğadabi ve es'eluke'l-gasde fi'l-ğına ve'l-fakri ve es'eluke neımen la yenfedu ve es'eluke gurrate aynin la tengatıu ve es'eluke'r-rıda beğde'l-gadai ve es'eluke berde'l-ayşi beğde'l-mevti ve es'eluke lezzete'n-nezari ila vechike ve'ş-şevga ila ligaike fi ğayri darrae mudırratin ve la fitnetin mudilletin, Allahumme zeyyinna bi zineti'l-imane ve cealna hudaten muhtedin. - Nesai, Ahmed-

Allah'ım ğayb ilminle ve yatarma kudretinle hayatın benim için hayırlı olduğun müddetçe beni yaşat, ölümün benim için daha hayırlı olduğunu bildiğinde de beni vefat ettir. Allah'ım gizli ve aşikâr Senden hakkıyla korkmayı dilerim, Senden rıza ve öfke anında hak sözü -söylemeyi- dilerim, bitmeyen bir nimet ve sonu gelmeyen bir göz aydınlığı dilerim, Senden kaza sonrası rıza göstermeyi ve ölümden sonra kolay bir hayatı dilerim. Vechine bakmanın lezzetini, zarar verici bir hastalık ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın Sana kavuşmanın özlemini dilerim. Allah'ım beni iman zineti ile süsle ve bizi hidayete ermiş, doğru yolun rehberleri kıl.

Sabah olunca yapılan korunma duası

Allahumme alime'l-ğaybi ve'ş-şehadeti fatira's-semavati ve'l-ardı rabbe kulli şey'in ve melikehu eşhedu en la ilahe illa ente euzu bike min şerri nefsi ve min şerri'ş-şeytani ve şirkihi. -Tirmizi-

Allah'ım, ey gaybı ve şehadeti bilen, ey gökleri ve yeri yaratan, ey her şeyin Rabbi ve sultanı olan, ben şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden Sana sığınırım. Şeytanın şerrinden ve onun ortaklarından Sana sığınırım.

Sabah ve akşam okunan korunma duaları -3 defa-

Bismillahi'l-lezi la yedurru mea ismihi şey'un fi'l-ardi ve la fi's-semai ve huve's-semiu'l-alim. -Ebu Davud, Tirmizi-

İsmiyle yerde gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah'ın adı ile. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir.

Euzu bi kelimati'l-latillahi't-tammati min şerri ma halak. -Müslim-

Yarattıklarının şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Korunma Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Nasip Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasip Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duası 1 Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duası 1 Okunuşu ve Anlamı

Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Allahümme Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Allahümme Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

İhlas Duası Okunuşu ve Anlamı

İhlas Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Taziye Duası Okunuşu ve Anlamı

Taziye Duası Okunuşu ve Anlamı

Vaaza Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Vaaza Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Salı Duası Okunuşu ve Anlamı

Salı Duası Okunuşu ve Anlamı

Münacat Duası Okunuşu ve Anlamı

Münacat Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

İç Sıkıntısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İç Sıkıntısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Dua Çiçeği Türleri ve Özellikleri

Dua Çiçeği Türleri ve Özellikleri

Sakal Duası Okunuşu ve Anlamı

Sakal Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozma Duası Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınav Öncesi Dua Okunuşu ve Anlamı

Sınav Öncesi Dua Okunuşu ve Anlamı

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Türkçe Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Türkçe Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Evliyaların Duası Okunuşu ve Anlamı

Evliyaların Duası Okunuşu ve Anlamı

Berat Kandili Duası Okunuşu ve Anlamı

Berat Kandili Duası Okunuşu ve Anlamı

Yatmadan Önce Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yatmadan Önce Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Namaz Dua ve Sureleri Okunuşu ve Anlamı

Namaz Dua ve Sureleri Okunuşu ve Anlamı

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6