Yasinden Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı
19 Haziran 2024

Yasinden Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yasin Suresi Hakkında Genel Bilgiler

Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 36. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Toplamda 83 ayetten oluşan bu sure, "Kur'an'ın kalbi" olarak nitelendirilir.

Üç surenin nurunun Arş-ı Ala'da parladığı söylenilir: Yasin Suresi, İhlas Suresi ve Ayet-el-Kürsi. Bu sureler hakkındaki hadis-i şerifler, alimlerin tecrübeleri ve tavsiyeleri bu surelerin önemini vurgulamak için yeterlidir.

Yasin Suresini Okumanın Faydaları

Allahu Teala, Ta-Ha ve Yasin Surelerini semavat (gökler) ve yerleri yaratmadan bin sene evvel okudu. Melekler bu sureleri işittiklerinde dediler ki, "Bu sureler hangi ümmetin üzerine nazil olacaksa, o ümmete müjdeler olsun. Bu sureleri okuyan dillere müjdeler olsun."

Rasulü Ekrem (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Her gece Yasin Suresini okumayı vird edinen kimse muhakkak şehit olarak ruh teslim eder."

Geceleri Allahu Teala'nın rızasını dileyerek okuyan kimse affolunur.

Perşembe gecesini Cumaya bağlayan gece Yasin Suresini okumayı vird edinen kimse ilahi mağfirete ulaşmış olarak sabahlar.

Perşembe gecesini Cuma gecesine bağlayan gece iki rekat nafile namaz kılan kimse; ilk rekatta Yasin Suresini, ikinci rekatta Mülk Suresini okusa; o kimseye okuduğu her harf için bir nur verilir. O nur hesap günü o kimsenin önünden gider. Cehennemden uzak olduğuna dair o kimseye berat verilir. Ailesinden yetmiş kişiye şefaat etme hakkı verilir.

Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi ise Yasin Suresidir. Yasin Suresini kim gündüzleri okursa, bütün sıkıntılarına kâfi gelir. Yasin Suresini kim gece okursa, bütün günahları affolunur.

Hz. Aişe (r.a.) demiştir ki: "Kur'an'da bir sure vardır; kendisini okuyana şefaat eder, dinleyen ise mağfiret olunur. Bu sure Yasin Suresidir."

Başka bir hadis-i şerifte ise; "Kim her gece Yasin Suresini okursa, küçük günahları bağışlanır." buyurulmuştur.

Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır ki Allahu Teala'nın katında "Şerif" diye anılır. O sureyi okuyan kimseye hesap günü Mudar ve Rabia kabilelerinden daha fazla kimseye şefaat etmesi için izin verilir. İşte bu sure; Sure-i Yasindir.

Yasin Suresini Okumanın Bereketi

Rasulü Ekrem (S.A.V.) Efendimiz Hz. Ali'ye (r.a.) şöyle buyurmuştur: "Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on bereket vardır:

 • Yitiği olan okusa yitiğini bulur,
 • Mahkum olan okusa hürriyetine kavuşur,
 • Çıplak olan okusa giydirilir,
 • Aç olan okusa doyurulur,
 • Bekar olan okusa evlenir,
 • Yolcu okusa yolculuğu kolaylaşır,
 • Susuz okusa susuzluğu giderilir,
 • Hasta okusa sıhhatine kavuşur, şifa bulur,
 • Korkan kimse okusa korkusundan emin olur,
 • Ölümcül hastanın yanında okunsa ıstırabı diner.

Yasinden Sonra Okunacak Dua

Dua kitaplarında Yasin Suresinin başında ve sonunda şu dua okunursa sevabının daha da yükseleceği ifade olunmaktadır. Yasin Duası şu şekildedir:

Allahumme inni es'eluke sabran cemilen ve kalben selimen ve lisanen zakiran ve duaen mustecabben ve kitaben yemiinen ve rızkan halalen ve naimen ve cenneten hariran ve nadraten ve surura. Ya kadiyel'hacat ya mucibed'daavat ya kaşife'd-durri vel'beliyyat ya alime's-sırrı ve'l-hafiyyat. Igdi haceti, bihazihi's-sa'ati'l-mubaraketi bi-hurmeti Yasin vel'kur'an'il-hakim. İnnema emruhu iza erade şey'en en yekule lehu kun, feyekun. Fe-subhanellezi bi-yedihi melekutu kulli şey'in ve ileyhi turceun.

Allah'ım ben Senden güzel bir sabır, selim bir kalp, zikreden bir dil ve kabul olunmuş dua, kitabın sağdan verilmesini, helal rızık ve nimetler, cennetler, sevinç ve sururlar dilerim.

Ey ihtiyaçları karşılayan, dualara cevap veren, bela ve sıkıntıları gideren, sırları ve gizli şeyleri bilen Allah! Bu mübarek saatin ve Yasin ve Kur'an-ı Hakimin hürmetine ihtiyacımı gider.

Allah bir şeyin olmasını murad ettiği zaman ona 'ol' der, o olur. Her şeyi, melekutu kudret elinde bulunduran Allah, her türlü eksiklerden ve noksanlıklardan münezzehtir ve dönüş ancak O'nadır.

Yasin Suresinin başında ve sonunda okunacak olan bu dua, okuyan kimsenin dilek ve dualarının kabule vesile olur.

Not: Arapça harfler ile Türkçe harfler arasındaki bazı harflerde telaffuz farkı olması sebebi ile lütfen sureleri ve duaları Arapça metinlerden okuyunuz.

Yasinden Sonra Okunacak Dua Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı

Editörün Seçtiği

Dua Ayetleri Nelerdir?

Dua Ayetleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Berat Kandili Duası Okunuşu ve Anlamı

Berat Kandili Duası Okunuşu ve Anlamı

Sakinleşmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sakinleşmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Beddua Duası Okunuşu ve Anlamı

Beddua Duası Okunuşu ve Anlamı

Asker Duası Okunuşu ve Anlamı

Asker Duası Okunuşu ve Anlamı

Vesveseden Kurtulmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Vesveseden Kurtulmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Tevbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Tevbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Evliyaların Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Evliyaların Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Ticaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Ticaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Duha Namazı Nasıl Kılınır?

Duha Namazı Nasıl Kılınır?

Çevirgel Duası Okunuşu ve Anlamı

Çevirgel Duası Okunuşu ve Anlamı

Mübin Duası Okunuşu ve Anlamı

Mübin Duası Okunuşu ve Anlamı

Define Duası Okunuşu ve Anlamı

Define Duası Okunuşu ve Anlamı

Sohbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Sohbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Boy Uzaması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Boy Uzaması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ashabı Bedir Duası Okunuşu ve Anlamı

Ashabı Bedir Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Türkçe Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Türkçe Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Amenerrasulü Duası Okunuşu ve Anlamı

Amenerrasulü Duası Okunuşu ve Anlamı

Haksızlığa Uğrayanın Duası Okunuşu ve Anlamı

Haksızlığa Uğrayanın Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6