Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Rukye Duası

Rukye Duası

Rukye Kur'an'daki belirli ayetlerin hastanın üzerine okunması ile uygulanan tedavi şeklidir. Sahih hadislerden bizlere kadar gelen rivayetlere göre; Fatiha Suresi, Ayete'l-kursi, İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi başta olmak üzere bazı ayetlerde okunur. Rasulullah Efendimiz (S. A. V.) geceleri Felak Suresi ve Nas Suresini mubarek avuçlarına okur, bedenlerini mesh ederlerdi. Son hastalıklarında hastalıkları şiddetlendiği zamanlarda Aişe ra. Validemizin Muavizeteyn Surelerini okuyup mübarek bedenlerini sıvazladığı Sahih Buhari ve Sahih Muslimden rivayet olunmuştur. Sahih Buhariden rivayet olunan başka bir hadis-i şerifte Allah Rasulunun (S. A. V.) torunları Haseni ra ve Huseyni ra. Her türlü şerre karşı okudukları ve Allahu Teâlâ'ya sığındırdıkları bizlere kadar ulaşmıştır. Genellikle nedeni belirsiz ağrı ve rahatsızlıklar, nazar, zehirli hayvanların sokmaması için rukye yapılır.

Allah Rasulunun Rukye Hakkındaki Görüşü


Allah Rasulune (S. A. V.) gelerek; " biz rukye yapıyoruz Sizin (S. A. V.) bu konu hakkında tavsiyeniz düşünceniz nedir?" diye sormuşlar, Efendimiz (S. A. V.) o kişilere; " Rukyenizi bana arz edin. Onda şirk olmadığı takdirde rukyede bir beis yoktur. " buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif ışığında,rukye yaptırmakta bir beis olmadığı ama bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiği kesin olarak anlaşılıyor. Rukye yapan kişinin ehl'i-sünnet olmasına ve okuduğu Kur'an ayetlerini tecvid ve mahrecine riayet ederek, tam ve doğru olarak okumasına, okuduğu ayetlerin Kur'an'da geçtiği gibi okuyor olmasına dikkat etmek gerekir.

Kur'an'ı Kerim'den ayetler okuyarak -rukye- tedavi etmenin yasak olmadığını en açık delil ise; Biz Kur'an'dan öyle bir şey -ayetler- indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir, zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. " -İsra Suresi 82- ayetidir.

Dua ile rukye arasındaki farklar şunlardır; Rukye tedavisinde okumalardan sonra hasta kişi elle mesh edilir ve hasta kişiye üflenilir. Dua da ise mesh etme ve üfleme yoktur.

Rukye Yapan Kişi Ücret Alabilir mi?


Malik, Şafii, Ahmed, İshak ve Ebu Sevr, rukye tedavisi karşılığında ücret alınabileceği ve bu ücret alımının caiz olduğu görüşündedirler. Rukye tedavisi karşılığı ücret alınmasını caiz görmüştür. -Nevevi Şerhi-

Bu konunun delili ise Buhari ve Muslimin rivayet ettikleri hadis-i şeriftir; " Allah Rasulunun (S. A. V.) ashabından bazıları bir seferde idiler. Bir Arap mahallesinden geçerken orada misafir olmak istediler. Ama mahalle sakinleri bu isteği kabul etmediler. Bir süre geçtikten sonra kavimden bazı kişiler ashabın yanına gelerek; kavimlerinin efendisinin yılan tarafından sokulduğunu, aralarında rukye yapabilecek kimse olup olmadığını sordular. Ashabtan biri rukye yapabileceğini söyledi. Onu kavmin efendisinin yanına götürdüler. Sahabe ise; adam iyileşinceye kadar Fatiha Suresi okumaya devam ederek rukye yaptı. Adam iyileşti ve sahabeye bir bölük koyun vermek istedi. Ama sahabe alıp almama konusundaki hükmü bilmediği için; Rasulullaha (S. A. V.) haber vermeliyim dedi. Durumu Rasulullaha (S. A. V.) anlatıp; " Ey Allah'ın Rasulu (S. A. V.) ben sadece Fatiha Suresi ile rukye yaptım. " deyince Rasulullah Efendimiz (S. A. V.) tebessüm ederek; " Fatiha Suresinin rukye olduğunu nasıl bildin?" diye buyurdular ve verilen ücret hakkında; " verilenleri alın, ondan bir hisse de Bana verin. " buurdular.

Rukye Yapımının Şartları Nelerdir?


Nevevi, Hafız İbni Hacer başta olmak üzere bazı alimler şu üç şart bulunduğu takdirde rukyenin meşru olduğunda icma etmişler yani görüş birliğine varmışlardır; Allah'ın kelamı, esmaları, sıfatları zikredilmeli, Arap dili ya da manası bilinen bir dil kullanılmalı, rukyenin bizzat tesir etmeyeceğine; Allahu Teâlâ'nın izni ile etki edeceğine inanılması şartı. Aksi halde rukye yapıldı şifa buldum, okundum şifa buldum gibi kelimeler şirke sebebiyet verebilir. Hiçbir tedavi Allah'ın izni olmadan tek başına şifa verici değildir. Şafi olan Allahu Tealadır. O dilerse yapılan tedavi vesilesi ile kula şifa vericidir. Vesilelere çok fazla takılmadan asıl olanı görmek ve O'na şükretmek en doğru olan davranıştır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 18:54:51
Rukye Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Rukye Duası Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Rukye Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah'ın cevap vermesi ayrı, kabul et...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teâlâ mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. Malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (S. A. V.) dahi kabul olunmayaca...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kur'an'ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk iste...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece birçok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her şey d...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar ya da böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayac...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder.Kişi eğer A...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye birtakım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herke...
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların giderilmesi için Allah'a edilen dualardandır. Bolluk bereket duaları insanların yapmış olduğu işlerin...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Uzaklaştırma Duası
Popüler İçerik
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
İkna Etme Duası
İkna Etme Duası
İkna etme duası; Kişi bazı durumlarda karşısındaki muhatabını ikna etmekte zorluk ve sıkıntı çeker. Bu anlarda yaşadığı manevi sıkıntı anlatılamayacak...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024