Namazda Okunan Dualar Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Namazda Okunan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Namazda okunan dualar; Namaz nübüvvetin ikici günü emredilecek kadar önemli, miraçta hediye edilecek kadar özel bir ibadettir. Kulun miracı olarak nitelendirilmesinin sebebi; Rabbi ile buluştuğu özel anlar olmasıdır. Rabbi ile arasındaki perdelerin kalktığı, Rabbine en yakın olduğu andır. Fısıltılarının duyulacağı kadar yakındır Rabbine. Tam bir huşu ve ihlasla kılınan namaz ise dünyanın içinde bulunan her şeyden daha efdaldir.

Namaz; İslam'ın şartlarının ikincisidir. Şehadet getiren kişinin yapmakla yükümlü olduğu ilk ibadet namazdır. Bu denli ehemmiyetli olan namazın şartlarına riayet etmek, huşu ve ihlas kadar önemlidir. Kurallarına uymak namazın cesedini diri tutmak içindir, huşuya ihlasa dikkat etmek namazın ruhunu diri tutmak içindir. Ruhu ve cesedi diri ve aynı düzlemde olduğu zaman namaz diridir ve de diriltir.

Namaz sure ve dualarla harmanlanmış, insanın ruhunu olgunlaştıran bir ibadettir. Namazda surelerin okunmasının unutulması ya da geciktirilmesi halinde sehiv secdesi gerekir ama namazda duaların okunmasının unutulması halinde sevih secdesi gerekmez. Tahiyyat ve vitr-i vacipteki kunut duaları unutulduğu vakit sehiv secdesi gerekmektedir.

Namaz duaları

Subhaneke duası

Namaz dua ile başlar. Subhaneke duası diye bildiğimiz bu dua; Allahu Teâlâ'nın huzuruna çıkma adabını öğretmektedir. Allah Rasulünün (S. A. V.) namaza başlama dualarından biridir.

"Subhaneke'llahumme ve bi hamdik ve tebara kesmuk ve Teâlâ cedduk (Ve celle senauk- bu kısım sadece cenaze namazında okunur-) ve la ilahe ğayruk. "

Tahiyyat duası

Namazlarda ilk ve son oturuşta okunan duadır. Unutulması halinde sevih secdesi gerekir. Miraçta Allahu Teâlâ ile Allah Rasulünün (S. A. V.) selamlaşmasıdır.

"Ettehıyyatu lillahi ve's-selavatu ve't-tayyibat. Es'selamu aleyke eyyuhe'n-nebiyyu ve rahmetullahi ve berakatuhu. Es'selamu aleyna ve ala ıbadillahi's-salihin. Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. "

Salli- barik duaları

Her namazın son oturuşunda tahiyyattan sonra okunur, ikindi ve yatsı namazlarının ilk oturuşlarında da okunur. Unutulması halinde sevih secdesi gerekmez.

"Allahumme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. "

"Allah'ım Muhammede s. A. V ve O'nun aline ehline salat et. İbrahim as. 'a ve O'nun aline salat ettiğin gibi. Şüphesiz Sen övülmeye tek layık olan Hamid ve şan ve şerefin tek sahibi Mecidsin. "

"Allahumme barik ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. "

"Allah'ım Muhammed s. A. V. 'i ve alini ehlini mubarek eyle. İbrahim as ve O'nun alini mubarek eylediğin gibi. Şüphesiz Sen övülmeye tek layık olan Hamid ve şan ve şerefin tek sahibi Mecidsin. "

Rabbena duaları

Rabbena duaları diye bildiğimiz iki dua ayet-i kerimedir. Rabbena atina duası diye bildiğimiz ayet-i kerime Bakara Suresi 201. Ayet-i kerimedir. Rabbenağfirli duası diye bildiğimiz ayet-i kerime İbrahim Suresi 41. Ayet-i kerimedir. Unutulması halinde sevih secdesi gerekmez.

Her namazın son oturuşunda selamdan önce okunur, vitr-i vacipte kunut duasını bilmeyenler öğrenene kadar okur, cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duayı bilmeyenler burada okunur.

"Rabbena atina fi'd-dunya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve gına azabe'n-nar. "
"Rabbenağfirli ve li valideyye veli'l-mu'minine yevme yegumu'l-hisab. "
"Bi rahmetike ya erhame'r-rahimin. "

Kunut duaları

Vitr-i vacibin üçüncü rekâtında zammi sureden sonra alınan tekbirden sonra okunur.

"Allahumme inna nes'teınuke ve nes'teğfiruke ve nes'tehdik ve nu'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nus'ni aleyke'l-hayra kullehu neş'kuruke ve la nekfuruke ve nah'leu ve net'ruku men yef curuk"
" Allahumme iyyake nağbudu ve leke nusalli ve nes'cudu ve ileyke nes'a ve nah'fidu nar'cu rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bi'l-kuffari mulhık. "

Namazda Okunan Dualar Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Vesveseden Kurtulmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Vesveseden Kurtulmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hac Duası Okunuşu ve Anlamı

Hac Duası Okunuşu ve Anlamı

Birini Kendine Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Birini Kendine Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Döngel Duası Okunuşu ve Anlamı

Döngel Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

İş Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Duası Okunuşu ve Anlamı

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

Bir İşe Başlarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Bir İşe Başlarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Cennet Duası Okunuşu ve Anlamı

Cennet Duası Okunuşu ve Anlamı

Barışma Duası Okunuşu ve Anlamı

Barışma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

21 Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

21 Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Evlilik Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Evlilik Duası Okunuşu ve Anlamı

Ya Vedud Duası Okunuşu ve Anlamı

Ya Vedud Duası Okunuşu ve Anlamı

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Açan Dua Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Açan Dua Okunuşu ve Anlamı

Evlilik Duası Okunuşu ve Anlamı

Evlilik Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6